Warning: Undefined array key "upddatlista" in /www/webvol30/hh/k6r0h5holf8kku6/ekeving.se/public_html/r/rres_upddat.php on line 21

Ritningar

Sökning efter ritningar upplagda/uppdaterade från och med

Ebrsi_170-001_1955-1963  Degerfors, anläggning med centralapparat     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1955 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_170-002_1956-1960  Degerfors, anläggning med centralapparat     Illuminerad spårplan, fasad 1956 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_170-003_1956-1960  Degerfors, anläggning med centralapparat     Spårledningar 1956 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Ebr_20241  Kiruna malmbangård      Kopplingsschema kontaktledning  - 1941    [Järnvägsmuseet]
0344_801_5  "Enclosed disc"-signalanläggning, Posse, detalj manöver- och indikeringsanordningar      1878 -     [Riksarkivet]
0344_801_3-4  "Enclosed disc"-signalanläggning, Posse, detalj signal      1878 -     [Riksarkivet]
0344_801_1  "Enclosed disc"-signalanläggning, Posse, strömkälla, manöverdon, ledning och signal      1878 -     [Riksarkivet]
0344_801_1878  "Enclosed disc"-signalanläggning, Posse, totalvy      1878 -     [Riksarkivet]
K1b-Ebr_54773II  (isolator, engelska)       -     [Järnvägsmuseet]
K1c-Ebr_54774II  (isolator, engelska)       -     [Järnvägsmuseet]
K278b-Ebr_54778II  (isolator, engelska)       -     [Järnvägsmuseet]
K60b-Ebr_54775II  (isolator, engelska)       -     [Järnvägsmuseet]
K70a-Ebr_54776II  (isolator, engelska)       -     [Järnvägsmuseet]
K70c-Ebr_54777II  (isolator, engelska)       -     [Järnvägsmuseet]
K1b-Ebr_54773I  (isolator, franska)       -     [Järnvägsmuseet]
K1c-Ebr_54774I  (isolator, franska)       -     [Järnvägsmuseet]
K278b-Ebr_54778I  (isolator, franska)       -     [Järnvägsmuseet]
K60b-Ebr_54775I  (isolator, franska)       -     [Järnvägsmuseet]
K70a-Ebr_54776I  (isolator, franska)       -     [Järnvägsmuseet]
K70c-Ebr_54777I  (isolator, franska)       -     [Järnvägsmuseet]
K1b-Ebr_54773  (isolator, svenska)       -     [Järnvägsmuseet]
K1c-Ebr_54774  (isolator, svenska)       -     [Järnvägsmuseet]
K278b-Ebr_54778  (isolator, svenska)       -     [Järnvägsmuseet]
K60b-Ebr_54775  (isolator, svenska)       -     [Järnvägsmuseet]
K70a-Ebr_54776  (isolator, svenska)       -     [Järnvägsmuseet]
K70b-Ebr_55061  (isolator, svenska)       -     [Järnvägsmuseet]
K70c-Ebr_54777  (isolator, svenska)       -     [Järnvägsmuseet]
2308-001_1958-1966  (Kimstad) - Gistad - (Linghem)     Automatisk linjeblockering 1958 - 1966    []
2308-011_1959-1975  (Kimstad) - Gistad - (Linghem)     Kabelplan 1959 - 1975    []
2308-011-data  (Kimstad) - Gistad - (Linghem), ritningsdata till kabelplan     Automatisk linjeblockering  -     []
Jvm1184_J2_-0333_1938  (Källna -) Östra Ljungby, banvaktstuga     Situationsplan 1938 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_207-001  (Luleå) - Svartön     Översikt - spår, växlar, signaler 1961 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_207-003  (Luleå) - Svartön     Spårledningar 1963 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_982-002_1954-1962  (Munkedal) - Smedberg     Översikt - spår, växlar, signaler 1954 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_168-010  (Notviken) - Luleå-Svartön     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1950 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Sst-As_1978-1989  (Stockholm södra) - Älvsjö     Bangårdsritning 1978 - 1989    [-]
68-85b_1950  (Svartön nedre bangården) - Svartön övre bangården     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1950 -     [Riksarkivet]
K237-238-Ebr_20175  (varningsskylt) (kontaktledning)       -     [Järnvägsmuseet]
K26d-Ebr_22128  1 1/4" rörlänk med bult      1925 -     [Järnvägsmuseet]
K194-Ebr_22470  1" rörhållare vid broar (kontaktledning)      1927 -     [Järnvägsmuseet]
K26c-Ebr_22887  1" rörlänk med bult      1931 -     [Järnvägsmuseet]
K26a-Ebr_21497  1/2" rörlänk med bult (kontaktledning)      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K260-Ebr_22113_a  1/2'' hakbult (kontaktledning)      1949 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16933  1500 kVA periodomformare för Kiruna, uppställningsritning      1913 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51415  16 kV enpolig frånskiljare för upplagsplatser, montage       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_50850  16 kV linjebrytare, principschema, Stockholm - Malmö       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_65390  16 kV-sidans koppling vid föreslagen matarledning från Tornehamns omformarstation till Riksgränsen      1961 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_41575  16 och 2 kV anslutning i upplagsplats, montage. Specialutförande     Sektion 1950 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_53435  20 kV matning Hallsberg - Örebro - Frövi      1952 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_53436  20 kV matning Hallsberg - Örebro - Frövi efter utökning      1952 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_50932  2400 hkr enfaslok (dubbellok)       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23407  2600 hkr snällltågslok, förslag       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_50753  2600 hkr snällltågslok, förslag       -     [Järnvägsmuseet]
K257-Ebr_23508  3/4" bult med knast till fästanordning för sektionsströmbrytare      1939 -     [Järnvägsmuseet]
K59-Ebr_60581  3/4" hakbult      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K26b-Ebr_22135  3/4" rörlänk med bult (kontaktledning)      1925 -     [Järnvägsmuseet]
K277-Ebr_24827  3/4'' rör för oisolerad växelutliggare (kontaktledning)      1943 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23408  3000 hkr godstågslok, förslag       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_65145  32 kV överföringslinje mellan omformarstation och kopplingscentral     Kopplingsschema 1960 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_16525  40 kW kraftstationsvagn litt Q11      1912 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16857  50 kW generator för bensinelektriska vagnar till Riksgränsbanan      1915 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15467  57 tons lok för enfas, St Clair-tunneln (USA - Canada)       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_41939  6 kV anslutning till transformator Q26 vid upplagsplats i berg      1953 - 1954    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51414  6 kV belysningsfrånskiljare för upplagsplatser, montage       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_19185  80 kV linjeavskiljare i Kiruna, Torneträsk, Abisko, Vassijaure, Kuossakåbbo, Risbäck, Lappberg      1917 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_19187  80 kV linjeavskiljare i Porjus, Kiruna, Torneträsk, Abisko, Vassijaure, Kuossakåbbo, Risbäck, Lappberg      1917 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_50920  800 hkr efasmotorvagn (förslag inför Xoa4?)       -     [Järnvägsmuseet]
Aalst_plan_1910  Aalst / Alost     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1910 -     [Riksarkivet]
Aalst_tgv_1910  Aalst / Alost, signalbilder för tågvägar      1910 -     [Riksarkivet]
Aalst_vxv_1910  Aalst / Alost, signalbilder för växlingsvägar      1910 -     [Riksarkivet]
Ebrsi_702-001  Abborrtjärns grusgrop     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1942 - 1943    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_702-002  Abborrtjärns grusgrop     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1947 - 1952    [Järnvägsmuseet]
Abisko  Abisko     Spår, byggnader, bangårdsbelysning 1938 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0002  Abisko     Bangårdsritning 1936 -  Inkl decauvillespår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
19ts15_1936  Abisko Abisko turiststation Björkliden Kopparåsen     Bangårdsskiss  - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_55035  Abisko driftcentral, placering av fjärrkontrollutrustning     Sektion och plan 1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15544  Abisko och Torneträsk, förslag till transformatorstation och stationshus     Sektion och plan 1911 -     [Järnvägsmuseet]
E-30190  Abisko transformatorstation omändring till förråd och personallokaler mm     Plan 1959 -     [Järnvägsmuseet]
E-30190_A  Abisko transformatorstation omändring till förråd och personallokaler mm     Plan 1959 -     [Järnvägsmuseet]
E-30190_B  Abisko transformatorstation omändring till förråd och personallokaler mm     Plan 1959 - 1962    [Järnvägsmuseet]
E-30190_C  Abisko transformatorstation omändring till förråd och personallokaler mm     Sektion 1959 -     [Järnvägsmuseet]
E-30190_D  Abisko transformatorstation omändring till förråd och personallokaler mm     Exteriör 1959 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21141  Abisko transformatorstation, instrumenttavla för omformare      1917 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_41913  Abisko transformatorstation, nödstopputrustning kopplingsschema      1953 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16570  Abisko transformatorstation, sammanställning     Plan 1913 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16571  Abisko transformatorstation, sammanställning     Sektion 1913 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16572  Abisko transformatorstation, sammanställning     Sektion 1913 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16573  Abisko transformatorstation, sammanställning     Sektion 1913 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_55292  Abisko, fjärrkontroll av frånskiljare och brytare     Kabelschema 1961 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21136  Abisko, omformaraggregat 15/60 Hz 15 kVA      1917 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23899  Abisko, omformaranläggning, utgående linjer, gamla och nya omformaren     Kopplingsschema  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15577  Abisko, Torneträsk och Vassijaure, transformatorhus     Sektion och plan 1911 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15589  Abisko, Torneträsk och Vassijaure, transformatorstation     Sektion och plan 1912 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23701  Abisko, turistföreningen, 15 Hz installation      1937 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_16782  Abisko, överföringsledning och matning, schematisk bild      1914 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0003  Abiskojokk     Bangårdsritning 1919 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_22370  Ackumulatorlok av två typer samt ett litet enfaslok       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23380  Ackumulatorlok litt Öc, principdiagram för motorpådrag mm       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16744  Ackumulatorlok, förslag      1914 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22757  Ackumulatorlok, förslag       -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0004  Adolfsberg     Bangårdsritning 1919 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Adolfsberg  Adolfsberg     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
3ts9_1930-1935  Adolfsberg Mosås Säbylund     Bangårdsskiss 1930 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_15140  AEG-motorn WE 51 V      1906 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15165  AEG-strömavtagare bygel      1907 - 1907    [Järnvägsmuseet]
481888_1945-1951  Aga     Översikt - spår, växlar, signaler 1945 - 1951    [Riksarkivet]
481888_1945-1951  Aga     Översikt - spår, växlar, signaler 1945 - 1951    [Riksarkivet]
481888_1945-1953  Aga     Översikt - spår, växlar, signaler 1945 - 1953 Ersätter ritning SKS80727. Infartstågvägarna i östra änden ändrade   [Riksarkivet]
Bbr_C-6236_1929-1938  AGA semaforlykta med elektrisk belysning      1929 - 1938    [Järnvägsmuseet]
481889_1945-1953  Aga, manövercentral fasadritning      1945 - 1953 Ersätter ritning KS80728. Infartstågvägarna i östra änden ändrade   [Riksarkivet]
482163_1946-1951  Aga, manövercentral förbindningsschema      1946 - 1951    [Riksarkivet]
482155_1946-1951  Aga, växelkontrollkretsar      1946 - 1951    [Riksarkivet]
SKS83880_1953  Aga, östra änden     Översikt - spår, växlar, signaler 1953 -  Infartstågvägarna ändrade   [Riksarkivet]
Bbr_C-6358_A  Aga-belysning å semafor - anordning för kontroll av evighetslågan å undre vingen, alt II       -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6090_1926  Aga-ljussignal, upphängning å linjestolpe (gasförsignal)      1926 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0111  Agnesberg     Bangårdsritning  -  Inkl tegelbrukets smalspår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1294-002_1962  Agnesberg, vevställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1962 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_23897  Alarmklockor i omformarestationerna     Kopplingsschema 1939 -    [Järnvägsmuseet]
Albano  Albano     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  -     [Järnvägsmuseet]
1ts4_1935  Albano     Bangårdsskiss  - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0006  Albano     Bangårdsritning 1916 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Albano_1953  Albano     Bangårdsritning 1953 -    [-]
Albano_198002  Albano     Bangårdsskiss 1980 - 1980   [Svenska Järnvägsklubben]
Albano_c1990  Albano     Bangårdsskiss 1990 - 1990 Årtalet ungefärligt  [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_23520  Albano, fjärrstyrning av frånskiljare     Kabelplan 1930-talet? -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0007a  Alby     Bangårdsritning 1951 -  Inkl Alby kloratfabriks spårväg   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0007b  Alby     Bangårdsritning 1939 -  Inkl Alby kloratfabriks elektriska spårväg   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Alby  Alby     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -  Inkl elektrifierat industrispår   [Järnvägsmuseet]
Alboke_1907  Alböke     Bangårdsritning 1907 -     [Svenska Järnvägsklubben]
BBJ3  Alböke Stacketorp Uggletorp Föra     Bangårdsskiss Ca 1930-talet -     [Svenska Järnvägsklubben]
Aleholm_vsi_1921  Aleholm (Sävsjö - Stockaryd), ringverksanläggning     Vägskydd 1921 -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-0105  Alfhem     Bangårdsritning 1919 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_63502  Algutsgården, fjärrkontroll av frånskiljare via fjb     Kabelschema 1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_42648  Algutsgården, lokalmanövertavla för frånskiljare      1962 -     [Järnvägsmuseet]
Algutstorp_vsi_1922  Algutstorp (Ballingslöv - Hästveda), ringverksanläggning     Vägskydd 1922 -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J1_-0009  Alingsås     Bangårdsritning 1921 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Alingsas  Alingsås     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1502-002_1957-1958  Alingsås     Översikt - spår, växlar, signaler 1957 - 1958    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1502-003_1957-1958  Alingsås     Kabelplan 1957 - 1958    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1502-005_1957-1958  Alingsås     Spårledningar 1957 - 1958    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1502-006_1957-1958  Alingsås     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1957 - 1958    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1502-007_1958  Alingsås     Illuminerad spårplan, fasad 1958 - 1958    [Järnvägsmuseet]
5ts13_1930-1936  Alingsås Torp Lagmansholm Torvfabriken     Bangårdsskiss 1932 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
2456-001_1959-1960  Alingsås - Norsesund     Automatisk linjeblockering 1959 - 1960    [Riksarkivet]
Ebr_23543  Alingsås / Fjärås - Krokslätt. Schema för impulsgivning till Yngeredsfors       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51401  Alingsås omformarestation     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_63539  Alingsås omformarstation, avställning under natten, komplettering av nödstopp      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_50198  Alingsås omformarstation, kopplingstavla för enfassidan       -    [Järnvägsmuseet]
E-27465  Alingsås stationshus ombyggnad     Plan 1954 - 1955    [Järnvägsmuseet]
E-27465_A  Alingsås stationshus ombyggnad     Exteriör 1954 - 1955    [Järnvägsmuseet]
E-27465_B  Alingsås stationshus ombyggnad     Exteriör 1954 - 1955    [Järnvägsmuseet]
Ebr_66538  Alla omformarstatoner och kopplingscentraler, tidpunkt för driftsättning, modernisering och anpassning till fjärrmanövrering      1963 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0011a  Almedal     Bangårdsritning 1944 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0011b  Almedal     Bangårdsritning 1944 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0011c  Almedal     Bangårdsskiss 1944 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Almedal  Almedal     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_101-002a_1939-1940  Almedal     Förreglingstabell 1939 - 1940    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_101-002a_1939-1953  Almedal     Förreglingstabell 1939 - 1953    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_101-003_1938-1962  Almedal     Spårledningar 1938 - 1962    [Järnvägsmuseet]
IID9T11_1930-1936  Almedal Mölndals nedre Kållered Lindome     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_101-001  Almedal och Presenten     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1938 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_101-004  Almedal och Presenten     Illuminerad spårplan, fasad 1938 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_101-005  Almedal och Presenten     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1939 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Almnas_1944  Almnäs     Bangårdsritning 1944 -    [-]
Almnas_198002  Almnäs     Bangårdsskiss 1980 - 1980   [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Almnas  Almnäs     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_275-001  Almnäs     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1953 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0125  Almnäs     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1953 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Lna_Alg  Almunge     Bangårdsskiss  - 1932    [Svenska Järnvägsklubben]
X202b3_1947-1952  Almunge     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1947 - 1952   [Riksarkivet]
Ebrsi_1472-001  Almunge centrallås med ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1955 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1472-002  Almunge centrallås med ljussignaler     Kabelplan 1954 - 1965    [Järnvägsmuseet]
9  Almvik Hjortekrog Jenny     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1627_1905  Alseda / Alsheda, förslag     Bangårdsritning 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1745-001  Alseda kontrollåsanläggning     Översikt - spår, växlar, signaler 1947 - 1956    [Järnvägsmuseet]
T-1943_Alsike  Alsike     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0014a  Alster     Bangårdsritning 1951 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0014b  Alster     Bangårdsskiss  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Alster  Alster      Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Evg_Alp  Altorp     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1332  Altorp     Bangårdsritning 1916 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_561-001  Altorp     Översikt - spår, växlar, signaler 1960 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_561-004  Altorp     Spår och kablar 1961 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1767-001  Altuna kontrollåsanläggning     Översikt - spår, växlar, signaler 1944 - 1963    [Järnvägsmuseet]
GJ4  Alva Havdhem Grötlingbo Fidenäs Burgsvik      Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
5  Alvastra Ödeshög     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
9-11ts6_1930-1937  Alvesta     Bangårdsskiss 1930 - 1937    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0015a  Alvesta     Bangårdsritning 1945 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J5_-0041  Alvesta     Plan och profil 1874 -  Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader. II Södra Stambanan   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Alvesta  Alvesta      Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_200116  Alvesta     Kopplingsschema kontaktledning 1960 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebr_22938  Alvesta     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
C_4942  Alvesta     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1936 -     [Riksarkivet]
0_250021_000_1_1  Alvesta godsmagasin med expeditionshus     Fasad och plan 1902 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_31128  Alvesta och Hässleholm omformarstation, om- och tillbyggnad, bottenvåning och entresolvåning     Plan 1955 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_31129  Alvesta och Hässleholm omformarstation, om- och tillbyggnad, källarvåning     Plan 1955 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_31043  Alvesta omformarstation, förslag till ombyggnad     Plan 1953 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_42077  Alvesta omformarstation, förslag till ombyggnad alt 2     Plan 1954 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_42078  Alvesta omformarstation, förslag till ombyggnad alt 2, källarvåning     Plan 1955 -    [Järnvägsmuseet]
E-376  Alvesta restauranthus     Fasad och plan  -     [Järnvägsmuseet]
0_250138_000_1_1  Alvesta stationshus, burspråk för ställverk     Fasad och plan 1935 -     [Järnvägsmuseet]
0_250036_000_1_1  Alvesta stationshus, vestibul och hall     Fasad och plan  -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Alvesta_FORKL  Alvesta, förklaring till telefonkabelplan      Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51047  Alvesta, omformarestation     Situationsplan 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51323  Alvesta, omformarestation     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
0_250133_002_1_1  Alvesta, trappor och gångbro     Konstruktionsdetaljer 1914 -     [Järnvägsmuseet]
Alvesta_223_19220206  Alvesta, växellåsning och infartssignaler i södra änden, vevapparat       -     [Riksarkivet]
Ebrsi_1289-003  Alvhem     Översikt - spår, växlar, signaler 1962 - 1962    [Järnvägsmuseet]
BJ/27  Alvhem Älvängen Nol     Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1289-001  Alvhem översikt ställverk förreglingstabell     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1962 - 1966    [Järnvägsmuseet]
485758  Alvik provisorisk anpassning, inkl kabelplan     Översikt - spår, växlar, signaler 1950 -     [Riksarkivet]
Bk_Alv_c1951  Alvik, Stockholms Spårvägar      Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler ca 1951 -    [-]
78_1931-1943  Ambjörnarp     Bangårdsritning 1931 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
78_1931  Ambjörnarp     Bangårdsritning 1931 - 1931    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_213-001  Ambjörnarp, vevapparat, ljussignaler, centralt omläggbara växlar     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1954 - 1962    [Järnvägsmuseet]
A_Weesperport_si_1909  Amsterdam (Weesperpoort)     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1909 -     [Riksarkivet]
A_Weesperport_tot_1909  Amsterdam (Weesperpoort)     Översikt - spår, växlar, signaler 1909 -     [Riksarkivet]
AmsterdamCS_Westzijde_1909  Amsterdam CS - Westzijde     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1909 -     [Riksarkivet]
Ebrsi_1113-001_1942-1946  Andersgården, kontrollåsförreglad lastplats mellan Ljungby och Kånna      1942 - 1946    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0209  Anderslöv     Bangårdsritning 1925 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
58_1931-1943  Anderstorp     Bangårdsritning 1931 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
16  Anderstorp Gyllenfors Gislaved     Bangårdsskiss 1930-talet? -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1233-002_1950-1962  Anderstorp, anläggning med reläställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1950 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1233-003_1950  Anderstorp, anläggning med reläställverk     Spårledningar 1950 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1233-002_mtavla  Anderstorp, anläggning med reläställverk, delförstoring     Manöverapparat  -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7262  Anderstorp, manövertavla för reläställverk      1950 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7270  Anderstorp, manövertavla för reläställverk, fasad      1950 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Aneby  Aneby     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1925 - 1931    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1482-650  Aneby     Illuminerad spårplan, förbindning 1961 - 1964    [Järnvägsmuseet]
5550B112-1  Aneby, vevapparat     Ställverksapparat 1923 -  Jüdel   [Göteborgs landsarkiv]
GM_1969  Angeredsbanan Gamlestadstorget, provisorisk signalsäkerhetsanläggning     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1969 -     [Riksarkivet]
si_PP-SR_19780114  Angeredsbanan Polhemsplatsen - Storås     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1978 -  Påteckningar från Vägverket   [Riksarkivet]
A4558_1965  Angeredsbanan: Växel med obruten korsning     Måttritning 1965 -    [Riksarkivet]
3Sa2386_1957  Ankarsrum     Förreglingsregister 1957 -     [-]
3Sa_2386_1957  Ankarsrum     Förreglingsregister 1957 -     [-]
E-29303  Ankarsrum stationshus ombyggnad     Fasad och plan 1957 - 1958    [Järnvägsmuseet]
T-1943_Anneberg  Anneberg      Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1930 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_114-001  Anneberg     Översikt - spår, växlar, signaler 1962 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_114-021  Anneberg     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1963 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_114-031  Anneberg     Manöverapparat 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_114-011_1963-1964  Anneberg     Spårledningar 1963 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_114-750_1963  Anneberg     Illuminerad spårplan, förbindning 1963 -     [Järnvägsmuseet]
IID9T12_1930-1936  Anneberg Kungsbacka Fjärås     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
5  Annefors     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_19514  Anordning av elektrisk motor å vagn litt NN2      1923 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_19206  Anordning av omlindad spårtransformator för 15 000/110 V 15 Hz i hus för överspänningsskydd      1917 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51010  Anordning av utomhustransformator och omformarestation, alt I     Situationsplan 1934 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51011  Anordning av utomhustransformator och omformarestation, alt II     Situationsplan 1934 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_60863  Anordning för hissning och nedfirning av arbetsbrygga på montagetåg       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_40741  Anordning vid provisorisk uppställning av två transportabla omformare     Sektion och plan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_17473  Anordnining av spårtransformator för linjen Kiruna - Riksgränsen (sugtransformatorhus)     Fasad och sektion 1920 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63059  Anpassning lokalutrustning - fjb. Elementarschema      1957 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_61916  Anslutning av 16 kV transformatorer vid linjer med återledning, principskiss (16 kV - 2 kV, 16 2/3 Hz enfas)      1954 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_41726  Anslutning av 6 kV till ställverksvagn Q31 nr 5 och 6 i upplagsplats      1952 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6013_1925  Anslutning av elektrisk förreglingsanordning (LME) och GRS kontakt till lokalt ställbar växel      1925 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_55378  Anslutning av lokalkontrollstativ för frånskiljare till fjb-utrustning. Instruktionsritning      1961 -     [Järnvägsmuseet]
K33-Ebr_21422  Anslutningsklämma       1920 -     [Järnvägsmuseet]
K40a-Ebr_21474  Anslutningsklämma för 50 mm2 kopparlina      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K316-Ebr_53226  Anslutningsklämma för 212 mm2 aluminiumlina      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K284-Ebr_25199  Anslutningsklämma för 6 mm jordtråd, för två trådar      1944 -     [Järnvägsmuseet]
K40-Ebr_21424  Anslutningsklämma för sektionsströmbrytare o växelförbindningar      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K40b-Ebr_23068  Anslutningsklämma mellan 95 kvmm lina och kontakttråd      1933 -     [Järnvägsmuseet]
K40c-Ebr_23620  Anslutningsklämma mellan 95 kvmm lina och kontakttråd (rund sektion)      1937 -     [Järnvägsmuseet]
K40d-Ebr_25937  Anslutningsklämma mellan 95 mm2 lina och rund kontakttråd eller bärlina      1946 -     [Järnvägsmuseet]
K57b-Ebr_21694  Anslutningskläpp med öga      1922 -     [Järnvägsmuseet]
K57a-Ebr_21702a  Anslutningskläpp med öga av Schomburg & Söhnes tillverkning      1922 -     [Järnvägsmuseet]
K51a-Ebr_21455  Anslutningskläpp till högspänningsisolatorkedja      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K51c-Ebr_21540  Anslutningskläpp till högspänningsisolatorkedja av Ohio Brass Co tillverkning      1921 -     [Järnvägsmuseet]
K51b-Ebr_21660  Anslutningskläpp till högspänningsisolatorkedja av Schomburg & Söhnes tillverkning      1921 -     [Järnvägsmuseet]
Ansta_1921-1953  Ansta     Bangårdsritning 1921 - 1953   [-]
25  Ansta Skultuna Svanå     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_41013_1955  Ansta, låsapparat för lastplatsförregling      1955 -     [-]
Jvm1184_J2_-1654  Anten     Bangårdsritning  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
4  Anten Kvarnabo Grävsnäs / Gräfsnäs     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
AntwerpenC_1908  Antwerpen CS     Översikt - spår, växlar, signaler 1908 -     [Riksarkivet]
AntwerpenC_forkl_1908  Antwerpen CS, vissa signalbilder mm      1908 -     [Riksarkivet]
Anundsjo  Anundsjö     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1939 - 1939 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Ebr_23936  Anundsjö     Kopplingsschema kontaktledning  - 1940    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0007  Aplared     Bangårdsritning 1920 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1000-413_1960  Apparattavla     Vägskydd 1960 -     [-]
Ebr_62435  Appareil pour projection sur écran du profil     Sektion 1955 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23547  Arbetsplan för elektrifiering Olskroken - Uddevalla, Ånge - Långsele, Bräcke - Östersund      1937 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_200124  Arbetsplan för elektrifieringar 1953 - 1958      1952 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_24050  Arbetsplan för elektrifieringar, inkl dubbelspårsbyggen, 1941 - 1944       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_24170  Arbetsplan för elektrifieringar, Långsele - Boden, Skåne mm, 1939 - 1943       -    [Järnvägsmuseet]
Arboga_1966-1991  Arboga     Bangårdsritning 1966 - 1991   [-]
T-1943_ArbrA  Arbrå     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  - 1932    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_384-110  Arbrå, halvautomatisk linjeblockering     Kopplingsschema 1957 -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-1671_1898  Ardala     Bangårdsritning 1898 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1590_1899  Arentorp     Bangårdsritning 1899 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
15a  Arentorp     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
0_250118_000_1_1  Arjeplog, stationshus för busstrafik     Fasad och plan 1931 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0223  Arkelstorp     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
ArlOv  Arlöv     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  -     [Järnvägsmuseet]
7-10ts6_1931-1939  Arlöv     Bangårdsskiss 1931 - 1939    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0023a  Arlöv     Bangårdsritning 1946 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0024  Arlöv     Bangårdsritning 1937 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
C_3112  Arlöv      Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1918 - 1922    [Riksarkivet]
C_3112_app  Arlöv      Ställverksapparat 1918 - 1922    [Riksarkivet]
C_3112_ft  Arlöv      Förreglingstabell 1918 - 1922    [Riksarkivet]
Ebrsi_1107-003_1959-1963  Arlöv - Sjölunda - Malmö C     Automatisk linjeblockering 1959 - 1963    [Järnvägsmuseet]
C_50004  Arlöv - Åkarp - Uppåkra - Lund, automatisk linjeblockering     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1935 -     [Riksarkivet]
C_3112_cl  Arlöv, förstoring centrala delen      Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1918 - 1922    [Riksarkivet]
Jvm1184_J1_-0025  Armanbo     Översikt - spår, växlar, signaler 1937 - 1942   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
BG4-Ebr_23675  Armaturfäste, rak. Väggarm med platta      1939 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1097-001_1944-1946  Arnebo, kontrollåsförregling utan huvudsignaler      1944 - 1946    [Järnvägsmuseet]
Arnhem_si_1910  Arnhem     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1910 -     [Riksarkivet]
Arnhem_tot_1910  Arnhem     Översikt - spår, växlar, signaler 1910 -     [Riksarkivet]
Ebr_18535  Arrangement of transmission and contact lines for Svartön - Riksgränsen       -    [Järnvägsmuseet]
Arrie  Arrie     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  -     [Järnvägsmuseet]
5570B132-1  Arrie     Ställverksapparat 1926 -  Komplettering med vevapparat på hävstångsställverket   [Göteborgs landsarkiv]
Ebrsi_1784-001  Arvidsjaur - Moskosel, industrispår vid km 77+410, kontrollås     Översikt - spår, växlar, signaler 1952 - 1961    [Järnvägsmuseet]
IID6T11b_1936  Arvika     Bangårdsskiss  - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0030  Arvika     Bangårdsritning  - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Arvika  Arvika     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
484786  Arvika - manöverapparat för Gilserud CTC      1949 -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-0392  Arvslindan     Bangårdsritning 1911 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
23_1935  Arvslindan Mockfjärd Lillstupet     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0393  Arvslindan, stickspår till grusgrop     Bangårdsritning 1917 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
KVBJ1  Asarum Gungvala Svängsta Åkeholm Hemsjö Hovmanbygd     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_15351  ASEA försökslok Z      1908 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63533  ASEA impulskodsystem, impulser för manöverfrigöring och indikeringar      1958 -     [Järnvägsmuseet]
SM-25325_data  ASJ förslag till trevagns dieseltåg för Nynäsbanan, data      1954 -     [Riksarkivet]
SM-25325_1954  ASJ förslag till trevagns dieseltåg för Nynäsbanan, ritning      1954 -     [Riksarkivet]
3  Aska Egby Huvudstad Vadstena     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
2  Askersund     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
2a  Askersund     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0001  Askersund     Bangårdsritning 1921 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
2  Askim, Hovås inkl grusgrop     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
LoHJ5  Asmundtorp Billeberga     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_955-006_1963-1964  Asmundtorp, Ålderdomshemmet, Norra Möinge. Lastplats och vägskydd     Översikt - spår, växlar, signaler 1963 - 1964   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0200  Aspanäs     Bangårdsritning 1918 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1064-001_1944-1946  Aspanäs     Översikt - spår, växlar, signaler 1944 - 1946    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0388  Aspeboda     Bangårdsritning 1911 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0033  Aspedalen     Bangårdsritning 1929 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0034  Aspen     Bangårdsritning 1929 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_AspeA  Aspeå     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1939 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23932  Aspeå     Kopplingsschema kontaktledning  - 1940    [Järnvägsmuseet]
14-21ts2_1928-1936  Aspeå Byvattnet Skorped Kälvattnet     Bangårdsskiss 1928 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Assen_plan  Assen      Översikt - spår, växlar, signaler  -     [Riksarkivet]
Assen_manip  Assen, ställverk och stationsblockering       -     [Riksarkivet]
Ebr_22758  Automatisk bromsanordning på ellok för enmansbetjäning (dödmansgrepp)       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_24141  Automatisk skyddssektionssignalering, montageschema       1941 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23378  Automatiskt pådrag till enfasmotorvagn, förslag 7       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_40882  Automatiskt pådrag till motorvagn Xoa4       -     [Järnvägsmuseet]
14466a  Automatiskt tågstopp för Angeredsbanan, manöverkretsschema för spårvagnar M25A, mekanisk broms      1978 -     [Riksarkivet]
14465a  Automatiskt tågstopp för Angeredsbanan, manöverkretsschema för spårvagnar M25A, pedalspänning för elbroms      1978 -     [Riksarkivet]
14204  Automatiskt tågstopp för Angeredsbanan, översiktsritning ban- och vagnsutrustning      1978 -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J1_-0041  Avafors     Bangårdsskiss  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_518-001  Avafors     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7020  Avbländarhuv för Aga ljusförsignal- och vägsignallyktor      1942 - 1948    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7019  Avbländarhuv för elektriska vägsignallyktor av Agas, Sanderssons och Avos fabrikat      1942 - 1950    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7021  Avbländarhuv för linjedvärgsignal      1942 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7022  Avbländarhuv för stationsdvärgsignal      1942 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7327  Avbländarplåtar för ljussignal resp för bansignallykta      1952 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6554_1935-1939  Avbländarplåtar för ljussignaler      1935 - 1939    [Järnvägsmuseet]
3ts5_1932-1935  Avdala     Bangårdsskiss 1932 - 1935 Inkl 600-bana till Ervalla gruvor   [Svenska Järnvägsklubben]
Avdala_1989  Avdala     Bangårdsritning 1989 -    [-]
T-1943_Avdala  Avdala     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0099  Avelsäter      Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_988-001_1952-1959  Avelsäter, anläggning med centralapparat     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1952 - 1959   [Järnvägsmuseet]
K326-Ebr_53779  Avspänningsbygel för återledning      1953 -     [Järnvägsmuseet]
K104d-Ebr_23435  Avspänningsfjäder (kontaktledning)      1935 -     [Järnvägsmuseet]
K104c-Ebr_23375  Avspänningsfjäder (kontaktledning)      1934 -     [Järnvägsmuseet]
K70-Ebr_22782  Avspänningsisolator      1930 -     [Järnvägsmuseet]
K70a-Ebr_54581  Avspänningsisolator K70a      1957 -     [Järnvägsmuseet]
K70b-Ebr_54896  Avspänningsisolator K70b      1959 -     [Järnvägsmuseet]
K70c-Ebr_54351  Avspänningsisolator K70c      1958 -     [Järnvägsmuseet]
K122d-Ebr_60893  Avspänningsjärn      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K122e-Ebr_60948  Avspänningsjärn för förankringslina      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K294-Ebr_52124  Avspänningsklämma (kontaktledning)      1945 -     [Järnvägsmuseet]
K318-Ebr_60938  Avspänningsklämma för 50 mm2 stålaluminiumlina      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K90-Ebr_21631  Avspänningsvikt för kontaktledning      1921 -     [Järnvägsmuseet]
K90b-Ebr_63171  Avspänningsvikt för kontaktledning      1957 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63276  Avstånd från zongränsbrytare i Gustafs och Rämshyttan till resp samkörande driftcentraler     Schema ledningsnät 1957 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_65116  Avställningstid vid helrevision och ombyggnad av Q24/Q25, revision av stationära omformare mm 1954 - 1959. Tidsschema       -    [Järnvägsmuseet]
str_197_9  Avträdeshus, typritning      1919 -  Bilaga till SJ särtryck 197 om håll- och lastplatser   [-]
Ebr_16714  Axel till andra ångturbingeneratorn för Notvikens verkstad     Sektion 1913 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0032  Axelfors     Bangårdsritning 1906 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0370_0  Axelfors     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
BAJ14  Axelfors      Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
3  Axelfors Åstarpsmosse Strömsfors Uddebo Tranemo     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Axelvold  Axelvold     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
8-12ts2_1932-1934  Axelvold Kågeröd Böketofta Billesholms gruva     Bangårdsskiss 1932 - 1934    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1262  Axhult      Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0044  Axmarby     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1937 - 1958   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0188  Backaryd     Bangårdsritning 1920 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Backe_1930  Backe     Bangårdsritning  - 1930 Tack till Pelle Björkman   [-]
Backe_1943  Backe     Instruktion 1943 -  Tack till Pelle Björkman   [-]
Bbr_C-7288  Backlampsmotstånd      1951 - 1956    [Järnvägsmuseet]
KFJ_5  Badabruk Oleby Torsby     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Baggetorp  Baggetorp     Bangårdsritning  - 1993   [-]
Ebrsi_31046  Bakgrundsskärm till varningssignal för gångtrafik, text 'Se upp för tåg'      1956 -     [Järnvägsmuseet]
K97c-Ebr_53627  Balans till avspänning      1952 -     [Järnvägsmuseet]
K97-Ebr_21914  Balans till avspänningsanordning      1923 -     [Järnvägsmuseet]
K97a-Ebr_21914_b  Balans till avspänningsanordning (kontaktledning)      1925 - 1939    [Järnvägsmuseet]
Balingsta_195103-196808  Balingsta     Bangårdsskiss 1951 - 1968   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_166-001_1938-1957  Balingsta     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1938 - 1957    [Järnvägsmuseet]
2  Balingsta Lillsjö Örsundsbro Biskopskulla     Bangårdsskiss ca 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_BallingslOv  Ballingslöv     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7141  Ballingslöv     Illuminerad spårplan, fasad 1945 -     [Järnvägsmuseet]
9-11ts1_1931-1939  Ballingslöv Hästveda Osby Killeberg     Bangårdsskiss 1931 - 1939    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0219_2  Balsby     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1703-001  Balsby lastplats med kontrollås     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1946 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0220  Balsvik     Bangårdsritning 1917 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
BG104-Ebr_23747  Bandage för transformator       -     [Järnvägsmuseet]
BG16-17-Ebr_23679  Bangårdsbelysning      1939 -     [Järnvägsmuseet]
BG20-22-Ebr_23681  Bangårdsbelysning      1939 -     [Järnvägsmuseet]
BG5-6-Ebr_23676  Bangårdsbelysning      1939 -     [Järnvägsmuseet]
BG8-Ebr_23678  Bangårdsbelysning. Detaljer för upphängningsanordning      1939 -     [Järnvägsmuseet]
BG7-Ebr_23677  Bangårdsbelysning. Kopplingsdosa      1939 -     [Järnvägsmuseet]
BG234-240-Ebr_23683  Bangårdsbelysning. Murfästen och klammer      1939 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Bankeryd  Bankeryd     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
E-619  Bankeryd, banvaktarestuga, stationsmästarebostad     Fasad och plan 1894 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1769  Banketorp (Tolestorp)     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
330_1959_4-5  Bansignaltavla (röd), uppehållsmärke      1959 -  SJ bantekniska föreskrifter särtryck 330 Tm Tavlor och märken   [Svenska Järnvägsklubben]
str_330_Tm_1962_bil  Bantekniska föreskrifter - tavlor och märken. Måttsatta skisser      1962 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_24343  Banvaktsstuga 324 Sveaborg, 10:e bansektionen, elektrisk installation      1942 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_24344  Banvaktsstuga 564 Gillbergatorp, 4:e bansektionen, elektrisk installation      1942 -    [Järnvägsmuseet]
Bvh4_1899-1917  Banvaktstuga för Linköping - Kisa - Vimmerby Järnväg     Fasad och sektion 1899 - 1917    []
Barkaby_1978-1988  Barkarby     Bangårdsritning 1978 - 1988   [-]
Ebrsi_1211-003  Barkarby     Översikt - spår, växlar, signaler 1961 - 1961    [Järnvägsmuseet]
E-30569  Barkarby plattforms- och genomgångstunnel     Sektion och plan 1960 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0462  Barlingbo     Bangårdsritning 1920 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Bo  Barlingbo     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1949 -    [Riksarkivet]
C-4401_1928  Barsebäcksby     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1928 -    [Göteborgs landsarkiv]
C-4400_1928  Barsebäckshamn     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1928 -    [Göteborgs landsarkiv]
RAJ1  Basthult Sinnerskog Algunnen     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Bastkarn_fslg_1948  Bastkärn (Bäckgruvan), förslag     Bangårdsritning 1948 -     [Riksarkivet]
21ts10_1930-1936  Bastuträsk     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0054  Bastuträsk     Bangårdsritning 1922 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Bastutrask  Bastuträsk     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1940 - 1942    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_512-001  Bastuträsk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0150  Bastuträsk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1967 Bbrsi ritning C 512-001   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_24312  Bastuträsk, lokvattenanläggning     Kopplingsschema  - 1941   [Järnvägsmuseet]
MTRJ5_1929  Bedinge Tofthög Skivarp Skivarps sockerbruk Tånebro     Bangårdsskiss 1929 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_18387  Belastningsdiagram för Porjusgeneratorerna den 1 augusti 1915      1920 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_18349  Belastningsdiagram för Porjusgeneratorerna den 11 augusti 1915      1919 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_18386  Belastningsdiagram för Porjusgeneratorerna den 30 juli 1915      1920 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21042  Belastningsschema för elektriska tåg för Riksgränsbanan (axeltryck)      1915 -    [Järnvägsmuseet]
S-14005  Bellmansro, signalanläggning      1956 -    [Riksarkivet]
Ebr_23157  Belysning i bostadsvagnar, kopplingsschema       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51422  Belysningsanläggning för bostadshus vid Vännäs, Bastuträsk, Mellansel och Älvsbyn      1939 - 1940   [Järnvägsmuseet]
Ebr_24283  Belysningsanläggning i bostadshus för ledningsmästare vid omformarestationen i Frövi     Plan 1941 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_22637  Belysningsanordning å reliefkarta för Kölnutställningen       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21675  Belysningsarmatur för transformatorstationer      1922 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_19870  Belysningsarmatur i bryggstolpe      1925 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_19871  Belysningsarmatur på ledningsbrygga      1925 -    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6473_1934-1943  Belysningskontakt å fällbom av Avos och Råå modell      1934 - 1943   [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6474_1933-1944  Belysningskontakt å fällbom av Jüdels modell      1933 - 1944   [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6472_1933-1944  Belysningskontakt å fällbom av Södertälje Verkstäders modell      1933 - 1944   [Järnvägsmuseet]
Ebr_21657  Belysningsomformare för värmefinka      1921 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_50648  Belysningsstolpe 10 kV på berggrund      1931 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_18395  Belysningstransformator     Sektion och plan 1920 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21230  Belysningstransformator för 60 Hz, Kiruna - Riksgränsen      1918 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_17439  Belysningstransformator för Riksgränsbanans banvaktstugor     Sektion och plan 1918 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_50171  Belysningstransformatorer 4,5 kV för linjen Stockholm - Göteborg      1925 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_20153  Belysningstransformatorer från olika tillverkare, för banvaktstugor vid Malmbanan      1924 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_50097  Belysningstransformatorer å linjen Stockholm - Göteborg      1926 -    [Järnvägsmuseet]
6  Bengtsfors     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1552  Bengtsfors / Bengtsfors V     Bangårdsritning 1894 - 1908    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0306  Bengtsfors östra     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
H5b_1925  Bengtstorp     Översikt - spår, växlar, signaler 1925 -    [Riksarkivet]
Ebr_15559  Bensin-elektrisk motorvagn från Westinghouse      1911 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16075  Bensin-elektriskt maskinaggregat 55 kW från Westinghouse, Renoszer (Ungern)     Sektion och plan 1911 -     [Järnvägsmuseet]
2  Berg Tving Alnaryd     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0659  Berga gård hållplats     Bangårdsritning 1896 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0055  Berga kalkbruk     Bangårdsritning  - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
BergaMosse_fslag_1908  Berga mosse, km 46+700, förslag till stickspår     Bangårdsritning  -    []
Ebrsi_2016-003  Berga, mekanisk anläggning med vevapparat och semaforer, endast lokalställda växlar     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1953 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0643  Bergaby / Norrslätt hållplats     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0056  Bergfors     Bangårdsritning  - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_19205  Bergfors, transformator för 10 kVA, 15000/110 V 15 Hz i skydd för äverspänningsskydd     Sektion och plan 1917 -    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1176-001_1955-1963  Berghem, anläggning med knappställverk. 600 mm-spår till Hulta tegelbruk.     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1955 - 1963    [Järnvägsmuseet]
K233a-Ebr_53196  Bergkonsol för hjälpkraftledning      1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_53196_-_K233a  Bergkonsol för hjälpkraftledning      1951 -    [Järnvägsmuseet]
1_2ts5_1932-1935  Bergsbrunna     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0060  Bergsbrunna     Bangårdsritning 1913 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Bergsbrunna  Bergsbrunna     Bangårdsritning 1962 -    [-]
T-1943_Bergsbrunna  Bergsbrunna     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -  Decauvillespår e d?   [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6752_1937  Bergsbrunna (hävstångsställverk)     Förreglingsregister 1937 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6748_1936-1937  Bergsbrunna, låsapparat för ställverket (hävstångsställverk)      1936 - 1937    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0423  Bergsgården     Bangårdsritning 1902 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
3  Bergsjö     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
11_1935  Bergsäng Åsboberg Striberg Damsjön / Dammsjön Klacka-Lerberg     Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Bergtrask  Bergträsk     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1940 - 1941    [Järnvägsmuseet]
Ebr_24205  Bergträsk     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0149  Bergträsk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1947 - 1957    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
13-20ts4a_1930-1936  Bergträsk Brännberg Karptjärn     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0065  Bergåsa     Bangårdsritning 1944 -  Förslag till förlängning av plattformar mm   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_279-002  Bergåsa lastplatsblockering     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1963 - 1966    [Järnvägsmuseet]
4  Bersbo     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1106  Bersbo     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
330_1959_6-7  Beräkning av försignalavstånd, orienteringsmärke      1959 -  SJ bantekniska föreskrifter särtryck 330 Tm Tavlor och märken   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_31102  Beröringsskydd för 10 kV belysningstransformator mm i upplagsplats      1954 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1791  Bestorp     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Bestorp_odat  Bestorp     Bangårdsritning  -     [-]
Bs12_1918  Bestorp     Bangårdsritning 1918 -    []
Bsp62_1951-1968  Bestorp     Bangårdsskiss 1951 - 1968    []
C_145001_1938-1963  Bestorp     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1938 - 1963   []
Ebrsi_145-001  Bestorp     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1938 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51230  Beteckningar för belysningsinstallationer       -    [Järnvägsmuseet]
DVVJ2  Beted      Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Bbr_C-6978_1941-1945  Betongbehållare för sodaceller      1941 - 1945   [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7309  Betongmast för ljussignal      1951 -     [Järnvägsmuseet]
4_1935  Bettna Vadsbro Silinge      Bangårdsskiss  - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
1tsBetvallenGrp  Betvallen grusgrop      Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
1_2ts12_1932-1935  Betvallen grusgrop      Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Betvallen_grp_1916  Betvallen, grusgrop     Plan 1916 -  Ur Banavdelningens berättelse 1916   [-]
Ebrsi_1106-001_1945-1963  Betåsen, anläggning med ställbock och envingade infartssignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1945 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0480  Billdal     Bangårdsritning 1902 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0488  Billdal     Bangårdsritning  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
3  Billdal, Kullavik, Malevik     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0069  Billeberga     Bangårdsritning 1951 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Billesholm_Kurbelwerk_1927  Billesholm      Ställverksapparat 1927 -     [Riksarkivet]
Ebrsi_2055-003  Billesholm     Illuminerad spårplan, fasad 1963 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0070  Billesholms gruva     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Billesholms_Gruva  Billesholms gruva     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
5581V113-1_1927  Billesholms gruva Verschlußanordnung     Förreglingsregister 1928 -     [Riksarkivet]
5581V113-1_1928  Billesholms gruva Verschlußanordnung     Förreglingsregister 1927 -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-0664  Billinge     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1918 -     [Järnvägsmuseet]
HHJ-12ts8_1930  Billinge Trolleholm Stabbarps gruva     Bangårdsskiss 1930 -     [Svenska Järnvägsklubben]
DVVJ5b  Billingsfors     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0305  Billingsfors     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1551  Billingsfors     Bangårdsritning 1898 - 1908    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_2059-002  Billingsfors, centrallås med ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1962 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Billingsfors_clas  Billingsfors, centrallås med ljussignaler     Förreglingsregister  -     [-]
Ebrsi_2059-002_det  Billingsfors, centrallås med ljussignaler, detaljsförstoring     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1962 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_2132-001  Birkekärr hlp, kontrollås     Översikt - spår, växlar, signaler 1956 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Biskopskulla_195103-197712  Biskopskulla     Bangårdsskiss 1951 - 1977   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0071  Biskopskulla     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1938 - 1968   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Bispgarden  Bispgården     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1936 - 1938 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
T-1943_BispgArden  Bispgården     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1938    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51068  Bispgården omformarestation     Situationsplan 1937 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51239  Bispgården omformarestation     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
T-1943_BispgArden_omformarestationen  Bispgårdens omformarstation     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_41036  BJ stationsvagn för omformareaggregat     Sektion och plan  -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0465  Bjerges / Bjärges     Bangårdsritning 1912 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
KNJ_1  Bjurfors Andersbenning Stripåsen Kallmora     Bangårdsskiss 1930-talet? -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0123  Bjurhem     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_517-001  Bjurå     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1962    [Järnvägsmuseet]
13-20ts8_1930-1936  Bjurå Avafors Hataträsk Sågbäcken     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Bjuv  Bjuv     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1942 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_850-011  Bjuv     Spårledningar 1964 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_850-021  Bjuv     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1964 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0110  Bjuv     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1923 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Bj  Bjärges     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1949 -    [Riksarkivet]
1949-11-07  Bjärges, Barlingbo, Buttle, Etelhem, Hemse, Stånga. Bakgrund och förklaring till bangårdsskisser från ca 1949       -    [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-1792  Bjärka Säby     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Bjarka-Saby  Bjärka Säby     Bangårdsritning  - 1987   [-]
Slh6_1899-1917  Bjärka Säby, Rimforsa stationshus     Fasad och sektion 1899 - 1917    []
Jvm1184_J1_-0076a  Bjärka-Säby     Bangårdsritning 1946 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0076b  Bjärka-Säby     Bangårdsritning 1946 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
9-937_del2_1982  Bjärka-Säby     Bangårdsritning 1985 -    []
Bsa54_1951-1964  Bjärka-Säby     Bangårdsskiss 1951 - 1964    []
Bsa61_1951-1964  Bjärka-Säby     Bangårdsskiss 1951 - 1964   []
Bsa_1946  Bjärka-Säby     Bangårdsritning 1946 -     [-]
Bsa_1958-1977  Bjärka-Säby     Bangårdsritning 1958 - 1977    [-]
Bsa_1964  Bjärka-Säby     Bangårdsritning 1964 -     [-]
Bas409-001(C50257)_1961-1977  Bjärka-Säby     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1961 - 1966   []
Bas409-001_stlv  Bjärka-Säby     Ställverksapparat  -    []
Ebrsi_409-001  Bjärka-Säby     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1961 - 1964    [Järnvägsmuseet]
2  Bjärka-Säby Bestorp Brokind Gärdala Opphem Rimforsa     Bangårdsskiss 1930-talet? -     [Svenska Järnvägsklubben]
Bjarka_lokstall_fslg  Bjärka-Säby, förslag lokstall och vattentorn     Fasad och plan lokstall -     [-]
T-1943_Bjarnum  Bjärnum     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
3d_4224_1960  Bjärnum     Förreglingsregister 1960 -     [-]
0_254929_001_1_1  Bjärreds busstation (f d stationshus), kiosk mm     Inredning 1952 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0132  Bjärsjö, förslag till spårutvidgning jämte förreglingsanordning med Bourés kontrollås     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1921 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
III_814  Bjärsjölagård, ändring     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1942 - 1952   [Riksarkivet]
Ebrsi_798-004_1951-1962  Björbo     Spårledningar 1951 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_798-005_1962  Björbo     Illuminerad spårplan, fasad 1962 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_798-003_1950-1962  Björbo, anläggning med centralapparat     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1950 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1651_1898-1908  Björboholm     Bangårdsritning 1898 - 1908   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0315  Björkebol / Månserud     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
MAJ3  Björkedal Kianäs Fagerhult     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_599-001  Björketorp     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1948 - 1961    [Järnvägsmuseet]
E-28706  Björketorp lokstall     Sektion och plan 1956 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1802  Björkhult     Bangårdsritning 1901 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
1639_1911  Björkhult godsmagasin     Fasad och plan 1911 -     [-]
Bvh1_1899-1917  Björkhult, banvaktstuga med telefon- och väntrum     Fasad och sektion 1899 - 1917    []
BjOrkliden  Björkliden     Spår, byggnader, bangårdsbelysning 1938 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_65558-65573  Björkliden - Kopparåsen, snögallerier 1 och 2, upphängningspunkter för kontaktledning      1961 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_42584  Björkliden, montage av 70 kVA transformator för skidlinbanan      1961 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0073  Björksjön     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
BJ/10  Björksjön Bredsjö Sikfors     Bangårdsskiss 1932 -  Sikfors inkl smalspår   [Svenska Järnvägsklubben]
18_1935  Björkås Björnhyttan Blötberget     Bangårdsskiss  - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
Bjorna  Björna     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1939 - 1939 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Ebr_23954  Björna     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Bjorneborg_1934  Björneborg     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1934 -  Inkl decauvillespår e d   [Järnvägsmuseet]
LJ1  Björnegården Örlösa Källshed Norra Kedum Tådene Tun     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Bjornlunda  Björnlunda     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
Bjornlunda_1987  Björnlunda     Bangårdsritning  - 1987   [-]
4ts6_1932-1935  Björnlunda Stjärnhov Sparreholm Skebokvarn     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Bjornsjo  Björnsjö     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1939 - 1939 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
14-21ts4_1930-1936  Björnsjö Björna Långviksmon grusgrop Movattnet     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1647_1897-1898  Björsared     Bangårdsritning 1897 - 1898   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1104  Björsäter     Bangårdsritning 1879 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_697-001  Bleviksberget stickspår å linjen Svärtträsk - Storuman, kontrollåsförregling      1941 - 1945    [Järnvägsmuseet]
88_1932-1943  Blidsberg     Bangårdsritning 1932 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
88_1932  Blidsberg     Bangårdsritning 1932 - 1932    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_31020  Blinkdon, AGA typ EKBB-150      1955 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7217  Blinkdon, ASEA typ      1949 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Blixterboda  Blixterboda     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
BlockPLM3_I  Block PLM No 3 modèle 1899, blockapparat      1899 -  CF de Paris Lyon Méditerranée Block system no 3   [-]
BlockPLM3_III  Block PLM No 3, blockapparat på semafor resp Vignier- och Saxbyhävstång      1899 -  CF de Paris Lyon Méditerranée Block system no 3   [-]
BlockPLM3_IV  Block PLM No 3, bouton de débloquage      1899 -  CF de Paris Lyon Méditerranée Block system no 3   [-]
BlockPLM3_II  Block PLM No 3, sonnerie Jousselin       1899 -  CF de Paris Lyon Méditerranée Block system no 3   [-]
Bbr_C-6361_1930-1931  Blockapparat skjutlinjaler. Sammanställningsritning detaljer      1930 - 1931    [Järnvägsmuseet]
351418_1953  Blocksignalanläggning Aga - Gåshaga     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1953 -     [Riksarkivet]
351418_1955  Blocksignalanläggning Aga - Gåshaga     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1955 -  Säkerhetsanläggning för Rastaspårets anslutning ändrad   [Riksarkivet]
AutLb_1937  Blocksignaler mm Stockholm Ö - Djursholms Ösby     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1937 -     [Svenska Järnvägsklubben]
AutLb_1937  Blocksignaler mm Stockholm Ö - Djursholms Ösby     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1937 -     [Svenska Järnvägsklubben]
AutLb_194206  Blocksignaler mm Stockholm Ö - Roslags Näsby     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1942 -  Manuell linjeblockering Dj Ösby - Dj Eke  [Svenska Järnvägsklubben]
AutLb_194206  Blocksignaler mm Stockholm Ö - Roslags Näsby     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1942 -  Manuell linjeblockering Dj Ösby - Dj Eke  [Svenska Järnvägsklubben]
AutLb_1942c10  Blocksignaler mm Stockholm Ö - Roslags Näsby     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1942 -  Automatisk linjeblockering hela sträckan  [Svenska Järnvägsklubben]
AutLb_1942c10  Blocksignaler mm Stockholm Ö - Roslags Näsby     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1942 -  Automatisk linjeblockering hela sträckan  [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0311  Blomskog     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
DVVJ4  Blomskog Rösstegen Gustavsfors     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0652  Blomstermåla     Bangårdsritning 1896 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1182-002_1956-1961  Blomstermåla     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1956 - 1961   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0400  Blyberg     Bangårdsritning 1909 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
3  Blåningsmåla Svarthövden Eringsboda Yxnanäs     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
C_1152-001  Blåtjärn, spår till grusgrop vid kl 89+649     Översikt - spår, växlar, signaler 1945 - 1947 Tack till Pelle Björkman   [-]
9-11ts4a_1931-1934  Blädinge      Bangårdsskiss 1931 - 1934    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Bladinge  Blädinge     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_335-001  Bocktjärn     Översikt - spår, växlar, signaler 1938 - 1949    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0010  Boda     Bangårdsritning 1907 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
9-11ts4b_1931-1934  Boda grusgrop     Bangårdsskiss 1931 - 1934    [Svenska Järnvägsklubben]
45_1931-1940  Bodaberg / Boda     Bangårdsritning 1931 - 1940    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Bodafors  Bodafors     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1928 - 1931    [Järnvägsmuseet]
9-11ts10a_1932  Bodafors Grimstorp     Bangårdsskiss 1932 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1275  Bodal     Bangårdsritning 1910 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Boden  Boden     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1929 - 1941    [Järnvägsmuseet]
15-20ts1_1936  Boden C     Bangårdsskiss  - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_20239  Boden C     Kopplingsschema kontaktledning  - 1942    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_293-001  Boden C     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1943 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_293-006  Boden C      Illuminerad spårplan, fasad 1944 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_293-007  Boden C      Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1946 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_293-008  Boden C      Signaler "klart för avgång" 1945 - 1956    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_293-012  Boden C - Boden S     Spårledningar 1939 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_293-003  Boden C - Boden S, linjeblockering och Lundagård lastplats     Översikt - spår, växlar, signaler 1941 - 1950    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_293-004  Boden C - Boden S, linjeblockering och Lundagård lastplats     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1943 - 1953    [Järnvägsmuseet]
Ebr_26957  Boden C kontrollstation     Situationsplan 1950 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_24174  Boden C, 10 kV system      Kopplingsschema  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_24164  Boden C, 10 kV system för belysning och kraft, alt II     Kopplingsschema  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_41611  Boden C, elinstallation i skyddsrum (inkl utrymme för tågledning)     Plan mm 1951 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51477  Boden C, grundplan till lokal för förstärkare, högspänningsställverk och automatväxel samt skyddsrum       1940 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_24308  Boden C, schema över kontaktoranläggning för bangårdsbelysning      1941 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51505  Boden C, stationär tågvärmeanläggning     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_293-002_1943-1959  Boden central     Förreglingstabell 1943 - 1959    [Järnvägsmuseet]
B-2503-3  Boden driftcentral, luftvärnstorn      1945 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_53271  Boden kontrollstation för eldriften, armaturplacering i kontrollrummet     Sektion och plan 1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_41640  Boden kontrollstation för eldriften, elinstallation     Sektion och plan 1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_55096  Boden kontrollstation, placering av fjärrkontrollutrustning i kontrollrum      1960 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebr_55095  Boden kontrollstation, placering av fjärrkontrollutrustning i relärum      1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51506  Boden S, stationär tågvärmeanläggning     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
E-252  Boden stationshus     Fasad och plan 1892 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Boden_sOdra  Boden södra     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1940 - 1943    [Järnvägsmuseet]
Ebr_53165  Boden, 10 kV ställverk i kontrollstationen (driftcentral för eldriften), principschema      1951 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21605  Boden, Notviken, omformare 300 kVA enfas 15 Hz - trefas 50 Hz      1921 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_19442  Boden, omformare 300 kVA enfas 15 Hz - trefas 50 Hz     Kopplingsschema 1922 -    [Järnvägsmuseet]
E-596  Boden, pumphus     Fasad och plan 1894 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_61257  Bodens omformarstation, kurvor över temperatur med en resp två fläktar      1952 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0147  Bodens södra     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1968 Bbrsi ritning C 494-001   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_21764  Bodens transformatorstation, instrumenttavla för bandriften      1922 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_18433  Bodens transformatorstation, instrumenttavla till 300 kVA omformare      1921 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_19438  Bodens transformatorstation, kabelschema omformare     Plan 1922 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_24193  Bodens transformatorstation, principschema för 10 kV ställverk      1941 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_19363  Bodens transformatorstation, uppställning av transformatorer och omformare     Plan 1921 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0097  Bodträsk     Bangårdsritning 1912 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_522-001  Bodträsk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1957    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1237  Boge     Bangårdsritning 1901 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1227-001_1948  Bogla (planerad station)     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1948 -    [Järnvägsmuseet]
NOJ8  Bohult Möckhult Forshult     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0109  Bohus     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J5_-0146  Bohus     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1943 - 1966    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
BJ/28  Bohus Surte Agnesberg     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0098  Bohus, förslag till ändring och utvidgning av spårsystemet     Bangårdsritning 1964 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
0_254196__1_1  Bohusbanan banmästarestuga     Fasad och plan 1902 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J3_-0020  Bohusbanan Blad 1 Göteborg - Nordre Älv.      Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0029  Bohusbanan Blad 10 Skee - Strömstad stad     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0001  Bohusbanan Blad 18 Göteborg C - Tingstad Håll- och Lastplats     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0002  Bohusbanan Blad 19 Lillhagen - Säve Station     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0021  Bohusbanan Blad 2 Ytterby - Jörlanda     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0003  Bohusbanan Blad 20 Nordreälv - Ytterby     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0004  Bohusbanan Blad 21 Skårby - Kode     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0005  Bohusbanan Blad 22 Jörlanda - Stora Höga     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0006  Bohusbanan Blad 23 Stenungsund - Ödsmål     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0007  Bohusbanan Blad 24 Hällungen - Svenshögen     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0008  Bohusbanan Blad 25 Skafteröd - Resteröd, Ljungskile     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0009  Bohusbanan Blad 26 Grohed - Höjentorp     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0010  Bohusbanan Blad 27 Östertull - Uddevalla     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0011  Bohusbanan Blad 28 Torsberg - Hogstorp     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0012  Bohusbanan Blad 29 Saltkällan - Smedberg, Munkedal inkl MJ     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0022  Bohusbanan Blad 3 Vallen - Svenshögen     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0022  Bohusbanan Blad 3 Vallen - Svenshögen     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0013  Bohusbanan Blad 30 Dingle     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0014  Bohusbanan Blad 31 Hällevadsholm - Rabbalshede     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0015  Bohusbanan Blad 32 Trättelanda - Orrekläpp     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0016  Bohusbanan Blad 33 Tanum - Mjölkeröd     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0017  Bohusbanan Blad 34 Kragenäs - Överby     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0018  Bohusbanan Blad 35 Varp - Skee     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0019  Bohusbanan Blad 36 Strömstad      Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0023  Bohusbanan Blad 4 Skafteröd - Grohed     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0024  Bohusbanan Blad 5 Höjentorp - Uddevalla     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0024  Bohusbanan Blad 5 Höjentorp - Uddevalla     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0025  Bohusbanan Blad 6 Hogstorp - Dingle     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0026  Bohusbanan Blad 7 Hällevadsholm - Trättelanda     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0027  Bohusbanan Blad 8 Orrekläpp - Kragenäs     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0028  Bohusbanan Blad 9 Överby - Skee     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_331-001  Bokktion     Översikt - spår, växlar, signaler 1938 - 1948    [Järnvägsmuseet]
MGJ2_1928  Bokskogen nedre Bokskogen övre Kongsmarken Toppeladugård     Bangårdsskiss 1928 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_53264  Bokstäver för schablonmärkning, stora alfabetet       - 1951    [Järnvägsmuseet]
Ebr_18973  Bokstäver för varningsskyltar      1923 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_17300  Bokstäver och siffror      1916 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_18148  Bokstäver och siffror      1918 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1056-002_1953-1961  Boliden     Översikt - spår, växlar, signaler 1953 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1056-004_1953-1961  Boliden, schematisk spårplan      1953 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0242  Bollasjö grustag     Bangårdsritning 1901 - 1916   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_668-001  Bollebygd     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1942 - 1963    [Järnvägsmuseet]
T-1943_Bollnas  Bollnäs     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_200195  Bollnäs     Kopplingsschema kontaktledning 1960 - 1962    [Järnvägsmuseet]
E-73  Bollnäs, pumphus med bostad     Fasad och plan 1891 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_230-003  Bollstabruk     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1960 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_230-002  Bollstabruk, vevapparat och ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1950 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_2160-001  Bolltorp hlp, hållplats med påstigningstavla     Översikt - spår, växlar, signaler 1951 - 1964    [Järnvägsmuseet]
KVBJ0  Bolmen     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_594-001  Bolmen     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1961 -     [Järnvägsmuseet]
HBJ1  Bolmens Halmstad / Halmstad östra Skedalahed Skedala Marbäck Simlångsdalen Mahult Ryaberg Bygget     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1027-011  Bomansberget     Spårledningar 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1027-021  Bomansberget     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1027-002_1964  Bomansberget     Översikt - spår, växlar, signaler 1964 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1027-031_1964  Bomansberget     Illuminerad spårplan, fasad 1964 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1027-750_1964  Bomansberget     Illuminerad spårplan, förbindning 1964 -     [Järnvägsmuseet]
UGJ7  Bomhus     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Bbr_C-6205_c1927  Bommar vid Solgatan, Landsvägsallén och Östra allén (troligen Sundsvall)     Plan 1927 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0389  Bomsarvet     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
22_1935  Bomsarvet Kvarnsveden Repbäcken     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
C-6724  Bomsignalskärm      1940 - 1941    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6691_1935-1940  Bomsignalskärm      1935 - 1940   [Järnvägsmuseet]
Bonnarp_vsi_1921  Bonnarp (Laholm - Veinge), ringverksanläggning     Vägskydd 1821 -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-0022  Bor     Bangårdsritning 1906 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
C_1041-00_1945-1965  Bor     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1945 - 1965   [-]
Instruktion_Bor_19450301  Bor     Instruktion 1945 -    [-]
Ebrsi_1041-001_1945-1959  Bor     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1945 - 1959   [Järnvägsmuseet]
BBJ1  Borgholm     Bangårdsskiss Ca 1930-talet -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0174  Borgstena     Bangårdsritning 1913 - 1916    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1149-001_1947-1957  Borgstena     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1947 - 1957    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0057  Borlänge     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1460-001  Borlänge     Översikt - spår, växlar, signaler 1962 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1461-007_1963  Borlänge rangerbangård, rangerautomatik     Manöverapparat 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1461-006_1963  Borlänge rangerbangård, rangerautomatik, spårplan     Manöverapparat 1963 -     [Järnvägsmuseet]
E-27830  Borlänge ställverkshus med reläkällare     Fasad och plan 1955 -    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1765-005  Borlänge, manöverapparat för Domnarvet     Illuminerad spårplan, fasad 1959 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1765-099  Borlänge, signalanordningar (ställarställverk)     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1957 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0414  Born     Bangårdsritning  -  Påteckning: Växlarna till sidospåret inlägges endast vid förekommande virkesutlastning   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0105  Bornåssjön     Bangårdsritning 1926 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
IID7T18_1936  Bornåssjön Byggevallen     Bangårdsskiss  - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_569-001  Borrby     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1942 - 1968    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0136  Borrby     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1924 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
VBHJ8  Borås central     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0106  Borås Central     Bangårdsskiss 1958 - 1968    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
VBHJ8a  Borås central, sammanfogad skiss     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1588  Borås nedre / central efter ombyggnaden 1918 - 1924     Bangårdsritning 1925 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0177  Borås övre     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
VBHJ1  Borås övre     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Bbr_C-7292  Borås, indikatorskåp för tågvägar      1951 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7325  Borås, indikatorskåp för tågvägar      1952 -     [Järnvägsmuseet]
Bosarp  Bosarp     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  -     [Järnvägsmuseet]
7-10ts9_1931-1937  Bosarp Stehag     Bangårdsskiss 1931 - 1937    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1033-001_1945-1960  Bosarp - Södra Stehag     Automatisk linjeblockering 1945 - 1960    [Järnvägsmuseet]
9  Boserup lp Östaröd Boalt Kräbbleboda     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_19782  Bostadshus i Hallsberg, Sköldinge och Södertälje - elektriska belysningsledningar     Plan  - 1925    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_505-001_1940-1955  Bottnaryd     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1955    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_505-001_1940-1958  Bottnaryd     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1958    [Järnvägsmuseet]
T-1943_Boxholm  Boxholm     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_257-002  Boxholm     Översikt - spår, växlar, signaler 1958 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_257-004  Boxholm     Manöverapparat 1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_257-005  Boxholm     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1958 - 1960    [Järnvägsmuseet]
9-11ts14a_1932-1934  Boxholm Strålsnäs     Bangårdsskiss 1932 - 1934    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Boxholm_bruksspar  Boxholm, detalj smalspår för bruket     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
VTJ1  Bramstorp Tegnaby Ingelstad     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_66541  Brandindikering för SJ omformarstationer och kopplingscentraler     Kopplingsschema 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_65478  Brandindikering i SJ omformarstationer, principschema      1961 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0012  Brandsmo     Bangårdsritning 1920 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
BAJ9_1931  Brandsmo Grimsås      Bangårdsskiss  - 1931    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_908-003_1954-1963  Brastad, centrallås med motorväxlar     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1954 - 1963   [Järnvägsmuseet]
62_1932-1941  Bratteborg     Bangårdsritning 1932 - 1941    [Svenska Järnvägsklubben]
62_1932  Bratteborg     Bangårdsritning 1932 - 1932 Anslutande smalspår   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0292_1920  Brattfors     Bangårdsritning 1920 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
2  Brattfors Vij bruk Ockelbo     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0084  Brattforshyttan     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Brattsbacka  Brattsbacka     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1939 - 1941    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_545-002  Brattsbacka     Översikt - spår, växlar, signaler 1962 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_545-021  Brattsbacka     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1962 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_545-031  Brattsbacka     Manöverapparat 1963 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1074-001_1943-1947  Braås grusgrop     Översikt - spår, växlar, signaler 1943 - 1947    [Järnvägsmuseet]
27_1931  Bredaryd     Bangårdsritning 1931 - 1931    [Svenska Järnvägsklubben]
27_1940-1941  Bredaryd     Bangårdsritning 1940 - 1941    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1679-001  Bredaryd vevapparat och ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1954 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1679-003  Bredaryd vevapparat och ljussignaler     Illuminerad spårplan, fasad 1966 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0074  Bredsjö     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1253-002  Bredsjö     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1946 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1253-002I  Bredsjö     Förreglingstabell 1946 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0144  Bredåkra     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0162_24  Bredåkra     Bangårdsskiss 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0186  Bredåkra     Bangårdsritning 1896 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1612-002_1959-1960  Bredåkra     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1959 - 1960    [Järnvägsmuseet]
3  Bredåkra Härsjön Bräkne-Hoby Kullåkra Märserum Elisberg Trensum     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1612-003_1960  Bredåkra, spårplan      1960 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1279  Brevik     Bangårdsritning 1920 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
50  Brighton Station (LB&SCRy)     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1889 -     [Svenska Järnvägsklubben]
51  Brighton Station (LB&SCRy), signalhävstänger      ca 1889 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Bring_1920  Bring     Bangårdsritning 1920 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Bro_1981  Bro     Bangårdsritning 1981 -    [-]
Bro_197909  Bro     Bangårdsskiss 1979 - 1979   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1388-002  Bro     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1953 - 1953    [Järnvägsmuseet]
B-306-1  Bro över Almaån, dubbelspår Ballingslöv - Hässleholm      1942 -     [Järnvägsmuseet]
B-758-1  Bro över Altbäcken no 8, Dala - Helsinglands jernväg      1898 -     [Järnvägsmuseet]
B-834-1  Bro över bäck vid Gårdstånga, Kjeflinge - Sjöbo järnväg      1903 -     [Järnvägsmuseet]
B-836-1  Bro över bäck vid Hammarlunda, Kjeflinge - Sjöbo järnväg      1903 -     [Järnvägsmuseet]
B-835-1  Bro över bäck vid Holmby, Kjeflinge - Sjöbo järnväg      1903 -     [Järnvägsmuseet]
B-760-1  Bro över Djupån, Dala - Helsinglands jernväg      1898 -     [Järnvägsmuseet]
B-765-1  Bro över Graningeån, Dala - Helsinglands jernväg      1899 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0055  Bro över Höjeå vid Källby      1874 -  Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader. II Södra Stambanan   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
B-766-1  Bro över Kyrktjernsbäcken, Dala - Helsinglands jernväg      1897 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0054  Bro över Stråken      1874 -  Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader. II Södra Stambanan   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J5_-0053  Bro över Tormestorps å      1874 -  Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader. II Södra Stambanan   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
B-767-1  Bro över Woxnan, Dala - Helsinglands jernväg      1897 -     [Järnvägsmuseet]
B-759-1  Bro över Åssjöbäcken, Dala - Helsinglands jernväg      1898 -     [Järnvägsmuseet]
72_1931-1936  Broaryd     Bangårdsritning 1931 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
72_1931-1943  Broaryd     Bangårdsritning 1931 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0176_1  Brobacken     Bangårdsritning 1898 - 1925 Vid ombyggnad av BHJ till normalspår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0176_0  Brobacken, Skogsryd, Mollaryd, Sparsör      Bangårdsritning 1898 - 1925 Vid ombyggnad av BHJ till normalspår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Broddbo  Broddbo     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -  Decauvillespår e d?   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1103-002  Broddbo     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1103-001_1946-1964  Broddbo     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1946 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1793  Brokind     Bangårdsritning 1899 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Brk56_1951-1966  Brokind     Bangårdsskiss 1951 - 1966   []
Brk63_1951-1966  Brokind     Bangårdsskiss 1951 - 1966   []
Brokind_odat  Brokind     Bangårdsritning  -     [-]
C-175001_1940-1968  Brokind, anläggning med centrallås     Översikt - spår, växlar, signaler 1940 - 1968    []
Ebrsi_475-001  Brokind, mekanisk anläggning med vevapparat     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1961    [Järnvägsmuseet]
TK1930/VI  Brommabanorna, provisorisk infartslinje i Norr Mälarstrand     Plan 1933 -  1930 års trafikkommitté   [Svenska Järnvägsklubben]
TK1930/V  Brommabanorna, undersökta permanenta infartslinjer     Plan 1933 -  1930 års trafikkommitté   [Svenska Järnvägsklubben]
TK1930/V1  Brommabanorna, undersökta permanenta infartslinjer     Profil 1933 -  1930 års trafikkommitté   [Svenska Järnvägsklubben]
25  Bromossen Broaryd Haghult      Bangårdsskiss 1930-talet? -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1422  Bromsten     Bangårdsritning 1923 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
04  Bromsten Spånga Barkarby Jakobsberg     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
4  Bromölla     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0162_6  Bromölla     Bangårdsskiss 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0157  Bromölla, förslag till ändring     Bangårdsritning 1907 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0116  Brovallen     Bangårdsritning 1894 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Brovallen  Brovallen     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1628_1905  Bruksgården     Bangårdsritning 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Brunflo  Brunflo     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1937 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_686-001  Brunflo     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1958 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_686-001_stlv  Brunflo     Ställverksapparat 1958 - 1961    [Järnvägsmuseet]
T-1943_Brunna  Brunna     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_292-001  Brunna     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1945 - 1953    [Järnvägsmuseet]
6  Brunnkärr Borensberg     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Brunnsberg  Brunsberg     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1929 - 1935    [Järnvägsmuseet]
53  Bruxelles / Brussel Nord     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1889 -     [Svenska Järnvägsklubben]
BruxNord  Bruxelles-Nord      Översikt - spår, växlar, signaler ca 1910 -     [Riksarkivet]
Ebrsi_1770-002  Bruzaholm     Illuminerad spårplan, fasad 1959 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1770-001  Bruzaholm, översikt och förreglingstabell     Översikt - spår, växlar, signaler 1959 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0121  Brålanda     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
BJ/23  Brålanda Frändefors Bjurhem     Bangårdsskiss 1932 -     [Svenska Järnvägsklubben]
KJ3_1928  Brånahult Orrefors     Bangårdsskiss  - 1928    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1053-001_1946-1964  Brånahult, anläggning med ställbock och envingade semaforer     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1946 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1297  Brånecke     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
STJ1  Brånecke grusgrop Brånecke Ölanda     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_BrAnsta  Brånsta     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -     [Järnvägsmuseet]
H113_1957  Bräcka lastplats     Översikt - spår, växlar, signaler 1957 -     [Riksarkivet]
Bracke  Bräcke     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1937 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
T-1943_Bracke  Bräcke     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_103-001  Bräcke     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1960 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_103-004  Bräcke     Illuminerad spårplan, fasad 1938 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_103-005  Bräcke     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1939 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_103-002_1938-1960  Bräcke     Förreglingstabell 1938 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_103-003_1957-1960  Bräcke     Spårledningar 157 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Ebr_65676  Bräcke kopplingscentral     Plan 1962 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63195  Bräcke, fjärrkontroll av frånskiljare     Kabelschema 1957 -     [Järnvägsmuseet]
E-751  Bräcke, lampisthus     Fasad och plan 1895 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0162_22  Bräkne-Hoby     Bangårdsskiss 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0128  Brännarp     Bangårdsritning 1905 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Brannarp_1934  Brännarp     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1934 -     [Järnvägsmuseet]
Brannberg  Brännberg     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1940 - 1942 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
T-1943_Brannberg  Brännberg     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1940 - 1942    [Järnvägsmuseet]
Ebr_24202  Brännberg     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Bk_195x  Brännkyrkahallen, Stockholms Spårvägar      Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1950-talet -    [-]
Bk_Alv_c1951  Brännkyrkahallen, Stockholms Spårvägar      Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler ca 1951 -    [-]
Brannland  Brännland     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1939 - 1941 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
T-1943_Brannland  Brännland     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1939 - 1941    [Järnvägsmuseet]
K334-Ebr_62304  Brännskydd för bärlina      1954 -     [Järnvägsmuseet]
20_1932-1943  Brännögård     Bangårdsritning 1932 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
OBlJ3  Brömsebro Norra Tång Dynekärr     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_2072-001  Brömsebro, enkel anläggning med ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1955 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1669_1898  Budatorp     Bangårdsritning 1898 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_333-002  Buddbyn     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1946    [Järnvägsmuseet]
13-20ts7_1930-1936  Buddbyn Hundsjö Degerselet Niemisel     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
4  Budskär, Släp, Särö     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
K180-Ebr_63794  Bult för kontakttrådsklämma      1959 -     [Järnvägsmuseet]
K106-108-Ebr_22853  Bult och bricka till återledningsisolator      1931 -     [Järnvägsmuseet]
K180b-Ebr_53445  Bult till distansbygel för växelutliggare       -     [Järnvägsmuseet]
Kul-Vtr_122-54  Bunkeflo och Velandergatan vägskydd, tågankomstsignalering mm      1955 -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-0474  Burgsvik     Bangårdsritning 1907 -  Förslag alt II byggnadsstadium I   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Bk  Burgsvik     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1949 -    [Riksarkivet]
1949-11-07  Burgsvik, Fidenäs, Havdhem. Bakgrund och förklaring till bangårdsskisser från ca 1949       -    [Riksarkivet]
Bt  Buttle     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1949 -    [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-0466  Buttle / Butle     Bangårdsritning 1912 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
61_1932-1943  Byarum     Bangårdsritning 1932 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
13  Byarum Bratteborg Ekeryd Månsarp     Bangårdsskiss 1930-talet? -    [Svenska Järnvägsklubben]
BG112-Ebr_23749  Bygel Bg112      1934 -     [Järnvägsmuseet]
K6a-Ebr_16498  Bygel för 350 kg dragning för Riksgränsbanans kontaktledning      1912 -     [Järnvägsmuseet]
K246-Ebr_53215  Bygel för fastsättning av isolatorbock på trästolpe      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K266-Ebr_24177_a  Bygel för hjul till bärlina vid ledningsbrygga      1942 - 1949    [Järnvägsmuseet]
K53-Ebr_21692  Bygel för hjul till bärlina vid linbrygga      1922 -     [Järnvägsmuseet]
K45-Ebr_21865  Bygel för kettinghjul      1923 -     [Järnvägsmuseet]
K244-Ebr_23499  Bygel för linhjul (kontaktledning)      1937 -     [Järnvägsmuseet]
K205b-Ebr_60945  Bygel för linhjul K-206      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K303a-Ebr_54064  Bygel för linhållare      1954 -     [Järnvägsmuseet]
BG103-Ebr_23746  Bygel för transformator i ledningsbrygga       -     [Järnvägsmuseet]
K103-Ebr_21292  Bygel till isolatorbock      1931 -     [Järnvägsmuseet]
K246-Ebr_23501  Bygel till isolatorbock för trästolpe (kontaktledning)      1940 -     [Järnvägsmuseet]
K303-Ebr_26236  Bygel till linklämma för 130 mm2 lina      1947 -     [Järnvägsmuseet]
K306-Ebr_25761  Bygel till linklämma för hjälpkraftledning      1947 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0135  Byggevallen     Bangårdsritning 1926 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_32036  Byggnad av plåt för provisorisk omformarstationsdrift (med Q38, Q39, Q41)     Plan mm 1963 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_61404  Byggnadsarbeten, provisorisk drift på upplagsplats mm för omformarstationer under 1953, tidplan      1952 -    [Järnvägsmuseet]
Byringe  Byringe     Bangårdsritning  - 1981   [-]
Byringe_198001  Byringe     Bangårdsskiss 1980 - 1980   [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Byringe  Byringe     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
N4  Byringe Stålboga     Bangårdsskiss 1932 - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0136  Byvalla     Bangårdsritning 1954 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0137  Byvalla     Bangårdsritning 1921 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Byvalla  Byvalla     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6231_1928  Byvalla     Förreglingsregister 1928 -     [Järnvägsmuseet]
1  Byvalla Dalåsbo Villingen Västerby     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Byvattnet  Byvattnet     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1917 - 1930 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Ebr_23933  Byvattnet     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1036-011  Bålsta     Spårledningar 1964 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1036-021  Bålsta     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1963 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Balsta_1979_1  Bålsta, östra delen     Bangårdsritning 1979 -    [-]
Balsta_1979_2  Bålsta, östra delen     Bangårdsritning 1979 -    [-]
Jvm1184_J2_-0034  Bårarydsby     Bangårdsritning 1925 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_212-001  Bårarydsby (Hestra - Gislaved) lastplats med centrallås     Översikt - spår, växlar, signaler 1957 - 1962    [Järnvägsmuseet]
T-1943_BAstad  Båstad     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1934 -  Inkl kalkindustrins smalspår   [Järnvägsmuseet]
8-12ts6a_1931-1934  Båstad Skottorp Vallberga     Bangårdsskiss 1931 - 1934    [Svenska Järnvägsklubben]
E-28857  Båstad banvaktstuga 395B, modernisering     Sektion och plan 1956 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1257  Bäck     Bangårdsritning 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
SSJ-12ts3  Bäck Hamneda Hornsborg Traryd     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1785-001  Bäck, centrallås med ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1942 - 1958    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0159  Bäckaskog     Bangårdsritning 1914 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0162_4  Bäckaskog     Bangårdsskiss 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
KFJ_2  Bäckebron Västra Ämtervik Öjervik Rottneros     Bangårdsskiss 1932 - 1935 Rottneros inkl 600 mm-bana   [Svenska Järnvägsklubben]
DJ3  Bäckefors     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0280_1908  Bäckefors     Bangårdsritning 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1548  Bäckefors     Bangårdsritning 1894 - 1908    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
4  Bäckefors     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1038-005  Bäckefors     Illuminerad spårplan, fasad 1962 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1239  Bäl     Bangårdsritning 1901 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
6_1935  Bälgviken Årby Hållsta Skogstorp     Bangårdsskiss  - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_BalsAsby  Bälsåsby     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -     [Järnvägsmuseet]
B_Ml  Bärby Marielund     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_209-003  Bärby (SRJ)     Kabelplan 1954 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_209-002  Bärby (SRJ) ställbock kontrollås T-semafor vägskydd     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1954 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1592_1915  Bäreberg     Bangårdsritning 1915 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
TNJa  Bäreberg Främmestad Frambo     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_55078  Bärfrekvensförbindelse Kiruna - Vassijaure, principschema      1960 -  Bärfrekvensförbindelse över SJ 80 kV-ledning resp Vattenfalls 130kV   [Järnvägsmuseet]
K54-Ebr_21695  Bärjärn för 2 klämmor (kontaktledning)      1922 -     [Järnvägsmuseet]
K48b-Ebr_54933  Bärklämma för montage på lina dia 8-12 mm      1959 -     [Järnvägsmuseet]
K32-Ebr_16816  Bärklämma för Riksgränsbanans kontaktledningar      1913 -     [Järnvägsmuseet]
K280-Ebr_24996  Bärklämma för säkerhetsapparat, 10 kV, till 130 mm2 lina      1944 -     [Järnvägsmuseet]
K22b-Ebr_21459  Bärlinehållare för 1 1/4" rör      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K22a-Ebr_21458  Bärlinehållare för 1" rör      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K111-Ebr_22057  Bärlinehållare för 5,5 m lång utliggare 2 st 1 1/2" rör      1924 -     [Järnvägsmuseet]
K100-Ebr_21866  Bärlinehållare på ledningsbrygga      1923 -     [Järnvägsmuseet]
K101-Ebr_21869  Bärlinehållare vid sektionspunkt      1923 -     [Järnvägsmuseet]
K80-Ebr_21375  Bärlinklämma för vändskiva      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K263-Ebr_24288  Bärlinklämma vid ryttare      1941 -     [Järnvägsmuseet]
K292-Ebr_52121  Bärrörshållare (kontaktledning)      1945 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_18248  Bärstolpe för kontaktledning med Bates stolpar      1917 -     [Järnvägsmuseet]
K69-Ebr_60485  Bärstång för viktavspänning      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K69-Ebr_60578  Bärstång för viktavspänning      1950 -     [Järnvägsmuseet]
K69-Ebr_22800  Bärstång till avspänningsvikt för kontaktledning      1930 -     [Järnvägsmuseet]
K69a-Ebr_23718_a  Bärstång till avspänningsvikt för kontaktledning      1938 -     [Järnvägsmuseet]
K69-Ebr_16820  Bärstång till avspänningsvikt för Riksgränsbanans kontaktledning      1912 -     [Järnvägsmuseet]
K28b-Ebr_54904  Bärtrådsklämma för 8-formad kontakttråd o bärlina      1959 -     [Järnvägsmuseet]
K28a-Ebr_23141  Bärtrådsklämma för bärlina      1933 -     [Järnvägsmuseet]
K29a-Ebr_23142  Bärtrådsklämma för kontakttråd      1933 -     [Järnvägsmuseet]
K29b-Ebr_23399  Bärtrådsklämma för rund kontakttråd och bärlina      1935 -     [Järnvägsmuseet]
K29b-Ebr_53724  Bärtrådsklämma för rund kontakttråd och bärlina      1953 -     [Järnvägsmuseet]
K28b-Ebr_23409  Bärtrådsklämma för åttaformad kontakttråd o bärlina      1935 -     [Järnvägsmuseet]
13-20ts12_1930-1936  Bäverbäck Mattila     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Boda_1907  Böda     Bangårdsritning 1907 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0145  Böketofta     Bangårdsritning 1905 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_BOketofta  Böketofta     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Borje_1979  Börje     Bangårdsritning  - 1979   [-]
T-1943_BOrje  Börje     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1934 -     [Järnvägsmuseet]
KJ3_1928  Börseryd Nybro      Bangårdsskiss  - 1928    [Svenska Järnvägsklubben]
49  Cannon Street Station, The Monument Station, London Inner Circle Underground Ry, Metropolitan & District Ry     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1889 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0475  Carlsvik / Karlsvikshyttan     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
4579_1953  Centrallås för stationer med en k-låsförreglad tågväg     Manöverapparat 1953 -     [-]
Bbr_C-6335_1930  Centrallås med kontaktanordningar. Linaälv, Risbäck, Kalixfors      1930 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6410_1931  Centrallås med tidsutlösning      1931 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_19200  Centralstationsbyggnaden Stockholm, norra hissen     Kopplingsschema 1917 -    [Järnvägsmuseet]
K74-Ebr_15963  Centrumbult till kettinghjul för Riksgränsbanans kontaktledning      1912 -     [Järnvägsmuseet]
NS_block_Organ_1921_Abb5  CF Electrique Souterrain Nord - Sud de Paris, kopplingsschema     Automatisk linjeblockering 1921 -  "Från ""Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens"" 1921"   [-]
T-1943_Charlottenberg  Charlottenberg     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_200019  Charlottenberg     Kopplingsschema kontaktledning 1950 - 1951    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_447-003  Charlottenberg     Illuminerad spårplan, fasad 1961 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0126  Charlottenlund     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1921 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_18372  Chicago, Milwaukee & St Paul godstågsmotor      1921 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_18113  Chicago, Milwaukee & St Paul samt Norfolk & Westerns dubbellok, riksgränsbanans malmtågslok      1915 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_55363  Cyklisk fjärrmätning i omformarstationer, disponering av cykeln. Planerat utförande.       1961 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5183  Cylindriska spiralfjädrar av ståltråd      1913 - 1913    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0150  Dagarn     Bangårdsritning 1909 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Dagarn  Dagarn     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_233-003  Dagarn     Illuminerad spårplan, fasad 1961 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0082  Daglösen     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1261-011  Daglösen     Spårledningar 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1261-021  Daglösen     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0153  Daglösen     Översikt - spår, växlar, signaler 1963 - 1966 Ebrsi ritning 1261-002   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1261-001_1941-1962  Daglösen, anläggning med reläställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, förreglingstabell 1941 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1261-002_1963  Daglösen, anläggning med reläställverk     Översikt - spår, växlar, signaler 1963 -    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1261-003_1941-1962  Daglösen, manövertavla (knappställverk)     Illuminerad spårplan, fasad 1941 - 1962   [Järnvägsmuseet]
24_1932-1935  Dala Floda     Bangårdsskiss 1932 - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0395  Dala Floda / Dala-Floda     Bangårdsritning 1911 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0435  Dala-Finnhyttan     Bangårdsritning 1918 -  Inkl bispår till Smältarmossgruvan   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0437  Dala-Finnhyttan     Bangårdsritning 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0452  Dala-Finnhyttan     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1364-001_1961  Dala-Floda, centrallås med ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1961 -    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1364-003_1962  Dala-Floda, schematisk spårplan      1962 -    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1431-001_1959-1964  Dala-Järna     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1959 - 1964   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1431-003_1961  Dala-Järna     Illuminerad spårplan, fasad 1961 -    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1774-001  Dalby, vevapparat och semaforer     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1944 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Dalbyro_1906  Dalbyro     Bangårdsritning 1906 -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Dalgransen  Dalgränsen     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0304  Dals Långed     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
DVVJ6  Dals Långed Tisselskog Håverud Åsensbruk     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
DJ5  Dals Rostock     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0282_1907  Dals Rostock     Bangårdsritning 1907 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0194  Dalsjöfors     Bangårdsritning 1918 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
DJ4  Dalskog     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0281_1904  Dalskog     Bangårdsritning 1904 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1374-003  Dalskog     Illuminerad spårplan, fasad 1962 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1374-001  Dalskog, centralapparat     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1961 - 1963    [Järnvägsmuseet]
87_1932-1943  Dalum     Bangårdsritning 1932 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
87_1932  Dalum     Bangårdsritning 1932 - 1932    [Svenska Järnvägsklubben]
H21c  Damsjön (Dammsjön)     Översikt - spår, växlar, signaler  -    [Riksarkivet]
DamsaterKvinnerstatorp  Damsäter och Kvinnerstatorp     Bangårdsritning  -    [-]
T-1943_Damsater-Kvinnerstatorp  Damsäter och Kvinnerstatorp     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -  Inkl decauvillespår   [Järnvägsmuseet]
T-1943_Kvinnerstatorp_-_Damsater  Damsäter och Kvinnerstatorp     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -  Inkl decauvillespår   [Järnvägsmuseet]
DHJ1  Dannemora     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
UGJ2_1935  Dannemora     Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Dannemora_197712  Dannemora     Bangårdsskiss 1977 - 1977   [Svenska Järnvägsklubben]
39-423_klaffbron_1936-1937  Danvikstull, klaffbro     Översikt - spår, växlar, signaler 1936 - 1937    [Riksarkivet]
Ebr_22652  Darrhandsrelä (svängbro)     Kopplingsschema  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_16931  Decauville-vagn      1913 -     [Järnvägsmuseet]
13-20ts4b_1930-1936  Degerbäcken     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Degerbacken  Degerbäcken     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1940 - 1943 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Ebr_24203  Degerbäcken     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_499-002  Degerbäcken     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1947 - 1957    [Järnvägsmuseet]
T-1943_Degerfors  Degerfors     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1934 -  Inkl decauvillespår e d   [Järnvägsmuseet]
IID6T21930-1936  Degerfors Strömtorp Björneborg     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
E-28134_B  Degerfors nytt stationshus     Fasad och plan 1955 - 1956   [Järnvägsmuseet]
E-28907  Degerfors nytt stationshus     Skyltar 1956 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_548-002  Degermyr     Översikt - spår, växlar, signaler 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_548-021  Degermyr     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_548-031  Degermyr     Manöverapparat 1963 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Degermyr_Pengsjoby  Degermyr (Pengsjöby)      Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1939 - 1941    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_515-001  Degerselet      Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Degeron_1937-1988  Degerön     Bangårdsritning 1937 - 1988   [-]
T-1943_Degeron  Degerön     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
3ts14_1932-1935  Degerön Karlsby Motala verkstad     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_53336  Degerön, montageschema för fjärrkontroll av frånskiljare      1951 -     [Järnvägsmuseet]
B1055  Deglundsbäcken, förreglingsanordning     Översikt - spår, växlar, signaler 1952 -    [Riksarkivet]
BJ/16  Deje     Bangårdsskiss 1935 -  Inkl NKlJ   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0090_2  Deje     Bangårdsritning  -  Normal- och smalspår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
B1343  Deje     Bangårdsskiss 1976 -    [Riksarkivet]
E620_1960  Deje - Dejeforsbruk     Översikt - spår, växlar, signaler 1960 -     [Riksarkivet]
495606_1958  Deje, reläställverk     Spår och kablar 1960 -     [Riksarkivet]
497663_1959  Deje, reläställverk     Förreglingstabell 1959 -     [Riksarkivet]
Ebrsi_1267-001_1948  Deje, vevställverk för Bergslagsbanan     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1948 -    [Järnvägsmuseet]
10_1935  Dejeforsbruk Övre Ullerud Olsäter     Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
K202-206-Ebr_50644_b  Detaljer för avspänningslinor å ledningsbryggor      1931 -     [Järnvägsmuseet]
K215-218-220-Ebr_23268  Detaljer för kontakttrådsupphängning i Malmö banhall       -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5145  Detaljer till mekanisk frigivningsapparat för tågvägshävstång      1914 - 1915    [Järnvägsmuseet]
K178-180-Ebr_50657  Detaljer till sektionsisolator      1932 -     [Järnvägsmuseet]
K222-223-224-Ebr_23350  Detaljer till sektionsisolator med 2 trådar      1934 -     [Järnvägsmuseet]
K106-107-108-Ebr_21867  Detaljer till återledningsisolator      1923 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_30524  Detaljschema för 16 kV utgående linje i omformarestationerna Uppsala, Krylbo, Ockelbo, Ljusdal, Ånge, Laholm, Fjärås och Kil       - 1937   [Järnvägsmuseet]
Ebr_17158  Diesel-elektrisk motorvagn X1/CF1      1915 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16527  Diesel-elektriskt maskinaggregat i Falköpings Elektriska AB kraftstation vid Baltak     Sektion 1913 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_16966  Dieselvagn nr 2, kopplingsschema ändrat för elektrisk start      1914 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16746  Dieselvagnarna 1 och 2, kopplingsschema      1914 -     [Järnvägsmuseet]
49  Digby Station, Great Northern & Great Eastern Joint Railways     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1889 -     [Svenska Järnvägsklubben]
B833_1949  Dingelsundets transformatorstation, km 157+822     Översikt - spår, växlar, signaler 1949 -    [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-1550  Dingelvik     Bangårdsritning 1893 - 1908    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0160  Dingle     Bangårdsritning 1933 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
E-29262  Dingle stationshus      Fasad och plan 1957 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0161  Dingtuna     Bangårdsritning 1950 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Dingtuna_1950-1999  Dingtuna     Bangårdsritning 1950 - 1999   [-]
Dingtuna_1954  Dingtuna     Bangårdsritning 1954 - 1987   [-]
Ebrsi_1432-001_1945-1964  Dingtuna     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1945 - 1964   [Järnvägsmuseet]
Ebr_23529  Direkta telefonlinjer å II distriktet       -     [Järnvägsmuseet]
K114-Ebr_22077  Distanshållare vid sektionspunkt      1924 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63026  Distansplåtar för jordkablar      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63027  Distanspåle för jordkablar      1957 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0162  Diö     Bangårdsritning 1927 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Dio  Diö     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1927 - 1931    [Järnvägsmuseet]
C_2434_1913-  Diö     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1913 -     [Göteborgs landsarkiv]
Ebrsi_243-001  Diö     Översikt - spår, växlar, signaler 1956 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_243-002  Diö     Spårledningar 1957 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_243-003  Diö     Illuminerad spårplan, fasad 1962 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_243-004  Diö     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1957 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0162_25  Djupadal     Bangårdsskiss 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0142  Djupadal / Kallinge     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1329  Djursholm Framnäsviken     Bangårdsritning 1911 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1328  Djursholm Sveavägen     Bangårdsritning 1911 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Dje-Rnb  Djursholms Danderyd (Ekeby) Roslags Näsby     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1337  Djursholms Danderyd / Ekeby     Bangårdsritning 1916 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Dje_1970  Djursholms Ekeby     Översikt - spår, växlar, signaler 1970 -     [-]
Ebrsi_1474-003  Djursholms Ekeby     Illuminerad spårplan, fasad 1942 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1474-004  Djursholms Ekeby     Kabelplan 1962 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_570-008  Djursholms Ekeby - Roslags Näsby (linjen)     Översikt - spår, växlar, signaler 1939 - 1965    [Järnvägsmuseet]
DjFramnasv  Djursholms Framnäsviken     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Fk_1917  Djursholms Framnäsviken     Bangårdsritning 1917 -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-1336  Djursholms Ösby     Bangårdsritning 1916 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
570-001_1983  Djursholms Ösby     Översikt - spår, växlar, signaler 1983 -    [Riksarkivet]
570-009_1983  Djursholms Ösby     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1983 -     [Riksarkivet]
570-013_godk_19830617  Djursholms Ösby     Förreglingstabell 1983 -     [Riksarkivet]
Djo_instrrfslg_19830426  Djursholms Ösby     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1983 -     [Riksarkivet]
Ebrsi_570-004  Djursholms Ösby     Spårledningar 1963 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_570-011  Djursholms Ösby     Spår och kablar 1942 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Djo-Djs  Djursholms Ösby Djursholms Sveavägen     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1474-001_det  Djursholms Ösby - Djursholms Ekeby, delförstoring Dj Ekeby     Översikt - spår, växlar, signaler 1942 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1474-001  Djursholms Ösby - Djursholms Ekeby, inkl förreglingstabell     Översikt - spår, växlar, signaler 1942 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_570-007  Djursholms Ösby - Ekeby linjeblockering     Spårledningar 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_570-001  Djursholms Ösby - Sveavägen - Framnäsviken     Översikt - spår, växlar, signaler 1946 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_570-005  Djursholms Ösby - Sveavägen linjeblockering     Spårledningar 1946 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Dsp_Os-Sg_1943  Djursholms Ösby - Sveavägen, förslag till dubbelspår, kontaktledning     Sektion 1943 -     [Riksarkivet]
Ebrsi_570-002  Djursholms Ösby ställverk I (ställarställverk)     Förreglingstabell 1945 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_570-003  Djursholms Ösby ställverk I (ställarställverk)     Illuminerad spårplan, fasad 1946 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_570-013  Djursholms Ösby ställverk II (hävstångsställverk)     Förreglingstabell 1944 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_570-014  Djursholms Ösby ställverk II (hävstångsställverk)     Illuminerad spårplan, fasad 1943 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_570-012  Djursholms Ösby södra delen     Översikt - spår, växlar, signaler 1953 - 1966    [Järnvägsmuseet]
DjOsby_tv_1937  Djursholms Ösby, tågvägar     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1937 -     [Svenska Järnvägsklubben]
VYJ1  Djurstorp Mossnäs Rumskulla Ventzelholm     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1347-001_1935-1961  Djurås     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1935 - 1961   [Järnvägsmuseet]
39-423_Dk_1936-1937  Dockan     Översikt - spår, växlar, signaler 1936 - 1937    [Riksarkivet]
Jvm1184_J1_-0163  Dockmyr     Bangårdsritning 1930 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Dockmyr  Dockmyr     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1937 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1001-008_1959  Dockmyr     Översikt - spår, växlar, signaler 1959 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1001-010_1959  Dockmyr     Spårledningar 1959 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1001-020_1959  Dockmyr     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1959 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1001-050_1960  Dockmyr     Illuminerad spårplan, fasad 1960 -     [Järnvägsmuseet]
BJ/02_B  Domnarvet     Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_200194  Domnarvet och Borlänge     Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0056  Domnarvet, utvidgning 1922     Bangårdsritning 1905 - 1922    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0164  Dormen     Bangårdsritning 1916 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Dormen_1948-1989  Dormen     Bangårdsritning 1948 - 1989   [-]
T-1943_Dormen  Dormen     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0165  Dorotea     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
8  Doverstorp Ljusfors Skärblacka     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_63086  DPA 11x03, transportabel telefonapparat för LB och CB. Omkopplad och föresedd med likriktare.     Kopplingsschema 1957 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15828  Dragkraftskurvor för malmtågslok för Kiruna - Riksgränsen      1909 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15829  Dragkraftskurvor för snälltågslok för Kiruna - Riksgränsen      1909 -     [Järnvägsmuseet]
K68-Ebr_21215  Dragstång för kontaktlednig      1918 -     [Järnvägsmuseet]
K68-Ebr_24995  Dragstång för kontaktledning      1944 -     [Järnvägsmuseet]
13_1932  Drareds grusgrop f d Drahered     Bangårdsritning 1932 - 1932    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_51502  Dressinbodar vid gränsstationer, inredning     Sektion och plan  - 1941   [Järnvägsmuseet]
Ebr_65930  Driftcentral i sambyggnad med fjärrställverk     Plan 1962 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_41997  Driftjordning vid omformarstationer, principschema      1963 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_18223  Drivanordningar för ellok       -     [Järnvägsmuseet]
K174-Ebr_23134  Dubbel delad rörhållare för 1 1/4" rör      1933 -     [Järnvägsmuseet]
K219-Ebr_23266  Dubbel kontakttrådsklämma      1933 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0166_1  Dufed / Duved     Bangårdsritning 1893 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0166_0  Dufed / Duved, Gefsjön / Gävsjön     Bangårdsritning 1893 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0256  Dufvetorp / Duvetorp. Förreglingstabell     Översikt - spår, växlar, signaler 1920 -  Inkl decauvillespår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1243  Dune     Bangårdsritning 1901 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Dunker  Dunker     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_289-001  Dunker     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1957 - 1958    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15468  Duplexlok för preussiska statsbanorna, AEG        -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63438  Duplexutrustning för fjärrkontroll av zongränsbrytare      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_41013_1955  Duvetorp, låsapparat för lastplatsförregling      1955 -     [-]
CWJ9_1928  Duvetorpet lp (Duvetorp)     Bangårdsskiss  - 1928    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1539-001_1959  Dvardala lastplats     Översikt - spår, växlar, signaler 1959 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6243_1928  Dvärgljussignal (Siemens modell) å ledningsbrygga      1928 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6261_1929  Dvärgljussignal (Siemens modell) å rälsstolpe      1929 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6264_1929  Dvärgljussignal med sex sken      1929 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6229_1928  Dvärgljussignal å betongsmast     Måttritning 1928 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6302_1929  Dvärgljussignal å rälsstolpe      1929 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6244_1928  Dvärgljussignaler (Siemens modell) å linje- eller bryggstolpe      1928 -     [Järnvägsmuseet]
C-6706  Dvärgsignal (låg typ +linjedvärgsignal)      1941 - 1941    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6315_1930  Dvärgsignal av Siemens modell försedd med skuggtratt      1930 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7349  Dvärgsignal med 4 sken, upphängning i ledningsbrygga mellan trycksträvor      1953 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7348  Dvärgsignal med 4 sken, upphängning i ledningsbrygga på kort eller lång trycksträva      1953 - 1957    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7351  Dvärgsignal med 6 sken, upphängning i ledningsbrygga mellan trycksträvor      1953 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7350  Dvärgsignal med 6 sken, upphängning i ledningsbrygga på kort eller lång trycksträva      1953 - 1957    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7353  Dvärgsignal med stopplykta, upphängning i ledningsbrygga mellan trycksträvor      1953 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7352  Dvärgsignal med stopplykta, upphängning i ledningsbrygga på kort eller lång trycksträva      1953 - 1957    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7355  Dvärgsignal, upphängning i betongstolpe      1953 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7354  Dvärgsignal, upphängning i ledningsstolpe      1953 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1198-001_1947-1964  Dvärsätt     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1947 - 1964   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0167  Dylta bruk / Dyltabruk     Bangårdsritning 1909 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Dyltabruk_1979-1989  Dyltabruk     Bangårdsritning 1979 - 1989   [-]
T-1943_Dyltabruk  Dyltabruk     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -  Inkl decauvillespår tillhörigt Dylta går  [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1724-001  Dyltabruk     Översikt - spår, växlar, signaler 1952 - 1955    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1048-001_1946-1960  Dynäs     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1946 - 1960 Inklusive manövrering av fällbommar vid Väja   [Järnvägsmuseet]
17bs_1581  Dynäs - Väja, förslag till industrispår för Dynäs AB     Bangårdsritning 1951 -  Tack till Pelle Björkman   [-]
Ebr_200299  Dynäs och Väja     Kopplingsschema kontaktledning 1957 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Dysjon  Dysjön     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1937 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Ebr_63192  Dysjön, fjärrkontroll av frånskiljare     Kabelschema 1957 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1302  Dämman     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_62270  Dämpningsmätning på 4 mm järnledning Kristinehamn - Vansbro      1954 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_50962  Dörr- och fönsterhöjder i förarehytt på lok litt D, enfasmotorvagn och dieselmotorvagn       -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1114-001_1946-1961  Dösjebro, anläggning med centralapparat     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1946 - 1961    [Järnvägsmuseet]
48  Eastbourne Station (LB&SCRy)     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1889 -     [Svenska Järnvägsklubben]
DJ2  Ed Le Torp     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0277_1908  Ed - Le / Lee / Bålnäs lastplats och manöverspår     Bangårdsritning 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
IID6T13  Eda      Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Edane  Edane     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1930 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_444-004  Edane     Illuminerad spårplan, fasad 1961 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1330  Eddavägen     Bangårdsritning 1911 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_570-009  Eddavägen     Översikt - spår, växlar, signaler 1959 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Evg_Alp  Eddavägen Svalnäs     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
E408a2_1948  Edebo     Situationsplan 1948 -     [Riksarkivet]
E-Ho  Edebo Häverösund     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0140  Edestad     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0162_27  Edestad     Bangårdsskiss 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
X405c1_1958  Edsbro     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1958 -    [Riksarkivet]
Jvm1184_J1_-0172  Edsbro     Översikt - spår, växlar, signaler 1969 - 1972   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Eb-Su  Edsbro Ununge Skebobruk     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1468-001  Edsbro, knappställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1958 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_189-001_1941-1968  Edsbyn, anläggning med knappställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1941 - 1968    [Järnvägsmuseet]
B101-103_1938  Edsgatan     Översikt - spår, växlar, signaler 1938 -    [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-0092  Edsvalla     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
BJ/17  Edsvalla Vålberg Grums     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_55316  Effektförbrukning mm för varje omformarstation 1959 - 1960, aggregatfördelning 1961 - 1965      1961 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0175  Ekeby     Bangårdsritning 1905 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
8-12ts9_1931-1934  Ekeby Kingelstad Vadensjö     Bangårdsskiss 1931 - 1934    [Svenska Järnvägsklubben]
Ekebybruk_195103-197710  Ekebybruk     Bangårdsskiss 1951 - 1977    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_164-001_1938-1954  Ekebybruk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1938 - 1954    [Järnvägsmuseet]
1  Ekebybruk Läbyvad Skärfelten Navestabro     Bangårdsskiss ca 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ekebyholm_1911  Ekebyholm     Situationsplan 1911 -     [Riksarkivet]
76_1931-1943  Ekefors     Bangårdsritning 1931 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
24  Ekefors Hällabäcks såg Hällabäck Smålands Burseryd     Bangårdsskiss 1930-talet? -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0310  Ekenäs / Rösstegen     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
KJ9_1928  Ekenässjön Tjunnaryd Björköby Rödjenäs     Bangårdsskiss  - 1928    [Svenska Järnvägsklubben]
63_1932-1940  Ekeryd     Bangårdsritning 1932 - 1940    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0221  Ekestad     Bangårdsritning 1911 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0222_1  Ekestad     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
6_1929  Ekestad Karsholm lp Gårrö Arkelstorp     Bangårdsskiss  - 1929   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1772-001  Ekestad, kontrollåsanläggning     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1946 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1271  Eket     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1773-001  Eket, ställbock och envingade semaforer     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1941 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Eketorp_1920  Eketorp     Bangårdsritning 1920 -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_EklAngen  Eklången     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
N5  Eklången Ärla Hällberga     Bangårdsskiss 1932 - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
Ekolsund_1945-1972  Ekolsund     Bangårdsritning 1945 - 1972   [-]
Jvm1184_J5_-0176  Ekolsund     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1959 - 1971 Ebrsi ritning 1440-001   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
NOJ2  Eksjö     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0177  Eksjö     Bangårdsritning 1950 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0178a  Eksjö     Bangårdsritning 1950 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1738-002  Eksjö knappställverk     Förreglingstabell 1941 - 1952    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_857-001  Ekskogen     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1962 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0179  Eksund     Bangårdsritning 1926 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Eksund  Eksund     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22935  Eksund     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_66537  Eksund     Kopplingsschema 1963 -    [Järnvägsmuseet]
Eksund_i  Eksund     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1918 -     [Riksarkivet]
Ebr_61671  Eksund nödstopp     Kopplingsschema 1953 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_53317  Eksund nödstopp ändringsförslag     Kopplingsschema 1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51396  Eksund omformarestation     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51048  Eksund, omformarestation     Situationsplan 1935 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Ektrask  Ekträsk     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1940 - 1942    [Järnvägsmuseet]
K241c-Ebr_53943  El-spärrskärm      1954 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22891  Elackumulatorlok Öa, elrevisionsvagn Q13, elektrisk snöslungare       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_40544  Elackumulatorlok Öb, kopplingsschema       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_40607  Elackumulatorlok Öc, kopplingsschema       - 1945    [Järnvägsmuseet]
Ebr_42640  Elavdelningen, lokalmanövertavla på fjb-station. Enkelspårsstation, fasadritning förslag       1962 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_55686  Elavdelningens Indikeringspanel för fjb-anläggning, fasad       1963 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0397  Eldris     Bangårdsritning 1909 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
12ts_Eldsberga  Eldsberga     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0181  Eldsberga     Bangårdsritning 1905 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Eldsberga  Eldsberga     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_19596  Electric locomotive for Stockholm - Göteborg (litt D)       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_30324  Electrification Stockholm - Malmö     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_19597  Electrified railways of Sweden, Power Stations, Substations      ca 1936 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_42526  Elekrotekniska byråns mätvagn So4 3603, högtalaranläggning      1960 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebr_200190  Elektrifierade nätet, driftcentraler, kontakttrådsareor, platser med hög kortslutningsström      1954 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_200304  Elektrifierade nätet, driftcentraler, kontakttrådsareor, platser med hög kortslutningsström, förslag till fördelning av elavdelningens fordon (elrevbussar, rälsbilar mm), reservdragkraft       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_30514  Elektrifiering Bräcke - Storlien och Ånge - Långsele     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_20204  Elektrifiering Gävle - Ockelbo, Långsele - Vännäs - Boden samt ombyggnad av linjen Luleå - Riksgränsen, arbetsplan       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_20203  Elektrifiering Gävle - Ockelbo, Långsele - Vännäs - Boden, Bastuträsk - Skelleftehamn - Rönnskär, Slind - Boliden, arbetsplan       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_20182  Elektrifiering Järna - Malmö - Trelleborg, Katrineholm - Åby, Örebro - Mjölby och Nässjö - Falköping, utkast till arbetsplan       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_20183  Elektrifiering Järna - Malmö - Trelleborg, Katrineholm - Åby, Örebro - Mjölby och Nässjö - Falköping, överföringsanläggningen, utkast till arbetsplan      1930 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_20184  Elektrifiering Järna - Malmö - Trelleborg, Katrineholm - Åby, Örebro - Mjölby och Nässjö - Falköping, överföringsanläggningen, utkast till arbetsplan       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_20188  Elektrifiering Laxå - Charlottenberg, Uppsala - Gävle - Ockelbo, Södertälje S - Eskilstuna, Ånge - Storlien och Bräcke - Långsele, överföringsanläggningen, utkast till arbetsplan       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_30501  Elektrifiering Långsele - Boden och Bastuträsk - Skelleftehamn     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_30045  Elektrifiering Malmö - Nässjö och Malmö - Göteborg     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_30601  Elektrifiering Ostkustbanan och anslutande linjer     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_30047  Elektrifiering Stockholm - Krylbo, Järna och Katrineholm - Nässjö - Falköping     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_17748  Elektrifiering Stockholm - Malmö      Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_30614  Elektrifiering Sundsvall - Storlien - Trondheim     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_30471  Elektrifiering Ånge - Storlien och Bräcke - Långsele     Plan och profil  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_20193  Elektrifiering Örebro - Krylbo, Stockholm - Ånge, Lomma - Göteborg, Göteborg - Strömstad, Helsingborg - Ängelholm, Veinge - Hässleholm, Åstorp - Mölle, Laxå - Charlottenberg, Uppsala - Gävle, Södertäje - Eskilstuna, Ånge - Boden, Bräcke - Storlien, Bastut       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_20194  Elektrifiering Örebro - Krylbo, Stockholm - Ånge, Lomma - Göteborg, Göteborg - Uddevalla, Laxå - Charlottenberg, Örebro - Svartå, Uppsala - Gävle, Södertäje - Eskilstuna, arbetsplan       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_22961  Elektrifieringen av Ångelinjen samt Västkust- och Bohusbanan, plan utvisande den ungefärliga arbetsfördelningen       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_23372  Elektrifieringen Uppsala - Gävle - Ockelbo, plan och profil       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_23374  Elektrifieringen Örebro - Svartå och Skövde - Karlsborg, plan och profil       -    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7085  Elektrisk belysning i växel- och spårspärrlykta      1943 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7080  Elektrisk belysning i växel- spårspärr- och fällbomslykta      1943 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6098_1926-1939  Elektrisk drivanordning av Siemens & Halskes modell - anslutningsdelar för enkla växlar      1926 - 1939    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6099_1926-1939  Elektrisk drivanordning Siemens & Halske, enkel växel med 5,4 m långa tungor, räl av 1896 års modell      1926 - 1939    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6100_1926-1939  Elektrisk drivanordning Siemens & Halske, enkel växel med 5,7 m långa tungor, räl av 1874 års modell      1926 - 1939    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6096_1926-1939  Elektrisk drivanordning Siemens & Halske, enkel växel med 5,9 m långa tungor, räl av 1896 års modell      1926 - 1939    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6097_1926-1939  Elektrisk drivanordning Siemens & Halske, enkel växel med 5,9 m långa tungor, räl av 1896 års modell, befintlig hakväxellås borttages      1926 - 1939    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6297_1929-1930  Elektrisk fällbomsdrivanordning, strömbrytare för fällbomsbelysning      1929 - 1930    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21740  Elektrisk glödlampa för vagnsbelysning       - 1927    [Järnvägsmuseet]
Ebr_22575  Elektrisk glödlampa för vagnsbelysning       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23544  Elektrisk kylutrustning i Ro3-vagnar       -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7363  Elektrisk ljusförsignal med sidotågvägslykta på betongmast      1953 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6293_1929  Elektrisk lyktenhet Aga modell, placering av transformator      1929 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6293_1929  Elektrisk lyktenhet av Aga modell - utrymme och placering av transformator      1929 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15284  Elektrisk motordressin (ackumulatordrift)      1910 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15068  Elektrisk motorvagn ombyggd från boggivagn Co5 (senare Xoa2)      1904 - 1904    [Järnvägsmuseet]
Ebr_22816  Elektrisk snöslunga, reläslutarestativ        -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_17800  Elektrisk snöslungare        -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_18510  Elektrisk snöslungare       1920 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22785  Elektrisk snöslungare       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_17797  Elektrisk snöslungare, montageschema      1930 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23050  Elektrisk tåguppvärmning med 1000 och 1500 volt, automatisk/icke-automatisk       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22586  Elektrisk tåguppvärmning med 1000 och 1500 volt, principschema      1928 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23621  Elektrisk uppvärmning av panna å reservånglok       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_50209  Elektrisk uppvärmning i enfasmotorvagn, förslag       -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6180_1927  Elektrisk växelspärr, provningsformulär      1927 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23789  Elektrisk ånglokspanna, förslag till kapslad instrumentering       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15069  Elektriska apparater i högspänningskammaren å elektrisk motorvagn (senare Xoa2)      1904 - 1904    [Järnvägsmuseet]
Ebr_17483  Elektriska godstågslok från GE till Chicago, Milwaukee & StPaul RR       -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6256_1930  Elektriska lampor för ljussignaler      1930 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7381  Elektriska ljussignaler, skyddsnät i linjestolpe      1953 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7369  Elektriska ljussignaler, stege och skyddsbygel i kontaktledningsstolpe      1953 - 1956    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7344  Elektriska ljussignaler, upphängning i ledningsbrygga mellan trycksträvor      1953 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7343  Elektriska ljussignaler, upphängning i ledningsbrygga på kort eller lång trycksträva      1953 - 1957    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7345  Elektriska ljussignaler, upphängning i signalbrygga       1953 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16053ff  Elektriska lokaltåg Göteborg - Alingsås, förslag tidtabell, belastningskurvor mm       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21480  Elektriskt godstågslok Chicago, Milwaukee & StPaul RR       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_18478  Elektriskt lokomotiv vid plattformstak     Sektion 1922 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_16583  Elektriskt malmtågslok      1913 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_17643  Elektriskt malmtågslok, sektion och plan      1923 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_17622  Elektriskt malmtågslok, teakbeklädnad av korg       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21478  Elektriskt snälltågslok Chicago, Milwaukee & StPaul RR       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21479  Elektriskt snälltågslok Chicago, Milwaukee & StPaul RR       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16589  Elektriskt snälltågslok för Riksgränsbanan      1913 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_40353  Elektriskt växellok, förslag       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21928  Elektriskt växlingslok       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22112  Elektriskt växlingslok       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22751  Elektriskt växlingslok        -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_40096  Elektriskt växlingslok litt Ua       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22745  Elektriskt växlingslok, förslag       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22750  Elektriskt växlingslok, förslag       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54793  Elektro-, signal- och teleavdelningarna, organisationsschema den 1 april 1957      1958 -  Alla lokala enheter inom resp distrikt   [Järnvägsmuseet]
Ebr_54794  Elektro-, signal- och teleavdelningarna, organisationsschema den 1 april 1958 + planerade ändringar      1958 - 1959 Alla lokala enheter inom resp distrikt   [Järnvägsmuseet]
Ebr_30973  Elektrotekniska byråns lokaler     Plan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_55475  Elektrotekniska byråns mätvagn So4 3603, sammanställning      1962 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_26983  Elektrotekniska byråns mätvagn, principschema för mätverket       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23627  Elerevisinsvagn nr 7, principschema (likriktare)       -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0402  Elfdalen / Älvdalen     Bangårdsritning 1909 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Elgaras  Elgarås / Älgarås     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_24346  Elinstallation i ledningsavdelningens lokaler, Torsgatan 21, Stockholm     Plan 1942 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0149  Elisberg     Översikt - spår, växlar, signaler 1915 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1541  Ellenö     Bangårdsritning 1893 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_51280  Ellok 1Do1       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51233  Ellok för 120 km/h      1938 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51234  Ellok för 120 km/h       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51235  Ellok för 120 km/h, koppelstångsdrift       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21690  Ellok för Drammenbanen      1921 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_19164  Ellok för Lövholmens slipersfaktori, spårvidd 1000 mm      1917 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15470  Ellok för New York, New Haven & Hartford       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_30499  Ellok litt D fr o m nr 201, översikt       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_30068  Ellok litt D, placering av apparater, längdsektion och plan       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_30069  Ellok litt D, placering av apparater, tvärsektioner       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_30070  Ellok litt D, översikt       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_40906  Ellok litt Hc, förslag       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_17398  Ellok litt O nr 32 - 39      1917 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22781  Ellok litt Oc, Od, Pb       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22777  Ellok litt Off2 (sic!) och Ub       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_17171  Ellok litt Pa, blindaxel      1915 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_17188  Ellok litt Pa, boggiram efter ombyggnad för tryckluftbroms      1915 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22645  Ellok litt Ua mm       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_30189-2  Ellok litt Ua? Plan och sektioner       -  Del av ritningen saknas   [Järnvägsmuseet]
Ebr_22950a  Ellok litt Uc med batterivagn (ackumulatortender)       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23673  Ellok litt Uc med batterivagn (ackumulatortender)       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_17450  Ellok litt Z      1919 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22780  Ellok litt Z, Pa och Oa/Ob       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_17172  Ellok ltt Pa, fjäderupphängning      1915 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22779  Ellok nr 1 och 2, försöksmotorvagnarna       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21524  Ellok Oc, lindning av huvudtransformator      1921 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23626  Ellok Pb före och efter ombyggnad från två dubbellok till fyra enkellok       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22842  Ellokstyper, jämförelse       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22843  Ellokstyper, jämförelse       -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0044  Elmhult / Älmhult     Plan och profil 1874 -  Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader. II Södra Stambanan   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_17341  Elmotorvagn X3a/CF1      1917 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21650  Elmotorvagn X3a/CF1, anordning av apparater i förarehytterna      1921 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_17502  Elmotorvagn X3a/CF1, sektion och plan      1921 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22784  Elmotorvagnar Xa1, Xo3 och Xoa2       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22756  Elmotorvagnar, kopplingsschema slirskydd       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_65797  Elmotorvagnståg Yoa2, inkoppling av bandspelare      1962 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_17001  Elrevisionsvagn      1914 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_55215  Elrevisionsvagn 39 driftsektionen (Roslagsbanan)      1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_65504  Elrevisionsvagn med hissbar sidobrygga intill en kontaktledningsstolpe      1961 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_40380  Elrevisionsvagn nr 7       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23638  Elrevisionsvagn Q13, ej motordriven       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22783  Elrevisionsvagn Q13, elackumulatorlok Öa       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16950  Elrevisionsvagn, fundament till pentamotor och generator      1914 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_19855  Elrevisionsvagn, förslag      1925 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_30972  Elrevisionsvagn, förslag      1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22730  Elrevisionsvagn, principdiagram för serie-parallellkoppling       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16951  Elrevisionsvagn, rör för bränsle och vatten      1914 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_30402  Elrevisionsvagnar, svängbar takbrygga       -     [Järnvägsmuseet]
K241-Ebr_22998_a  Elspärrskärm      1946 -     [Järnvägsmuseet]
C-6708  Elspärrskärm      1941 - 1941    [Järnvägsmuseet]
K241b-Ebr_24713_a  Elspärrskärm med reflexemalj      1946 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0248  Emmaboda     Bangårdsritning 1901 - 1916   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
CWJ6_1928  Emmaboda     Bangårdsskiss  - 1928    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_200182  Emmaboda     Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51500  Emmaboda omformarestation, alternativ I     Situationsplan 1941 -    [Järnvägsmuseet]
E-27480_B  Emmaboda stationshus reläkällare     Sektion och plan 1955 -     [Järnvägsmuseet]
E-28124  Emmaboda ställverksburspråk     Fasad och plan 1955 -    [Järnvägsmuseet]
E-27175  Emmaboda, nytt telefonhus     Fasad och plan 1953 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Emmaljunga  Emmaljunga     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1664  Emtunga     Bangårdsritning  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
7  Emtunga Tråvad Stora Hov Kvänum     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_936-003_1963  Emtunga lastplats, centrallås och vägskydd      1963 -    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1716-001  Enafors knappställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1941 - 1952    [Järnvägsmuseet]
T-1943_Eneboga  Eneboga     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0184  Eneryda     Bangårdsritning 1919 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Eneryda  Eneryda     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
C_2398_-1921  Eneryda     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell  - 1921    [Göteborgs landsarkiv]
Ebr_50921  Enfas manövervagn (förslag inför Xoa4/Box4?)       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22631  Enfas-pådragsskåp typ RBSE-15 för stenkrossanläggning     Kopplingsschema  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_18297  Enfasbanor - överföringsledning, kompensationsledning, kontaktledning     Kopplingsschema 1917 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_23791  Enfasbelastning vid Södertälje omformarstation den 8 november 1938 kl 10 - 15      1938 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21355  Enfasdrift, principschema (bilaga till professor Reichels utredning)      1919 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_16591  Enfaslok 1200 hkr Chemin de fer du Midi, leverantör Westinghouse      1914 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16596  Enfaslok 1200 hkr Chemin de fer du Midi, leverantör Westinghouse      1914 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51264  Enfaslok Ae 4/6 SLM Winterthur      1938 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_50975  Enfaslok, 2600 hkr        -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_18086  Enfasmotorvagn,kopplingsschema      1915 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54168  Enkel utliggare med Y-upphängning      1955 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23411  Enkellinjeschema över Sydsvenska Kraftaktiebolagets linjesystem vartill SK omformarestationer äro anslutna      1933 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1435  Enköping     Bangårdsritning 1924 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
08  Enköping     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0185  Enköping     Bangårdsritning 1954 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Enkoping_195103-197710  Enköping     Bangårdsskiss 1951 - 1977    [Svenska Järnvägsklubben]
1043-003_1953  Enköping     Förreglingstabell 1953 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1043-002A_1952-1953  Enköping     Ställverksapparat 1952 - 1953    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1043-002_1955-1963  Enköping     Översikt - spår, växlar, signaler 1955 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1043-004_1953-1963  Enköping     Spårledningar 1953 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1043-005_1951-1963  Enköping     Illuminerad spårplan, fasad 1951 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Enkopings_hamn_195801-197709  Enköpings hamn     Bangårdsskiss 1958 - 1977    [Svenska Järnvägsklubben]
19  Enköpings hamn Vårfru Sparrsätra     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_16893  Enpolig oljeströmbrytare 500 A, 24 kV     Sektion och plan 1913 -    [Järnvägsmuseet]
S4-Ebr_18968_a  Enpolig sektionsströmbrytare med jordningskontakt      1925 -     [Järnvägsmuseet]
Enskede_slakthus_1981-01  Enskede     Bangårdsskiss 1981 - 1981    [Svenska Järnvägsklubben]
Enstaberga_1977-1988  Enstaberga     Bangårdsritning 1977 - 1988   [-]
T-1943_Enstaberga  Enstaberga     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_552-011  Enstaberga     Spårledningar 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_552-021  Enstaberga     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1964 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Enstaberga_c1968  Enstaberga     Manöverapparat  -    [-]
2ts4_1932-1935  Enstaberga Jönåker Ålberga Stavsjö     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Sa2377_1956  Enånger     Förreglingsregister 1956 -     [-]
E-30536  Enånger f d stationshus     Skyltar 1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_581-001  Eriksfors grusgrop     Översikt - spår, växlar, signaler 1960 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0186  Erikslund     Bangårdsritning 1905 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Erikslund  Erikslund     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1941 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_24356  Erikslund     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0120  Erikstad     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Eriksore_1920  Eriksöre     Bangårdsritning 1920 -     [Svenska Järnvägsklubben]
SOJ5  Eriksöre Vickleby Resmo     Bangårdsskiss Ca 1930-talet -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ervalla_1961-1989  Ervalla     Bangårdsritning 1961 - 1989   [-]
T-1943_Ervalla  Ervalla     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1723-001  Ervalla     Översikt - spår, växlar, signaler 1956 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1723-002  Ervalla     Spårledningar 1956 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1723-003  Ervalla     Illuminerad spårplan, fasad 1955 - 1956    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1723-004  Ervalla     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1954 - 1956    [Järnvägsmuseet]
3ts6_1932-1939  Ervalla Dyltabruk Kvinnerstatorp Hovsta     Bangårdsskiss 1932 - 1939    [Svenska Järnvägsklubben]
E-27296  Ervalla stationshus burspråk för säkerhetstjänsten     Plan 1953 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1701-002  Eskilsryd     Spårledningar 1954 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1701-003  Eskilsryd     Illuminerad spårplan, fasad 1954 - 1954    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1701-004  Eskilsryd     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1953 - 1953    [Järnvägsmuseet]
Eskilstuna_1960-1990  Eskilstuna     Bangårdsritning 1960 - 1990   [-]
Ebr_200159  Eskilstuna     Kopplingsschema kontaktledning 1953 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_41671  Eskilstuna alt 2, förslag till omformarstation i berg     Plan 1951 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_41670  Eskilstuna alt A, förslag till omformarstation i berg     Sektion och plan 1952 -    [Järnvägsmuseet]
Eskilstuna_C  Eskilstuna C     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  -     [Järnvägsmuseet]
7  Eskilstuna central     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_41842  Eskilstuna omformarstation     Situationsplan 1953 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_31041  Eskilstuna omformarstation (berganläggning), kabelförläggning inom omformarstationen     Sektion och plan 1953 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_31038  Eskilstuna omformarstation (berganläggning), kabelkanaler     Sektion och plan 1953 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_61161  Eskilstuna omformarstation, förslag till kontrollrum     Situationsplan 1952 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_53679  Eskilstuna omformarstation, förslag till manöverpulpet      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_61460  Eskilstuna omformarstation, förslag till manöverpulpet      1952 - 1953   [Järnvägsmuseet]
Eskilstuna_S  Eskilstuna S     Spår, byggnader, bangårdsbelysning 1936 -     [Järnvägsmuseet]
N6  Eskilstuna södra     Bangårdsskiss 1932 - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_41695  Eskilstuna, omformarstation i berg     Sektion och plan 1952 -    [Järnvägsmuseet]
7tsE  Eslöv     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0188  Eslöv     Bangårdsritning 1919 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0189a  Eslöv     Bangårdsritning 1951 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Eslov  Eslöv     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1942 -     [Järnvägsmuseet]
E_instr_1918  Eslöv     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1918 -     [Riksarkivet]
Ebrsi_647-004  Eslöv - Stehag     Automatisk linjeblockering 1941 - 1960    [Järnvägsmuseet]
0_250289_003_1_1  Eslöv stationshus, vestibul och plattformstunnel     Fasad och plan  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16741  Eslöv, post-och resgodshissar i stationshuset     Sektion och plan 1913 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16742  Eslöv, resgodshissar å bangården     Sektion och plan 1913 -     [Järnvägsmuseet]
2  Esseboda Vilshult Olofström Jämshögsby / Jämshög Östafors     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
6  Essunga Tumleberg     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1661_1898  Essunga / Essunge     Bangårdsritning 1898 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0467  Etelhem     Bangårdsritning 1912 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Et  Etelhem     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1949 -    [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-0187  Ettebro     Bangårdsritning 1897 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
7  Ettebro Backaryd Hallabro Vermanshult     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_31002  Evakueringshuv, omformarestationen vid Krylbo      1934 -    [Järnvägsmuseet]
6  Everöd Vittskövle Degeberga Olseröd Maglehem Brösarp     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
7  Everöds lastplats Gärds Lyngby Mjö Ripa Åhus     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Expf_Sd  Experimentalfältet Stocksund     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
160_1925-1926_Ep-Ft  Experimentalfältet - Freskati, automatisk linjeblockering och lastplatsförregling     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1925 - 1926   [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-0190_2  Fagerfors / Räfsmåla / Tattamåla     Bangårdsritning 1908 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1621_1909  Fagerlid     Bangårdsritning 1909 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
15  Fagerlid Hova Nockerud     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Fagersanna  Fagersanna     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  - 1938    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_555-001  Fagersanna     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1962 - 1964    [Järnvägsmuseet]
29  Fagersta     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1412-003_1955-1962  Fagersta bruk     Översikt - spår, växlar, signaler, förreglingstabell 1955 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1412-004_1956-1959  Fagersta bruk     Illuminerad spårplan, fasad 1956 - 1959   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1412-005_1957-1962  Fagersta bruk     Spårledningar 1957 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebr_200257  Fagersta C     Kopplingsschema kontaktledning 1959 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_253-002  Fagersta C (f d Västanfors)     Översikt - spår, växlar, signaler 1960 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebr_200218  Fagersta C - Snyten - Ängelsberg     Kopplingsschema kontaktledning 1955 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_200257-2  Fagersta C, provisorisk koppling tills kopplingscentral byggts     Schema ledningsnät  -     [Järnvägsmuseet]
E-30365  Fagersta central biljettluckor      Interiör 1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_61427  Fagersta kopplingscentral      1952 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_FagerAs  Fagerås     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
IID6T101936  Fagerås Högboda Brunsberg     Bangårdsskiss 1936 -     [Svenska Järnvägsklubben]
IID6T_Fageras_kaj  Fagerås, anordning vid lastkaj     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
IID9T16_1930-1936  Falkenberg     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0191  Falkenberg     Bangårdsritning 1919 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Falkenberg  Falkenberg     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1934 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_65948  Falkenberg, fjärrkontroll av frånskiljare via fjb     Kabelschema 1962 -     [Järnvägsmuseet]
Falkoping  Falköping     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J5_-0031  Falköping - Nässjö - Malmö markens höjning öfver hafvet     Profil 1874 -  Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader. II Södra Stambanan   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
8tsF_1936  Falköping C      Bangårdsskiss  - 1936 Inkl FUJ   [Svenska Järnvägsklubben]
0_250692_000_1_1  Falköping C (Ranten), godsmagasin med expeditionshus     Fasad och plan 1917 -     [Järnvägsmuseet]
0_250694_002_1_1  Falköping C (Ranten), maskinhus för elektricitetsverk     Fasad och plan 1898 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_20205  Falköping C, kabelschema omformarestation     Situationsplan 1939 - 1939   [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6692_1935-1948  Falköping C, skåp med tågvägsrepetitörer      1935 - 1948    [Järnvägsmuseet]
95_N  Falköping central - norra delen     Bangårdsritning 1930-talet? -     [Svenska Järnvägsklubben]
94_S  Falköping central - södra delen     Bangårdsritning 1930-talet? -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0372_1  Falköping FUJ     Bangårdsritning 1920 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0372_0  Falköping FUJ, Uddagården     Bangårdsritning 1920 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_61644a  Falköping omformarstation, frontvy av kontrolltavla      1953 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_41853  Falköping omformarstation, förslag till manöverpulpet      1953 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_61689  Falköping omformarstation, uppställning och matning vid provisorisk drift     Plan 1953 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0192  Falköping Ranten / C     Bangårdsritning  - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_FalkOpings_stad  Falköpings stad (södra)     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1930 -  Inkl decauvillespår   [Järnvägsmuseet]
93_1933-19xx  Falköpings södra     Bangårdsritning 1933 - 1930/1940-talet    [Svenska Järnvägsklubben]
93_1933  Falköpings södra     Bangårdsritning 1933 - 1933    [Svenska Järnvägsklubben]
8-5ts1_1936  Falköpings södra Vartofta Kättilstorp Ryttaren     Bangårdsskiss  - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J5_-0194  Falsterbo     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1956 - 1961    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
14_1932-1935  Falun     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0420  Falun     Bangårdsritning 1913 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0421  Falun     Bangårdsritning 1927 -  Förslag till ombyggnad   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_200196  Falun      Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1235-005_1952-1962  Falun     Spårledningar 1952 - 1962   [Järnvägsmuseet]
G1f  Falun C - Borlänge - Ludvika     Grafisk översikt signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd mm 1950 -     [Riksarkivet]
Hf  Falun C - Repbäcken - Björbo     Grafisk översikt signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd mm 1950 -    [Riksarkivet]
Ebrsi_1235-002_1961  Falun C, Falun N, Tisken (knappställverk)     Illuminerad spårplan, fasad 1961 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0418  Falun norra     Bangårdsritning 1904 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0422  Falun norra     Bangårdsritning 1958 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1319-001_1950-1962  Falun Norra, anläggning med centralapparat     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1950 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1235-001_1942-1962  Falun, anläggning med knappställverk     Översikt - spår, växlar, signaler 1942 - 1962   [Järnvägsmuseet]
15_1932-1935  Faluns norra Bergsgården Grycksbo     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
F_K  Faringe Knutby     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1459-001  Faringe, vevapparater, semaforer     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1964 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Farsta Strand_1978-1986  Farsta strand (Södertörns villastad)     Bangårdsritning 1978 - 1986   [-]
Ebr_62770  Faslägen i SJ omformarstationer      1956 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_62003  Faslägen maj 1954     Schema ledningsnät 1954 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_60946  Faslägen på enfassidan i Grängesberg, Falun m fl omformarstationer     Schema ledningsnät 1951 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_54748  Fasning av SJ omformare      1957 -    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6308_1930  Fast avgångssignal (A-signal)      1930 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6318_1930  Fast avgångssignal (A-signal) med neongaslampa      1930 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22998_-_K241  Fast signalskiva för lastspår      1932 -    [Järnvägsmuseet]
K241-Ebr_22998  Fast signalskiva för lastspår      1932 -     [Järnvägsmuseet]
54_1931-1943  Fegen     Bangårdsritning 1931 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
54_1931  Fegen     Bangårdsritning 1931 - 1931    [Svenska Järnvägsklubben]
17  Fegen (Fegens sjöspår) Ätran     Bangårdsskiss 1930-talet? -    [Svenska Järnvägsklubben]
Fellingsbro_1959-1990  Fellingsbro     Bangårdsritning 1959 - 1990   [-]
Jvm1184_J2_-0473  Fide (Anderse gift)     Bangårdsritning 1907 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Fi  Fidenäs     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1949 -    [Riksarkivet]
Ebrsi_2433-003  Filipstad     Spårledningar 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_2433-006  Filipstad - Finnshyttan     Översikt - spår, växlar, signaler 1964 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0083  Filipstad / Filipstad västra     Bangårdsritning 1924 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
BJ/13  Filipstad västra Daglösen Brattforshyttan     Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0195  Filipstad Ö     Bangårdsritning 1927 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
12ts-HHJ7  Finja     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Finja_1941  Finja     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1941 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0119  Finja     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0196  Finnerödja     Bangårdsritning 1952 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0197  Finnerödja     Bangårdsritning 1913 - 1919 Inkl smalspårsbana till Skagersholm   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Finnerodja  Finnerödja     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_260-002  Finnerödja     Översikt - spår, växlar, signaler 1960 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_260-003  Finnerödja     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1961 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_260-005  Finnerödja     Manöverapparat 1961 -     [Järnvägsmuseet]
8tsFa-Al_1930-1936  Finnerödja Älgarås     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Finnhallen_1978-1981  Finnhällen     Bangårdsritning 1978 - 1981   [-]
Ebrsi_1413-001_1954-1958  Finnhällen     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1954 - 1958   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_41013_1955  Finnhällen, låsapparat för lastplatsförregling      1955 -     [-]
B977  Finnmossen     Bangårdsritning 1950 -    [Riksarkivet]
2_1935  Finnmossen Nordmark Nordmarksberg Taberg     Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
IID7T3_1930-1936  Finnshyttan     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0200  Finnshyttan     Bangårdsritning 1930 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
B1102_1953  Finnshyttan, kontrollåsförregling med ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1953 -    [Riksarkivet]
7  Finspång     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Finspang_1987-1988  Finspång     Bangårdsritning 1987 - 1988   [-]
Finspang_c1990  Finspång     Bangårdsskiss 1990 - 1990 Årtalet ungefärligt  [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_2185-001  Finspång, centrallås med ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1962 - 1965    [Järnvägsmuseet]
D148_1946  Finspång, förråd, förslag tillbyggnad     Plan mm 1946 -     []
X301b6_1957  Finsta     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1957 -     [Riksarkivet]
Ebrsi_1711-002  Finsta     Kabelplan 1954 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1711-003  Finsta     Spårledningar 1958 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Fa_Sng_Ma  Finsta Syninge Malsta     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1711-001  Finsta ställbock envingade semaforer     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1957 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0202  Fiskeby     Bangårdsritning 1919 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0203  Fiskeby     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Fiskeby_1966-1979  Fiskeby     Bangårdsritning 1966 - 1979   [-]
Fiskeby_198906  Fiskeby     Bangårdsskiss 1989 - 1989    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Fiskeby  Fiskeby     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
C_3613  Fiskeby     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1920 - 1921    [Riksarkivet]
2ts7_1932-1935  Fiskeby Eksund     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
E-532  Fiskeby, lamphus     Fasad och plan 1893 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1289  Fisksätra     Bangårdsritning 1903 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0160  Fjelkinge / Fjälkinge     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Fjugesta_1958-1989  Fjugesta     Bangårdsritning 1958 - 1989   [-]
T-1943_Fjugesta  Fjugesta     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_269-001  Fjugesta     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1954 - 1963    [Järnvägsmuseet]
3tsFj_grp  Fjugesta grusgrop     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
K186-Ebr_23267  Fjäder för skredvarningsanordning      1933 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0205  Fjälkinge     Bangårdsritning 1943 -  Förslag till utökning av betlastningsanordningar   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0162_3  Fjälkinge / Fjelkinge     Bangårdsskiss 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_50425  Fjällbo huvudverkstad - Ugglum, 10 kV-kabel för pumphus och reservbelysning       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51522  Fjällbo vagnverkstad, stationär tågvärmeanläggning     Situationsplan  - 1941   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0206  Fjällåsen     Bangårdsritning  - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1766-001  Fjärdhundra, kontrollåsanläggning     Översikt - spår, växlar, signaler 1944 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebr_50191  Fjärrindikerande kilowattmetrar     Kopplingsschema 1926 - 1930    [Järnvägsmuseet]
Ebr_50190  Fjärrindikerande kilowattmetrar Stockholm - Göteborg, principschema      1926 - 1930    [Järnvägsmuseet]
Ebr_63005  Fjärrkontroll av frånskiljare och strömbrytare, understation     Kopplingsschema 1956 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63892  Fjärrkontroll av frånskiljare via fjb     Ritningsförteckning 1959 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_55312  Fjärrkontroll av frånskiljare via fjb-utrustning, blockschema      1961 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_55310  Fjärrkontroll av frånskiljare via fjb-utrustning, principschema      1961 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51525  Fjärrkontroll av frånskiljare Älvsjö - Märsta, manöverkabeldiagram      1941 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_42518  Fjärrkontroll av frånskiljare, apparatsats CFD. Anslutningsritning      1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63006  Fjärrkontroll av frånskiljare, lokalutrustning, elementarschema      1956 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_55014  Fjärrkontroll av omformarstation. Linjeutrustning för två opupiniserade trådpar     Kopplingsschema 1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_55052  Fjärrkontroll av omformarstationen i Mellerud från Uddevalla     Manövrer och indikeringar, förteckning 1959 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_31229  Fjärrkontroll av omformarstationer     Manövrer och indikeringar, förteckning  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54923  Fjärrkontroll av omformarstationer, sammanställning utnyttjande av tonfrekvenskanaler      1959 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_65129  Fjärrkontroll av omformarstationer, tonimpulsöverföring och totalstopp på gemensamt trådpar     Kopplingsschema 1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_55477  Fjärrkontroll av zongränsbrytare medelst duplex     Kopplingsschema 1962 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_62545  Fjärrkontroll och nödstopp, manövertrådar i telefonkabel. Utbyggnadsplan      1955 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63848  Fjärrkontroll, med entrådssystem, av omformarstation. Blockschema      1959 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63847  Fjärrkontroll, med väljarsystem, av omformarstation. Blockschema      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_42626  Fjärrmanövrerad rälsbuss, för utställningen Tåg 62     Kopplingsschema 1961 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebr_200104  Fjärrmanövrering av enstaka frånskiljare, duplexmetoden. Holländskt motormanöverdon     Kopplingsschema 1952 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22899  Fjärrmätning Stockholm - Göteborg, schema       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22760  Fjärrmätning???       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_41826  Fjärrskriftcentral, principschema     Kopplingsschema 1953 -     [Järnvägsmuseet]
Gotthardtunneln_SEJIF_228  Fjärrstyrd kryssväxelstation i Gotthardtunneln     Översikt - spår, växlar, signaler  -  Meddelande 228 från Sveriges enskilda järnvägars ingenjörsförbund, 1948   [-]
Ebr_55545  Fjärrstyrning av dieselrälsbuss, blockschema 4-kanalssystem      1962 -  För demo på utställningen 'Tåg 62'   [Järnvägsmuseet]
Ebr_55546  Fjärrstyrning av dieselrälsbuss, blockschema 6-kanalssystem      1962 -  För demo på utställningen 'Tåg 62'   [Järnvägsmuseet]
Ebr_53173  Fjärrstyrning av frånskiljare från Hallsberg, blockschema      1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_53185  Fjärrstyrning av frånskiljare från Nässjö, blockschema      1951 -  Inklusive framtida utbyggnad till Vetlanda, Ingatorp, Vaggeryd samt Jönköpings hamn - Vaggeryd   [Järnvägsmuseet]
Ebr_53340  Fjärrstyrning av frånskiljare med holländskt motormanöverdon     Kopplingsschema 1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54812  Fjärrstyrning av frånskiljare, lokalkontrolltavla      1959 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54755  Fjärrstyrning av omformarstationer och kopplingscentraler, översikt hela nätet      1957 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebr_62828  Fjärrstyrningslåda för Storviks kopplingscentral     Kopplingsschema 1956 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_65557  Fjärrställverk - driftcentral, exempel på placering     Plan 1961 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_65574  Fjärrställverk - driftcentral, exempel på placering     Plan 1961 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_60568  Fjärrtelefonnät för SJ, automatisk trafik, förslag      1950 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23722  Fjärrutlösning av omformarestationers linjebrytare med hjälp av summeringsledningen      1938 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0207  Fjärås     Bangårdsritning 1905 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_FjarAs  Fjärås     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_115-001  Fjärås     Översikt - spår, växlar, signaler 1962 - 1969    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_115-011  Fjärås     Spårledningar 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_115-021  Fjärås     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_115-031  Fjärås     Manöverapparat 1964 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_115-750_1964-1965  Fjärås     Illuminerad spårplan, förbindning 1964 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51402  Fjärås omformarestation     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_50983  Fjärås omformarestation, kabelschema     Situationsplan 1936 - 1937   [Järnvägsmuseet]
Ebr_51481  Fjärås omformarstation, belysningsanläggning i bostadshus för lednigsvakter      1940 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51040  Fjärås, läge för omformarestation     Situationsplan  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51043  Fjärås, omformarestation     Situationsplan 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51023  Fjärås, placering av omformarestation, förslag     Situationsplan 1934 -    [Järnvägsmuseet]
Flackarp_vsi_1921  Flackarp (Uppåkra - Lund)     Vägskydd 1921 -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-0072  Flacken     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_22990  Flaggstångsfot för omformarestationer       -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1566  Flakeberg     Översikt - spår, växlar, signaler 1923 - 1926    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0291_1920  Flaxfäbodarna / Flaxen     Bangårdsritning 1920 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
4tsFlen_1932-1935  Flen     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0209  Flen     Bangårdsritning 1952 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Flen  Flen     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_200153  Flen     Kopplingsschema kontaktledning 1953 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6855_1923-1940  Flen     Förreglingsregister 1923 - 1940    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_258-001  Flen     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1941 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_258-002  Flen     Förreglingstabell 1941 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_258-004  Flen     Illuminerad spårplan, fasad 1942 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_258-006  Flen     Avgångs- och stoppsignaler 1943 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Ebr_61089  Flen kopplingscentral      1952 -     [Järnvägsmuseet]
E-328  Flen stationshus     Fasad och plan  -     [Järnvägsmuseet]
E-328_A  Flen stationshus     Fasad och plan  -     [Järnvägsmuseet]
1-1574_1959  Flen stationshus, fasadritning      1959 -     [-]
Ebr_63591  Flen, fjärrkontroll av kopplingscentral, placering av väljarskåp och batteriutursutning      1958? -     [Järnvägsmuseet]
E-240  Flen, godsmagasin     Fasad och plan 1892 -     [Järnvägsmuseet]
4_1935  Flens övre     Bangårdsskiss  - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Flisby  Flisby     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1930 - 1931 Inkl decauvillespår för Flisby tegelbruk  [Järnvägsmuseet]
9-11ts12a_1931-1934  Flisby Aneby     Bangårdsskiss 1931 - 1934    [Svenska Järnvägsklubben]
ROJ2  Fliseryd Grönskog Skorpetorp Sörbo     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0213  Floda     Bangårdsritning 1946 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Floda  Floda     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1788-001  Floda     Översikt - spår, växlar, signaler 1960 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1788-002  Floda     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1961 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1788-003  Floda     Spårledningar 1961 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1788-005  Floda     Illuminerad spårplan, fasad 1961 - 1963    [Järnvägsmuseet]
5ts14_1930-1936  Floda Norsesund Västra Bodarne      Bangårdsskiss 1932 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
0_250722_001_1_1  Floda persontunnel     Fasad och plan 1923? -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_55365  Floda, fjärrkontroll av frånskiljare     Kopplingsschema 1961 -     [Järnvägsmuseet]
IID6T14  Flosjöhyttan Rockesholm Karlsdalsbruk     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1625_1905  Flugeby, förslag     Bangårdsritning 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
4  Flybo Skedaström     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0216  Flåsjön     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Fladie  Flädie     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  - 1938    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0217  Flädie     Bangårdsritning 1938 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
7-10ts14b_1931-1939  Flädie Stävieby     Bangårdsskiss 1931 - 1939    [Svenska Järnvägsklubben]
B1052  Fogdhyttan, förreglingsanordning     Översikt - spår, växlar, signaler 1952 -    [Riksarkivet]
Fogelvik  Fogelvik / Fåglavik     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
TJ2  Folkabo Kälvene     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Folkesta  Folkesta     Bangårdsritning 1953 - 1984   [-]
8_1935  Folkesta Rekarne      Bangårdsskiss  - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0448  Fors     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0219  Fors     Bangårdsritning 1941 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0221  Fors     Bangårdsritning  - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Fors  Fors     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
E-28867  Fors banvaktstuga 106B, modernisering     Sektion och plan 1956 -     [Järnvägsmuseet]
6  Forsaström Falerum Nelhammar     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Forsbacka  Forsbacka     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0407  Forsbacka     Bangårdsritning 1912 -  Förslag till spårutvidgning   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1308-005  Forsbacka     Översikt - spår, växlar, signaler 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1308-011  Forsbacka     Spårledningar 1966 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1308-021  Forsbacka     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Forsedammen  Forsedammen banvaktstuga     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 - 1938 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0222  Forserum     Bangårdsritning 1935 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J5_-0037  Forserum      Plan och profil 1874 -  Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader. II Södra Stambanan   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Forserum  Forserum     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_804-011  Forserum     Spårledningar 1966 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_804-021  Forserum     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
B1344  Forshaga     Bangårdsskiss 1976 -    [Riksarkivet]
Jvm1184_J1_-0224  Forshammar     Översikt - spår, växlar, signaler 1954 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
29_1931-1936  Forsheda     Bangårdsritning 1931 - 1936 Torvlastning, smalspår   [Svenska Järnvägsklubben]
29_1941-1943  Forsheda     Bangårdsritning 1941 - 1943 Torvlastning, smalspår   [Svenska Järnvägsklubben]
11  Forshem     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1980-011  Forshem     Spårledningar 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Forshem-Hova_1962-08  Forshem - Hova     Bangårdsskiss 1962 - 1962 Årtalet ungefärligt  [Riksarkivet]
Forshem-Hova_1962-08  Forshem - Hova     Bangårdsskiss 1962 - 1962 Årtalet ungefärligt  [Riksarkivet]
Forshem-Hova_1962-08  Forshem Lugnås. Inventering signalsäkerhets- och vägskyddsanläggningar mm      1962 -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-1610_1910  Forshem, förslag till utvidgning     Bangårdsritning 1910 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Forsmo  Forsmo     Spår, byggnader, bangårdsbelysning 1939 - 1942    [Järnvägsmuseet]
Ebr_23929  Forsmo     Kopplingsschema kontaktledning  - 1940    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1731-001  Forsnäs kontrollåsanläggning     Översikt - spår, växlar, signaler 1947 - 1952    [Järnvägsmuseet]
GBJ5_1931  Forssa tegelbruk lp Bollebygd Hultafors     Bangårdsskiss  - 1931    [Svenska Järnvägsklubben]
Fosieby  Fosieby     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  -     [Järnvägsmuseet]
Fosieby_instruktion_1946  Fosieby     Instruktion 1946 -    [-]
5568B132-1  Fosieby     Ställverksapparat 1926 -  Komplettering med vevapparat på hävstångsställverket   [Göteborgs landsarkiv]
Ebr_30591  Fram- och backomkopplare        -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1594_1913  Frambo (Hallebo)     Bangårdsritning 1913 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
TK1930/XII  Framtida utvecklingsmöjligheter för lokalbanesystemet, översiktskarta      1933 -  1930 års trafikkommitté   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_21785  Framändesskärm för elektriska lok och motorvagnar      1923 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21864  Framändesskärm för elektriska lok och motorvagnar      1925 - 1940    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21864d  Framändesskärm för elektriska lok och motorvagnar      1925 - 1940    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21864_-_Falun_66837  Framändesskärm för elektriska lok och motorvagnar       - 1935    [Järnvägsmuseet]
FfM_Hbf_1892_Organ  Frankfurt am Main, Haupt-Personenbahnhof mit Werkstättenbahnhof der Staatsbahnen. Güter- und Verschubbahnhof der hessischen Ludwigsbahn     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1892 -  Från Organ f d Fortschritte des Eisenbahnwesens 1892   [-]
FfM_Hbf_BW-MS_1892  Frankfurt am Main, Haupt-Personenbahnhof? delförstoring Bockenheimer Weiche - Hellerhof - Main-Station       1892 -  Från Organ f d Fortschritte des Eisenbahnwesens, 1892   [-]
FfM_Hbf_Pbf_1892  Frankfurt am Main, Haupt-Personenbahnhof? delförstoring personbangården       1892 -  Från Organ f d Fortschritte des Eisenbahnwesens, 1892   [-]
Ffm_Gbf_1892_Organ  Frankfurt am Main, Staatsbahn-Güterbahnhof und Werkstättenbahnhof für Güterwagen-Ausbesserung     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1892 -  Från Organ f d Fortschritte des Eisenbahnwesens 1892   [-]
44_1931-1943  Fredriksdal     Bangårdsritning 1931 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
12  Fredriksdal Bodaberg      Bangårdsskiss 1930-talet? -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0385  Fredriksskans     Bangårdsritning 1924 -  Förslag till spårutvidgningar, provisoriskt övergångsstadium   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
3  Fredriksskans (Gävle)     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
KVBJ2  Fridafors Slattesmåla Ryd Norraryd Ålshult Ulvö Hulvik / Hulevik Torne     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1792-001  Fridafors centrallås med ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1946 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0361  Fridhemsberg     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
2  Fridhemsberg Lia Älvsered      Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_FrillesAs  Frillesås     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_117-001  Frillesås     Översikt - spår, växlar, signaler 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_117-011  Frillesås     Spårledningar 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_117-011  Frillesås     Spårledningar 1964 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_117-021  Frillesås     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1963 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_117-031  Frillesås     Manöverapparat 1964 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_117-750_1964-1966  Frillesås     Illuminerad spårplan, förbindning 1964 - 1966    [Järnvägsmuseet]
9-11ts12b_1931  Frinnaryd     Bangårdsskiss 1931 -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Frinnaryd  Frinnaryd     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
C_4242_1927  Frinnaryd     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1927 -     [Riksarkivet]
9-11ts12c_1931-1934  Frinnaryd, förslag till utbyggnad     Bangårdsskiss 1931 - 1934    [Svenska Järnvägsklubben]
3d_1716_1954  Frinnaryd, kontrollås K14-K15 på vevapparat     Ställverksapparat 1954 -     [-]
Ebr_41018  Friskluftsintag för omformarestationen vid Krylbo      1934 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0175  Fristad     Bangårdsritning 1913 - 1916    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1148-001_1947-1960  Fristad     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1947 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6651_1936-1946  Fristående fällbomslykta. Stativ med avskärmningshuv för lyktan (vridlykta)      1936 - 1946    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1332-003  Fritsla     Illuminerad spårplan, fasad 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
2sis_5064_1964  Fritsla     Illuminerad spårplan, fasad 1964 -     [-]
VBHJ7  Fritsla Viskafors Rydboholm Backeryd     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Fryksta  Fryksta     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  -     [Järnvägsmuseet]
IID6T8_1930-1936  Fryksta     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_51408  Frånskiljare i trästolplinje vid upplagsplatser      1939 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_300-003  Frånö     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1957 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Framlingshem  Främlingshem     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_184-001_1938-1963  Främlingshem     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1938 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_184-001_1938f  Främlingshem     Förreglingstabell 1938 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1593_1913  Främmestad     Bangårdsritning 1913 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0122  Frändefors     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Frandtorp  Frändtorp     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Fransta  Fränsta     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1941 -  Inkl trallspår för mejeri   [Järnvägsmuseet]
Ebr_24358  Fränsta     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0479  Frölunda (Järnbrott)     Bangårdsritning 1902 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
16_1931-1943  Fröslida     Bangårdsritning 1931 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
4  Fröslida Torup Brännögård Kinnared     Bangårdsskiss 1930-talet? -    [Svenska Järnvägsklubben]
20  Frösthult Fjärdhundra Altuna     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1095-001_1944-1963  Frösthult, kontrollåsförregling utan huvudsignaler      1944 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_674-001  Frösunda (SRJ)     Översikt - spår, växlar, signaler 1948 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_674-002  Frösunda (SRJ)     Förreglingstabell 1948 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_674-004  Frösunda (SRJ)     Kabelplan 1949 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_674-003  Frösunda (SRJ) knappställverk     Manöverapparat 1948 - 1964    [Järnvägsmuseet]
3tsFv_1932  Frövi     Bangårdsskiss 1932 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0242  Frövi     Bangårdsritning 1932 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Frovi  Frövi     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) ca 1932 -  Inkl decauvillespår e d   [Järnvägsmuseet]
Ebr_200178  Frövi     Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1963    [Järnvägsmuseet]
C-4976_1936  Frövi     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1936 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_65635  Frövi - Hallsberg, banbelysningsmatning (hjälpkraft)      1961 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_41048  Frövi omformarestation     Situationsplan 1941 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_24279  Frövi omformarestation - förslag till placering av banbelysningstransformator     Sektion 1941 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_42022  Frövi omformarestation, framvy av kontrolltavlan efter utökning      1954 -    [Järnvägsmuseet]
E-25455  Frövi stationshus, balkong till stationsinspektorsbostaden     Exteriör 1950 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54238  Frövi, fjärrkontroll av frånskiljare     Kabelschema 1955 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_55019  Frövi, fjärrkontroll av vissa frånskiljare     Kopplingsschema 1959 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_26946  Frövi, principschema vid elektrifiering mot Grängesberg, alt I     Kontaktledning schema 1950 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_26947  Frövi, principschema vid elektrifiering mot Grängesberg, alt II     Kontaktledning schema 1950 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0432  Fu     Bangårdsritning 1914 -  Förslag till spårutvidgning   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1473-003  Funbo plankorsning km 101+200     Spår och kablar 1959 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1945-001  Furubo     Spår och kablar 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0243  Furudal     Bangårdsritning 1933 -  Inkl decauvillespår vid cementtegelfabrik   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_727-001_1942-1959  Furudal, knappställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1942 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Furulund  Furulund     Spår, byggnader, bangårdsbelysning 1938 -     [Järnvägsmuseet]
7-10ts15_1931-1939  Furulund     Bangårdsskiss 1931 - 1939    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Furuvik  Furuvik     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Fagelhem_-1958  Fågelhem     Bangårdsritning  - 1958    [-]
Flh70_1951-1964  Fågelhem     Bangårdsskiss 1951 - 1964    []
Jvm1184_J2_-1806  Fågelhem, Fogelhem     Bangårdsritning 1899 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1178-001_1947  Fågelhem, kontrollåsförregling utan huvudsignaler      1947 -     [Järnvägsmuseet]
Fl2_1918  Fågelhem, tomtindelning upplagsplatser     Situationsplan 1918 -    []
FAgelsta  Fågelsta     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  -     [Järnvägsmuseet]
3  Fågelsta     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0248  Fågelsta     Bangårdsritning 1938 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Fagelsta_1938-1988  Fågelsta     Bangårdsritning 1938 - 1988   [-]
T-1943_Fagelsta_1931  Fågelsta     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1931 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22942  Fågelsta inkl korsning SJ - MÖJ     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22942  Fågelsta inkl korsning SJ - MÖJ     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
5ts11_1930-1936  Fåglavik     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0249  Fåglavik     Bangårdsritning 1927 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
E-27199  Fåglavik stationshus ställverksburspråk mm     Fasad och plan 1953 -     [Järnvägsmuseet]
Fangsjobacken  Fångsjöbacken     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1938 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1994-001  Fårhult hlp, kontrollås     Översikt - spår, växlar, signaler 1954 - 1965    [Järnvägsmuseet]
1  Fälhult Hökön Kärreboda Duvhult Lönsboda Gylsboda     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Bbr_C-68xxPS_1938-1939  Fällbara plattformsskyltar, enligt utförande i Uppsala      1938 - 1939    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7257  Fällbom av trä      1950 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7286  Fällbom av trä      1950 - 1951    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7424  Fällbom av trä, förslag till halvbommar      1954 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7261  Fällbom av trä, limmad bräda      1950 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7258  Fällbom av trä, nedre bräda      1950 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7259  Fällbom av trä, toppbräda      1950 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6036_1926  Fällbommar av Jüdels modell - lyktanordning för signalering till banan      1926 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6378_1931  Fällbommar av Jüdels modell - vingkontakt i förbindelse med fällbom      1931 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6035_1925  Fällbommar av Råå, Lidköping eller Avos modell - lyktanordning för signalering till banan      1925 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6037_1926  Fällbommar av Södertälje Verkstäders modell - lyktanordning för signalering till banan      1926 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6143_1927  Fällbommar Jüdels och Södertälje verkstäders modeller - anordning av GRS kontakt      1927 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6147_1927-1943  Fällbommar Jüdels, Södertälje verkstäders och Råå Mek modeller - anordning av LME kontakt      1927 - 1943    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6144_1927  Fällbommar Råå mek verkstads AB - anordnande av GRS kontakt      1927 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6028_1925  Fällbommar, lyktanordning för signalering till banan      1925 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6058_1926  Fällbommar, lyktanordning för signalering till banan, detaljer      1926 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_31023  Fällbomsbräder för plattformsfällbom      1955 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7290  Fällbomsdriv med träbom      1951 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6163_1938  Fällbomsvindspel, skyltar      1938 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1543  Färgelanda     Bangårdsritning 1893 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Farjestaden_1920  Färjestaden     Bangårdsritning 1920 -     [Svenska Järnvägsklubben]
SOJ4  Färjestaden     Bangårdsskiss Ca 1930-talet -     [Svenska Järnvägsklubben]
S-4477_bfdFarjestadsv  Färjestadsvägen, provisoriskt banförråd     Översikt - spår, växlar, signaler 1951 -     [Riksarkivet]
Ebr_22635  Färjmodellen     Kopplingsschema 1928 -    [Järnvägsmuseet]
5  Färlöv Vinnö Vrangelsberg Roalöv Strö      Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0433  Färnäs     Bangårdsritning 1908 -  Inkl stickspår till Dalkarlshytte AB kolgård och Harvikens Ångsåg   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
K300a-c-Ebr_53942  Fästanordning för elspärrskärm      1939 -     [Järnvägsmuseet]
K230-Ebr_50973  Fästanordning för K-153 (säkerhetsapparat för belysningsledning)      1936 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54826  Fästanordning till skylt 'T' för telefonpostställe, konstruktionsritning      1960 -     [Järnvägsmuseet]
K170-Ebr_22958  Fästdetaljer för återledning vid förankringspunkt      1932 -     [Järnvägsmuseet]
K158-Ebr_18644  Fäste för avspänning (2 avspänningar åt samma håll)      1923 -     [Järnvägsmuseet]
K66m-Ebr_22982  Fäste för avspänning av förbigångs- och förstärkningsledning på stolpe       -     [Järnvägsmuseet]
K300-Ebr_26004  Fäste för elspärrskärm      1946 -     [Järnvägsmuseet]
K229-Ebr_23370  Fäste för K-70 i hållare K-22      1934 -     [Järnvägsmuseet]
K293-Ebr_52122  Fäste för kontaktarm på 1 5/8'' cykelrör      1945 -     [Järnvägsmuseet]
BG242-Ebr_23751  Fäste för kopplingslåda på stolpe      1937 -     [Järnvägsmuseet]
K328-Ebr_53830  Fäste för manöverhandtag på omvriden stolpe i plattform      1953 -     [Järnvägsmuseet]
K328a-Ebr_53844  Fäste för manöverhandtag på omvriden stolpe i plattform      1953 -     [Järnvägsmuseet]
K184b-d-Ebr_23148  Fästjärn för avspänning av belysningsledning å bryggstolpe      1933 -     [Järnvägsmuseet]
K184a-c-Ebr_23147  Fästjärn för avspänning av belysningsledning å linjestolpe      1933 -     [Järnvägsmuseet]
K184a-Ebr_24740_b  Fästjärn för avspänning av belysningsledning å linjestolpe      1943 - 1944    [Järnvägsmuseet]
K184b-Ebr_24741_b  Fästjärn för avspänning av belysningsledning å linjestolpe      1943 - 1944    [Järnvägsmuseet]
K184c-Ebr_51812  Fästjärn för avspänning av belysningsledning å linjestolpe      1943 -     [Järnvägsmuseet]
K184d-Ebr_51813  Fästjärn för avspänning av belysningsledning å linjestolpe      1943 -     [Järnvägsmuseet]
K170c-Ebr_60698  Fästjärn för K66-1      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K130e-Ebr_60983  Fästjärn för kabeländmuff på sträva och bryggbalk      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K204-Ebr_63792  Fästjärn för lintrissa på bryggstag      1959 -     [Järnvägsmuseet]
K202a-Ebr_63777  Fästjärn för lintrissa på U-balk NP8-20      1959 -     [Järnvägsmuseet]
K313a-Ebr_60665  Fästjärn för skyddsplåt      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K313b-Ebr_60666  Fästjärn för skyddsplåt      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K324-Ebr_53609  Fästjärn för styröglor K324 a,b,c      1932 -     [Järnvägsmuseet]
K203a-Ebr_26020  Fästjärn för trissa på stolpe NP 10 - 12 (kontaktledning)      1946 -     [Järnvägsmuseet]
K262-Ebr_24169  Fästjärn på normalställd bryggstolpe NP14 för förbiledning vid strömbrytarpunkt      1941 -     [Järnvägsmuseet]
K261-Ebr_24168  Fästjärn på omvriden bryggstolpe NP18-20 för förbiledning vid strömbrytarpunkt      1941 -     [Järnvägsmuseet]
K329-Ebr_61711  Fästklämma för mede till sektionsisolator      1953 -     [Järnvägsmuseet]
K143-Ebr_22323  Fästklämma på isolator för ledning till strömbrytare vid lastspår      1926 -     [Järnvägsmuseet]
BG109-Ebr_23748  Fästplatta för transformator i stolpe       -     [Järnvägsmuseet]
K251-Ebr_53829  Fästplåt för manöverhandtag till frånskiljare      1953 -     [Järnvägsmuseet]
K251-Ebr_23506  Fästplåt för manöverhandtag till sektionsavskiljare      1939 -     [Järnvägsmuseet]
Fora_1906  Föra     Bangårdsritning 1906 -     [Svenska Järnvägsklubben]
K275b-Ebr_53476  Förankringsbygel (kontaktledning)      1952 -     [Järnvägsmuseet]
K102-Ebr_22806  Förankringsjärn      1930 -     [Järnvägsmuseet]
K129-Ebr_22160  Förankringsjärn      1925 -     [Järnvägsmuseet]
K58-Ebr_21741  Förankringsklämma för bärlina      1922 -     [Järnvägsmuseet]
K117-Ebr_22118  Förankringsklämma vid vågpunkt      1925 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15034  Förarehytt för elektrisk boggimotorvagn      1904 -     [Järnvägsmuseet]
K138a-Ebr_52120  Förbindelseklämma mellan 95 mm2 och 130 mm2 linor (kontaktledning)      1945 -     [Järnvägsmuseet]
K197-Ebr_22272  Förbindningklämma mellan kontakttråd och rör 25,5       1926 -     [Järnvägsmuseet]
K157a-Ebr_51977_a  Förbindnings- och övergångsklämma (kontaktledning)      1944 -     [Järnvägsmuseet]
K155-Ebr_22372  Förbindningsklämma för 2 st 50 mm2 linor      1926 -     [Järnvägsmuseet]
K157-Ebr_23133  Förbindningsklämma mellan 2 st 130 kvmm linor      1933 -     [Järnvägsmuseet]
K157c-Ebr_26970  Förbindningsklämma mellan 2 st 130 kvmm linor      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K127-Ebr_22150  Förbindningsklämma mellan 50 mm2 kabel och 5/8" dragstång      1925 -     [Järnvägsmuseet]
K159-b-Ebr_23149  Förbindningsklämma mellan 50 mm2 lina och 1 1/4" rör      1933 -     [Järnvägsmuseet]
K156-Ebr_22362  Förbindningsklämma mellan 95 mm2 kabel och 1" rör      1926 -     [Järnvägsmuseet]
K138-Ebr_22134  Förbindningsklämma mellan 95 mm2 kabel och skena vid sektionspunkt      1925 -     [Järnvägsmuseet]
K95-Ebr_23151  Förbindningsklämma mellan 95 mm2 lina och 5/8" dragstång      1933 -     [Järnvägsmuseet]
K120-Ebr_22138  Förbindningsklämma mellan 95 mm2 och 3/4" utliggarerör      1925 -     [Järnvägsmuseet]
K120b-Ebr_62925  Förbindningsklämma mellan 95 resp 130 mm2 Cu-lina och 1" utliggarrör      1956 -     [Järnvägsmuseet]
K40e-Ebr_60920  Förbindningsklämma mellan profiltråd och 50 mm2 lina      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K40f-Ebr_60921  Förbindningsklämma mellan profiltråd och 95 mm2 lina      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K291-Ebr_25497  Förbindningsklämma mellan rund kontakttråd och 1 5/8'' cykelrör      1945 -     [Järnvägsmuseet]
K197a-Ebr_24941_a  Förbindningsklämma mellan rund kontakttråd och 3/4'' utliggarrör      1943 -     [Järnvägsmuseet]
K142-Ebr_22263  Förbindningsskena för jordslutare       -     [Järnvägsmuseet]
K308-Ebr_26494_a  Förbindningsskena mellan kopparrör och -lina      1949 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63887  Fördelning av omformaraggregat på stationer den 11 december 1963       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_18396  Fördelningssystem för enfasbanor     Kopplingsschema 1921 - 1923   [Järnvägsmuseet]
Ebr_21333  Förhållande mellan momentatn- och medelvärde vid olika antal tåg i tjänst      1919 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_63501  Förluster och verkningsgrad för omformare Q48/Q49, graf      1958 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21358  Förluster vid frekvens 50 resp 16 2/3 Hz      1919 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_61430  Förluster vid olika omformare, graf      1952 -    [Järnvägsmuseet]
K30d-Ebr_23581  Förlängd skarvklämma för rund kontakttråd      1937 -     [Järnvägsmuseet]
K167-Ebr_53619  Förlängning av toppkonsol       1952 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0645  Förlösa      Bangårdsritning 1897 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_313-001  Förlösa     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1944 - 1965    [Järnvägsmuseet]
TK1930/I  Förortstrafiken inom ca 15 km rayon från Stockholms centrum      1910 - 1932 1930 års trafikkommitté, 1933   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_53386  Förregling mellan svängbara tappningsrör och frånskiljare för kontaktledning       -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5026  Förreglingshjul för genomgående ledning      1928 - 1952    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5067  Förreglingshjul för genomgående ledning, detaljer      1928 - 1952    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5078  Försignal enl ritning 5079, 5093, 5143, signalmast m fl detaljer      1912 - 1917    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5077  Försignal enl ritning 5079, 5143, kurvhjul      1912 - 1916    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5093  Försignal med elektrisk signalmotor, Siemens und Halske      1914 - 1921    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6813_1938-1940  Försignal med tågvägssignalering (sidotågvägslykta), förslag      1938 - 1940   [Järnvägsmuseet]
Ebr_15183  förslag anordnande av motor för godslok. "Grossmotorlokomotive"      1908 - 1908    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15202  förslag eltidtabell Göteborg - Laxå 1912      1912 - 1912    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15218  förslag eltidtabell Göteborg - Laxå 23 dec 1912 (persontrafikmaxdag)      1912 - 1912    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51251  Förslag från Siemens 1'Do1-lok 3000 kW 120 km/h        -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15624  Förslag kopplingsschema malmtågslok      1911 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15800ff  Förslag lok- och personaldisposition Kiruna - Riksgränsen, eldrift      1908 -    [Järnvägsmuseet]
TK1930/XI  Förslag lokalbana Ängby / Nockeby - Enskede / Örby, översiktskarta      1933 -  1930 års trafikkommitté   [Svenska Järnvägsklubben]
TK1930/VIII  Förslag lokalbanesystem, delarna Lindhagensgatan - S:t Eriksplan - Tegelbacken, Fridhemsplan - Bergsgatan - Klara kyrka     Plan 1933 -  1930 års trafikkommitté   [Svenska Järnvägsklubben]
TK1930/VIII1  Förslag lokalbanesystem, delarna Lindhagensgatan - S:t Eriksplan - Tegelbacken, Fridhemsplan - Bergsgatan - Klara kyrka     Profil 1933 -  1930 års trafikkommitté   [Svenska Järnvägsklubben]
TK1930/X  Förslag lokalbanesystem, delarna Stockholm C - Stureparken - Stockholm Ö / Ropsten     Plan och profil 1933 -  1930 års trafikkommitté   [Svenska Järnvägsklubben]
TK1930/VII  Förslag lokalbanesystem, delen Alvik - Lindhagensgatan     Plan 1933 -  1930 års trafikkommitté   [Svenska Järnvägsklubben]
TK1930/VII1  Förslag lokalbanesystem, delen Alvik - Lindhagensgatan     Profil 1933 -  1930 års trafikkommitté   [Svenska Järnvägsklubben]
TK1930/IX  Förslag lokalbanesystem, delen Tegelbacken - Johanneshov     Plan 1933 -  1930 års trafikkommitté   [Svenska Järnvägsklubben]
TK1930/IX1  Förslag lokalbanesystem, delen Tegelbacken - Johanneshov     Profil 1933 -  1930 års trafikkommitté   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_15203  förslag lokomotivturer      1912 - 1912    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15204  förslag lokomotivturer      1912 - 1912    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15205  förslag lokomotivturer      1912 - 1912    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15184  förslag malmlok      1908 - 1908    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15219  förslag motorvagn       1908 - 1908    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15221  förslag motorvagn fyraxliga kortkopplade      1908 - 1908    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15220  förslag motorvagn inkl kortkopplade treaxliga vagnar      1908 - 1908    [Järnvägsmuseet]
TK1930/IV1  Förslag nytt godstågsspår Stockholm södra - Söder Mälarstrand     Profil 1933 -  1930 års trafikkommitté   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_15669  förslag ombyggnad försökslok litt Z      1912 - 1912    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15185  förslag snälltågslok      1908 - 1908    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15190  förslag snälltågslok      1908 - 1908    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51287  Förslag snälltågslok 1Do1       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15707f  Förslag tidtabell Inlandsbanan och Bräcke - Storlien, ångdrift/eldrift       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15353ff  Förslag tidtabell Laxå - Falköping      1912 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15541  Förslag till 500 hk diesel-elektriskt lok      1910 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15690  Förslag till ackumulatorlok      1908 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_200077  Förslag till ackumulatorlokstall     Sektion och plan 1951 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_23560  Förslag till anordnande av alarmklockor i omformarstationerna     Kopplingsschema 1936 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_41016  Förslag till anordnande av omformarestation i Krylbo     Plan 1934 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_41660  Förslag till anordnande av upplagsplats i befintlig tunnel i Kirunavaara     Sektion och plan 1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16523  Förslag till användning av motorvagnsboggierna för växellok till Riksgränsbanan      1912 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0278_1908  Förslag till bispår från DJ till Örekilsälven vid Kolslätt     Bangårdsritning 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_15002  Förslag till boggi för elektriska motorvagnar      1904 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15543  Förslag till diesel-elektrisk motorvagn (treaxlig)      1911 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_18144  Förslag till diesel-elektriskt lok      1916 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16526  Förslag till dieselmotordriven elrevisionsvagn      1912 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16019  Förslag till elektriskt förortståg med centralt placerad drivenhet      1910 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15360  Förslag till elektriskt godstågslok      1908 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15362  Förslag till elektriskt godstågslok      1908 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15363  Förslag till elektriskt godstågslok      1908 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15364  Förslag till elektriskt godstågslok      1908 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15365  Förslag till elektriskt godstågslok      1908 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15584  Förslag till elektriskt lokaltågslokomotiv (drivenhet för placering mitt i tåget)      1910 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15578  Förslag till elektriskt malmtågslok      1911 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15347  Förslag till elektriskt snälltågslok      1908 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15358  Förslag till elektriskt snälltågslok      1908 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21476  Förslag till elektriskt standardlok typ I       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21481  Förslag till elektriskt standardlok typ II       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21475  Förslag till elektriskt standardlok typ III       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21482  Förslag till elektriskt standardlok typ IV       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21485  Förslag till elektriskt standardlok typ V       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15508  Förslag till ellok      1909 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15509  Förslag till ellok      1909 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_18160  Förslag till ellok      1915 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51236  Förslag till ellok 1-Do-1 för 120 km/h       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51237  Förslag till ellok 1-Do-1 för 120 km/h       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51294  Förslag till ellok 1Do1 sth 135 km/h       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21626  Förslag till ellok för linjen Stockholm - Göteborg       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21648  Förslag till ellok för linjen Stockholm - Göteborg       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21733  Förslag till ellok för linjen Stockholm - Göteborg       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21734  Förslag till ellok för linjen Stockholm - Göteborg?       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51267  Förslag till enfaslok 1Do1 för SJ, Secheron      1938 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_60661  Förslag till gränsmärke vid sektionspunkt (kontaktledning)      1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_40742  Förslag till inredning av stationsvagn (litt Gmh) för provisoriskt uppställda transportabla omformare     Sektion och plan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_200283  Förslag till koppling av manöverlåda för avståndsmanövrering av ställverksvagn Q31 nr 25 - 27      1957 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_200284  Förslag till koppling av manöverlåda för avståndsmanövrering av ställverksvagn Q41      1957 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_16485  Förslag till lock å körkontroller för Riksgränsbanans snälltågslok      1913 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_200034  Förslag till lokaler för sov- och sittplatsbeställningen samt upplysningsexpeditionen, SJ nya ilgodsmagasin 4 tr     Plan 1950 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22759  Förslag till läge för omformarestation vid Hässleholm     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21735  Förslag till malmtågslok?       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21736  Förslag till malmtågslok?       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21012  Förslag till manöversystem för malmtågslok      1914 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15900  Förslag till manöversystem för Siemens försökslok      1911 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_42679  Förslag till ny upplagsplats nr 34 (Krylbo?), alt 1     Sektion och plan 1962 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_31287  Förslag till ny upplagsplats nr 35     Sektion och plan 1961 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51543  Förslag till ombyggnad av f d GBJ vagn litt BCORT nr 51 till mätningsvagn för elektrotekniska byrån      1941 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_31001  Förslag till omformarestation i Krylbo lokstall     Sektion och plan 1934 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_23390  Förslag till omformarestation i Älvkarleby     Kopplingsschema  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_200067  Förslag till omformarstation i berg med kontrollrum m fl lokaler i öppet förlagd byggnad     Sektion och plan 1951 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_53319  Förslag till omformarstation i berg, med öppet förlagt 16 kV ställverk, kontrollrum mm     Sektion och plan 1951 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_22005  Förslag till omkopplare för tåguppvärmning      1926 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22893  Förslag till placering av omformarestation i Mjölby     Situationsplan 1930 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_22895  Förslag till placering av omformarestation i Mjölby       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_24012  Förslag till placering av omformarestation vid Ljusdal     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
3898  Förslag till placering av varningsmärken och ljussignaler för Grimmeredsvägens korsning med Saltholmen - Göteborgs järnväg     Situationsplan 1938 - 1956   [Riksarkivet]
Ebr_50896  Förslag till släpvagn för motortåg i statens järnvägar       -  Kanske ett tidigt utkast till det som blev Cox4?   [Järnvägsmuseet]
Ebr_51265  Förslag till snälltågslok 1Do1 för SJ, Oerlikon      1938 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51266  Förslag till snälltågslok 1Do1 för SJ, Oerlikon      1938 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15542  Förslag till srömavtagare för Westinghouseloket (saxbygel)      1911 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15558  Förslag till ställverksbyggnad för Porjus kraftstation, enfasdelen     Plan 1911 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15229  Förslag till treaxlig motorboggi      1908 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15227  Förslag till tvåaxlig motorboggi      1908 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15549  Förslag till uppsättning av 120 hkr dieselmotor i elektricitetsverket å Svartön     Plan 1911 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1645  Förslag till utvidgning av Lerje hållplats (Kristineberg, VGJ Marieholm)     Bangårdsritning 1900 - 1916    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1643  Förslag till utvidgning av rangeringsstationen i Göteborg (VGJ, Marieholm)     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1644  Förslag till utvidgning av VGJ hamnspår Göteborg (Gullbergskajen)     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_18226  Förslag till ändring av omformarevagarna      1915 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_24282  Förslag till ändring av summeringsutrustning      1941 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_24301  Förslag till ändring av summeringsutrustning      1941 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15527  Förslag tillelektrisk kraftstation med dieselmotorer, sammanbyggd med transformatorstation     Sektion och plan 1910 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15333ff  Förslagstidtabeller (grafiska) Kiruna - Narvik, ånglok/ellok      1908 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15313ff  Förslagstidtabeller (grafiska) Kiruna - Riksgränsen, med ånglokomotiv      1907 -    [Järnvägsmuseet]
T-1943_Forslovsholm_1934  Förslövsholm     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1934 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_200076  Förslövsholm     Spårplan med kontaktledning 1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_244-002  Förslövsholm     Illuminerad spårplan, fasad 1957 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_244-003  Förslövsholm     Spårledningar 1957 - 1957    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_244-001  Förslövsholm, centralapp     Översikt - spår, växlar, signaler 1956 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebr_42516  Förstärkare 50 W för högtalaranläggning     Kopplingsschema 1953 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22977  Förstärkarstationerna Stockholm C - Malmö, principiellt kopplingsschema      1932 -     [Järnvägsmuseet]
Fb18-Ebr_52559  Förstärkningsbalk NP16 för bryggstolpar NP14, 18 och 20      1947 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22976  Förstärkningsmätningsanordning för förstärkarestationerna Stockholm - Malmö (tele)     Kopplingsschema  -     [Järnvägsmuseet]
K67e-f-Ebr_50056  Förstärkt toppkonsol      1926 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23706  Försök med avsvalning av ackumulatorångloket "Hulda" vid huvudverkstaden Örebro      1938 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15432  Försöksbanan AEG enfasmotor       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15421  Försöksbanan lok från Siemens-Schuckert Werke (två släpbyglar)       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15422  Försöksbanan motorvagn Co5 6 kV motorer från AEG       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15420  Försöksbanan Westinghouseloket från Amerika (släpbygel från ASEA)       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21783  Förvaringsrulle för ritningar, SJ elektrotekniska byrå     Sektion och plan 1923 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_63235  Förväljare, principschema      1957 -     [Järnvägsmuseet]
K112-Ebr_22059  Gaffel för 5,5 m lång utliggare 2 st 1 1/2" rör      1924 -     [Järnvägsmuseet]
K16-Ebr_21397  Gaffel för utliggare vid förankringspunkt      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K189-Ebr_50061  Gaffel till kaus vid broar      1926 -     [Järnvägsmuseet]
K15b-Ebr_21394  Gaffel till utliggare av 1 1/4" gasrör      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K15d-Ebr_41620  Gaffel till utliggare av 1 1/4" rör      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K15a-Ebr_21393  Gaffel till utliggare av 1" gasrör      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K15c-Ebr_41619  Gaffel till utliggare av 1" rör      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K125a-Ebr_25861  Gaffelbult (kontaktledning)      1946 -     [Järnvägsmuseet]
K125-Ebr_22931  Gaffelbult för fast avspänning (för infästning i stolpsträva)      1931 -     [Järnvägsmuseet]
K188-Ebr_50076  Gaffelklämma till upphängningsanordning vid rörliga broar      1926 -     [Järnvägsmuseet]
K18b-Ebr_23138  Gaffellänk       1933 -     [Järnvägsmuseet]
K323b-Ebr_62354  Gaffellänk (kontaktledning)      1955 -     [Järnvägsmuseet]
K18-Ebr_21426  Gaffellänk för utliggare å ledningsbryggor      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K45a-Ebr_53206  Gaffellänk till balanshjul      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K71-Ebr_21381  Gaffellänk till isolatorkedja (för korsning)      1920 -     [Järnvägsmuseet]
0344_342  Gallerverksmast för semafor av Posses konstruktion       -     [Riksarkivet]
Ebrsi_501-001  Galtåsen     Översikt - spår, växlar, signaler 1940 - 1959    [Järnvägsmuseet]
GamlaUppsala_1978801-197909  Gamla Uppsala     Bangårdsskiss 1978 - 1979    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Gamla_Uppsala  Gamla Uppsala     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1936 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_297-001  Gamla Uppsala     Översikt - spår, växlar, signaler 1962 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_297-031  Gamla Uppsala     Manöverapparat 1962 -     [Järnvägsmuseet]
UGJ1_1935  Gamla Uppsala, Storvreta, Vattholmabruk, Vattholma, Salsta, Skyttorp     Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Gamleby_1963-1980  Gamleby     Bangårdsritning 1963 - 1980   [-]
IID7T3_1930-1936  Gammalkroppa     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0254  Gammalkroppa     Bangårdsritning 1934 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
IID7T2_1930-1936  Gammalkroppa övre     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0255  Gammalkroppa övre     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0155  Gammalstorp     Bangårdsritning 1904 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0162_8  Gammalstorp     Bangårdsskiss 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Gammelstad  Gammelstad     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1936 - 1941    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1030-011  Gammelstad     Spårledningar 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1030-021  Gammelstad     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1030-002_1964  Gammelstad     Översikt - spår, växlar, signaler 1964 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1030-031_1964-1965  Gammelstad     Illuminerad spårplan, fasad 1964 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1030-750_1965  Gammelstad     Illuminerad spårplan, förbindning 1965 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1238  Gane     Bangårdsritning 1901 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
LLEJ_2  Garn Lödöse     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0442  Garpenberg     Bangårdsritning 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0450  Garpenberg     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0445  Garpenberg     Översikt - spår, växlar, signaler 1919 -  Förslag till spårutvidgning   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0431  Garsås     Bangårdsritning 1922 -  Förslag till spårutvidgning   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1329-002  Garsås     Översikt - spår, växlar, signaler 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1329-003  Garsås, centralapparat (från Linköpingsområdet?)     Förreglingstabell 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1276  Gasaccumulator / AGA     Bangårdsritning 1910 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Bbr_C-7311  Gasförsignal med sidotågvägslykta, på betongmast      1951 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Gastsjon  Gastsjön     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1937 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0166_2  Gefsjön / Gevsjön     Bangårdsritning 1916 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_21774  Gegeninduktivität zwischen Fahrdraht und Fernmeldeleitung Albtalbahn, Schlesische Bahnen, Dessau - Bitterfeld. Induzierte Spannung in Fernmeldeleitungen (telestörningar)       -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0085  Geijersdal     Bangårdsritning 1905 -  Normal- och smalspår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1263-003  Geijersdal     Illuminerad spårplan, fasad 1962 - 1962    [Järnvägsmuseet]
BJ/14  Geijersdal Lindfors Molkom     Bangårdsskiss 1935 -  Lindfors inkl smalspår   [Svenska Järnvägsklubben]
B1331  Geijersholm     Bangårdsskiss 1976 -     [Riksarkivet]
B1057  Geijersholm, förreglingsanordning     Översikt - spår, växlar, signaler 1952 -    [Riksarkivet]
K335b-Ebr_61462  Gejder för viktavspänning i bryggstolpe      1953 -     [Järnvägsmuseet]
K335a-Ebr_61463  Gejder för viktavspänning i linjestolpe      1953 -     [Järnvägsmuseet]
P2b  Gellerstedts skiss till lokalbanesystem i Stockholm, 1915 års bangårdsförslag      1919 -     [Svenska Järnvägsklubben]
PL2  Gellerstedts skiss till lokalbanesystem i Stockholm, bangårdsförslag samt centrala området      1919 -     [Svenska Järnvägsklubben]
P1d  Gellerstedts skiss till lokalbanesystem i Stockholm, delförstoring Brännkyrka, Essingeöarna, Mälaröarna      1919 -     [Svenska Järnvägsklubben]
P1a  Gellerstedts skiss till lokalbanesystem i Stockholm, delförstoring centrala staden och Djurgården      1919 -     [Svenska Järnvägsklubben]
P1b  Gellerstedts skiss till lokalbanesystem i Stockholm, delförstoring Lidingö och Djursholm      1919 -     [Svenska Järnvägsklubben]
P1c  Gellerstedts skiss till lokalbanesystem i Stockholm, delförstoring Nacka, Södertörn mm      1919 -     [Svenska Järnvägsklubben]
PL1  Gellerstedts skiss till lokalbanesystem i Stockholm, översiktskarta      1919 -     [Svenska Järnvägsklubben]
MGJ3_1928  Genarp     Bangårdsskiss 1928 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1659  Gendalen     Bangårdsritning  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1999-001  Gendalen, lastplats med T-semafor     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
12ts_Genevad  Genevad     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0260  Genevad     Bangårdsritning  -  Inkl decauvillespår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Genevad  Genevad     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_235-001  Genevad     Översikt - spår, växlar, signaler 1963 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_235-011  Genevad     Spårledningar 1963 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_235-021  Genevad     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1963 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_235-031  Genevad     Illuminerad spårplan, fasad 2000 - 2000    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_235-750  Genevad     Illuminerad spårplan, förbindning 2000 - 2000    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0261  Getinge     Bangårdsritning 1933 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Getinge  Getinge     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1934 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_126-001  Getinge     Översikt - spår, växlar, signaler 1963 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_126-011  Getinge     Spårledningar 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_126-031  Getinge     Manöverapparat 1964 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_126-750_1964  Getinge     Illuminerad spårplan, förbindning 1964 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0262  Getå     Bangårdsritning 1944 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Geta_1944-1980  Getå     Bangårdsritning 1944 - 1980   [-]
T-1943_GetA  Getå     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) ca 1927 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0264  Getå lastplats     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1144-001_1952-1953  Gevsjön     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1952 - 1953 Knappställverk   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1144-002_1953  Gevsjön, schematisk spårplan      1953 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Gilserud  Gilserud     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_445-002  Gilserud     Spår och kablar 1949 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_445-003  Gilserud     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1948 - 1952    [Järnvägsmuseet]
DVVJ1  Gilserud blp      Bangårdsskiss 1936 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Gilserud_1955  Gilserud CTC     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler  -    [-]
C_445-002  Gilserud CTC, manöverapparat i Arvika       -    [Riksarkivet]
Ebrsi_445-001  Gilserud, kopplingsschema för semaforbelysning och ljusförsignaler      1938 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0322  Gilseruds växel     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Gimo_197312-198102  Gimo     Bangårdsskiss 1973 - 1981    [Svenska Järnvägsklubben]
E1006a3_1943-1955  Gimo     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1943 - 1955   [Riksarkivet]
X1006c1_1953-1955  Gimo     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1953 - 1955    [Riksarkivet]
X1006c1_1953-1957  Gimo     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1953 - 1957   [Riksarkivet]
Ebrsi_1908-001  Gimo     Översikt - spår, växlar, signaler 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
DHJ3  Gimo Norrvällen     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
14-21ts13a_1930  Gimonäs     Bangårdsskiss 1930 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0035  Gislaved     Bangårdsritning 1925 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
60_1931-1943  Gislaved     Bangårdsritning 1931 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1231-003_1960-1965  Gislaved     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1960 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1231-003_1960-1965_del  Gislaved, delförstoring     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1960 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1231-002_1951-1963  Gislaved, mekanisk förregling av Gyllenfors lastplats, fällbomsanläggning vid Eneströmsgatan     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1951 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1231-002_tidig  Gislaved, mekanisk förregling av Gyllenfors lastplats, tidigare utförande med T-semafor     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1951 -     [Järnvägsmuseet]
MTRJ4_1929  Gislöv Simlinge Södra Åby Vallby     Bangårdsskiss 1929 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1011-001_1945-1964  Gisselås     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1945 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0268  Gisslarbo     Översikt - spår, växlar, signaler 1952 - 1956   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0269  Gistad     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Gistad_bgd_odat  Gistad     Bangårdsritning  -     []
T-1943_Gistad  Gistad     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -  Inkl linbana till kalkbrott   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_2308-011_1959  Gistad      Översikt - spår, växlar, signaler 1959 -    []
Ebrsi_2308-011_1959-1975  Gistad     Automatisk linjeblockering 1959 - 1975 Förberett för provisorisk station   []
2ts9_1932-1935  Gistad Linghem     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
4-6074_1965  Gistad, Linghem, växelnummer     Bangårdsskiss 1965 -    []
Bbr_C-6753_1936-1938  Givritemotstånd      1936 - 1938    [Järnvägsmuseet]
21ts17  Gladaberg Skatan Åmsele Bjurselefors Arvsele Arvån     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_214-001  Glassbo (Torup - Hyltebruk) lastplats med T-semafor     Översikt - spår, växlar, signaler 1956 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_2348-601_1947  Glimminge     Förreglingsregister 1947 -     [-]
4  Glimminge norra lp Glimminge Broby Olinge Vanås Hanaskog Fågelsång lp Bjärlöv     Bangårdsskiss  -  Glimminge norra: Anslutande decauvillespår   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0274  Gnesta     Bangårdsritning 1909 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Gnesta  Gnesta     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
Gnesta_195307-197505  Gnesta     Bangårdsskiss 1953 - 1975    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0018  Gnosjö     Bangårdsritning 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1706-001  Gnosjö reläställverk     Översikt - spår, växlar, signaler 1952 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1706-002  Gnosjö reläställverk     Spårledningar 1952 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1706-003  Gnosjö reläställverk     Illuminerad spårplan, fasad 1953 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1706-004  Gnosjö reläställverk     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1953 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Godegard_1931-1982  Godegård     Bangårdsritning 1931 - 1982   [-]
T-1943_GodegArd  Godegård     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
E31432H_1963  Godsmagasin för knutpunktstrafiken, vågkurar standardritning     Sektion och plan 1963 -     []
Ebr_21449  Godstågslok litt Oc       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21488  Godstågslok litt Oc       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21486  Godstågslok litt Od       -     [Järnvägsmuseet]
19_1929-1935  Gonäs Kärrgruvan lp Våghalsgruvan lp     Bangårdsskiss 1929 - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0398  Gopshus     Bangårdsritning 1909 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
20_1932-1935  Gopshus Oxberg Blyberg Gåsvarv     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
SlRJ3  Gotlands Hässelby Tule     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
14-21ts3_1930-1936  Gottne     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Gottne  Gottne     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1939 - 1939 Årtalet osäkert   [Järnvägsmuseet]
Ebr_23953  Gottne     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Granbo  Granbo     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1425-001_1946-1963  Grangärde, centrallåsanläggning med semaforer     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1946 - 1963   [Järnvägsmuseet]
T-1943_Graninge  Graninge      Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1936 - 1938    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_319-001  Graninge     Översikt - spår, växlar, signaler 1958 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_319-020  Graninge     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_319-050  Graninge     Manöverapparat 1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21779  Gransjö 60 kVA omformare, kopplingsschema      1923 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0411  Granstanda     Bangårdsritning 1913 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1312-001_1947-1959  Granstanda, vevställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1947 - 1959   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0281  Graversfors     Bangårdsritning 1935 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Graversfors  Graversfors     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
49  Greetwell Junctions, Great Northern & Great Eastern Joint Railways     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1889 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0282  Grefvie / Grevie     Bangårdsritning 1905 - 1916    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Grennaforsa  Grennaforsa / Grännaforsa     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
8-12ts5_Grevie_1931-34  Grevie     Bangårdsskiss 1931 - 1934    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Grevie_1934  Grevie     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1934 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_245-002  Grevie     Översikt - spår, växlar, signaler 1962 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_245-011  Grevie     Spårledningar 1963 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_245-021  Grevie     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1963 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_245-031  Grevie     Illuminerad spårplan, fasad 1963 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_245-850  Grevie     Illuminerad spårplan, förbindning 1963 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Grillby_1950-1986  Grillby     Bangårdsritning 1950 - 1986   [-]
Ebrsi_1441-011  Grillby     Spårledningar 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1441-031  Grillby     Illuminerad spårplan, fasad 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1441-750  Grillby     Illuminerad spårplan, förbindning 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
KVBJ3  Grimslöv     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Grimstorp  Grimstorp     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  - 1930    [Järnvägsmuseet]
9-11ts10b_1932  Grimstorps grusgrop     Bangårdsskiss 1932 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0013  Grimsås     Bangårdsritning 1913 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
9-11ts13a_1930-1934  Gripenberg     Bangårdsskiss 1930 - 1934 Påteckning: Fullständigt felaktig   [Svenska Järnvägsklubben]
9-11ts13b_1930-1934  Gripenberg     Bangårdsskiss 1930 - 1934    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Gripenberg  Gripenberg     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Grohed_1937-1938  Grohed     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1938    [Järnvägsmuseet]
17-9ts6_1930-1936  Grohed Ljungskile     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Gropen  Gropen     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  - 1938    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_270-001  Gropen hlp     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1954 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0094  Grums     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Grundbro_1946-1978  Grundbro     Bangårdsritning 1946 - 1978   [-]
T-1943_Grundbro  Grundbro     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1557  Grunnebo     Översikt - spår, växlar, signaler 1924 - 1926    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_538-002  Grunnebo, knappställverksanläggning     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1941 - 1957    [Järnvägsmuseet]
Ebr_63236  Gruppväljare, Siemens, principschema      1957 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0436  Gruvgården     Bangårdsritning 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0441  Gruvgården     Bangårdsritning 1915 -  Förslag till utvidgning av spårsystemet   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0453  Gruvgården     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0424  Grycksbo     Bangårdsritning 1919 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
BJ/11  Grythyttan     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0078  Grythyttehed / Grythuttan     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1650_1898-1902  Gråbo     Bangårdsritning 1898 - 1902   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_2010-001  Gråbo (Västgötabanan) centrallås med ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1962 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0336_1938  Gråmanstorp     Bangårdsritning 1938 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0346_1907  Gråmanstorp     Bangårdsritning 1907 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0090_1  Gråten     Bangårdsritning  -  Normal- och smalspår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0090_0  Gråten, Deje      Bangårdsritning  -  Normal- och smalspår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0291  Gräddsjön     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1656_1898  Gräfsnäs / Grävsnäs     Bangårdsritning 1898 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0292  Gräfveby / Gräveby     Bangårdsritning 1916 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Grangen_fslg_1974  Grängen     Instruktion 1974 -     [Riksarkivet]
H259-2  Grängen     Kopplingsschema signalsäkerhetsanläggning 1970 -     [Riksarkivet]
H259-3  Grängen     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1970 - 1974    [Riksarkivet]
E82_1952  Grängen, kontrollås för spår till ny anläggning i Gårdvikaberget      1952 -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-0068  Grängesberg     Bangårdsritning 1921 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
20_1935  Grängesberg     Bangårdsskiss  - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_200254  Grängesberg     Kopplingsschema kontaktledning 1956 - 1962    [Järnvägsmuseet]
TGOJ_GgPbg_elsisakanl_c1942  Grängesberg C, elmek ställverksanläggning     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler ca 1942 -     [Ericssons arkiv hos centrum för näringslivshistoria]
TGOJ_stlv_GgC_1962  Grängesberg C, reläställverk Dr S2     Manöverapparat 1962 -  Via Christer Fredriksson   [-]
Ebr_53489  Grängesberg omformarstation     Situationsplan 1952 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63494  Grängesberg omformarstation - anslutning av transformator till ställverksvagn vid provisorisk drift. Efter omkoppling den 31 mars 1958      1958 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_41970  Grängesberg omformarstation, förslag till utökning av ställverk     Plan 1954 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_65377  Grängesberg omformarstation, förslag till vagn av Diplory-trallor för SKBA transformatorer      1960 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_53407  Grängesberg omformarstation, huvudkopplingsschema      1952 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_42188  Grängesberg omformarstation, kabelläggning inom omformarstationen     Plan 1956 - 1957   [Järnvägsmuseet]
Ebr_41871  Grängesberg omformarstation, kabelplan     Situationsplan 1953 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_42034  Grängesberg omformarstation, utökning med en maskinhall mm     Sektion 1954 - 1960   [Järnvägsmuseet]
Ebr_42035  Grängesberg omformarstation, utökning med en maskinhall mm     Situationsplan 1954 - 1957   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1249-001_1939-1964  Grängesberg, personbangården     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1939 - 1964   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1249-002_1939-1944  Grängesberg, personbangården     Förreglingstabell 1939 - 1944   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1249-003_1939-1964  Grängesberg, personbangården     Spårledningar 1939 - 1964   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1249-004_1939-1940  Grängesberg, personbangården     Ställverksapparat 1939 - 1940   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1249-005  Grängesberg. Lastspår för dynamit     Översikt - spår, växlar, signaler 1956 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1249-005I  Grängesberg. Lastspår för dynamit, detalj     Översikt - spår, växlar, signaler 1956 - 1964    [Järnvägsmuseet]
TGOJ_Ggm_elsisakanl_19430123  Grängesbergs malmbangård     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1943 -  Via Christer Fredriksson   [-]
TGOJ_Ggm_elsisakanl_194505  Grängesbergs malmbangård     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1945 -  Via Christer Fredriksson   [-]
TGOJ_stlv_GgMbg_1962  Grängesbergs malmbangård, reläställverk Dr S2     Manöverapparat 1962 -  Via Christer Fredriksson   [-]
Ebr_200310  Grängesbergs matningsområde     Markeringstavla/driftschema för driftcentral 1959 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_30982  Grängesbergs omformarstation (berganläggning)     Sektion och plan 1950 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_31177  Grängesbergs omformarstation (berganläggning) maskinhall 1, kabelkanaler     Sektion och plan 1957 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_31178  Grängesbergs omformarstation (berganläggning) maskinhall 2, kabelkanaler     Sektion och plan 1956 - 1957   [Järnvägsmuseet]
Ebr_42190  Grängesbergs omformarstation, kabelplan     Situationsplan 1956 - 1963   [Järnvägsmuseet]
Ebr_42561  Grängesbergs omformarstation, tunnel 2, ändrad placering av SKBA transformator 50/11/6 kV     Sektion och plan 1960 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_55242  Grängesbergs omformarstation, uppställning av mobil transformator Q26 130/6 kV     Sektion och plan 1960 -    [Järnvägsmuseet]
C62_1944-1954  Gränsen     Bangårdsritning 1944 - 1954   [Riksarkivet]
H18a_1925  Gränsen     Översikt - spår, växlar, signaler 1925 -    [Riksarkivet]
330_1959_15-19  Gränstavla för banmästaravdelningar, gränsmärke      1959 -  SJ bantekniska föreskrifter särtryck 330 Tm Tavlor och märken   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0162_11  Gränum     Bangårdsskiss 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0163_2  Gränum     Bangårdsritning 1914 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0063  Gräsberg     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1244-001_1954-1962  Gräsberg     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1244-003_1954  Gräsberg     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler  -     [Järnvägsmuseet]
BJ/06  Gräsberg Källbottengruvan Håksberg     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Lovsta2  Gräsbo Finnsjön Lövstabruk     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Grasgard_1920  Gräsgård     Bangårdsritning 1920 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0293  Grästorp     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1565  Grästorp     Översikt - spår, växlar, signaler 1923 - 1926    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_536-002  Grästorp, knappställverksanläggning     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1948 - 1954    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_536-001  Grästorp, mekaniskanläggning med vevapparat     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1941    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0324  Grävbacka     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Graveby  Gräveby     Bangårdsritning  -    [-]
T-1943_Graveby  Gräveby     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -     [Järnvägsmuseet]
C-6723  Grön bansignaltavla      1941 - 1941    [Järnvägsmuseet]
RAJ2  Grönlid Fröseke Rydefors     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_GrOnAsen  Grönåsen     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  - 1939    [Järnvägsmuseet]
Ebr_23931  Grönåsen     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0294  Grötingen     Bangårdsritning 1919 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Grotingen  Grötingen     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1937 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0472  Grötlingbo     Bangårdsritning 1907 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0162_5  Gualöv     Bangårdsskiss 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
5  Gualöv Bäckaskog Fjälkinge Nosaby     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0295  Gualöv, förslag till betlastningsanordningar     Bangårdsritning 1943 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0158  Gualöv, förslag till utvidgning     Bangårdsritning 1912 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0296  Gubberget     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Gubbero  Gubbero     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  - 1938    [Järnvägsmuseet]
C-50187_Gro_1939  Gubbero och del av linjen Almedal - Gubbero     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler  - 1939 Delförstoring   [Göteborgs landsarkiv]
Lovsta1  Gubbo Kraperås Vigelsbo     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
OBlJ7  Gullaboby     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
30_1931-1936  Gullarp     Bangårdsritning 1931 - 1936 Torvfabrik   [Svenska Järnvägsklubben]
30_1931-1943  Gullarp     Bangårdsritning 1931 - 1943 Torvfabrik   [Svenska Järnvägsklubben]
30_1931-1944  Gullarp     Bangårdsritning 1931 - 1944 Torvfabrik   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0297  Gullaskruv     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1945 - 1964   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
KJ4  Gullaskruv Målerås Höneström lp Skogstorp lp     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1546-001  Gullaskruv ställbock och tvåvingade semaforer     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1945 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0136  Gullberna     Bangårdsritning 1908 -  Smalspår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0162_31  Gullberna     Bangårdsskiss 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0298  Gullberna     Bangårdsritning 1942 -  Förslag till omändring av bangården   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1526-002_1954-1964  Gullberna     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1954 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1526-004_1958-1959  Gullberna     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1958 - 1959    [Järnvägsmuseet]
CWJ3  Gullberna Torskors Rödeby     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0299  Gullbrandstorp     Bangårdsritning 1919 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Gullbrandstorp  Gullbrandstorp     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1934 -     [Järnvägsmuseet]
IID9T18_1930-1936  Gullbrandstorp Söndrum     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1803  Gullringen     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Gullringen_1958-1996  Gullringen     Bangårdsritning 1958 - 1996   [-]
1355_1958-1990  Gullringen     Bangårdsritning 1958 - 1990    []
1355_1975  Gullringen     Bangårdsritning 1975 -    []
Gng65_1951-1964  Gullringen     Bangårdsskiss 1951 - 1964    []
Gng68_1951-1964  Gullringen     Bangårdsskiss 1951 - 1964    [-]
Bas2695-375_1979  Gullringen     Översikt - spår, växlar, signaler 1979 -    []
Ebrsi_149-001  Gullringen     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1938 - 1963    [Järnvägsmuseet]
GullringenFabrspar  Gullringen, fabriksspåret     Situationsplan  -    []
Ebrsi_149-002  Gullringen, kopplingsschema semaforbelysning      1940 - 1956    [Järnvägsmuseet]
GullringenTomtindelning_1918  Gullringen, tomtindelning upplagsplatser     Situationsplan 1918 -    []
9  Gullspång     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Gullspang  Gullspång     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1603  Gullspång, förslag till utvidgning     Bangårdsritning  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0300  Gullträsk     Bangårdsritning  -  Inkl överspänningsskyddshus   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Gunnarslund_1907  Gunnarslund     Bangårdsritning 1907 -     [Svenska Järnvägsklubben]
HHJ-12ts2b_1939  Gunnarstorp     Bangårdsskiss  - 1939    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Gunnarstorp  Gunnarstorp     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1942 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0111  Gunnarstorp     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1917 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1646_1900-1916  Gunnilse, förslag till utvidgning     Bangårdsritning 1900 - 1916   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
KFJ_1  Gunnita Trångstad Tolita Frykåsen     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
2Sa2384_1957  Gustafs     Förreglingsregister 1957 -     [-]
2Sa2384_1957_mak  Gustafs     Förreglingsregister 1957 -  Makulerad   [-]
Ebrsi_1341-001_1954-1961  Gustafs / Gustavs     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1954 - 1961   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1341-002_1962-1963  Gustafs / Gustavs, schematisk spårplan      1962 - 1963   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0162_15  Gustafstorp     Bangårdsskiss 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0309  Gustavsfors     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
14-21ts18  Gustavsholm Lycksele      Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0153  Gustavstorp     Bangårdsritning 1920 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0154_0  Gustavstorp, Sandbäck, Ryedal     Bangårdsritning  - 1914    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
9  Gusum Birkekärr Valdemarsvik     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0306  Guttsta     Översikt - spår, växlar, signaler 1932 - 1954   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Gyhult  Gyhult     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
8-12ts17_1932  Gyhult Ödåkra     Bangårdsskiss 1932 -     [Svenska Järnvägsklubben]
59_1931-1940  Gyllenfors / Gislaveds gummifabrik     Bangårdsritning 1931 - 1940    [Svenska Järnvägsklubben]
59_1931  Gyllenfors / Gislaveds gummifabrik     Bangårdsritning 1931 - 1931    [Svenska Järnvägsklubben]
Bbr_C-6933_1940  Gysinge     Förreglingsregister 1940 -     [Järnvägsmuseet]
3_1935  Gysinge Smedsäng Hedesunda     Bangårdsskiss  - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_226-002  Gysinge, vevapparat med ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1939 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_31084  Gångfålla, principritning      1960 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0005  Gånghester     Bangårdsritning 1920 -  Förslag till triangelspår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1221-001_1948-1962  Gånghester     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1948 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1221-001_stlv  Gånghester     Ställverksapparat 1948 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1221-002_1950-1962  Gånghester     Spårledningar 1950 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1221-003_1950  Gånghester     Illuminerad spårplan, fasad 1950 -    [Järnvägsmuseet]
BAJ7  Gånghester Målsryd Aplared Hillared     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Gardby_1920  Gårdby     Bangårdsritning 1920 -     [Svenska Järnvägsklubben]
SOJ3  Gårdby Lenstad Ölands Skogsby     Bangårdsskiss Ca 1930-talet -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1007-001_1945-1959  Gårdnäs     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1945 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1624  Gårdsjö     Bangårdsritning  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
8tsGdo_1930  Gårdsjö     Bangårdsskiss 1930 -  Inkl VGJ   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_24347  Gårdsjö     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_24112  Gårdsjö, stationär tågvärmeanläggning     Situationsplan  - 1941   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1633_1905  Gårdveda     Bangårdsritning 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
HvMJ3  Gårdveda     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0222_2  Gårrö     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
IID7T4_1930-1936  Gåsgruvan     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1280  Gåshaga [nedre]     Bangårdsritning 1915 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0401  Gåshvarf / Gåsvarv     Bangårdsritning 1909 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Gavastbo_197801-197909  Gåvastbo     Bangårdsskiss 1978 - 1979    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_GAvastbo  Gåvastbo     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1936 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_631-011  Gåvastbo     Spårledningar 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_631-021  Gåvastbo     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
9-11ts4a_1931-1934  Gåvetorp     Bangårdsskiss 1931 - 1934    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_GAvetorp_1928-1930  Gåvetorp     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1928 - 1930    [Järnvägsmuseet]
T-1943_GAvetorp_tegelspar_1928-1930  Gåvetorp, decauvillespår till tegelbruk     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1928 - 1930    [Järnvägsmuseet]
19ts11_1936  Gäddmyr Kalixfors turisthytta/turisthydda Kalikfors Tuollavara (Tuollavaara)      Bangårdsskiss  - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0295_1896  Gäfveränge / Gäveränge     Bangårdsritning 1896 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Gallivare  Gällivare     Spår, byggnader, bangårdsbelysning 1938 -     [Järnvägsmuseet]
19ts8_1936  Gällivare     Bangårdsskiss  - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0315  Gällivare     Bangårdsritning 1935 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_18448  Gällivare - Svartön, schema för sektionering av kontaktledning och kompensationsledning      1921 -     [Järnvägsmuseet]
E-348  Gällivare / Gellivare, stationshus     Exteriör 1893 -     [Järnvägsmuseet]
E-730  Gällivare lokstall, vändskivans överbyggnad     Konstruktionsdetaljer 1894 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51548  Gällivare transformatorstation     Plan 1941 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21766  Gällivare transformatorstation, instrumenttavla för bandriften      1922 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_18508  Gällivare transformatorstation, kopplingsschema      1923 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_18487  Gällivare transformatorstation, placering av omformare     Sektion och plan 1922 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_24277  Gällivare transformatorstation, principschema för omformareutrustningen      1941 -    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7336  Gällivare, indikatorskåp för tågvägar      1952 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_19493  Gällivare, kabelschema för omformaranläggning     Plan 1922 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_19494  Gällivare, kopplingsschema för omformaranläggning      1922 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21677  Gällivare, Nuortikon, Polcirkeln, Lakaträsk, Gransjö - omformare 15 Hz - 58 Hz     Kopplingsschema 1922 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_19362  Gällivare, Nuortikon, Polcirkeln, Lakaträsk, Gransjö - omformare 30 kVA      1921 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21676  Gällivare, omformare enfas 15 Hz - likström 8,8 kW      1922 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21667  Gällivare, omformare enfas 15 Hz - trefas 60 Hz 100 kVA      1922 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0316  Gällö     Bangårdsritning 1927 -  Troligen decauvillespår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Gallo  Gällö     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1937 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1794  Gärdala     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
GardalaHlp_1  Gärdala     Bangårdsritning  -    []
GardalaHlp_2  Gärdala     Bangårdsritning  -    []
Jvm1184_J2_-1597_1915  Gärdhem     Bangårdsritning 1915 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Gardslosa_1920  Gärdslösa     Bangårdsritning 1920 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_200275  Gävle - Kungsgården     Kopplingsschema kontaktledning  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_200275  Gävle - Trödje     Kopplingsschema kontaktledning  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_200275  Gävle - Örbyhus     Kopplingsschema kontaktledning  -    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1311-009  Gävle A- och bromsprovsignaler, plattformsgrindar     Avgångs- och stoppsignaler 1966 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebr_20282  Gävle C     Kopplingsschema kontaktledning  - 1942    [Järnvägsmuseet]
Ebr_54454  Gävle C, fjärrkontroll av omformarstation och frånskiljare     Kabelschema 1956 -     [Järnvägsmuseet]
4  Gävle central     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Gavle_C  Gävle central (centrala delen)     Spår, byggnader, bangårdsbelysning 1936 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Gavle_central  Gävle central (centrala delen)     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  - 1941 Inkl korsning med spårväg   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0403  Gävle central, ändringsförslag     Bangårdsritning 1925 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
E-29064  Gävle f d UGJ-stallet, ombyggnad för diesellok     Sektion och plan 1956 - 1958    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0318  Gävle godsbangård (Nynäs stlv)     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1950 - 1961    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_55101  Gävle kontrollstation. Placering av fjärrkontrollutrustning     Plan 1960 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebr_61045  Gävle kopplingscentral      1952 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1311-007-2  Gävle mellersta delen (låda 2)     Illuminerad spårplan, fasad 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
1  Gävle norra (rangerbangård)     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1311-007-1  Gävle norra delen (låda 3)     Illuminerad spårplan, fasad 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0386  Gävle norra hamnpir - Fredriksskans     Bangårdsritning  -  Gävle Stads Järnväg   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Gavle_norra  Gävle norra rangerbangård     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  - 1941    [Järnvägsmuseet]
2  Gävle norra, hamnen     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0319  Gävle Norra, rangerbangården     Bangårdsritning 1937 - 1938    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0320  Gävle Näringen     Bangårdsritning 1962 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_54023  Gävle omformarstation, huvudkopplingsschema      1954 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0321  Gävle rangerbangård     Bangårdsritning 1960 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
E-30557  Gävle rangerbangård manöverbyggnad     Sektion och plan 1960 -     [Järnvägsmuseet]
E-30557_A  Gävle rangerbangård manöverbyggnad     Exteriör 1960 -     [Järnvägsmuseet]
E-30639  Gävle rangerbangård manöverbyggnad     Plan 1960 -     [Järnvägsmuseet]
E-30639_A  Gävle rangerbangård manöverbyggnad     Plan 1960 -     [Järnvägsmuseet]
E-30639_B  Gävle rangerbangård manöverbyggnad     Sektion 1960 -     [Järnvägsmuseet]
E-30639_C  Gävle rangerbangård manöverbyggnad     Exteriör 1960 -     [Järnvägsmuseet]
E-30639_D  Gävle rangerbangård manöverbyggnad     Exteriör 1960 -     [Järnvägsmuseet]
E-30639_E  Gävle rangerbangård manöverbyggnad     Exteriör 1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_20282  Gävle S     Kopplingsschema kontaktledning  - 1942    [Järnvägsmuseet]
UGJ6  Gävle södra     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Gavle_sOdra  Gävle södra     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1936 - 1941    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1311-007-3  Gävle södra delen (låda 1)     Illuminerad spårplan, fasad 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
E-28658  Gävle södra, fjärrstyrningscentral för eldriften     Plan 1956 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1521  Gävle södra, utvidgning och ombyggnad     Bangårdsritning 1924 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
5  Gävle verkstad Nynäs     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_200292  Gävle, 10 kV-systemet, principschema      1957 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebr_30943  Gävle, elinstallation i f d UGJ-stallet     Plan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_63153  Gävle, uppställning av skrivbord och manöverpulpet i kontrollrum (eldrift)     Plan 1957 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0322  Gävunda     Bangårdsritning 1931 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
OBlJ5  Gökalund Bergkvara Ilingetorp     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0025  Gölsjö     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_41013_1955  Gölsjö, låsapparat för lastplatsförregling      1955 -     [-]
Ebrsi_586-002  Gössäter vägk km 157+128     Vägskydd 1961 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1609_1910  Gössäter, förslag till spårförändringar     Bangårdsritning 1910 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
LLEJ_1b  Göta      Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
10  Götafors Vaggeryd Hok Hok gamla station     Bangårdsskiss 1930-talet? -    [Svenska Järnvägsklubben]
G_bgd  Göteborg     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
G_profil  Göteborg     Profil ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
Bbr_C-6817_1938  Göteborg - Almedal, manövertavla för fällbomsanläggning vid Gårda     Fasad och sektion 1938 -     [Järnvägsmuseet]
1886  Göteborg - bangårdar, hamnspår, hästspårväg      1886 -  Från skriften "Göteborgs centralstation" utgiven av SJ 1930   [-]
Ebr_15202  Göteborg - Laxå, förslag till tidtabell (antagligen vid införande av eldrift)      1912 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15218  Göteborg - Laxå, förslag till tidtabell persontrafikmaximidagen den 23 dec (antagligen vid införande av eldrift)      1912 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15205  Göteborg - Laxå, lokomotivturer för godstågslokomotiv (antagligen vid införande av eldrift)      1912 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15203  Göteborg - Laxå, lokomotivturer för snäll- och persontåg (antagligen vid införande av eldrift)      1912 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15204  Göteborg - Laxå, tågturer för lokaltåg (motorvagnståg, antagligen vid införande av eldrift)      1912 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22325  Göteborg - Olskroken - Sävenäs      Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J3_-0760  Göteborg - Strömstad Blad 1 Göteborg - Nordre Älv     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0770  Göteborg - Strömstad Blad 2 Ytterby - Jörlanda     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0780  Göteborg - Strömstad Blad 3 Vallen - Svenshögen     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0790  Göteborg - Strömstad Blad 4 Skafteröd - Grohed     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0800  Göteborg - Strömstad Blad 5 Höjentorp - Uddevalla     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0810  Göteborg - Strömstad Blad 6 Hogstorp - Dingle     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0820  Göteborg - Strömstad Blad 7 Hällevadsholm - Trättelanda     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0830  Göteborg - Strömstad Blad 8 Orrekläpp - Kragenäs     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0840  Göteborg - Strömstad Blad 9 Överby - Skee     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
BJ/30  Göteborg B:s samt VGJ stationer och hamnspår     Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0113  Göteborg Bergslagsbanan     Bangårdsritning 1905 -  Normal- och smalspår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
GOteborg_C  Göteborg C      Spår, byggnader, bangårdsbelysning  -     [Järnvägsmuseet]
C-50187_1939  Göteborg C     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler  - 1939 Inkl Gubbero blockpost   [Göteborgs landsarkiv]
1930_stn  Göteborg C stationshus mm     Sektion och plan 1930 -  Från skriften "Göteborgs centralstation" utgiven av SJ 1930   [-]
1930_bgd  Göteborg C, Göteborg B:s, Göteborg Västgöta, Olskroken, Marieholm mm     Bangårdsritning 1930 -  Från skriften "Göteborgs centralstation" utgiven av SJ 1930   [-]
Bbr_C-6291_1929-1931  Göteborg C, plintar med nödfallsutlösningskontakter       1921 - 1931    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6285_1929-1940  Göteborg C, relähylla       1929 - 1940    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51521  Göteborg C, stationär tågvärmeanläggning     Situationsplan  - 1941   [Järnvägsmuseet]
T-1943_GOteborg_central  Göteborg Central samt Göteborg Västgöta     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1938 Inkl anslutning till spårvägen   [Järnvägsmuseet]
Ebr_54997-1  Göteborg driftcentral, placering av fjärrkontrollutrustning i kontrollrum     Plan 1959 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54997-2  Göteborg driftcentral, placering av fjärrkontrollutrustning i relärum     Plan 1959 -     [Järnvägsmuseet]
GOteborg_Hvst  Göteborg huvudverkstad (Fjällbo)      Spår, byggnader, bangårdsbelysning  - 1937    [Järnvägsmuseet]
Ebr_55304  Göteborg omformarstation, förslag till komplettering av banbelysningsfält (hjälpkraft)      1961 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_54717  Göteborg omformarstation, huvudkopplingsschema      1957 - 1963   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0326  Göteborg SJ     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
5ts1a  Göteborg SJ (nu Göteborg C)     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
E-3  Göteborg SJ / Göteborg C, stationshus     Fasad och plan 1857 -     [Järnvägsmuseet]
E-4  Göteborg SJ / Göteborg C, stationshus     Fasad och plan 1857 -     [Järnvägsmuseet]
E-327  Göteborg SJ / Göteborg C, vagnverkstad, utvidgning     Fasad och plan  -     [Järnvägsmuseet]
1858_stn  Göteborg SJ station - banhall, stationshus mm     Bangårdsritning 1858 -  Från skriften "Göteborgs centralstation" utgiven av SJ 1930   [-]
1880_stn  Göteborg SJ station - banhall, stationshus mm     Bangårdsritning 1880 -  Från skriften "Göteborgs centralstation" utgiven av SJ 1930   [-]
1905_stn  Göteborg SJ station - banhall, stationshus mm     Bangårdsritning 1905 -  Från skriften "Göteborgs centralstation" utgiven av SJ 1930   [-]
1905_bgd  Göteborg SJ, BJ, VGJ. Olskroken     Bangårdsritning 1905 -  Från skriften "Göteborgs centralstation" utgiven av SJ 1930   [-]
1923_bgd  Göteborg SJ, BJ, VGJ. Olskroken     Bangårdsritning 1923 -  Från skriften "Göteborgs centralstation" utgiven av SJ 1930   [-]
5ts1b  Göteborg SJ, lokstallar vid Skansen mm     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
1923_stn  Göteborg SJ, stationshus mm     Sektion och plan 1923 -  Från skriften "Göteborgs centralstation" utgiven av SJ 1930   [-]
1  Göteborg Västgöta - person-, gods- och rangerstationer     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_22788  Göteborg, automatisk inkopplingsanordning för omformaremaskineri (800 V enfas - 230 V trefas)     Kopplingsschema  -    [Järnvägsmuseet]
1926_fslg_II  Göteborg, förslag till centralbangård - framtida utbyggnad     Bangårdsritning 1926 -  Från skriften "Göteborgs centralstation" utgiven av SJ 1930   [-]
1926_fslg_I  Göteborg, förslag till centralbangård - första utbyggnad     Bangårdsritning 1926 -  Från skriften "Göteborgs centralstation" utgiven av SJ 1930   [-]
Ebr_20262  Göteborg, högtalareanläggning       -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0476  Göteborg, personstation (Säröbanan)     Bangårdsritning 1902 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0485  Göteborg, personstation (Säröbanan)     Bangårdsritning  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0477  Göteborg, rangerstation (Säröbanan, Slottsskogen)     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0478  Göteborg, rangerstation (Säröbanan, Slottsskogen)     Bangårdsritning 1904 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0486  Göteborg, rangerstation (Säröbanan, Slottsskogen)     Bangårdsritning  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Bbr_C-6295_1929  Göteborg, skyltar för nödfallsutlösningskontakter      1929 -     [Järnvägsmuseet]
G_1954  Göteborg, Säröbanan     Översikt - spår, växlar, signaler 1954 -    [Riksarkivet]
Str141a_Gbg  Göteborg, översikt bangårdar, linjer mm      1949 -  Ur SJ särtryck 141a Godstransportföreskrifter   [-]
Jvm1184_J1_-0330  Göteborg-Tingstad     Bangårdsritning 1930 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0331  Göteborg-Tingstad     Bangårdsritning 1947 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_GOteborg-Tingstad  Göteborg-Tingstad     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1938    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_323-001  Göteborg-Tingstad     Översikt - spår, växlar, signaler 1939 - 1964    [Järnvägsmuseet]
9ts10_1936  Göteborg-Tingstad Göteborgs frihamn     Bangårdsskiss  - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
1858_bgd  Göteborgs bangård inklusive infartslinjen     Bangårdsritning 1858 -  Från skriften "Göteborgs centralstation" utgiven av SJ 1930   [-]
1880_bgd  Göteborgs bangårdar - SJ, BJ, Olskroken      Bangårdsritning 1880 -  Från skriften "Göteborgs centralstation" utgiven av SJ 1930   [-]
1930_hela  Göteborgs bangårdar och hamnbanor mm     Bangårdsritning 1930 -  Från skriften "Göteborgs centralstation" utgiven av SJ 1930   [-]
Jvm1184_J2_-1641  Göteborgs godsstation VGJ (Göteborg östra)     Bangårdsritning 1898 - 1911    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0329  Göteborgs Hamnbana, Göteborgs fiskhamn     Bangårdsritning 1926 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0327  Göteborgs Hamnbana, Packhusplatsen, Skeppsbron     Bangårdsritning 1926 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0328  Göteborgs Hamnbana, Skeppsbron, Masthuggskajen     Bangårdsritning 1926 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_40574  Göteborgs huvudpersonstation, avspänningsstolpe (kontaktledning) för 1 ton vid avgångshallen      1933 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_40575  Göteborgs huvudpersonstation, avspänningsstolpe (kontaktledning) för 2 ton vid avgångshallen      1933 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_200312  Göteborgs matningsområde - 10 kV-systemet     Markeringstavla/driftschema för driftcentral  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1640  Göteborgs personstation VGJ, förslag till utvidgning     Bangårdsritning 1900 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
4679  Göteborgs Spårvägar boggiemotorvagn (ASEA-mustang, MB03, M22)     Fasad och plan 1945 -    [Riksarkivet]
6945  Göteborgs Spårvägar: Förslag till tvärprofil för spårvägstunnlar i Kortedala      1955 -    [Riksarkivet]
5078  Göteborgs Spårvägar: Indirekt upphängning av kontaktledning, kurvspår, stolpar mellan spåren, 4,2 km spåravstånd     Sektion 1948 -     [Riksarkivet]
5225  Göteborgs Spårvägar: Indirekt upphängning av kontaktledning, kurvspår, stolpar mellan spåren, 4,2 km spåravstånd     Sektion 1948 - 1949    [Riksarkivet]
5077  Göteborgs Spårvägar: Indirekt upphängning av kontaktledning, rakspår, stolpar mellan spåren, 4,2 km spåravstånd     Sektion 1948 -     [Riksarkivet]
5224  Göteborgs Spårvägar: Indirekt upphängning av kontaktledning, rakspår, stolpar mellan spåren, 4,2 km spåravstånd     Sektion 1948 - 1949    [Riksarkivet]
4573  Göteborgs Spårvägar: Normalupphängning av kontaktledning på egen banvall vid 4,2 km spåravstånd     Sektion 1944 -     [Riksarkivet]
Ebr_60510  Göteborgs telefonväxel, riktsiffror för Lt, Bt och Kt      1950 -     [Järnvägsmuseet]
5tsGbg  Göteborgsområdet översikt     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_24271  Göteborgsområdet, fjärrkontroll av frånskiljare alternativ 1 och 2       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_30708  Göteborgsområdet, fjärrkontroll av frånskiljare, förslag     Kontaktledning schema 1941 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_24272  Göteborgsområdet,, fjärrkontroll av frånskiljare alternativ 3       -     [Järnvägsmuseet]
10  Götene Kinnemalma     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1606_1911  Götene, förslag till utdvidgning     Bangårdsritning 1911 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Haarlem_1907  Haarlem     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1907 -     [Riksarkivet]
E1004a2_1946  Haberga     Situationsplan 1946 -     [Riksarkivet]
Hbo  Hablingbo     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1949 -    [Riksarkivet]
1949-11-07  Hablingbo, Isums, Klintehamn. Bakgrund och förklaring till bangårdsskisser från ca 1949       -    [Riksarkivet]
Jvm1184_J5_-0034  Habo     Plan och profil 1874 -  Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader. II Södra Stambanan   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Habo  Habo     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0333  Habo     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1960 - 1968    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
8-5ts3_1930-1936  Habo Bankeryd     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Hackefors_odat  Hackefors     Bangårdsritning  -     []
C-50231_1937-1971  Hackefors     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1937 - 1971    [-]
3-7265_1971  Hackefors, förslag spårändring i samband med växelbyte     Bangårdsritning 1971 -     []
3-58911955  Hackefors, ägogränser     Bangårdsritning 1955 -     []
Jvm1184_J2_-0471  Hafdhem / Havdhem     Bangårdsritning 1899 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0335  Hagalund     Bangårdsritning 1919 -  Inkl spårvägsspår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
1ts1  Hagalund (Solna)     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
C-4910_1939-1948  Hagalund (Solna)     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1939 - 1948 Del av ritningen saknas   [Riksarkivet]
Ebr_30302  Hagalund - Stockholm C - Göteborg, kopplingsschema för kontaktledningen       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_20169  Hagalund - Stockholms central - Södra tunnelmynningen      Kopplingsschema kontaktledning 1926 -     [Järnvägsmuseet]
Hagalund_b_1977-1988  Hagalund driftbangård, mellandelen     Bangårdsritning 1977 - 1988   [-]
Hagalund_c_1977-1988  Hagalund driftbangård, västra delen     Bangårdsritning 1977 - 1988   [-]
Hagalund_I_198002  Hagalund I     Bangårdsskiss 1980 - 1980    [Svenska Järnvägsklubben]
Hagalund_II_198002  Hagalund II     Bangårdsskiss 1980 - 1980    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_30043  Hagalund övre - Stockholm C - Uttran, kopplingsschema för kontaktledningen       -  Via Liljeholmen   [Järnvägsmuseet]
Ebr_20195  Hagalund, fjärrstyrning av frånskiljare     Kabelplan 1930-talet? -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23589  Hagalund, kontaktledning, frånskiljare mm       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51581  Hagalund, stationär tågvärmeanläggning     Situationsplan  - 1942    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51281  Hagalunds övre, ställverk för hjälpkraft     Kopplingsschema 1938 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0404  Hagaström     Bangårdsritning 1902 - 1925    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1305-003  Hagaström     Kabelplan 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1305-011  Hagaström     Spårledningar 1966 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1305-021  Hagaström     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1305-002_1961-1964  Hagaström     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell  -     [Järnvägsmuseet]
6_1932-1935  Hagaström Valbo Bäck / Kallbäck     Bangårdsskiss 1932 - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
NOJ6  Hagelsrum Målilla Rosenfors Mörlunda     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
B1333  Hagfors     Bangårdsskiss 1976 -     [Riksarkivet]
B1333_1982  Hagfors     Bangårdsskiss 1982 -     [Riksarkivet]
4_1935  Hagfors huvudstation     Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
B1334  Hagfors rangeringsbangård     Bangårdsskiss 1976 -     [Riksarkivet]
5_1935  Hagfors rangerstation     Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
71_1931  Haghult     Bangårdsritning 1931 - 1931    [Svenska Järnvägsklubben]
BG30-Ebr_23682  Hakbult med mutter och bricka för fastsättning av väggarm på stolpe och bryggsida      1939 -     [Järnvägsmuseet]
K59a-g-Ebr_21927  Hakbultar (kontaktledning)       -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0189  Hallabro     Bangårdsritning 1897 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1101  Halleby     Bangårdsritning 1879 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_886-003_1953-1959  Hallinden, centralapparat     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1953 - 1959    [Järnvägsmuseet]
3tsH_1932  Hallsberg     Bangårdsskiss 1932 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0337  Hallsberg     Bangårdsritning 1944 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Hallsberg  Hallsberg     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_31034_A  Hallsberg     Kontaktledning schema  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_200057  Hallsberg     Kopplingsschema kontaktledning 1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_343-001  Hallsberg - Kumla, automatisk linjeblockering     Översikt - spår, växlar, signaler 1939 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_343-004  Hallsberg - Örebro södra, automatisk linjeblockering     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1942 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebr_53320  Hallsberg 1 (driftcentral), montageschema för fjärrkontroll av frånskiljare      1952 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_53321  Hallsberg 2, montageschema för fjärrkontroll av frånskiljare      1952 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51395  Hallsberg omformarestation     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_50977  Hallsberg omformarestation (inkl skjul för transportabel omformare), kabelschema     Situationsplan 1936 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_50919  Hallsberg omformarstation med konturer av transportabel och fast omformare     Sektion  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_50002  Hallsberg omformarstation, inkoppling     Kopplingsschema kontaktledning  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_50196  Hallsberg omformarstation, kopplingstavla för enfassidan       -    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_176-001_1944-1964  Hallsberg personbangård     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1944 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_176-002_1944-1962  Hallsberg personbangård     Spårledningar 1944 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_176-003_1944-1962  Hallsberg personbangård     Förreglingstabell 1944 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_176-004_1941-1962  Hallsberg personbangård     Illuminerad spårplan, fasad 1941 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_176-005_1946-1960  Hallsberg personbangård     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1946 - 1960    [Järnvägsmuseet]
E-30800_C  Hallsberg rangerbangård stationsbyggnad      Fasad och sektion 1962 -     [Järnvägsmuseet]
E-30800_D  Hallsberg rangerbangård stationsbyggnad      Exteriör 1962 -     [Järnvägsmuseet]
E-30800_B  Hallsberg rangerbangård stationsbyggnad 1 tr, fjärrställverk, lokalställverk mm     Plan 1962 -     [Järnvägsmuseet]
E-30800_A  Hallsberg rangerbangård stationsbyggnad bottenvåning     Plan 1962 -     [Järnvägsmuseet]
E-30800  Hallsberg rangerbangård stationsbyggnad källarvåning     Plan 1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_110-011_1963-1964  Hallsberg rbg I-gruppen     Spårledningar 1963 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_110-893  Hallsberg reläkur 3     Illuminerad spårplan, förbindning  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_110-005_1960  Hallsberg reläkurar 1, 2, 3 rbg - Östansjö / Åsbro     Spårledningar 1960 -     [Järnvägsmuseet]
E-797  Hallsberg överliggningshus     Exteriör 1895? -     [Järnvägsmuseet]
E-797_A  Hallsberg överliggningshus     Plan  -     [Järnvägsmuseet]
E-797_B  Hallsberg överliggningshus     Plan  -     [Järnvägsmuseet]
E-797_C  Hallsberg överliggningshus     Plan  -     [Järnvägsmuseet]
E-797_D  Hallsberg överliggningshus     Plan  -     [Järnvägsmuseet]
E-797_E  Hallsberg överliggningshus     Exteriör  -     [Järnvägsmuseet]
E-797_F  Hallsberg överliggningshus     Exteriör  -     [Järnvägsmuseet]
E-797_M  Hallsberg överliggningshus     Exteriör  -     [Järnvägsmuseet]
E-797-2  Hallsberg överliggningshus, källare     Plan  -     [Järnvägsmuseet]
E-797_G  Hallsberg överliggningshus, tak     Plan  -     [Järnvägsmuseet]
E-797_L  Hallsberg överliggningshus, vind     Plan  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_200058  Hallsberg, fjärrstyrda frånskiljare, principschema      1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_41019  Hallsberg, förslag till byggnad för transportabel omformare     Sektion och plan 1935 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_65830  Hallsberg, förslag till nytt läge för omformarstation     Situationsplan 1962 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51037  Hallsberg, förslag till placering av skjul för transportabel omformare     Situationsplan 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_176-006_1948  Hallsberg, infartsgruppen, anläggning med vevapparat     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1948 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_176-008_1944-1951  Hallsberg, lokpassagespåret     Översikt - spår, växlar, signaler 1944 - 1951    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_176-009_1944  Hallsberg, lokpassagespåret     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1944 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_176-007_1948-1951  Hallsberg, lokpassagespåret och utfartsgruppen, anläggning med vevapparater     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1948 - 1951    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_176-007_1948-1951_ftab  Hallsberg, lokpassagespåret och utfartsgruppen, delförstoring     Förreglingstabell 1948 - 1951    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_00339  Hallsberg, lokstation - rangerbangård - omformarstation     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
E-769  Hallsberg, matsalstillbyggnad     Fasad och plan 1895 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21618  Hallsberg, motormanövrering av pumpmotoranläggning     Kopplingsschema 1921 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0338  Hallsberg, personbangård lokstation     Bangårdsritning 1926 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_22898  Hallsberg, reservaggregat för summamaxigraf     Kopplingsschema  -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6317_1930-1938  Hallsberg, skyltar för tågvägs-signalställare      1930 - 1938    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_110-016  Hallsberg: Anslutningslinjer (Hult, Skymossen, Skallerud mm)     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1959 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_110-007  Hallsberg: Förgreningar vid Hult och Skymossen     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1960 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_110-009  Hallsberg: Hult     Manöverapparat 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_110-010  Hallsberg: I-gruppen      Översikt - spår, växlar, signaler 1961 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_110-003  Hallsberg: I-gruppens anslutning, östra delen, reläkur 1 (Hult)     Översikt - spår, växlar, signaler 1959 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_110-001  Hallsberg: Skiljeväxel vid Skymossen, reläkur 3     Översikt - spår, växlar, signaler 1959 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_110-006  Hallsberg: Skiljeväxel vid Skymossen, reläkur 3     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1960 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_110-008  Hallsberg: Skiljeväxel vid Skymossen, reläkur 3     Manöverapparat 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_200129  Hallsbergs driftcentral, fjärrkontrolltavla     Kontaktledning schema 1962 -     [Järnvägsmuseet]
Hpbg_1972-1987  Hallsbergs personbangård     Bangårdsritning 1972 - 1987    [-]
T-1943_Hallsberg_pbg  Hallsbergs personbangård     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
C-176-005  Hallsbergs personbangård mm     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1946 - 1946    [Svenska Järnvägsklubben]
0_251315_002_1_1  Hallsbergs personbangård, plattformstunnel och ställverkshus     Fasad och plan 1947? -     [Järnvägsmuseet]
Hallsberg_Rbg  Hallsbergs rangerbangård     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  - 1934    [Järnvägsmuseet]
C-176-009  Hallsbergs rangerbangård lokpassagespåret     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1944 - 1944    [Svenska Järnvägsklubben]
Hrbg_2_1972-1986  Hallsbergs rangerbangård, västra delen     Bangårdsritning 1972 - 1986    [-]
Hrbg_1_1967-1972  Hallsbergs rangerbangård, östra delen     Bangårdsritning 1967 - 1972    [-]
Ebr_31034_B  Hallsbergs-området     Kontaktledning schema  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1437-002_1940-1950  Hallstahammar     Manöverapparat 1940 - 1950    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1437-003_1961-1962  Hallstahammar     Översikt - spår, växlar, signaler, förreglingstabell 1961 - 1962    [Järnvägsmuseet]
24  Hallstahammar Surahammar     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Hallstavik  Hallstavik     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Hallstavik_197801-197909  Hallstavik     Bangårdsskiss 1978 - 1979    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1471-001  Hallstavik centrallås med ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1958 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1471-002  Hallstavik centrallås med ljussignaler     Kabelplan 1958 - 1965    [Järnvägsmuseet]
2  Halltorp Söderåkra Torsås     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1012-001_1945-1961  Hallviken     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1945 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1012-001_GamFtab  Hallviken, gammal version     Förreglingstabell 1945 -     [Järnvägsmuseet]
5_1932-1936  Halmstad C     Bangårdsritning 1932 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
5_1932-1943  Halmstad C     Bangårdsritning 1932 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_200176  Halmstad C och Halmstad rbg     Kopplingsschema kontaktledning 1960 - 1964    [Järnvägsmuseet]
T-1943_Halmstad_C  Halmstad C och HBJ-stationen     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1934 -     [Järnvägsmuseet]
5F_1943  Halmstad C, beteckningar     Bangårdsritning 1943 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
5F_c1932  Halmstad C, beteckningar     Bangårdsritning ca 1932 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1500-002_1950-1959  Halmstad central     Förreglingstabell 1950 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1500-003_1950-1962  Halmstad central     Illuminerad spårplan, fasad 1950 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1500-004_1951-1962  Halmstad central     Spårledningar 1951 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1500-001A_1961-1962  Halmstad central, norra delen, delvis provisorisk sträckning     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1961 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1500-004A_1962  Halmstad central, norra delen, delvis provisorisk sträckning     Spårledningar 1962 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1500-001_1950-1962  Halmstad central, södra delen     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1950 - 1962    [Järnvägsmuseet]
1a  Halmstad hamn del 1 Halmstad Central     Bangårdsskiss 1930-talet? -    [Svenska Järnvägsklubben]
1b  Halmstad hamn del 2     Bangårdsskiss 1930-talet? -    [Svenska Järnvägsklubben]
0_251210__1_1  Halmstad N, stationshus     Fasad och plan 1934 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0341  Halmstad Norra     Bangårdsritning 1905 - 1916    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Bbr_C-6632_1934  Halmstad norra     Illuminerad spårplan, fasad 1934 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1475-003_1961-1962  Halmstad norra     Översikt - spår, växlar, signaler 1961 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6637_1934-1948  Halmstad norra, fällbommar, montering av apparater i ställverket     Fasad och plan 1934 - 1948    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6631_1934  Halmstad norra, fällbomsanläggning, manövertavla      1934 -     [Järnvägsmuseet]
8-12ts8_1931-1937  Halmstad rangerbangård     Bangårdsskiss 1931 - 1937    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0342  Halmstad Rangerbangård     Bangårdsritning 1919 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Halmstad_rbg  Halmstad rangerbangård     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1501-001_1950-1959  Halmstad rangerbangård     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1950 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1501-002_1952  Halmstad rangerbangård     Förreglingstabell 1952 - 1952    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1501-003_1950-1959  Halmstad rangerbangård     Illuminerad spårplan, fasad 1950 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1501-004_1952-1959  Halmstad rangerbangård     Spårledningar 1952 - 1959    [Järnvägsmuseet]
3_1932-1936_KlockarenOchPrasten  Halmstads hamnbanor, 'Klockaren och prästen'     Bangårdsritning 1932 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
3_1932-1943  Halmstads hamnbanor, 'Klockaren och prästen'     Bangårdsritning 1932 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
1_1933-1936_SodraBetongkajen  Halmstads hamnbanor, södra betongkajen     Bangårdsritning 1933 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
1_1933-1940  Halmstads hamnbanor, södra betongkajen     Bangårdsritning 1933 - 1940    [Svenska Järnvägsklubben]
2_1932-1936_Tullhuset  Halmstads hamnbanor, Tullhuset     Bangårdsritning 1932 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
2_1932-1940  Halmstads hamnbanor, Tullhuset     Bangårdsritning 1932 - 1940    [Svenska Järnvägsklubben]
6_1932  Halmstads valskvarn / Ångkvarnen     Bangårdsritning 1932 - 1932    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0212  Hammar / Hammarslund     Bangårdsritning 1901 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0076  Hammarn, lastspår för Hällefors Bruk AB     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
10  Hammarslund Håslöv lp     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0344  Hammerdal     Bangårdsritning  - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0343_1  Hammerdal      Översikt - spår, växlar, signaler 1912 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0343_0  Hammerdal Ulriksfors Strömsund      Översikt - spår, växlar, signaler 1912 - 1940   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1258  Hamneda      Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
HamraSag70_196412  Hamra såg     Bangårdsskiss 1964 -     []
Jvm1184_J1_-0348  Hamrångefjärden      Bangårdsritning 1941 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0347  Hamrångefjärden      Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1937 - 1966   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Handen_197505-197709  Handen     Bangårdsskiss 1975 - 1977    [Svenska Järnvägsklubben]
SNJ2  Handen (Haninge C) Västerhaninge Tungelsta     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Handen_1980-1987  Handen / Haninge centrum     Bangårdsritning 1980 - 1987    [-]
B12b38  Handen / Haninge centrum     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1937 - 1964   [-]
Ebr_63443  Handmanövrering av motormanövrerade frånskiljare och brytare, allmän beskrivning      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63055  Handmikrotelefon med fingerskiva för selektorsystem för anslutning till telefonpost, princip- och förbindningsschema.     Kopplingsschema 1957 -  Förvaras i läderväska.   [Järnvägsmuseet]
13-20ts13_1930  Haparanda     Bangårdsskiss 1930 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0350  Haparanda     Bangårdsskiss  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0351  Haparanda     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_676-002  Haparanda     Spårledningar 1952 - 1958    [Järnvägsmuseet]
0_251070_006_1_1  Haparanda stationshus     Exteriör 1917 -     [Järnvägsmuseet]
0_251070_007_1_1  Haparanda stationshus     Exteriör 1917 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_18293  Haparanda, förslag till provisorisk kraftstation (lok litt Mb och O)     Sektion och plan 1917 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_18305  Haparanda, svängbro     Kopplingsschema 1918 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_18378  Haparanda, svängbro     Kopplingsschema 1920 -    [Järnvägsmuseet]
HpV  Haparanda, västra delen     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
HpO  Haparanda, östra delen     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0650  Haraldsmåla     Bangårdsritning 1896 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
E1202a2  Harg     Situationsplan 1947 -     [Riksarkivet]
Harg_197312-197712  Harg     Bangårdsskiss 1973 - 1977    [Svenska Järnvägsklubben]
DHJ4  Harg Hargshamn     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1909-003  Harg, T-semafor och kontrollås     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1951 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Hargshamn_197312-197712  Hargshamn     Bangårdsskiss 1973 - 1977    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1909-001  Hargshamn     Spår och kablar 1948 - 1954    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1909-002  Hargshamn, centrallås med ljussignal     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0352  Harlösa     Bangårdsritning 1927 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
2  Harmånger Hånick Högen     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Harplinge_1934  Harplinge     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1934 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_128-001  Harplinge     Översikt - spår, växlar, signaler 1963 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_128-011  Harplinge     Spårledningar 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_128-031_1964  Harplinge     Illuminerad spårplan, fasad 1964 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_128-750_1964  Harplinge     Illuminerad spårplan, förbindning 1964 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_24075  Harplinge, stationär tågvärmeanläggning     Situationsplan  - 1941   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0354  Harrträsk     Bangårdsritning 1922 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_332-001  Harsprånget     Översikt - spår, växlar, signaler 1938 - 1948    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0360  Hasselfors     Bangårdsritning 1940 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0361  Hasselfors     Bangårdsritning 1951 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Hasselfors  Hasselfors     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1934 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0363  Hasselfors     Översikt - spår, växlar, signaler 1962 - 1970 Ebrsi ritning 169-002   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_169-002_1962-1964  Hasselfors, anläggning med centralapparat     Översikt - spår, växlar, signaler 1962 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_169-003_1962-1964  Hasselfors, anläggning med centralapparat     Illuminerad spårplan, fasad 1962 - 1964    [Järnvägsmuseet]
8-12ts11_1931-1934  Hasslarp     Bangårdsskiss 1931 - 1934    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Hasslarp_X  Hasslarp     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1936 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_175-004_1961-1962  Hasslarp     Illuminerad spårplan, fasad 1961 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1616_1908  Hassle-Säby     Bangårdsritning 1908 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
13  Hassle-Säby     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1617_1908  Hasslerör     Bangårdsritning 1908 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
14  Hasslerör Tjos Lyrestad Torved     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Forshem-Hova_1962-08  Hasslerör Lyrestad Fagerlid Hova. Inventering signalsäkerhets- och vägskyddsanläggningar mm      1962 -     [Riksarkivet]
Ebr_40246  Hastighetsmätare system Deuta        - 1936    [Järnvägsmuseet]
Ebr_19472  Hastighetstavla "Denna motorvagn får under inga förhållanden framföras med större hastighet än 00 km pr timme"      1922 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_19001  Hastighetstavla för förarehytt      1916 -     [Järnvägsmuseet]
330_1959_8-9  Hastighetstavla, lystringsmärke      1959 -  SJ bantekniska föreskrifter särtryck 330 Tm Tavlor och märken   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0336  Hataträsk     Bangårdsritning 1917 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_329-002  Hataträsk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1952    [Järnvägsmuseet]
Hm  Havdhem     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1949 -    [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-0206  Havgård     Bangårdsritning 1925 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
28_1931-1936  Havrida     Bangårdsritning 1931 - 1936 Torvfabrik   [Svenska Järnvägsklubben]
28_1931-1943  Havrida     Bangårdsritning 1931 - 1943 Torvfabrik   [Svenska Järnvägsklubben]
28_1931-1944  Havrida     Bangårdsritning 1931 - 1944 Torvfabrik   [Svenska Järnvägsklubben]
7  Havrida Forsheda Gullarp Kärda     Bangårdsskiss 1930-talet? -    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_HeagArd  Heagård     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_200074  Heagård     Spårplan med kontaktledning 1951 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Heberg_1934  Heberg     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1934 -  Inkl decauvillespår   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_124-001  Heberg     Översikt - spår, växlar, signaler 1963 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_124-011  Heberg     Spårledningar 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_124-031  Heberg     Manöverapparat 1964 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_124-750_1964  Heberg     Illuminerad spårplan, förbindning 1964 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0367  Heby     Bangårdsritning 1909 - 1919 Troligen decauvillespår mejeriföreningen   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Heby  Heby     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_531-002  Hedaslätt     Översikt - spår, växlar, signaler 1940 - 1964    [Järnvägsmuseet]
2  Hedaslätt Hästholmen     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0369  Hedefors     Bangårdsritning 1929 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_986-002_1951-1959  Heden, fällbommar manövrerade från Orsa     Vägskydd 1951 - 1959   [Järnvägsmuseet]
23  Hedensberg Labacken Ransta Tärna     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
13-20ts15_1930-1936  Hedenäset Luppio Alkullen Övertorneå     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0371  Hedesunda     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1939 - 1947   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_185-002  Hedesunda, centrallås med ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1939 - 1947    [Järnvägsmuseet]
T-1943_Hedkarra  Hedkärra     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
3ts3_1932-1935  Hedkärra Dagarn Hultebo Skinnskatteberg     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Hedlandet_1978-1986  Hedlandet     Bangårdsritning 1978 - 1986    [-]
T-1943_Hedlandet  Hedlandet     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Hednoret_1940-1943  Hednoret     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1940 - 1943    [Järnvägsmuseet]
Ebr_24204  Hednoret     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
13-20ts5_1930-1936  Hednoret Boden södra     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_HedsjOn  Hedsjön     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Helenelund_1980  Helenelund     Bangårdsritning 1980 -    [-]
T-1943_Helenelund  Helenelund     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Helgum  Helgum     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1938 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
SSJ-12ts1  Helmerhus Åminne Hånger Vidöstern     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1250  Helmershus      Översikt - spår, växlar, signaler, förreglingstabell 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
LoHJ1_1928-1937  Helsingborg / Hälsingborg C     Bangårdsskiss 1928 - 1937    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_200201  Helsingborg / Hälsingborg C - Ramlösa      Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0429  Helsingborg / Hälsingborg F     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
E-29029  Helsingborg / Hälsingborg F, valutakontor mm     Interiör 1956 -     [Järnvägsmuseet]
E-27670  Helsingborg / Hälsingborg godsbangård vågkur     Fasad och plan 1954 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Halsingborg_C  Helsingborg C / Hälsingborg C     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1941 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54790  Helsingborg C Södergatan, fjärrkontroll av frånskiljare vid spårvägskorsning     Kopplingsschema kontaktledning 1958 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Halsingborg  Helsingborg F / Hälsingborg F     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
8-12ts16_1930-1937  Helsingborg F / Hälsingborg ångfärjestation     Bangårdsskiss 1930 - 1937    [Svenska Järnvägsklubben]
3sis_6190_1964  Helsingborg F Tågagatan, vägskydd     Manöverapparat 1964 -     [-]
3sis_6191_1964  Helsingborg F Tågagatan, vägskydd     Illuminerad spårplan, fasad 1964 -     [-]
C-4240_flsg_1926_stlv  Helsingborg F, förslag med vevapparat från Ånge, förstoring vevapparater     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1926 -     [Riksarkivet]
C-4240_fslg_1926  Helsingborg F, förslag med vevapparat från Ånge, ofullständig ritning     Ställverksapparat 1926 -     [Riksarkivet]
Hbf_188_1920  Helsingborg F, förslag till läge för ställverkskur      1920 -     [Riksarkivet]
Str141a_Helsingbg  Helsingborg, översikt bangårdar, linjer mm      1943 -  Ur SJ särtryck 141a Godstransportföreskrifter   [-]
Ebr_200171  Helsingborg/Hälsingborg C och F, Ramlösa     Kontaktledning schema  -  Inkl korsning med spårväg   [Järnvägsmuseet]
Ebr_200201_detalj  Helsingborg/Hälsingborg C, korsning med spårväg      Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebr_200200  Helsingborg/Hälsingborg F      Kopplingsschema kontaktledning 1954 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1591_1898  Helås     Bangårdsritning 1898 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
16  Helås     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Hemfosa_1981-1987  Hemfosa     Bangårdsritning 1981 - 1987    [-]
2198A  Hemfosa     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1944 - 1954   [-]
SNJ3  Hemfosa Segersäng Ösmo Älgviken     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0470  Hemse     Bangårdsritning 1900 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
He  Hemse     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1949 -    [Riksarkivet]
Hengelo_si_1907  Hengelo     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1907 -     [Riksarkivet]
Hengelo_tot_1907  Hengelo     Översikt - spår, växlar, signaler 1907 -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J1_-0378  Hennan     Bangårdsritning 1939 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Hennan  Hennan     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_390-001  Hennan     Översikt - spår, växlar, signaler 1958 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_390-011  Hennan     Spårledningar 1962 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_390-021  Hennan     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1962 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_390-031  Hennan     Illuminerad spårplan, fasad 1962 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_390-750  Hennan     Illuminerad spårplan, förbindning 1962 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63183  Hennan, fjärrkontroll av frånskiljare     Kabelschema 1957 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Hennans_grusgrop  Hennans grusgrop     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
39-423_Hd_1936-1937  Henriksdal     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1936 - 1937    [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-0192  Hensmåla     Bangårdsritning 1897 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0444  Herrgården, militärmötesspår     Bangårdsritning 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0451  Herrgården, militärmötesspår     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0081  Herrhult     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_31237  Herrhult kopplingscentral     Plan 1959 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63480  Herrhult kopplingscentral, utgående linjer      1959 -     [Järnvägsmuseet]
5ts12_1930-1936  Herrljunga     Bangårdsskiss 1932 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0381  Herrljunga     Bangårdsritning 1944 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Hr_TOT  Herrljunga      Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_200078  Herrljunga     Kopplingsschema kontaktledning  - 1951    [Järnvägsmuseet]
Ebr_200193  Herrljunga     Kopplingsschema kontaktledning 1960 -     [Järnvägsmuseet]
Hr_BB  Herrljunga, detalj Boråsbanan     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1274  Herserud     Bangårdsritning 1913 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ghy  Hesselby / Gotlands Hässelby     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1949 -    [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-1244  Hesselby / Gotlands Hässelby (Dalhem)     Bangårdsritning 1901 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
1949-11-07  Hesselby, Slite. Bakgrund och förklaring till bangårdsskisser från ca 1949       -    [Riksarkivet]
Jvm1184_J5_-0046  Hessleholm / Hässleholm     Plan och profil 1874 -  Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader. II Södra Stambanan   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0014  Hestra     Bangårdsritning 1923 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
BAJ9_1931  Hestra Vik     Bangårdsskiss  - 1931    [Svenska Järnvägsklubben]
Hidingebro_1948-1989  Hidingebro     Bangårdsritning  -    [-]
T-1943_Hidingebro  Hidingebro     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -     [Järnvägsmuseet]
3ts18_1932-1935  Hidingebro Fjugesta Gropen Kvistbro     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0008  Hillared     Bangårdsritning 1915 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0019  Hillerstorp     Bangårdsritning 1906 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1122-002_1961  Hillerstorp     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1961 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1122-004_1961  Hillerstorp     Illuminerad spårplan, fasad 1961 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1421-002_1950-1959  Hillänge     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1950 - 1959   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_41013_1955  Hillänge, låsapparat för lastplatsförregling      1955 -     [-]
T-1943_Himle  Himle     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_120-001  Himle     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1955 -     [Järnvägsmuseet]
17-9ts14_1930-1936  Himle Tvååker     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_120-001a  Himle, centralapparat och tidigare vevapparat     Manöverapparat 1955 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0387  Hindby     Illuminerad spårplan, fasad 1956 - 1970    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J5_-0388  Hindby     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1956 - 1961 Ebrsi ritning 2012-002   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_55372  Hinderfri upphängning av jordningsstång (delad stång)      1961 -  Påteckning: 'Tillverkas ej'   [Järnvägsmuseet]
E-25360  Hindås ställverksburspråk     Konstruktionsdetaljer 1950 -     [Järnvägsmuseet]
E-25397  Hindås ändringar väntsal och vestibul     Interiör 1950 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63991  Hindåstunneln, förslag till ursparing för kontaktledning      1959 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0054  Hinsnoret     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0389  Hissmofors     Bangårdsskiss 1905 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
HSJ1  Hjo Mofalla Korsberga Blikstorp / Blixtorp Fridene     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
12  Hjorted Totebo     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_2032-001  Hjorted håll- och lastplats (Växjö - Västervik) kontrollåsförregling     Översikt - spår, växlar, signaler 1955 - 1964    [Järnvägsmuseet]
1  Hjorteryd Dalsjöfors Toarpsdal Rångedala     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Hjortkvarn_1966-1987  Hjortkvarn     Bangårdsritning  -    [-]
Jvm1184_J2_-0026  Hjortsberga     Bangårdsritning 1906 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1042-001_1945-1959  Hjortsberga     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1945 - 1959    [Järnvägsmuseet]
E-29282  Hjortsberga stationshus     Fasad och plan 1957 - 1958    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1788  Hjulsbro     Bangårdsritning 1900 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Hjulsbro_1960-1974  Hjulsbro     Bangårdsritning  -    [-]
9-2054_1963  Hjulsbro     Bangårdsritning 1963 -    []
9-2054_1979  Hjulsbro     Bangårdsritning 1979 -    []
Hjulsbro_1958-1963  Hjulsbro     Bangårdsritning 1958 - 1963   []
Hjulsbro_1958-1974  Hjulsbro     Bangårdsritning 1958 - 1974   []
Ebrsi_143-003_1953-1976  Hjulsbro     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1953 - 1976    [-]
Hjulsbro_19760915  Hjulsbro     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1976 -    []
Ebrsi_143-003_1953-1961  Hjulsbro     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1953 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_143-009_1954-1956  Hjulsbro     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1954 - 1956    [Järnvägsmuseet]
750-112_1975  Hjulsbro, bangårdsändring     Bangårdsritning 1975 -     []
7-6421_1967  Hjulsbro, förslag till industrispår     Bangårdsritning 1967 -     []
13_1935  Hjulsjö     Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
H29_1944-1957  Hjulsjö     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1944 - 1957    [Riksarkivet]
Ebrsi_1735-001  Hjulsnäs grusgrop     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1950 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Ebr_32026  Hjälpkraftledning 10 kV enfas, montage av frånskiljare      1963 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_32027  Hjälpkraftledning 10 kV enfas, montage av frånskiljare      1963 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_200298  Hjälpkraftledningar enfas/trefas, karta över hela SJ- och TGOJ-nätet      1957 -    [Järnvägsmuseet]
K31-Ebr_21421  Hjälptrådsklämma      1920 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1005-002_1963  Hjälta kraftverk, växel vid km 529+036, lastplatsblockering      1963 -     [Järnvägsmuseet]
2  Hjärtsäter Högsäter     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1544  Hjärtsäter / Hjertsäter     Bangårdsritning 1893 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_22031  HM konungens boggivagn, instruktion för elektrisk belysning Pintsch-Grob      1924 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_60881  HM Konungens vagn, inkoppling av telefonapparat      1951 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0146  Hoby / Bräkne-Hoby     Bangårdsritning  -  Inkl grusgropsspår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0254_1890-1916  Hofmantorp / Hovmantorp     Bangårdsritning 1890 - 1916    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
10_1932-1935  Hofors     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0412  Hofors     Bangårdsritning 1914 -  Förslag till spårutvidgning   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1313-004_1961-1962  Hofors, schematisk spårplan      1961 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1313-001_1950-1962  Hofors, vevställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1950 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1313-003_1961-1962  Hofors, vevställverk     Spårledningar 1961 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_557-002  Hogstad     Översikt - spår, växlar, signaler 1940 - 1964    [Järnvägsmuseet]
1  Hogstad Väderstad Svanhals Rök     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0393  Hogstorp     Bangårdsritning 1913 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1795-001  Hogstorp, centralapparat     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1953 - 1960    [Järnvägsmuseet]
RAJ3  Hohultslätt     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
MGJ1_1928  Hohög Kvarnby Bjäreshög Bara     Bangårdsskiss 1928 -     [Svenska Järnvägsklubben]
38_1931-1943  Hok / Hook     Bangårdsritning 1931 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
38_1931  Hok / Hook     Bangårdsritning 1931 - 1931    [Svenska Järnvägsklubben]
38a_1931  Hoks gamla / Hook     Bangårdsritning 1931 - 1931    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0394  Holbonäs     Bangårdsritning 1913 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0162_13  Holje     Bangårdsskiss 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0164_2  Holje     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0395  Holm     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1949 - 1966   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1536-001  Holm ställbock och tvåvingade semaforer     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1949 - 1965    [Järnvägsmuseet]
19ts3_1936  Holmfors     Bangårdsskiss  - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0244  Holmsjö     Bangårdsritning 1905 - 1916   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Holmstorp  Holmstorp     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -     [Järnvägsmuseet]
21ts18_1930  Holmsund Umeå nya hamn     Bangårdsskiss 1930 -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Holmsveden  Holmsveden     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
0344_C-1156_1917  Holmsveden, envingad semafor, system Rosdahl      1917 -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-1626_1905  Holsbybrunn     Bangårdsritning 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0366  Holsljunga, Holtsljunga      Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0405  Homna     Bangårdsskiss  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_23776  Hopkoppling av sektionspunkt vid samkörning av omformarstationer på enfassidan       -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0023  Horda     Bangårdsritning 1917 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_957-005  Horda     Illuminerad spårplan, fasad 1963 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1021-003_1955-1963  Horda grusgrop, lastplatsblockering      1955 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_41013_1955  Horda grusgrop, låsapparat för lastplatsförregling      1955 -     [-]
K270a-Ebr_60434  Horisontalrörhållare vid utliggare med tillsatsrör      1950 -     [Järnvägsmuseet]
K270b-Ebr_60435  Horisontalrörhållare vid utliggare med tillsatsrör      1950 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0215  Horna     Bangårdsritning 1901 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
12_1929  Horna grp Åhushamn      Bangårdsskiss  - 1929    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0408  Horndal     Bangårdsritning  - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Horndal  Horndal     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0407  Horndal     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1961 - 1968   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J5_-0380  Hornkullen, anläggning med centralapparat     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1964 -  Ebrsi ritning 1260-003   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1259  Hornsborg     Översikt - spår, växlar, signaler, förreglingstabell 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0654  Hornsö Station     Bangårdsritning 1896 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
IID7T17_1936  Horrmund Sandnäs Sörsjön Öjvallberget     Bangårdsskiss  - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
3  Horsaryd     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0151_1  Horsaryd     Bangårdsritning 1902 - 1914    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0151_0  Horsaryd, Vekerum, Mörrum     Bangårdsritning 1902 - 1914    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
12_1932-1935  Hosjö Nya Nässågen Runnsågen     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
1  Hossmo Ljungbyholm Vassmolösa Kvarnlyckan Gräsgärde     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1873-001_1961-1962  Hova     Översikt - spår, växlar, signaler, förreglingstabell 1961 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1873-002_1962  Hova     Översikt - spår, växlar, signaler 1962 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1622_1909  Hova / Hofva     Bangårdsritning 1909 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1790  Hovetorp     Bangårdsritning 1899 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
HovetorpHlp  Hovetorp     Bangårdsritning  -    []
C-50234_1937-1944  Hovetorp     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1937 - 1944    []
Ht6_1920  Hovetorp banvaktstuga, förslag tillbyggnad     Fasad och plan 1920 -     [-]
Jvm1184_J5_-0105  Hovmansbygd, förslag till lastspår. Plan och förreglingstabell, semafor      1920 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J5_-0104  Hovmansbygd, förslag till sidospår. Plan och sektion växel och skivsignal      1913 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
69_1935-1946  Hovslätt     Bangårdsritning 1935 - 1946    [Svenska Järnvägsklubben]
69_1935  Hovslätt     Bangårdsritning 1935 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0410  Hovslätt     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1947 - 1964   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Hovsta_1987  Hovsta     Bangårdsritning  -    [-]
T-1943_Hovsta  Hovsta     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0411  Huddinge     Bangårdsritning 1919 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Huddinge  Huddinge     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
Huddinge_197801  Huddinge     Bangårdsskiss 1978 - 1978    [Svenska Järnvägsklubben]
Huddinge  Huddinge     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -  Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Hu_1949-1950  Huddinge     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1949 - 1950   [Riksarkivet]
Ebrsi_607-002  Huddinge     Förreglingstabell 1949 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_607-003  Huddinge     Spårledningar 1949 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_607-004  Huddinge     Illuminerad spårplan, fasad 1947 - 1952    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_607-006  Huddinge     Avgångs- och stoppsignaler 1943 - 1959    [Järnvägsmuseet]
E-25408  Huddinge bostadshus     Fasad och plan 1950 - 1951    [Järnvägsmuseet]
E-28675  Huddinge hus 12K, gruslaboratorium     Fasad och plan 1956 -    [Järnvägsmuseet]
E-28676  Huddinge hus 12M, makadamlaboratorium     Fasad och plan 1955 -    [Järnvägsmuseet]
E-30418  Huddinge stationshus     Fasad och plan 1960 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_607-001  Huddinge, anläggning med ställarställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1944 - 1957    [Järnvägsmuseet]
Ebr_65066  Huddinge, fjärrkontroll av frånskiljare     Kabelschema 1959 -     [Järnvägsmuseet]
Hu_NO_1980-1987  Huddinge, nordöstra delen     Bangårdsritning  -    [-]
Hu_SV_1980-1987  Huddinge, sydvästra delen     Bangårdsritning  -    [-]
Jvm1184_J1_-0413  Hudiksvall     Bangårdsritning 1929 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_200217  Hudiksvall      Kopplingsschema kontaktledning 1955 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_304-001  Hudiksvall     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1954 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_304-002  Hudiksvall     Spårledningar 1955 - 1957    [Järnvägsmuseet]
Ebr_200206  Hudiksvall efter elektrifiering Hudiksvall - Ljusdal     Kontaktledning schema  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_61428  Hudiksvall kopplingscentral      1952 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_61428a  Hudiksvall kopplingscentral, huvudkopplingsschema      1956 -     [Järnvägsmuseet]
E-28878  Hudiksvall stationshus entré och vindfång     Fasad och plan 1956 -     [Järnvägsmuseet]
1  Hudiksvall östra Rogsta Via     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_304-001_stlv  Hudiksvall, förstoring vevapparat     Ställverksapparat 1954 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_304-004  Hudiksvall, norra bangårdsänden     Illuminerad spårplan, fasad 1956 - 1961    [Järnvägsmuseet]
0_262392__1_1  Hudiksvall, provisoriskt lokstall för Ostkustbanan     Fasad och plan  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_304-003  Hudiksvall, södra bangårdsänden     Illuminerad spårplan, fasad 1956 - 1957    [Järnvägsmuseet]
Ebr_62910  Hugnora svängbro, förregling, principschema läge för tågtrafik/båttrafik      1956 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_62865  Hugnora svängbro, förregling, principskiss     Sektion och plan 1956 -     [Järnvägsmuseet]
NOJ3  Hult Bruzaholm Hjältevad Ingatorp     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
10  Hultaberg Loshult Loshult grp     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1634_1912  Hultagård     Bangårdsritning 1912 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1749-001  Hultagård, centrallåsanläggning utan signaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1947 - 1952    [Järnvägsmuseet]
6  Hultanäs Triabo Mosstorp Hjortöström     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
NOJ5  Hultsfred     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1173-002_1953-1959  Hultsfred     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1953 - 1959 Ljussignaler för smalspår installerades aldrig  [Järnvägsmuseet]
E-27714  Hultsfred hus 27 - gamla stationshuset     Fasad och plan 1954 -     [Järnvägsmuseet]
E-28721  Hultsfred lokstall     Fasad och plan 1906 -    [Järnvägsmuseet]
E-30673_A  Hultsfred stationshus tillbyggnad     Exteriör 1961 -     [Järnvägsmuseet]
1173-002_1953-1996  Hultsfred, anläggning med centralapparat     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1953 - 1966    [-]
1173-002_freg  Hultsfred, anläggning med centralapparat     Förreglingsregister  - 1966    [-]
1173-002_ftab  Hultsfred, anläggning med centralapparat     Förreglingstabell  - 1966    [-]
1173-002_mapp  Hultsfred, anläggning med centralapparat     Manöverapparat  - 1966    [-]
1173-004_1970-1996  Hultsfred, anläggning med centralapparat     Illuminerad spårplan, fasad 1970 - 1996    [-]
2094_1958-1988_N  Hultsfred, norra delen     Bangårdsritning 1958 - 1988    []
2094_1958-1988_S  Hultsfred, södra delen     Bangårdsritning 1958 - 1988    []
Ebrsi_514-001  Hundsjö     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Ebr_17338  Hus för spårtransformator (sugtransformator)     Fasad och plan 1916 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51135  Hus för transportabla omformare     Plan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51135d  Hus för transportabla omformare     Plan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51138  Hus för transportabla omformare     Sektion och plan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1136-003  Huskvarna     Illuminerad spårplan, fasad 1961 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0416  Huskvarna     Illuminerad spårplan, fasad 1961 - 1965    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_30525  Huvudkopplingsschema för omformarestationen i Krylbo       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51284  Huvudkopplingsschema för omformarstation typ II med fasta aggregat (Nässjö)       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51291  Huvudkopplingsschema för omformarstation typ III med transportabla aggregat (Krylbo)       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51460  Huvudkopplingsschema för upplagsplats, principschema      1940 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_53384  Huvudkopplingsschema för upplagsplats, provisorisk uppställning      1951 -     [Järnvägsmuseet]
C-6700  Huvudljussignal      1941 - 1941    [Järnvägsmuseet]
C-6989  Huvudljussignal med en ljusöppning (strålkastarsignal)      1941 - 1941    [Järnvägsmuseet]
C-6721  Huvudsignaltavla      1941 - 1941    [Järnvägsmuseet]
01  Huvudsta     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
SWB_6222-105-8  Huvudsta     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1933 - 1933    [Svenska Järnvägsklubben]
VSBJ1  Hygnestad Appuna Vallaslätten Bjälbo     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Hyllstofta  Hyllstofta     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1941 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0115  Hyllstofta     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1917 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
HHJ-12ts6a_1930  Hyllstofta Perstorp     Bangårdsskiss 1930 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Bbr_C-6467_1932  Hylsa för lykthållare å vagnar, att användas för bansignallykta      1932 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0227  Hylta     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
8_1929  Hylta Sibbhult Röena Glimåkra     Bangårdsskiss  - 1929   [Svenska Järnvägsklubben]
50_1932-1943  Hyltebruk / Hylte     Bangårdsritning 1932 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
51_1932  Hyltebruks fabriksspår     Bangårdsritning 1932 - 1932    [Svenska Järnvägsklubben]
4  Håbygård     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0406  Håde     Bangårdsritning 1902 - 1908    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
7  Håde Forsbacka     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1704-002  Håkanryd, centrallås med ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1946 - 1961    [Järnvägsmuseet]
UVHJ6  Håkantorp     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1568  Håkantorp     Översikt - spår, växlar, signaler 1923 - 1926    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1769-003  Håkantorp, knappställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1957 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0065  Håksberg     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1246-001_1941-1955  Håksberg     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell  -     [Järnvägsmuseet]
str_197_1-2  Håll-, last- och mötesplatser, typritningar disposition av spår och byggnader      1920 -  Bilaga till SJ särtryck 197 om håll- och lastplatser   [-]
K190b-Ebr_50666  Hållare för 1 1/2" rör (ångrör) vid broar      1932 -     [Järnvägsmuseet]
K77b-Ebr_22650  Hållare för 1 1/4" utliggarrör       -     [Järnvägsmuseet]
K290-Ebr_25496  Hållare för 1 1/4'' utliggare      1945 -     [Järnvägsmuseet]
K190-Ebr_50060  Hållare för 1 5/8" (storforsrör) vid broar      1926 -     [Järnvägsmuseet]
K24-Ebr_21410  Hållare för bärlina      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K81-Ebr_21377  Hållare för bärlina och dragstång å utliggare av 1 1/4" rör för upphängningspunkt å ledningsbryggor typ C      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K78a-Ebr_21222  Hållare för bärlina och kontakttrådsklämma å utliggare vid sektion för Kiruna-Nattavara      1918 -     [Järnvägsmuseet]
K78b-Ebr_21271  Hållare för bärlina och kontakttrådsklämma å utliggare vid sektion för Kiruna-Nattavara      1919 -     [Järnvägsmuseet]
K325-Ebr_61596  Hållare för distansrör      1953 -     [Järnvägsmuseet]
K289-Ebr_25494  Hållare för distansrör (kontaktledning)      1945 -     [Järnvägsmuseet]
K140-Ebr_22195  Hållare för förbindningare i sektionspunkt      1925 -     [Järnvägsmuseet]
K21e-Ebr_53344  Hållare för kontakttrådklämma passande till 1 1/4" rör      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K21d-Ebr_53343  Hållare för kontakttrådklämma passande till 1" rör      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K21c-Ebr_53342  Hållare för kontakttrådklämma passande till 3/4" rör      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K21a-Ebr_21406  Hållare för kontakttrådklämma till utliggare av 1/2" rör      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K21b-256-Ebr_21407  Hållare för kontakttrådklämma till utliggare av 3/4" rör      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K255-Ebr_21752  Hållare för kontakttrådklämma vid linbrygga      1922 -     [Järnvägsmuseet]
K255e-Ebr_54067  Hållare för kontakttrådsklämma i linbrygga      1956 -     [Järnvägsmuseet]
K288-Ebr_25493  Hållare för kontakttrådsklämmor      1945 -     [Järnvägsmuseet]
K140c-Ebr_60484  Hållare för kopplingslina vid sugtransformator      1950 -     [Järnvägsmuseet]
K299-Ebr_52312  Hållare för rörförbindning (kontaktledning)      1946 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_50660  Hållare för signalskärm (framändesskärm)       - 1932    [Järnvägsmuseet]
K330-Ebr_61912  Hållare för styrlina till sektionsisolator      1954 -     [Järnvägsmuseet]
K301c-Ebr_41794  Hållare för säkring K-153 Monterad påisolator K5b alt c      1953 -     [Järnvägsmuseet]
K41-Ebr_16813  Hållare för två utliggare vid upphängningspunkt i tunnlar å Riksgränsbanan      1913 -     [Järnvägsmuseet]
K77a-Ebr_21221  Hållare för utliggare vid sektion å linjen Kiruna-Nattavara      1918 -     [Järnvägsmuseet]
K290a-Ebr_60713  Hållare för utliggarrör      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K235-Ebr_23497  Hållare för varningsskylt       -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5131  Hållplatssignal      1912 - 1912    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6245_1928  Hållplatssignal     Kopplingsschema 1928 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5134  Hållplatssignal enl ritn 5131, detaljer      1912 - 1912    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5133  Hållplatssignal enl ritn 5131, detaljer samt materialförteckning      1912 - 1912    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5132  Hållplatssignal enl ritn 5131, gjutdetaljer      1912 - 1912    [Järnvägsmuseet]
67_16_1_1914-1922  Hållsta     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1914 - 1922   [Riksarkivet]
Ebr_60482  Håmojokk, fjärrstyrning av frånskiljare, elementardiagram      1950 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0422  Håmojåkk / Risbäck     Bangårdsritning  - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_55649  Håmojåkk kopplingscentral (f d transformatorstation)     Plan 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1252  Hånger     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
21  Hårsbäck Arnebo     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1096-001_I  Hårsbäck, kontrollåsförregling utan huvudsignaler, ofullständig ritning      1944 -     [Järnvägsmuseet]
Hasjo  Håsjö     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1938 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0302  Håverud     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1623-001_1952-1961  Håverud, förregling för station resp svängbro     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1952 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0020  Hädinge     Bangårdsritning 1906 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
BAJ11  Hädinge Bor Sölaryd Horda     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Haggvik_197911  Häggvik     Bangårdsskiss 1979 - 1979    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Haggvik  Häggvik     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_30707  Häggvik, manövertavla för fjärrstyrning av frånskiljare Märsta - Älvsjö      1936 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51141  Häggviks omformarstation, förslag till utvidgning     Sektion och plan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_23950  Häggviks omformarstation, ändring av kontrolltavlan för fjärrstyrning av frånskiljare      1940 -  Ändringen gäller Tomteboda och Stockholm norra   [Järnvägsmuseet]
Ebr_41049  Häggviks omformarstation, ändring av kontrolltavlan för fjärrstyrning av frånskiljare      1941 -  Tomteboda - Stockholm C mm   [Järnvägsmuseet]
Ebr_51496  Häggviks omformarstation, ändring av kontrolltavlan för fjärrstyrning av frånskiljare      1941? -  Ändringen avser Ulriksdal - Hagalund   [Järnvägsmuseet]
74_1931-1936  Hällabäck     Bangårdsritning 1931 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
74_1931-1943  Hällabäck     Bangårdsritning 1931 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_210-001  Hällabäck, vevapparat, semaforer, centralt omläggbara växlar     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1956 - 1956    [Järnvägsmuseet]
75_1931-1940  Hällabäcks ångsåg lastspår     Bangårdsritning 1931 - 1940    [Svenska Järnvägsklubben]
Hallberga_198911  Hällberga     Bangårdsskiss 1989 - 1989    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Hallberga  Hällberga     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_284-002  Hällberga     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1944 - 1956    [Järnvägsmuseet]
E-30570  Hällberga stationshus, tillbyggnad     Fasad och plan 1960 -     [Järnvägsmuseet]
N7  Hällbybrunn Nybybruk Mälarbaden     Bangårdsskiss 1932 -    [Svenska Järnvägsklubben]
BJ/10_B  Hällefors     Bangårdsskiss 1935 -  Hällefors inkl smalspår   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0077  Hällefors     Bangårdsritning 1905 -  Normal- och smalspår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
BJ/11  Hällefors Hammarn      Bangårdsskiss 1932 - 1935 Hällefors inkl smalspår   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1255-001_1931-1959  Hällefors, anläggning med hävstångsställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1931 - 1959   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1255-001_1955-1962  Hällefors, anläggning med hävstångsställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1955 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0427  Hällevadsholm     Bangårdsritning 1913 - 1916    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_929-004  Hällevadsholm     Illuminerad spårplan, fasad 1963 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_929-001_1953-1959  Hällevadsholm, centralapparat med motorväxlar     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1953 - 1959   [Järnvägsmuseet]
14-21ts7A_1930-1936  Hällnäs     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Hallnas  Hällnäs     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1940 - 1941    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_496-001  Hällnäs     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_496-001_stlv  Hällnäs, förstoring vevapparat     Manöverapparat 1940 - 1960    [Järnvägsmuseet]
0_251221__1_1  Hällnäs, garage för rälsbuss (rälsomnibuss)     Fasad och plan 1936 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_775-004_1959  Hälsingborg / Helsingborg C - F, vägsignaler      1959 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_775-003_1944-1961  Hälsingborg / Helsingborg C Karl Krooksgatan, vägskydd och slakthusspår      1944 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_775-001_1944-1961  Hälsingborg / Helsingborg C, vevställverk och stationsblockering     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1944 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Halsingborg_F  Hälsingborg F / Helsingborg F     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  - 1937    [Järnvägsmuseet]
T-1943_Halsingenybo  Hälsingenybo     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
4  Häradshammar Hylinge Svenneby Kättinge     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Harkebarga_195103-197710  Härkebarga     Bangårdsskiss 1951 - 1977    [Svenska Järnvägsklubben]
3  Härkeberga     Bangårdsskiss ca 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
GBJ3_1931  Härryda Rya grusgrop Hindås     Bangårdsskiss  - 1931    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0162_23  Härsjön     Bangårdsskiss 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0145  Härsjön, förslag till ändring     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
11  Hässelby villastad Lövsta     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
IIID10T13_1930-1931  Hässleholm     Bangårdsskiss 1930 - 1931   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0434  Hässleholm     Bangårdsritning 1949 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Hassleholm_1935-1941  Hässleholm     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 - 1941    [Järnvägsmuseet]
Ebr_22939  Hässleholm     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_340-002  Hässleholm     Översikt - spår, växlar, signaler 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_340-009  Hässleholm     Spårledningar 1957 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebr_23633  Hässleholm - Markaryd     Sugtransformatorers placering  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_66539  Hässleholm hjälpkraftledningsnät     Kopplingsschema 1963 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51421  Hässleholm omformarestation     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_41746  Hässleholm omformarstation     Situationsplan 1952 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_42043  Hässleholm omformarstation, om- och tillbyggnad alt A     Plan 1954 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_42045  Hässleholm omformarstation, om- och tillbyggnad alt B     Plan 1954 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_42046  Hässleholm omformarstation, om- och tillbyggnad alt B, källarvåning     Plan 1954 -    [Järnvägsmuseet]
E-27033  Hässleholm stationshus buffetlokal     Inredning 1953 -     [Järnvägsmuseet]
E-27034  Hässleholm stationshus buffetlokal, kyldisk och strutformiga taklampor     Inredning 1953 -     [Järnvägsmuseet]
E-27239  Hässleholm stationshus kaffeservering vid norra gaveln      1953 -     [Järnvägsmuseet]
E-28763_C  Hässleholm stationshus ändring res- och ilgods mm     Exteriör 1956 -     [Järnvägsmuseet]
E-28763_D  Hässleholm stationshus ändring res- och ilgods mm     Exteriör 1956 -     [Järnvägsmuseet]
E-30310  Hässleholm stationshus, tillbyggnad av restaurant     Fasad och plan 1960 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51045  Hässleholm, omformarestation     Situationsplan 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6487_1931  Hässleholm, placering av maskiner för signalställverkets kraftanläggning     Plan 1931 -    [Järnvägsmuseet]
0_251103_001_1_1  Hässleholm, plattformstunnel och tågklarerarkur     Fasad och plan 1920 -     [Järnvägsmuseet]
0_251103_003_1_1  Hässleholm, plattformstunnel och tågklarerarkur     Fasad och plan 1920 -     [Järnvägsmuseet]
Hastbo  Hästbo     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -  Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
5  Hästholmen      Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0437  Hästveda     Bangårdsritning 1937 -  Linbana till torvströfabrik   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0438  Hästveda     Bangårdsskiss  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Hastveda  Hästveda     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1928 - 1929    [Järnvägsmuseet]
E-27008  Hästveda ställverksburspråk     Konstruktionsdetaljer 1953 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Hastveda  Hästveda, linbana till torvfabrik     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1928 - 1929    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1470-001  Häverödal centrallås med ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1957 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1470-002  Häverödal centrallås med ljussignaler     Kabelplan 1958 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6026_1926  Hög formljussignal, uppsättning å viadukt vid Tomteboda (rangersignal)      1926 -     [Järnvägsmuseet]
8-12ts13_1931-1934  Höganäs     Bangårdsskiss 1931 - 1934 Inkl smalspår   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0439  Höganäs     Bangårdsritning 1912 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_HOganas  Höganäs     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6769_1936-1960  Höganäs     Förreglingsregister 1936 - 1960    [Järnvägsmuseet]
HOganas_hamn  Höganäs hamn     Spår, byggnader, bangårdsbelysning 1936 -     [Järnvägsmuseet]
8-12ts14_1931-1934  Höganäs hamn Strandbaden Nyhamnsläge Krapperup     Bangårdsskiss 1931 - 1934    [Svenska Järnvägsklubben]
Bbr_C-6772_1937  Höganäs, kontrollampsskåp      1937 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6771_1936  Höganäs, skyltar för vevapparaten      1936 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6770_1936-1960  Höganäs, stativ för vevapparat, Jüdels modell      1936 - 1960    [Järnvägsmuseet]
0_251231__1_1  Höganäs, ställverkshus     Fasad och plan 1937 -     [Järnvägsmuseet]
EOJ  Högaskog Kålshester Skurugata Lägern Rydsnäs Forsnäs Österbymo     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1725-001  Högaskog f d lastplats     Översikt - spår, växlar, signaler 1947 - 1959    [Järnvägsmuseet]
7_1935  Högberg Mobråten Håkanbol Nysund     Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1278  Högberga     Bangårdsritning 1916 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
S-40644  Högberga, spårreläer och spårmatning     Översikt - spår, växlar, signaler 1977 - 1979   [Riksarkivet]
T-1943_HOgboda  Högboda     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_441-002  Högboda     Illuminerad spårplan, fasad 1961 - 1964    [Järnvägsmuseet]
T-1943_HOgbranna  Högbränna     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1939 - 1941    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_328-003  Högbränna     Översikt - spår, växlar, signaler 1963 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_328-021  Högbränna     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1963 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_328-031  Högbränna     Manöverapparat 1963 - 1966    [Järnvägsmuseet]
14-21ts6_1930-1936  Högbränna Hörnsjö Pengsjöby (Degermyr)     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Hogdalen_197505  Högdalen     Bangårdsskiss 1975 - 1975    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0313  Högelian     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Hogfors_001  Högfors     Bangårdsritning  -    [-]
Hogfors_1916-1971  Högfors     Bangårdsritning  -    [-]
36  Högfors Norberg Kärrgruvan     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
13-20ts16_1930-1936  Högheden Tvärån Vargbacken Arnemark      Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0660  Högsby      Bangårdsritning 1896 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Hogsjo_1961-1993  Högsjö     Bangårdsritning  -    [-]
Ebr_53323  Högsjö, montageschema för fjärrkontroll av frånskiljare      1951 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_HOgsten  Högsten     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -     [Järnvägsmuseet]
M1  Högsten Dunkers grp Dunker Röl-Smedsta     Bangårdsskiss  - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1545  Högsäter     Bangårdsritning 1895 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_61638  Högtalaranläggning för snälltåg, blockschema samt förslag till högtalarplacering i personvagn       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_42381  Högtalaranläggning i RIC-vagnar      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_42570  Högtalaranläggning i rälsbuss      1961 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebr_42578  Högtalaranläggning i rälsbuss      1961 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54772  Högtalaranläggning i specialrälsbuss, manöverplats      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63413  Högtalaranläggning i specialrälsbuss, manöverplats      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63486  Högtalaranläggning, expresståg, högtalare med linjetransformator       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63482  Högtalaranläggning, expresståg, slutförstärkare       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54415  Högtalare i sovvagn Ao5a, kryssningståget       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51547  Högtalareanläggning Göteborg C, ledningsschema       -     [Järnvägsmuseet]
H10a_1928  Högåsen     Översikt - spår, växlar, signaler 1928 -    [Riksarkivet]
B1339  Höje     Bangårdsskiss 1976 -     [Riksarkivet]
El45_1958  Höje     Förreglingstabell 1958 -    [Riksarkivet]
El63_1958  Höje     Översikt - spår, växlar, signaler 1958 -    [Riksarkivet]
C-4404_1928  Höjsmölla     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1928 -    [Göteborgs landsarkiv]
Jvm1184_J2_-0275_1905  Hökedalen     Översikt - spår, växlar, signaler 1950 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0199  Hökerum     Bangårdsritning 1918 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_HOkmora  Hökmora     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0448  Hökmora     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1917 - 1963   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
3ts1_1932-1935  Hökmora Karbenning Snyten     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1215-001_1947-1958  Hökåsen, lastplatsblockering med blockfält      1947 - 1958    [Järnvägsmuseet]
T-1943_HOkalla  Hökälla     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0449  Hököpinge     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1944 - 1962   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
MTRJ2_1928  Hököpinge Vellinge Håslöv     Bangårdsskiss 1928 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Hollviksnas_SL_1954  Höllviksnäs, placering av stopplykta för vägskydd      1954 -     [Riksarkivet]
Holo_1966-1988  Hölö     Bangårdsritning  -    [-]
T-1943_HOlO  Hölö     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1397-002  Hölö     Översikt - spår, växlar, signaler 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1397-011  Hölö     Spårledningar 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1397-021  Hölö     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Holo_c1968  Hölö     Manöverapparat  -    [-]
2ts1_1932-1935  Hölö Norrvrå Vagnhärad Västerljung     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0208  Hönsinge     Bangårdsritning 1917 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
E-28582_B  Hörby busstation     Exteriör 1956 - 1958    [Järnvägsmuseet]
1  Hörken     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0069  Hörken     Bangårdsritning 1905 -  Normal- och smalspår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1250-001_1947-1964  Hörken     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell  -     [Järnvägsmuseet]
33_1931-1943  Hörle     Bangårdsritning 1931 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
33_1931  Hörle     Bangårdsritning 1931 - 1931    [Svenska Järnvägsklubben]
9  Hörle Klevshult Skillingaryd Stödstorp     Bangårdsskiss 1930-talet? -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1674-002  Hörle vevapparat och ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1963 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1674-003  Hörle vevapparat och ljussignaler     Illuminerad spårplan, fasad 1963 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0451  Hörnsjö     Bangårdsritning 1926 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_HOrnsjO  Hörnsjö     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1939 - 1941    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_547-002  Hörnsjö     Översikt - spår, växlar, signaler 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_547-021  Hörnsjö     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_547-031  Hörnsjö     Manöverapparat 1963 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0171  Hörviken     Bangårdsritning 1921 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
4  Hösjöheden / Högsjöheden Fredriksberg     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1103  Höversby     Bangårdsritning 1879 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
2  Höversby Björsäter     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0452  Höör     Bangårdsritning 1948 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_647-006  Höör - Tjörnarp     Automatisk linjeblockering 1941 - 1958    [Järnvägsmuseet]
HOr  Höör / Hör     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0060  Idkerberget     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1290  Igelboda     Bangårdsritning 1913 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Igb_12-20_1975-1976  Igelboda     Förreglingstabell 1975 - 1976 Påteckning: Gäller ej   [Riksarkivet]
Igb_12-20_1975  Igelboda     Förreglingstabell 1975 -     [Riksarkivet]
Igb_12-21_19750626  Igelboda     Översikt - spår, växlar, signaler 1953 - 1975 Påteckning: Gäller ej   [Riksarkivet]
Igb_12-21_19750805  Igelboda     Översikt - spår, växlar, signaler 1953 - 1975    [Riksarkivet]
Igb_12-22_1975-1976  Igelboda     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1975 - 1976 Påteckning: Gäller ej   [Riksarkivet]
Igb_12-22_1975  Igelboda     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1975 -  Påteckning: Gäller ej   [Riksarkivet]
Igb_ftab_1930  Igelboda     Förreglingstabell 1930 -     [Riksarkivet]
Igb_plan_1930  Igelboda     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1930 -     [Riksarkivet]
3  Igelboda Tattby Solsidan     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Splan_Igb-Ov_c1966  Igelboda - Östervik     Illuminerad spårplan, fasad ca 1966 -     [Riksarkivet]
Sk-Kbg1_1930  Igelstorp Kungsryd Tibro Fagersanna     Bangårdsskiss 1930 -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Igelstorp  Igeltorp     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_198-001  Iggejaur, kontrollåsförregling      1937 - 1948    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0458  Ignaberga     Bangårdsritning 1946 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Bbr_C-7087  Illuminerad spårplan med lamphållare      1943 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0225  Immeln     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0462  Indalsbron     Bangårdsritning 1916 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Bbr_C-7213  Indikatorskåp med lamphållare och trådmotstånd      1948 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7229  Indikeringsanordning för infartssignaler, att placeras invid telefonapparater      1949 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_200335  Indikeringstavla Boden (Jörn - Boden, Svartön - Kaitum, Gällivare - Malmberget, Gällivare - Koskullskulle)     Kontaktledning schema 1963 -    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7335  Indikeringstavla för tågvägar      1952 -     [Järnvägsmuseet]
4_1932-1940  Industrispår i Halmstad (järnver, slakteri mm)     Bangårdsritning 1932 - 1940    [Svenska Järnvägsklubben]
7-7268_III_1971  Industrispår till Viresjö sågverk     Profil 1971 -     [-]
66_1940  Industrispår vid km 21+200 Tabergs gruva     Bangårdsritning 1940 - 1940    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_724-001_1941-1946  Industrispåret km 93,5 Ulricehamn - Jönköping, kontrollåsanläggning och manuella vägskydd      1941 - 1946    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7371  Infartssignal + utfartssignal upphängda i signalbrygga      1953 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_40731  Infaslok litt Ud/Ha       -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0003  Ingelsby     Bangårdsritning 1920 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0460  Ingelsträde     Bangårdsritning 1905 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Ingelstrade  Ingelsträde     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1936 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_312-001  Ingelsträde     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1941 - 1962    [Järnvägsmuseet]
C-7000_1941  Ingelsträde     Förreglingsregister 1941 -     [-]
Ebrsi_312-001_stlv  Ingelsträde, förstoring vevapparat     Ställverksapparat 1941 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6793_1936  Ingelsträde, kontrollampsskåp      1936 -     [Järnvägsmuseet]
KFJ_4  Ingmår Edsbjörke Ivarsbjörke Lysvik     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
VSBJ2  Ingridsdal Lindsäter Stagelstorp     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Ingvaldstorp  Ingvaldstorp     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  - 1938    [Järnvägsmuseet]
3ts19_1930-1935  Ingvaldstorp Mullhyttemo Dormen      Bangårdsskiss 1930 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Ingvaldstorp_1923-1963  Ingvaldstorp (Ljungstorp)     Bangårdsritning 1923 - 1963   [-]
Ingvaldstorp_1960  Ingvaldstorp (Ljungstorp)     Bangårdsritning 1960 -    [-]
Ebr_51452  Inkoppling av apparater i provisorisk strömbrytarvagn       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_30046  Inkoppling av bangårdsledningar, principschema       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_60584  Inkoppling av beredskapsapparat med induktor och högohmig växelströmsklocka med darrindikator för etapptelefon, en eller två ledningar      1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63427  Inkoppling av kopplingscentral i ledningsnätet      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23915  Inkoppling av spänningssänkningsrelä för utlösning av E-brytare i transportabel omformarutrustning       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_40739  Inkoppling av transportabel omformare i Malmö     Kopplingsschema  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_17512  Inkoppling av vagn litt Q till spår vid transformatorstation      1921 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J3_-0469  Inlandsbanan Jörn - Gällivare Blad 1 Jörn - Granbäck     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0478  Inlandsbanan Jörn - Gällivare Blad 10 Kåbdalis - Kitajaur     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0479  Inlandsbanan Jörn - Gällivare Blad 11 Rahanåjve - Maitum     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0480  Inlandsbanan Jörn - Gällivare Blad 12 Tårajaur - Piatis     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0481  Inlandsbanan Jörn - Gällivare Blad 13 Jokkmokk - Vakijaur     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0482  Inlandsbanan Jörn - Gällivare Blad 14 Ligga - Pakkoselet     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0483  Inlandsbanan Jörn - Gällivare Blad 15 Harsprånget - Kronsågen     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0484  Inlandsbanan Jörn - Gällivare Blad 16 Lulspebryggan - Jutsajaure     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0485  Inlandsbanan Jörn - Gällivare Blad 17 Kuosakåbbå - Kasajokk     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0486  Inlandsbanan Jörn - Gällivare Blad 18 Gällivare     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0470  Inlandsbanan Jörn - Gällivare Blad 2 Stensträsk - Moräng     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0471  Inlandsbanan Jörn - Gällivare Blad 3 Hålbergsliden - Rålund     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0472  Inlandsbanan Jörn - Gällivare Blad 4 Bränntjärn - Arvidsjaur     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0473  Inlandsbanan Jörn - Gällivare Blad 5 Akkavare - Utterträsk     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0474  Inlandsbanan Jörn - Gällivare Blad 6 Auktsjar - Tjappsåive     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0475  Inlandsbanan Jörn - Gällivare Blad 7 Moskosel - Iggejaur     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0476  Inlandsbanan Jörn - Gällivare Blad 8 Varjisträsk     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0477  Inlandsbanan Jörn - Gällivare Blad 9 Kuri - Kvänberget     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0306  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Bibanor Blad 1 Brintbodarne - Öje     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0307  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Bibanor Blad 2 Tyngen - Vallerås     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0308  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Bibanor Blad 3 Malungsfors - Risätra     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0309  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Bibanor Blad 4 Limedsforsen     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0310  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Bibanor Blad 5 Nyhyttan - Finnshyttan, Persberg, Gammalkroppa Övre     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0294  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 1 Kristinehamn - Stockviken     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0303  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 10 Gävunda - Vimo     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0304  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 11 Siljansfors - Saxviken     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0305  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 12 Mora Station     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0295  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 2 Slädbråten - Nykroppa     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0296  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 3 Herrhult - Persberg     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0297  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 4 Horrsjön - Lånbansände     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0298  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 5 Franstorp - Rämmen     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0299  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 6 Oforsen - Sågen     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0300  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 7 Brindsjön - Andersfors     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0301  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 8 Tretjärn - Vansbro bruk     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0302  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Blad 9 Van - Brintbodarne     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0311  Inlandsbanan Mora - Sveg Blad 1 Mora - Hansjö     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0312  Inlandsbanan Mora - Sveg Blad 2 Tallhed - Storstupet     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0313  Inlandsbanan Mora - Sveg Blad 3 Emådalen - Gråtbäck     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0314  Inlandsbanan Mora - Sveg Blad 4 Älvho - Vassjön     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0315  Inlandsbanan Mora - Sveg Blad 5 Lillhamra - Sidertjärn     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0316  Inlandsbanan Mora - Sveg Blad 6 Fågelsjö - Kropptjärn     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0317  Inlandsbanan Mora - Sveg Blad 7 Bodarsjön - Sveg     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0464  Inlandsbanan Sorsele - Arvidsjaur Blad 1 Sorsele     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0465  Inlandsbanan Sorsele - Arvidsjaur Blad 2 Svergoträsk - Buresjön     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0466  Inlandsbanan Sorsele - Arvidsjaur Blad 3 Bocktjärn - Gullön     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0467  Inlandsbanan Sorsele - Arvidsjaur Blad 4 Renviken - Avaviken     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0468  Inlandsbanan Sorsele - Arvidsjaur Blad 5 Dunliden - Arvidsjaur     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0435  Inlandsbanan Storuman - Sorsele Blad 1 Storuman - Svärtträsk     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0436  Inlandsbanan Storuman - Sorsele Blad 2 Bokktion - Gubberget     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0437  Inlandsbanan Storuman - Sorsele Blad 3 Lomselenäs - Blattnicksele     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0438  Inlandsbanan Storuman - Sorsele Blad 4 Kvarnbränna - Sorsele     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0318  Inlandsbanan Sveg - Brunflo Blad 1 Sveg - Ytterbergsbyn     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0319  Inlandsbanan Sveg - Brunflo Blad 2 Älvros - Jämnvallen     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0320  Inlandsbanan Sveg - Brunflo Blad 3 Ytterhogdal - Överhogdal     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0321  Inlandsbanan Sveg - Brunflo Blad 4 Oppigården - Bryngelhögen     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0322  Inlandsbanan Sveg - Brunflo Blad 5 Bryngelhögen - Kvarnsjö     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0323  Inlandsbanan Sveg - Brunflo Blad 6 Kvarnsjö - Brånan     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0323  Inlandsbanan Sveg - Brunflo Blad 6 Kvarnsjö - Brånan     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0324  Inlandsbanan Sveg - Brunflo Blad 7 Rörösjön - Skanderåsen     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0325  Inlandsbanan Sveg - Brunflo Blad 8 Vikbäcken - Stengärde     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0326  Inlandsbanan Sveg - Brunflo Blad 9 Skute - Brunflo     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0461  Inlandsbanan Ulriksfors - Storuman Blad 10 Frostberget - Norrhed     Profil 1932 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0462  Inlandsbanan Ulriksfors - Storuman Blad 11 Vinlidsberg - Storuman     Profil 1932 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0463  Inlandsbanan Ulriksfors - Storuman Blad 12 Lövliden - Homsele hamn. Bispår till Holmsele Hamn (Storholmen)     Profil 1932 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0459  Inlandsbanan Ulriksfors - Storuman Blad 8 Vilhelmina - Aronsjölid     Profil 1932 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0460  Inlandsbanan Ulriksfors - Storuman Blad 9 Volgsele - Fiandberg     Profil 1932 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0487  Inlandsbanan Östersund - Ulriksfors Blad 1 Östersund - Åskott     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0488  Inlandsbanan Östersund - Ulriksfors Blad 2 Litsnäset - Grötom     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0489  Inlandsbanan Östersund - Ulriksfors Blad 3 Norderåsen - Gulåstjärn     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0490  Inlandsbanan Östersund - Ulriksfors Blad 4 Munkflohögen - Jämtlands Sikås     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0491  Inlandsbanan Östersund - Ulriksfors Blad 5 Gissleås - Hallviken     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0492  Inlandsbanan Östersund - Ulriksfors Blad 6 Mullnäset - Ulriksfors     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0493  Inlandsbanan Östersund - Ulriksfors Blad 7 Jämtlands Sikås - Hammerdal, Ulriksfors - Strömsund     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_15173  Inledningsanordning för Siemenslokomotivet       1908 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23924  Innehållsförteckning för upplagsplatser sid 1       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23925  Innehållsförteckning för upplagsplatser sid 2       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51513  Inredning av redskapsvagn för eldriften, avsedd att ingåi hjälptåg       -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1349-002  Insjön     Översikt - spår, växlar, signaler 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1349-003  Insjön     Illuminerad spårplan, fasad 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1349-001_1956-1958  Insjön, centrallås med ljussignaler + T-semafor för hamnspårsväxel     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1956 - 1958   [Järnvägsmuseet]
Ebr_22058  Instrumentering för laddning av tågbelysningsbatterierna      1924 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22974  Instrumentering för två 1000 kVA transformatorer i Hallsberg     Kopplingsschema  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_30686_-_Asea_84210  Instrumentskåp i strömbrytarvagn     Kopplingsschema 1940 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_16912  Instrumenttavla för Riksgränsbanans transformatorstationer      1913 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_17377  Instrumenttavla för Riksgränsbanans transformatorstationer      1917 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_19304  Instrumenttavla för transformatorstationer Polcirkeln, Lakaträsk, Gransjö      1920 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6660_1935  Interlockingreläer, kontaktutrustning      1935 -    [Järnvägsmuseet]
207462_1954  Islinge, enkelspårssträcka     Kopplingsschema signalsäkerhetsanläggning 1954 -    [Riksarkivet]
K145-Ebr_22098  Isolator för jordslutare      1939 -     [Järnvägsmuseet]
K2-Ebr_16493  Isolator för sektionsströmbrytare för Riksgränsbanans kontaktledning      1913 -     [Järnvägsmuseet]
K60-107-Ebr_22852  Isolator för återledning      1930 -     [Järnvägsmuseet]
K60-Ebr_21879  Isolator för återledning      1923 -     [Järnvägsmuseet]
K60b-Ebr_62156  Isolator för återledning      1954 -     [Järnvägsmuseet]
K171-Ebr_51677  Isolatorblock för hjälpkraftledning       -     [Järnvägsmuseet]
K171-Ebr_50062  Isolatorbock för belysningsledning      1926 -     [Järnvägsmuseet]
K212-Ebr_40714  Isolatorbock för betongbro vid dubbelspår      1933 -     [Järnvägsmuseet]
K210-Ebr_26245  Isolatorbock för broar (olika längder)      1947 -     [Järnvägsmuseet]
K61a-g-Ebr_19537  Isolatorbock för kontakt- och återledning      1923 -     [Järnvägsmuseet]
K62a-g-Ebr_19538  Isolatorbock för kontakt- och återledning      1923 -     [Järnvägsmuseet]
K161-162-Ebr_22849  Isolatorbock för kontaktledning      1930 -     [Järnvägsmuseet]
K161-162-Ebr_24274  Isolatorbock för kontaktledning      1941 -     [Järnvägsmuseet]
K161-162-Ebr_53114  Isolatorbock för kontaktledning      1950 -     [Järnvägsmuseet]
K283-Ebr_25129_a  Isolatorbock för kontaktledning på linjestolpe av betong      1944 -     [Järnvägsmuseet]
K163-164-Ebr_22851  Isolatorbock för kontaktledning. På omvriden stolpe      1930 -     [Järnvägsmuseet]
K163-164-Ebr_24275  Isolatorbock för kontaktledning. På omvriden stolpe      1941 -     [Järnvägsmuseet]
K63-64-Ebr_19704  Isolatorbock för omvriden stolpe      1924 -     [Järnvägsmuseet]
K210-Ebr_22801  Isolatorbock för vägbro       -     [Järnvägsmuseet]
K210-Ebr_23646  Isolatorbock för vägbro (balkbro)      1937 - 1941    [Järnvägsmuseet]
K210b-Ebr_23646  Isolatorbock för vägbro (balkbro)      1937 -     [Järnvägsmuseet]
K211-Ebr_50855  Isolatorbock för vägbro (räls- eller träbro)      1937 -     [Järnvägsmuseet]
K212-Ebr_50659  Isolatorbock för vägbro vid dubbelspår      1932 -     [Järnvägsmuseet]
K110-Ebr_22054  Isolatorbult      1924 -     [Järnvägsmuseet]
K3-Ebr_21330  Isolatorbult      1931 -     [Järnvägsmuseet]
K110b-Ebr_23073  Isolatorbult (för K5c)      1933 -     [Järnvägsmuseet]
K110-Ebr_23073_b  Isolatorbult för K5c (kontaktledning)      1933 -     [Järnvägsmuseet]
K4b-Ebr_22278  Isolatorbult för tunnlar      1926 -     [Järnvägsmuseet]
K4-Ebr_21385  Isolatorbult för upphängningspunkt i tunnlar      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K6c-Ebr_19301  Isolatorbygel för 1040 kg avspänning      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K6b-Ebr_16496  Isolatorbygel för 750 kg avspänning      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K1-5-60-70-145-Ebr_30585  Isolatorer för kontakt- o belysningsledning vid SJ       -     [Järnvägsmuseet]
K66-Ebr_60480  Isolatorfäste för återledning      1950 -     [Järnvägsmuseet]
K66a-Ebr_21888  Isolatorfäste för återledning      1924 -     [Järnvägsmuseet]
K66b-Ebr_24532_b  Isolatorfäste för återledning      1943 - 1950    [Järnvägsmuseet]
K66b-Ebr_24532_b_X  Isolatorfäste för återledning      1946 -     [Järnvägsmuseet]
K66b-k-Ebr_22036  Isolatorfäste för återledning      1931 -     [Järnvägsmuseet]
K66d-Ebr_22142_b  Isolatorfäste för återledning      1943 - 1950    [Järnvägsmuseet]
K66d-Ebr_51630_a  Isolatorfäste för återledning      1942 -     [Järnvägsmuseet]
K66e-Ebr_24547_b  Isolatorfäste för återledning      1942 -     [Järnvägsmuseet]
K66e-Ebr_24547_b_X  Isolatorfäste för återledning      1944 -     [Järnvägsmuseet]
K66e-l-Ebr_22308  Isolatorfäste för återledning      1931 -     [Järnvägsmuseet]
K66k-Ebr_24536_b  Isolatorfäste för återledning      1942 - 1949    [Järnvägsmuseet]
K66l-Ebr_24548_b  Isolatorfäste för återledning      1942 - 1950    [Järnvägsmuseet]
K66o-Ebr_25267  Isolatorfäste för återledning      1944 -     [Järnvägsmuseet]
K66-6-Ebr_53100  Isolatorfäste för återledning på omvriden bryggstolpe      1950 -     [Järnvägsmuseet]
K166-Ebr_22943  Isolatorfäste för återledning vid Z-stolpe      1931 -     [Järnvägsmuseet]
K66c-Ebr_24538  Isolatorfäste för återledning, avspänning på sträva      1947 -     [Järnvägsmuseet]
K66-Ebr_60479  Isolatorfäste för återledning. Avspänning på sträva      1950 -     [Järnvägsmuseet]
K66c-Ebr_22037  Isolatorfäste för återledning. Avspänning på sträva      1924 -     [Järnvägsmuseet]
K66d-Ebr_22142  Isolatorfäste för återledning. Avspänning på sträva      1924 -     [Järnvägsmuseet]
K66n-Ebr_23261  Isolatorfäste för återledning. Avspänning på sträva      1933 -     [Järnvägsmuseet]
K11a-Ebr_21388  Isolatorklämma för en utliggare      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K302-Ebr_26237  Isolatorklämma för K1b alt K1c      1947 -     [Järnvägsmuseet]
K305-Ebr_26220  Isolatorklämma för K5b alt K5c      1947 -     [Järnvägsmuseet]
K12a-Ebr_21389  Isolatorklämma för två utliggare      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K115-Ebr_22100  Isolatorklämma för vågpunkt å brygga      1924 -     [Järnvägsmuseet]
K13-Ebr_21390  Isolatorklämma för övre isolatorn vid förankringspunkt      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K8a-Ebr_16823a  Isolatorklämma med gaffel för avspänningsisolator      1924 -     [Järnvägsmuseet]
K10-Ebr_21387  Isolatorklämma med ledtappar      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K9-Ebr_16822  Isolatorklämma med öga för avspänningsisolator      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K9a-Ebr_16822a  Isolatorklämma med öga för avspänningsisolator      1924 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6018_1926-1946  Isoleringsdetaljer för rälsskarvar      1926 - 1946    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_31010  Isolerskarv av konsthartsimpregnerat trä för 24,3 kg räl, SDJ modell      1954 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_31008  Isolerskarv av konsthartsimpregnerat trä för SJ rälsmodell 1896 - 99      1954 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_31041  Isolerskarv av konsthartsimpregnerat trä för SJ rälsmodell 1940      1956 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6015_1926-1938  Isolerskarv för 1920 års rälsmodell (amerikansk räl)      1926 - 1938    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6183_1927-1930  Isolerskarv för Gällivarebanans rälsmodell      1927 - 1930    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6675_1935-1943  Isolerskarv för OKB 30 kg räl      1935 - 1943    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6016_1926-1950  Isolerskarv för _MVJ m fl 25 kg räl, OHJ m fl (DHdJ, HdSJ, SGGJ, UEJ, ÅBJ) 27,5 kg räl, NVHJ 24,8 kg räl      1926 - 1950    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_31043  Isolerskarv GDJ räl 32,1 kg      1956 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1299  Istrum     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
STJ2  Istrum Remningstorp Lerdala     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Is  Isums     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1949 -    [Riksarkivet]
T-1943_Isatra_1934  Isätra     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1934 -     [Järnvägsmuseet]
1_2ts3_1932-1935  Isätra Heby Morgongåva     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0465  Jakobsberg     Bangårdsritning 1951 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jakobsberg_1992  Jakobsberg     Bangårdsritning 1992 -    [-]
Ebrsi_2338-001  Jakobsberg     Översikt - spår, växlar, signaler 1960 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_2338-002  Jakobsberg     Spårledningar 1961 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_2338-003  Jakobsberg     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1961 - 1964    [Järnvägsmuseet]
E-30747  Jakobsberg plattforms- och genomgångstunnel     Sektion och plan 1961 -     [Järnvägsmuseet]
AmAJ1  Jakobsbyn Finntorp Kroppan Ömmeln Svanskog Hallanda Kättilsbyn     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_22352  Jakobsgatan (Stockholm C), schema för korsning av kontaktledningar      1926 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_18513  Jakobsgatan i Stockholm, förslag till korsning mellan järnvägens och spårvägens kontaktledning       -     [Järnvägsmuseet]
3tsJhkg  Jakobshyttan grusgrop     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0163_3  Jemshög / Jämshög     Bangårdsritning 1914 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1285  Jerla / Saltsjö Järla     Bangårdsritning  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jerna  Jerna / Järna     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0139  Johanneshus / Johannishus     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Johannisberg  Johannisberg     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1941 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_24357  Johannisberg     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0162_28  Johannishus     Bangårdsskiss 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
2  Johannishus Edestad Ronneby Djupadal Kallinge     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
14_1931-1936  Johansfors     Bangårdsritning 1931 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
14_1931-1943  Johansfors     Bangårdsritning 1931 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1146-005  Johansfors     Illuminerad spårplan, fasad 1964 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1146-001_1947-1955  Johansfors     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1947 - 1955    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0469  Johansfors     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1947 - 1968   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_495-001  Jokkmokk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1964 - 1965    [Järnvägsmuseet]
5  Jonsberg Öbnebo Arkösund     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0472  Jonsered     Bangårdsritning 1929 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jonsered  Jonsered     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1790-001  Jonsered     Översikt - spår, växlar, signaler 1960 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1790-003  Jonsered     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1961 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1790-005  Jonsered     Illuminerad spårplan, fasad 1961 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1790-650  Jonsered     Illuminerad spårplan, förbindning 1961 - 1962    [Järnvägsmuseet]
5ts15_1930-1936  Jonsered Lerum      Bangårdsskiss 1932 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1790-002V  Jonsered riktning Lerum     Spårledningar 1961 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1790-002H  Jonsered riktning Partille     Spårledningar 1961 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0204  Jordberga     Bangårdsritning 1920 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jordbro_1980  Jordbro     Bangårdsritning 1980 -    [-]
Jordbro_197901-198008  Jordbro     Bangårdsskiss 1979 - 1980    [Svenska Järnvägsklubben]
Jordholmen  Jordholmen     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0473  Jordholmen     Bangårdsritning 1937 -  Decauvillespår till Lantmännens magasin   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0474  Jordholmen     Bangårdsritning 1950 -  Decauvillespår till Lantmännens magasin   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
C_1987_1909-1916  Jordholmen     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1909 - 1916   [Göteborgs landsarkiv]
7-10ts3_1939  Jordholmen Arrie Lockarp Fosieby      Bangårdsskiss  - 1939    [Svenska Järnvägsklubben]
K337a-Ebr_61794  Jordningsbygel för Al-lina      1957 -     [Järnvägsmuseet]
K252b-Ebr_63338  Jordningsklämma för hjälpkraftledning. Sammanställning      1957 -     [Järnvägsmuseet]
K338a-Ebr_54123  Jordningsplatta (kontaktledning)      1954 -     [Järnvägsmuseet]
S5-Ebr_18937_a  Jordslutare (kontaktledning)      1925 -     [Järnvägsmuseet]
K250-Ebr_23505  Jordtrådsskydd      1939 -     [Järnvägsmuseet]
K250-Ebr_60767  Jordtrådsskydd      1939 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_187-002  Jugansbo, centrallås med ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1939 - 1960    [Järnvägsmuseet]
MMJ  Jula Säckestad     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Jularbo  Jularbo     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0476  Jularbo     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1959 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
9-11ts4a_1931-1934  Julseryd / Julsryd lp      Bangårdsskiss 1931 - 1934    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_JuAn  Juån     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
10050a  Jüdel vevapparat med signalvevar, låsvevar och blockfält     Fasad och sektion 1912 -  Jüdel-katalog   [Järnvägsmuseet]
11_1935  Jädersbruk Ålsäng Fellingsbro Oppboga Ullersäter Vanneboda     Bangårdsskiss  - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0290_1920  Jädraås     Bangårdsritning 1920 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0484  Jämjöslätt     Bangårdsritning 1943 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0162_12  Jämshög     Bangårdsskiss 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_15130  Jänrvägsmotor för enfas växelström      1905 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Jarbo  Järbo     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
39-467_Jl-Sk_1936  Järla (Saltsjö-Järla) - Nacka - Sickla     Översikt - spår, växlar, signaler 1936 -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J1_-0486  Järlåsa     Bangårdsritning  -  Troligen decauvillespår torvströfabrik mm   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_JarlAsa  Järlåsa     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  - 1929 Decauvillespår e d?   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1120-001_1947-1963  Järlåsa     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1947 - 1963    [Järnvägsmuseet]
4ts5_1932-1935  Järna      Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0487  Järna     Bangårdsritning 1952 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0488  Järna     Bangårdsritning 1916 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jarna_1980-1988  Järna     Bangårdsritning 1980 - 1988   [-]
Jarna_19791015  Järna     Bangårdsskiss 1979 - 1979    [Svenska Järnvägsklubben]
Jarna_c1990  Järna     Bangårdsskiss 1990 - 1990 Årtalet ungefärligt  [Svenska Järnvägsklubben]
Jarna  Järna     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -  Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
C_50209_1950  Järna - Södertälje södra - Rönninge - Uttran - Tumba - Tullinge - Huddinge - Stuvsta - Älvsjö - Årsta - Tanto linjeblockering     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1937 - 1950   [Riksarkivet]
Jvm1184_J5_-0001  Järna - Södertälje södra - Rönninge - Uttran - Tumba - Tullinge - Huddinge - Stuvsta - Älvsjö - Årsta - Tanto linjeblockering      Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler  - 1967 Bbrsi ritning C 50209  [Riksarkivet]
H261-3  Järnboås     Kopplingsschema signalsäkerhetsanläggning 1972 - 1973    [Riksarkivet]
H261-4  Järnboås     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1972 - 1973    [Riksarkivet]
Jarnboas_fslg_1973  Järnboås     Instruktion 1973 -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-0487  Järnbrott     Bangårdsritning  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jarnetrask  Järneträsk     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1915 - 1943 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Ebr_24206  Järneträsk     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
13-20ts3_1930-1936  Järneträsk Älvsby tegelbruk Korsträsk Älvsby (Älvsbyn)     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J5_-0490  Järneträsk - Korsträsk, vägsignalanläggning vid Lillträskvägen     Kopplingsschema 1955 - 1968    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1632_1905  Järnforsen     Bangårdsritning 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_439-001  Järnforsen     Översikt - spår, växlar, signaler 1949 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0317  Järnskog / Beted     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_15565  Järnstolpe för 80 kV (Malmbanan)      1911 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15575  Järnstolpe för 80 kV och brytningsvinkel större än 10 grader (Malmbanan)      1911 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15562  Järnstolpe för 80 kV, rak-linje (Malmbanan)      1911 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_621-001  Järnvägs- och landsvägsbron över Pite älv vid Trollforsen (Piteälvsbron), huvudljussignaler och elektr fällbommar     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1959 Kombinerad bro   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_617-001  Järnvägs- och landsvägsbron över Stora Lule älv (Luleälvsbron), huvudljussignaler och elektr fällbommar     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1942 - 1960 Kombinerad bro   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_617-001_GamStlv  Järnvägs- och landsvägsbron över Stora Lule älv (Luleälvsbron), tidigare fällbomsvindspel och hävstångsställverk       -  Kombinerad bro   [Järnvägsmuseet]
BroHinder_1916  Järnvägsbroar vid Norsholm, Motala och Töreboda, grafisk framställning av hinderlighet för kanaltrafiken      1916 -     [Riksarkivet]
BroHinder_1916  Järnvägsbroar vid Norsholm, Motala och Töreboda, grafisk framställning av hinderlighet för kanaltrafiken      1916 -     [Riksarkivet]
BroHinder_1916  Järnvägsbroar vid Norsholm, Motala och Töreboda, grafisk framställning av hinderlighet för kanaltrafiken      1916 -     [Riksarkivet]
E-30504  Järnvägsmuseum Torsgatan Stockholm, entré     Skyltar 1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_61602  Järnvägsskolans kurslokaler, manöveranläggning i talarstolen, principschema      1953 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15510  Järnvägsverkstaden i Bollnäs, upphängning och montage för golvtravers, trefas kontaktledning      1909 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0493  Järpen     Bangårdsritning 1936 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1562  Järpetorp     Översikt - spår, växlar, signaler 1924 - 1926    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_2277-050  Järpås     Illuminerad spårplan, fasad 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
T-1943_JarvsO  Järvsö     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1918 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0491  Järvsö / Jerfsö     Bangårdsritning 1909 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0492  Järvsö bangårdsbelysning     Bangårdsritning 1936 - 1959    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0494  Jönköping     Bangårdsritning 1939 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J5_-0035  Jönköping     Plan och profil 1874 -  Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader. II Södra Stambanan   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_JOnkOping_C  Jönköping C     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6493_1933  Jönköping C, växelkontakt i förbindelse med svängbron     Sektion och plan 1933 -    [Järnvägsmuseet]
0_251391__1_1  Jönköping lokstall     Fasad och plan  -     [Järnvägsmuseet]
0343_201_187x  Jönköping, svängbro och del av bangård      1870-talet -  Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarne jemte plan- och profilritningar öfver broarne tillstötande områden   [Riksarkivet]
0343_201_187x  Jönköping, svängbro och del av bangård      1870-talet -  Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarne jemte plan- och profilritningar öfver broarne tillstötande områden   [Riksarkivet]
5tsJonkC_1937  Jönköpings central     Bangårdsskiss  - 1937    [Svenska Järnvägsklubben]
70_1932-1940  Jönköpings hamn     Bangårdsritning 1932 - 1940    [Svenska Järnvägsklubben]
70_1932  Jönköpings hamn     Bangårdsritning 1932 - 1932 Korsande decauvillespår e d?   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0635  Jönköpings hamn     Bangårdsritning 1913 -  Inkl smalspår vid Munksjö fabriker   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
15a  Jönköpings hamn del 1, infarten från Vaggeryd     Bangårdsskiss 1930-talet? -    [Svenska Järnvägsklubben]
15b  Jönköpings hamn del 2, området kring lokstall och stationshus mm     Bangårdsskiss 1930-talet? -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1870-001_1961  Jönköpings hamn inkl Jordbron     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1961 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_JOnkOpings_strand  Jönköpings strand     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -  SJ och JGJ spår   [Järnvägsmuseet]
JGJ1  Jönköpingsstrand Jönköpings östra Rosendala Huskvarna Gisebo Vistakulle Drättinge     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0496  Jönåker     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jonaker_1980-1981  Jönåker     Bangårdsritning 1980 - 1981   [-]
T-1943_JOnAker  Jönåker     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1449-011  Jönåker     Spårledningar 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1449-021  Jönåker     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Jonaker_c1968  Jönåker     Manöverapparat  -    [-]
Jvm1184_J1_-0499  Jörlanda     Bangårdsritning 1916 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_JOrlanda  Jörlanda     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1938    [Järnvägsmuseet]
C-2226_1911-1960  Jörlanda     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell  -     [Riksarkivet]
C-2226_stlv_1911-1960  Jörlanda     Ställverksapparat  -     [Riksarkivet]
Bas_732-003_1976  Jörlanda     Illuminerad spårplan, fasad 1976 -     [-]
Jvm1184_J5_-0497  Jörlanda     Illuminerad spårplan, fasad 1961 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J5_-0498  Jörlanda, tågankomstsignalering     Kopplingsschema 1955 - 1968    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
20tsJorn_1932-1936  Jörn     Bangårdsskiss 1932 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0501  Jörn     Bangårdsritning  - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jorn  Jörn     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1940 - 1943 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Ebr_24149  Jörn     Kopplingsschema kontaktledning  - 1942    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0500  Jörn, förslag till ombyggnad     Bangårdsritning 1925 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_51476  Jörn, grundplan för 10 kV ställverk i skyddsrum      1940 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0321  Jössefors     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
DVVJ1  Jössefors Rådane Växvik     Bangårdsskiss 1936 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Bbr_C-6896_1940-1948  Kabelgarnityr montering av signaler (semafor, ljussignal, vägskydd mm)      1940 - 1948    [Järnvägsmuseet]
K137-Ebr_22193  Kabelklämma 130 mm2       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_62916  Kabelmärken (rakskarvbox, avgreningsbox, pupinbox, kondensatorskarv)      1956 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22919  Kabelmärken för skarvbox, avgreningsbox och pupinbox      1931 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_30512  Kabelschema för omformarestation i Uppsala     Situationsplan 1934 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_30511  Kabelschema för omformarestationen i Krylbo lokstall     Situationsplan 1934 - 1935   [Järnvägsmuseet]
Ebr_40732  Kabelschema för omformarestationen i Laholm     Situationsplan 1935 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_40529  Kabelschema för omformarestationen i Mjölby     Situationsplan 1932 - 1934   [Järnvägsmuseet]
Ebr_40582  Kabelschema för omformarestationen vid Alvesta     Situationsplan 1933 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_40891  Kabelschema för omformarestationen Älvkarleö     Situationsplan 1938 -    [Järnvägsmuseet]
K128-Ebr_22156  Kabelsko 130 mm2      1925 -     [Järnvägsmuseet]
K132-Ebr_22188  Kabelsko 130 mm2       -     [Järnvägsmuseet]
K132-Ebr_23146  Kabelsko 130 mm2      1933 -     [Järnvägsmuseet]
K133-Ebr_22189  Kabelsko 130 mm2       -     [Järnvägsmuseet]
K134-Ebr_22190  Kabelsko 130 mm2       -     [Järnvägsmuseet]
K135-Ebr_22191  Kabelsko 130 mm2       -     [Järnvägsmuseet]
K136-Ebr_22192  Kabelsko 130 mm2       -     [Järnvägsmuseet]
K200-Ebr_23150  Kabelsko 50 mm2      1933 -     [Järnvägsmuseet]
K126-Ebr_22148  Kabelsko mellan förbiledning (130 mm2) och sektionsströmbrytare      1925 -     [Järnvägsmuseet]
K201-Ebr_22956  Kabelsko till sektionsströmbrytare för belysningsledning      1931 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_55406  Kabeltågets sammansättning, principskiss      1961 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_55406  Kabeltågets sammansättning, principskiss      1961 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0224  Kaffatorp     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
7  Kaffatorp Immeln Gyvik lp Tubbarp     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0503  Kaisepakte     Bangårdsritning  - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0504  Kalixfors     Bangårdsritning  - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_922-003_1950-1957  Kalkbacken, Gudmundstorp (Sala - Saladamm)     Översikt - spår, växlar, signaler 1950 - 1957   [Järnvägsmuseet]
Kalleguta_1906  Kalleguta     Bangårdsritning 1906 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0505  Kallholsfors     Bangårdsritning  -  Decauvillespår tillhörigt AB Skattungbyns Kalkbruk   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1054-002_1955  Kallholsfors     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1955 -     [Järnvägsmuseet]
Kallhall_1980-1981  Kallhäll     Bangårdsritning 1980 - 1981   [-]
Kallhall_196809-197709  Kallhäll     Bangårdsskiss 1968 - 1977    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1212-011  Kallhäll     Spårledningar 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1212-021  Kallhäll     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
05  Kallhäll Stäket     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0143  Kallinge     Bangårdsritning 1917 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0506  Kallinge     Bangårdsritning 1945 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0507  Kallinge     Bangårdsritning 1949 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1611-001_1960-1963  Kallinge     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1960 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1611-004_1958-1960  Kallinge     Spårledningar 1958 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Kalmar_C_I  Kalmar C     Spår, byggnader, bangårdsbelysning 1941 -     [Järnvägsmuseet]
Kalmar_C_II  Kalmar C     Spår, byggnader, bangårdsbelysning 1938 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1555-002a  Kalmar C - (Kalmar S)     Ställverksapparat 1947 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1555-002_1947-1960  Kalmar C - (Kalmar S)     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1947 - 1960    [Järnvägsmuseet]
KJ1_1928  Kalmar central     Bangårdsskiss  - 1928    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1555-004_1955-1959  Kalmar S rangerbangård, norra delen     Översikt - spår, växlar, signaler 1955 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1555-003_1954-1957  Kalmar S, provisorisk ändring av signalsäkerhetsanläggning i samband med bangårdsombyggnad     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1954 - 1957    [Järnvägsmuseet]
Ebr_200188  Kalmar södra     Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1555-005_1955-1963  Kalmar västra     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1955 - 1963    [Järnvägsmuseet]
1  Kalmar västra Berga by (Funkabo, Norrslätt) Kläckeberga Förlösa Läckeby Svartingstorp Rockneby     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0642  Kalmar västra, lokstation vid Fredriksdal     Bangårdsritning 1917 - 1920    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Kalmarsand_197909  Kalmarsand     Bangårdsskiss 1979 - 1979    [Svenska Järnvägsklubben]
E-239  Kantorp / Sköldinge, förslag till godsmagasin     Fasad och plan 1892 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0509  Karbenning     Bangårdsritning 1909 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Karbenning  Karbenning     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0508  Karbenning     Översikt - spår, växlar, signaler 1958 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_525-001  Karhuvaara     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Karlberg_198010-198010  Karlberg     Bangårdsskiss 1980 - 1980    [Svenska Järnvägsklubben]
S860-021_2007-2008  Karlberg     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 2007 - 2008    [-]
Jvm1184_J1_-0510  Karlsborg     Bangårdsritning 1940 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Karlsborg  Karlsborg     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -     [Järnvägsmuseet]
E-300  Karlsborg stationshus     Fasad och plan  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_50978  Karlsborg, karta över land- och sjöflygstationerna, luftledningar mm      1936 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_65241  Karlsborg, skyddssektion vid flygplansväg km 354      1960 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0511  Karlsby     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Karlsby_1931-1975  Karlsby     Bangårdsritning 1931 - 1975   [-]
T-1943_Karlsby  Karlsby     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
KVBJ1  Karlshamn     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0125  Karlshamn     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0126  Karlshamn     Bangårdsritning 1902 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0130  Karlshamn     Bangårdsritning 1907 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0131  Karlshamn     Bangårdsritning 1904 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0132  Karlshamn     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0162_18  Karlshamn     Bangårdsskiss 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
E-28853_C  Karlshamn nytt stationshus     Situationsplan 1956 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0129  Karlshamn, förslag     Bangårdsritning 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0127  Karlshamn, spår å östra hamnkajen     Bangårdsritning 1894 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0128  Karlshamns södra station     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0134  Karlskrona     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0135  Karlskrona     Bangårdsritning 1919 -  Normal- och smalspår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0162_32  Karlskrona     Bangårdsskiss 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0236  Karlskrona     Bangårdsritning 1890 - 1916   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
CWJ1  Karlskrona     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
1  Karlskrona BKB Gullberna     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1527-002_1957-1962  Karlskrona C och N, anläggning med ställarställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1957 - 1962    [Järnvägsmuseet]
CWJ2  Karlskrona hamnspår     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0238  Karlskrona hamnspår, på Norra kajen     Bangårdsritning 1899 - 1912   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0237  Karlskrona hamnspår, åt Skeppsbron     Bangårdsritning 1890 - 1916   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0512  Karlskrona Norra     Bangårdsritning 1943 -  Inkl spårvägsspår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1527-003_1957  Karlskrona, iluminerad spårplan för ställverket      1957 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1527-004_1957-1959  Karlskrona, iluminerad spårplan för tågexp      1957 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0513  Karlslund     Bangårdsritning 1916 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Karlslund  Karlslund     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -     [Järnvägsmuseet]
3ts16_1932-1935  Karlslund Lindbacka Gräveby     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0518  Karlsro     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
KaHbf_1919_Organ  Karlsruhe, der neue Personenbahnhof. Spår, signaler, ställverk      1919 -  Från Organ f d Fortschritte des Eisenbahnwesens, 1919   [-]
Jvm1184_J1_-0514  Karlstad     Bangårdsritning 1913 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
IID6T7_1936  Karlstad C     Bangårdsskiss  - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Karlstad_C  Karlstad C     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6332_A_1942  Karlstad C - Sjötullen     Illuminerad spårplan, fasad 1942 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_20281  Karlstad C och Karlstad Ö     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51539  Karlstad C, stationär tågvärmeanläggning     Situationsplan  - 1941   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0515  Karlstad Central     Bangårdsritning 1918 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
E-30788  Karlstad central väntsal     Inredning 1961 -     [Järnvägsmuseet]
E-30599  Karlstad stationshus bottenvåning     Plan 1960 -     [Järnvägsmuseet]
0343_501_187x  Karlstad [C] och svängbron över Klarälvens västra gren      1870-talet -  Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarne jemte plan- och profilritningar öfver broarne tillstötande områden   [Riksarkivet]
0343_501_187x  Karlstad [C] och svängbron över Klarälvens västra gren      1870-talet -  Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarne jemte plan- och profilritningar öfver broarne tillstötande områden   [Riksarkivet]
0343_511_187x  Karlstad [C] och svängbron över pråmkanalen      1870-talet -  Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarne jemte plan- och profilritningar öfver broarne tillstötande områden   [Riksarkivet]
0343_511_187x  Karlstad [C] och svängbron över pråmkanalen      1870-talet -  Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarne jemte plan- och profilritningar öfver broarne tillstötande områden   [Riksarkivet]
T-1943_Karlstads_Ostra  Karlstad Ö     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Karlstad_Ostra_hamnbang  Karlstad Ö - hamnbangården     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_835-002  Karlstad Ö, plankorsning mellan Lantvärnsgatan och hamnspår     Vägskydd 1964 - 1966    [Järnvägsmuseet]
B1346  Karlstad östra     Bangårdsskiss 1976 -    [Riksarkivet]
B1346_1982  Karlstad östra     Bangårdsskiss 1982 -    [Riksarkivet]
IID6T6_1936  Karlstad östra     Bangårdsskiss  - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0517  Karlstad Östra     Bangårdsritning 1934 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
B-566-8  Karlstad östra     Bangårdsskiss 1921 -     [Järnvägsmuseet]
B-566-9  Karlstad östra, bro över Klarälven, kontaktledningsstolpar      1935 -     [Järnvägsmuseet]
B1347  Karlstad östra, rangeringsbangård     Bangårdsskiss 1976 -    [Riksarkivet]
Jvm1184_J1_-0521  Karmansbo     Översikt - spår, växlar, signaler 1952 - 1954   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
3_1935  Karmansbo Uttersberg Forshammar Källfallet Bäckgruvan     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0522  Karpalund     Bangårdsritning 1946 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0523  Karpalund     Bangårdsritning 1946 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
3_1929  Karpalund Önnestad Fridhem     Bangårdsskiss  - 1929   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0524  Karptjärn     Bangårdsritning 1915 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0525  Karsbäcken     Bangårdsritning 1919 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Karsbacken  Karsbäcken     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1940 - 1942 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Ebr_24146  Karsbäcken     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
21ts9_1930-1936  Karsbäcken Kusfors Lidlund     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0526  Karsjö     Bangårdsritning 1881 - 1916    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0527  Karsjö     Bangårdsritning 1954 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_KarsjO  Karsjö     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15536  Karta över området mellan Risbäcks station och arbetsspåret till Porjus      1910 -    [Järnvägsmuseet]
20ts11c  Karungi     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0528  Karungi     Bangårdsskiss  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0529  Karungi     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_679-001  Karungi     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1941 - 1953    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_679-001_ftab  Karungi     Förreglingstabell 1941 - 1953    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_679-002  Karungi     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1958 - 1960    [Järnvägsmuseet]
KarungiUrlastn_1941-1942  Karungi, förslag till urlastningsbryggor     Bangårdsskiss 1941 - 1942    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0530  Kasajokk     Bangårdsritning 1940 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0531  Kasajokk     Bangårdsritning 1940 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
19-20ts17_1936  Kasajokk / Kasajåkk Kuosakåbbå Jutsajaure Luspebryggan      Bangårdsskiss  - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
1  Kastberga Kungshult Munkarp Snogeröd Fogdarp Osbyholm Hörby     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
SOJ7  Kastlösa Skärlöv Ölands Segerstad Torngård     Bangårdsskiss Ca 1930-talet -     [Svenska Järnvägsklubben]
Kastlosa_1920  Kastslösa     Bangårdsritning 1920 -     [Svenska Järnvägsklubben]
4tsK_1932-1935  Katrineholm     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0534  Katrineholm     Bangårdsritning 1922 -  Anslutande linbana   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Katrineholm  Katrineholm     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
Katrineholm_1964-1988  Katrineholm     Bangårdsritning 1964 - 1988    [-]
C_800-006_1949  Katrineholm     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1949 -     [-]
Jvm1184_J3_-0720  Katrineholm - Malmö Blad 10 Stjärneborg - Flisby     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0640  Katrineholm - Malmö Blad 2 Linjeprofil Simons Torp - Åby Station     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0650  Katrineholm - Malmö Blad 3 Linjeprofil Loddby - Eksund     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0660  Katrineholm - Malmö Blad 4 Linjeprofil Okna Station - Gistad     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0670  Katrineholm - Malmö Blad 5 Törnevalla - Linköping     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0680  Katrineholm - Malmö Blad 6 Malmslätt - Sya Station     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0690  Katrineholm - Malmö Blad 7 Mjölby - Strålsnäs     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0700  Katrineholm - Malmö Blad 8 Boxholm - Sommen     Profil 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0710  Katrineholm - Malmö Blad 9 Tranås - Frinnaryd     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_26974  Katrineholm, avståndsmanövrering av frånskiljare      Kabelplan  -     [Järnvägsmuseet]
C_3630  Katrineholm, provisorisk förregling i östra änden     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1920 -     [Riksarkivet]
Ebrsi_800-002_1942-1947  Katrineholm, östra änden, vevapparat och stationsblockering     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1942 - 1947    [Järnvägsmuseet]
8-12ts18_1931-1937  Kattarp     Bangårdsskiss 1931 - 1937    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0532  Kattarp     Bangårdsritning 1916 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Kattarp  Kattarp     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1936 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_107-001  Kattarp     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1958 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_107-004  Kattarp     Illuminerad spårplan, fasad 1938 - 1958    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_107-005  Kattarp     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1939 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_107-002_1938-1958  Kattarp     Förreglingstabell 1938 - 1958    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_107-003_1938-1959  Kattarp     Spårledningar 1938 - 1959   [Järnvägsmuseet]
Kattarp_VoVk1904  Kattarp skiss till första mekaniska anläggningen     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell ca 1900 -  Från 'Kungl väg- och vattenbyggnadskåren 1851 - 1901', Stockholm 1904, sid 405 f   [Göteborgs landsarkiv]
Bbr-C3288_1918-1924  Kattarp, anläggning med två mekaniska ställverk      1918 - 1924    [Riksarkivet]
Bbr-C3288_1918-1924_stnblapp  Kattarp, delförstoring stationsblockapparat      1918 - 1924    [Riksarkivet]
Jvm1184_J1_-0533  Kattisavan     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
K124b-Ebr_22948  Kaus för 130 kvmm lina      1931 -     [Järnvägsmuseet]
K124c-Ebr_51978_a  Kaus för 208 mm2 aluminiumlina      1944 -     [Järnvägsmuseet]
K123-Ebr_63778  Kaus för 6 mm tråd      1959 -     [Järnvägsmuseet]
K187-Ebr_50059  Kaus vid broar (kontaktledning)      1926 -     [Järnvägsmuseet]
K123-124-Ebr_22146  Kauser för 6 mm tråd och 130 kvmm lina      1925 -     [Järnvägsmuseet]
HSJ2  Kavlås Övertorp Ekedalen     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0540  Kerkejaure     Bangårdsritning 1941 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0541  Kerkejaure     Bangårdsritning 1941 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_202-001  Kerkejaure (Arvidsjaur - Jokkmokk).Lastplats, kontrollåsförregling     Översikt - spår, växlar, signaler 1937 - 1948    [Järnvägsmuseet]
3_1935  Kerstinbo      Bangårdsskiss  - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_186-002  Kerstinbo, centrallås med ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1938 - 1960    [Järnvägsmuseet]
K73-Ebr_21417  Kettinghjul (kontaktledning)      1920 -     [Järnvägsmuseet]
Kihlsmo  Kihlsmo / Kilsmo     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
IID6T9_1930-1936  Kil     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0543  Kil     Bangårdsritning 1951? -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0544  Kil     Bangårdsritning  - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Kil  Kil     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_20251  Kil     Kopplingsschema kontaktledning  - 1941    [Järnvägsmuseet]
1736-002  Kil     Förreglingstabell 1957 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1736-004  Kil     Illuminerad spårplan, fasad 1955 - 1961    [Järnvägsmuseet]
A1f  Kil - Säffle - Åmål     Grafisk översikt signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd mm 1950 -     [Riksarkivet]
Ebr_55093  Kil omformarstation, placering av fjärrkontrollutrustning i kontrollrum      1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1736-003H  Kil riktning Fryksta, Deje, Skåre     Spårledningar 1956 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1736-003V  Kil riktning Tolita, Fagerås, Edsvalla     Spårledningar 1956 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1736-001  Kil ställarställverksanläggning     Översikt - spår, växlar, signaler 1955 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1736-001_A  Kil ställarställverksanläggning     Manöverapparat 1955 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebr_24309  Kil, avståndsmanövrering av frånskiljare      1941 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0545  Kilafors     Bangårdsritning 1894 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Kilafors  Kilafors     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
19_1931  Kilan / banföreningen vid Torup     Bangårdsritning 1931 - 1931 Triangelspår   [Svenska Järnvägsklubben]
K34a-Ebr_23127  Kilklämma       1933 -     [Järnvägsmuseet]
K34b-Ebr_23755  Kilklämma       1938 -     [Järnvägsmuseet]
K34-Ebr_21423  Kilklämma (kontaktledning)      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K34a-Ebr_26915  Kilklämma (kontaktledning)      1950 -     [Järnvägsmuseet]
K34b-Ebr_54069  Kilklämma för 65-100 mm2 kontakttråd och 50 mm2 lina      1954 -     [Järnvägsmuseet]
K151-Ebr_22267  Kilklämma till sektionsisolator      1926 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0546  Killeberg     Bangårdsritning 1927 -  Decauvillespår för torvströ   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Killeberg_1927  Killeberg     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1927 -  Inkl decauvillespår för torv   [Järnvägsmuseet]
330_1959_1-3  Kilometertavla, 200-meterstavla, stationstavla      1959 -  SJ bantekniska föreskrifter särtryck 330 Tm Tavlor och märken   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0547  Kilsmo     Bangårdsritning 1905 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Kilsmo_1963-1993  Kilsmo     Bangårdsritning 1963 - 1993    [-]
4ts10_1932-1935  Kilsmo (inkl 891-bana till Brevens bruk) Pålsboda (inkl NÖJ)     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
E-2  Kilsmo stationshus     Exteriör 1861 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_53324  Kilsmo, montageschema för fjärrkontroll av frånskiljare      1951 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0548  Kilvo     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0549  Kimstad     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Kimstad_-1978  Kimstad     Bangårdsritning  - 1978    [-]
Kimstad_c1990  Kimstad     Bangårdsskiss 1990 - 1990 Årtalet ungefärligt  [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Kimstad  Kimstad     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1385-002  Kimstad     Översikt - spår, växlar, signaler 1963 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1385-003  Kimstad     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1385-004  Kimstad     Spårledningar 1964 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1385-005  Kimstad     Illuminerad spårplan, fasad 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1385-750  Kimstad     Illuminerad spårplan, förbindning 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0550  Kingelstad     Bangårdsritning 1905 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Kingelstad_1954  Kingelstad, semaforbelysning mm      1954 -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J1_-0551  Kinna     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0552  Kinnahult     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
21_1931-1943  Kinnared     Bangårdsritning 1931 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
21_1931  Kinnared     Bangårdsritning 1931 - 1931    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1685-003  Kinnared reläställverk     Översikt - spår, växlar, signaler 1964 - 1965    [Järnvägsmuseet]
91_1932-1943  Kinnarp     Bangårdsritning 1932 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0553  Kinstaby     Översikt - spår, växlar, signaler 1887 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
19ts12_1936  Kiruna     Bangårdsskiss  - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_55379-2  Kiruna - Björnfjell, fjärrkontroll av frånskiljare via fjb, indikeringslista      1962 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_55379-1  Kiruna - Björnfjell, fjärrkontroll av frånskiljare via fjb, manöverlista      1961 - 1962    [Järnvägsmuseet]
E-3489  Kiruna - elektrisk lokstation, revisionsverkstad samt transformatorstation     Exteriör 1912 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_19339  Kiruna - Gällivare     Kontaktledningens sektionering 1921 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_55227  Kiruna - Gällivare, fjärrkontroll av frånskiljare via fjb     Manövrer och indikeringar, förteckning 1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_20241  Kiruna C     Kopplingsschema kontaktledning  - 1941    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0554  Kiruna Central     Bangårdsritning 1935 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
E-27930  Kiruna gamla transformatorstation, inredning av personallokaler     Sektion och plan 1954 - 1955   [Järnvägsmuseet]
E-27930_A  Kiruna gamla transformatorstation, inredning av personallokaler     Plan 1954 - 1955   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0555  Kiruna Lokbangård     Bangårdsritning 1949 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0556  Kiruna Malmbangård     Bangårdsritning 1935 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
E-29362  Kiruna malmbangård tillbyggnad och ändring av ställverkshus     Fasad och plan 1957 -     [Järnvägsmuseet]
0_251823_002_1_1  Kiruna malmbangård, bostadshus     Exteriör 1946 - 1947    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1811-013  Kiruna malmbangård, geografiskt schemasystem     Kopplingsschema signalsäkerhetsanläggning 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
3646_1928  Kiruna spårvägar profil      1928 -    [Riksarkivet]
Ebr_16566  Kiruna transformatorstation, sammanställning     Plan 1913 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16567  Kiruna transformatorstation, sammanställning     Sektion 1913 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16568  Kiruna transformatorstation, sammanställning     Sektion 1913 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16569  Kiruna transformatorstation, sammanställning     Sektion 1913 -     [Järnvägsmuseet]
E-28966  Kiruna ungkarlsförläggning möbleringsplan     Plan 1956 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15567  Kiruna, elektrisk lokstation och revisionsverkstad samt transformatorhus     Fasad och sektion 1911 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15568  Kiruna, elektrisk lokstation och revisionsverkstad samt transformatorhus     Exteriör 1911 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_55208  Kiruna, fjärrmanövrering av zongränsbrytare från omformarstationen     Kopplingsschema 1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15529  Kiruna, förslag till reparationsverkstad och transformatorstation     Sektion och plan 1910 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15550  Kiruna, förslag till reparationsverkstad och transformatorstation     Sektion och plan 1911 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_18254  Kiruna, förslag till tillbyggnad av reparationsverkstaden     Sektion och plan 1917 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15545  Kiruna, förslag till transformatorhus     Sektion och plan 1911 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_50539  Kiruna, ledningsnät för bostdsuppvärmning och kokning       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21711  Kiruna, omformare 150 kVA      1922 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21654  Kiruna, omformare enfas - likstrom 100 kW      1921 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21655  Kiruna, omformare trefas - likstrom 100 kW      1921 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_16587  Kiruna, reparationsverkstad och transformatorstation     Sektion och plan 1913 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16501  Kiruna, Torneträsk, Abisko och Vassijaure, trappa i transformatorstation     Konstruktionsdetaljer 1912 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15588  Kiruna, transformatorstation     Sektion 1912 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16780  Kiruna, överföringsledning och matning, schematisk bild      1914 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1799  Kisa     Bangårdsritning 1900 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Kisa_1958-1988  Kisa     Bangårdsritning 1958 - 1988    [-]
2276_1975  Kisa     Bangårdsritning 1975 -    []
Kisa66_1954-1958  Kisa     Bangårdsskiss 1954 - 1958   []
Kisa_1958-1973a  Kisa     Bangårdsritning 1958 - 1973    [-]
Kisa_1958-1973b  Kisa     Bangårdsritning 1958 - 1973    [-]
Ebrsi_713-002_1955-1977  Kisa     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1955 - 1977    [-]
Ebrsi_713-002_1955-1977_ftab  Kisa     Förreglingstabell 1955 - 1977    [-]
Ebrsi_713-002_1955-1977_stlv  Kisa     Ställverksapparat 1955 - 1977    [-]
25796_1949  Kisa - Verveln, industrispår till Långasjönäs pappersbruk     Bangårdsritning 1949 -     [-]
Ebrsi_715-002_1953-1964  Kisa, anläggning med centralapparat     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1953 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_715-005_1955  Kisa, anläggning med centralapparat     Illuminerad spårplan, fasad 1955 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_715-006_1960  Kisa, anläggning med centralapparat     Spårledningar 1960 -     [Järnvägsmuseet]
7-7333_1972-1981  Kisa, förslag industrispår till Bjärkerydsområdet     Bangårdsritning 1972 - 1981    [-]
6-7003_1969  Kisa, industrispår till Kindasågverket     Bangårdsritning 1969 -     [-]
Ebrsi_41013_1955  Kittlakull, låsapparat för lastplatsförregling      1955 -     [-]
37  Klackberg     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Klackberg_1932-1971  Klackberg     Bangårdsritning 1932 - 1971    [-]
Ebr_20166  Klaffbro på elektrifierad linje, troligen Södertälje kanal      1926 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0205  Klagstorp     Bangårdsritning 1916 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
K160-Ebr_50755  Klammer för 16 kV, 10 kV och 2 kV kablar      1933 -     [Järnvägsmuseet]
K121-Ebr_22145  Klammer för jordförbindning      1925 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_17516  Klarälvsbanornas kraft- och transformatorstationer. Jordningoch högspänningsskydd     Kopplingsschema 1921 -  Skoghall, Grava, Munkfors, Forshult, Krakerud, elektrohyttan, Malta, Knon, Nain   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0137  Klasaröd, förslag till spårutvidgning     Översikt - spår, växlar, signaler, förreglingstabell 1922 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_291-001  Klavreström     Översikt - spår, växlar, signaler 1946 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0067  Klenshyttan     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1248-001_1947-1960  Klenshyttan     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1248-003_1960  Klenshyttan     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler  -     [Järnvägsmuseet]
BJ/08  Klenshyttan Grängesberg B:s Hörken     Bangårdsskiss 1935 -  Hörken inkl HFJ   [Svenska Järnvägsklubben]
34_1931-1943  Klevshult     Bangårdsritning 1931 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
Klh  Klintehamn     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1949 -    [Riksarkivet]
HHJ-12ts5_1930  Klippan     Bangårdsskiss 1930 -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Klippan  Klippan     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1941 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0114  Klippan     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1924 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_51569  Klippan, elektrisk installation i stationshuset      1942 -    [Järnvägsmuseet]
Klippan_ststlv  Klippan, spårplan med uppgift om signaler, spårledningar, säkringar mm för ställarställverksanläggningen     Översikt - spår, växlar, signaler  -     [Järnvägsmuseet]
K56a-Ebr_21701  Klo för anslutning till hängisolator av Schomburg & Söhnes tillverkning      1922 -     [Järnvägsmuseet]
K56b-Ebr_21688  Klo för anslutning till hängisolator av Schomburg & Söhnes tillverkning      1922 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7173  Klykväxellås, mellanläggsplåt     Profil  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0644  Kläckeberga hållplats     Bangårdsritning 1896 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
K126-Ebr_62217  Klämkabelsko      1954 -     [Järnvägsmuseet]
K132a-Ebr_54016  Klämkabelsko      1954 -     [Järnvägsmuseet]
K133a-Ebr_54017  Klämkabelsko      1954 -     [Järnvägsmuseet]
K134a-K136a-Ebr_54018  Klämkabelsko      1954 -     [Järnvägsmuseet]
K128-Ebr_62207  Klämkabelsko (kontaktledning)      1954 -     [Järnvägsmuseet]
K96-Ebr_21634  Klämma för 18 mm kopparrör och 95 kvadrat kopparlina      1921 -     [Järnvägsmuseet]
K27d-Ebr_24409_a  Klämma för bärlina eller 8-formad kontakttråd      1942 - 1943    [Järnvägsmuseet]
K27e-Ebr_24410_a  Klämma för bärlina eller rund kontakttråd      1942 - 1943    [Järnvägsmuseet]
K42-Ebr_16814  Klämma för bärlina vid upphängningspunkt i tunnlar å Riksgränsbanan      1913 -     [Järnvägsmuseet]
K50-Ebr_19447  Klämma för rör mellan styrlinor å linbrygga      1922 -     [Järnvägsmuseet]
K243-Ebr_23498  Klämma för trästolpe (kontaktledning)      1938 -     [Järnvägsmuseet]
K49-Ebr_19446  Klämma för upphängning av bärlina å linbrygga      1922 -     [Järnvägsmuseet]
K48b-Ebr_21753  Klämma mellan bärkabel 8-14 mm och hängtråd vid linbrygga      1922 -     [Järnvägsmuseet]
K48a-Ebr_19445  Klämma mellan bärkabel och hängtråd vid linbrygga      1922 -     [Järnvägsmuseet]
K84-Ebr_21412  Klämma mellan kopparlina och bärlina      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K85-Ebr_21413  Klämma mellan kopparlina och bärlina      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K255-Ebr_52628  Klämma på 50 mm2 lina för kontakttråd vid linbrygga och avhåll      1948 -     [Järnvägsmuseet]
Knislinge_1954  Knislinge. Inkl vägskydd och placering av telefonapparater     Översikt - spår, växlar, signaler 1954 -     [Riksarkivet]
MAJ2  Knivingsryd Sandslätt Alsterbo Skoghult Fröskelås Kråksmåla Flatehult Grönskåra     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0563  Knivsta     Bangårdsritning 1909 - 1919 Decauvillespår till mejeri och såg   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Knivsta  Knivsta     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -  Två decauvillespår, för mejeri resp såg   [Järnvägsmuseet]
1_2ts9_1932-1935  Knivsta Odensala Märsta     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1458-001  Knutby     Översikt - spår, växlar, signaler 1961 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1458-003  Knutby     Förreglingstabell 1961 - 1965    [Järnvägsmuseet]
K185-Ebr_23144  Knutplåt för 3 avspänningslinor      1933 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_508-001  Knutshult     Översikt - spår, växlar, signaler 1940 - 1942    [Järnvägsmuseet]
Knypplan_197801-198101  Knypplan     Bangårdsskiss 1978 - 1981    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Knypplan  Knypplan     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1936 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_628-011  Knypplan     Spårledningar 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_628-021  Knypplan     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
UGJ2_1935  Knypplan, Örbyhus såg, Örbyhus      Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Knared  Knäred     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Knova  Knöva     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1938 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
T-1943_Kode  Kode     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1938    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_131-001_1938-1963  Kode     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1938 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_131-003_1961  Kode     Illuminerad spårplan, fasad 1961 -     [Järnvägsmuseet]
Bas_131-003_1976  Kode     Illuminerad spårplan, fasad 1976 -     [-]
Kode_clas_197x  Kode     Förreglingsregister 1970-talet? -     [-]
17  Kolbäck     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0567  Kolbäck     Bangårdsritning 1950 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Kolback_1954-1987  Kolbäck     Bangårdsritning 1954 - 1987    [-]
VdxM65  Kolbäck     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1936 -    [Riksarkivet]
Ebrsi_1433-001_1954-1962  Kolbäck     Översikt - spår, växlar, signaler 1954 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1433-002_1956-1960  Kolbäck     Spårledningar 1956 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1433-003_1957-1958  Kolbäck     Illuminerad spårplan, fasad 1957 - 1958   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1433-004_1954-1958  Kolbäck     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1954 - 1958   [Järnvägsmuseet]
B-2637-1  Kolbäck, fundament för 18 m vändskifva      1946 -     [Järnvägsmuseet]
Koler  Koler     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1940 - 1943 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Ebr_24199  Koler     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_553-002  Koler     Översikt - spår, växlar, signaler 1966 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_553-011  Koler     Spårledningar 1966 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_553-021  Koler     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1966 - 1966    [Järnvägsmuseet]
T-1943_Kolforsen  Kolforsen     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1904 - 1941    [Järnvägsmuseet]
Ebr_24334  Kolforsen     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_814-011  Kolforsen     Spårledningar 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_814-021  Kolforsen     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebr_16581  Kolhiss vid Storvik     Sektion och plan 1913 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_18102  Kolhiss, schematisk anordning, Mjölby, Norrköping, Nässjö, Ängelholm, Hallsberg      1915 -    [Järnvägsmuseet]
Kolmarden_1944-1983  Kolmården / Krokek     Bangårdsritning 1944 - 1983    [-]
Kolstad_1920  Kolstad     Bangårdsritning 1920 -     [Svenska Järnvägsklubben]
SOJ1  Kolstad Räpplinge Ölands Lindby Gärdslösa     Bangårdsskiss Ca 1930-talet -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0569  Kolsva     Översikt - spår, växlar, signaler 1952 - 1954   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_21359  Kompensation mit übersättigten Drosselspulen      1919 -    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5031  Kompensationshjul å semafor      1911 - 1940    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6985_1941  Komplettering av ställverk av Södertälje Verkstäders modell med tågvägshävstänger och tågvägslås mm (apparat med både hävstänger och vevar)      1941 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_24300  Komplettering av summeringsutrustning      1941 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0191  Konga     Bangårdsritning 1920 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
K165a-k-Ebr_51542  Konsol för 2 isolatorer      1941 -     [Järnvägsmuseet]
K168-Ebr_50568  Konsol för 2 isolatorer å bryggstolpe NP18 o 20      1930 -     [Järnvägsmuseet]
K169-Ebr_50567  Konsol för avhåll vid sektionspunkt      1931 -     [Järnvägsmuseet]
K169-Ebr_50567_c  Konsol (kontaktledning)      1943 -     [Järnvägsmuseet]
K130b-c-Ebr_24134  Konsol för 1 st 16 kV kabelbox      1941 -     [Järnvägsmuseet]
K139-Ebr_51826_a  Konsol för 10 kV belysningsändbox uppsatt på bryggstolpe      1943 -     [Järnvägsmuseet]
K139f-Ebr_24135  Konsol för 10 kV belysningsändbox uppsatt under K-167 på bryggstolpe      1941 -     [Järnvägsmuseet]
K139h-Ebr_24137  Konsol för 10 kV belysningsändbox uppsatt under K-167 på linjestolpe      1941 -     [Järnvägsmuseet]
K139g-Ebr_24136  Konsol för 10 kV belysningsändbox uppsatt under K-184 på bryggstolpe      1941 -     [Järnvägsmuseet]
K139i-Ebr_24138  Konsol för 10 kV belysningsändbox uppsatt under K-184 på linjestolpe      1941 -     [Järnvägsmuseet]
K165-Ebr_50566  Konsol för 2 isolatorer      1930 -     [Järnvägsmuseet]
K130-Ebr_19868  Konsol för 2 st 16000 V kabelboxar      1925 -     [Järnvägsmuseet]
K182-183-Ebr_41615  Konsol för 2 st isolatorer      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K119-Ebr_19783  Konsol för 2 stödisolatorer vid sektionspunkt      1925 -     [Järnvägsmuseet]
K130d-Ebr_50953  Konsol för 3 st 16000 V kabelboxar      1935 -     [Järnvägsmuseet]
K118-Ebr_19687  Konsol för avhåll i sektionspunkt      1938 -     [Järnvägsmuseet]
K118-Ebr_53200  Konsol för avhåll i sektionspunkt      1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22959  Konsol för belysningsledning under vägbroar av rälskonstruktion      1932 -    [Järnvägsmuseet]
K213-Ebr_22987  Konsol för belysningsledning å vägbro       -     [Järnvägsmuseet]
K139-Ebr_61623  Konsol för kabelmuff monterad på bryggstolpe K-139k och Linjestolpe K-139m      1953 -     [Järnvägsmuseet]
K165-Ebr_53102  Konsol för sektionspunkt      1950 -     [Järnvägsmuseet]
K165-Ebr_51542_a  Konsol för sektionspunkt (kontaktledning)       -     [Järnvägsmuseet]
K65a-Ebr_18645  Konsol för sektionspunkt vid dubbelspår      1923 -     [Järnvägsmuseet]
K65b-Ebr_19665  Konsol för sektionspunkt vid dubbelspår för stolpe NP14 o NP16      1924 -     [Järnvägsmuseet]
K76-Ebr_22804  Konsol för viktavspänning      1930 -     [Järnvägsmuseet]
K182-Ebr_40576_c  Konsol för ö3 st isolatorer å normalställd bryggstolpe      1946 -     [Järnvägsmuseet]
K139-Ebr_19877  Konsol i linjestolpe för 2-ledarebox till belysningskabel      1925 -     [Järnvägsmuseet]
K75-76-99-Ebr_18531  Konsol med lagergaffel och länk      1923 -     [Järnvägsmuseet]
K231-Ebr_50974  Konsol till fästanordning för K-153 (säkerhetsapparat för belysningsledning)      1936 -     [Järnvägsmuseet]
K285-Ebr_25490  Konsol till svängbar kontaktledning      1945 -     [Järnvägsmuseet]
8_1935  Konsterud Värmlands Säby Gränsen Årås     Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
K286-Ebr_25491  Kontaktarm till svängbar kontaktledning      1945 -     [Järnvägsmuseet]
K144-Ebr_19684  Kontaktdetaljer för sektionsströmbrytare      1925 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6848_1938-1944  Kontaktförbindning på hjul för rälsomnibuss      1938 - 1944   [Järnvägsmuseet]
K287-Ebr_25492  Kontaktklyka till svängbar kontaktledning      1945 -     [Järnvägsmuseet]
K86-Ebr_21630  Kontaktklämma (kontaktledning)      1921 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_18935  Kontaktledning för enfasström och strömskenor för likström vid dubbelspår      1924 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22647  Kontaktledning för golvtraverser vid huvudverkstaden i Partille (Fjällbo)     Situationsplan 1928 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_60873  Kontaktledning i Riddarholmstunneln, sektion      1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_200052  Kontaktledningens sektionsindelning Alvesta - Karlskrona och Emmaboda - Kalmar      1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_53607  Kontaktledningsbrygga nr 3 på Riddarholmen      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_53310  Kontaktledningsbrygga vid Riksarkivet      1952 -     [Järnvägsmuseet]
K5b-Ebr_22651  Kontaktledningsisolator för 10000 volt       -     [Järnvägsmuseet]
K5c-Ebr_23072  Kontaktledningsisolator för 10000 volt       -     [Järnvägsmuseet]
K1-Ebr_19005  Kontaktledningsisolator för 15000 Volt      1926 -     [Järnvägsmuseet]
K1b-Ebr_50422  Kontaktledningsisolator för 16000 Volt       -     [Järnvägsmuseet]
K1c-Ebr_50701  Kontaktledningsisolator för 16000 volt       -     [Järnvägsmuseet]
K5-Ebr_16819  Kontaktledningsisolator för 8000 volt      1920 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_40826  Kontaktledningskorsning med spårvägen vid Vaksalagatan, Uppsala       -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_21003_1954  Kontaktlås med dubbelt kontrollås, principschema      1954 -     [-]
K27a-Ebr_21386  Kontakttrådsklämma       1920 -     [Järnvägsmuseet]
K27c-Ebr_23398  Kontakttrådsklämma för rund tråd      1935 -     [Järnvägsmuseet]
K192-Ebr_22265  Kontakttrådsklämma för sektionsisolator       1900 -     [Järnvägsmuseet]
K177-Ebr_22978  Kontakttrådsklämma för sektionsisolator (1 hjälptråd)      1933 -     [Järnvägsmuseet]
K177b-Ebr_23662  Kontakttrådsklämma för sektionsisolator (1 hjälptråd)      1937 -     [Järnvägsmuseet]
K176-Ebr_22975  Kontakttrådsklämma för sektionsisolator (2 trådar)      1933 -     [Järnvägsmuseet]
K176b-Ebr_23663  Kontakttrådsklämma för sektionsisolator (2 trådar)      1937 -     [Järnvägsmuseet]
K226-Ebr_23349  Kontakttrådsklämma för sektionsisolator (3 trådar)      1934 -     [Järnvägsmuseet]
K226b-Ebr_23664  Kontakttrådsklämma för sektionsisolator (3 trådar)      1937 -     [Järnvägsmuseet]
K150-Ebr_22271  Kontakttrådsklämma för sektionsisolator (en hjälptråd)      1926 -     [Järnvägsmuseet]
K27b-Ebr_22659  Kontakttrådsklämma, förstärkt typ      1928 -     [Järnvägsmuseet]
B-347  Kontinentalbanan, öppen trumma i skärning      1897 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7148  Kontrollampsskåp Tandsbyn, Hackås, Fåker      1945 - 1947    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7148  Kontrollampsskåp Överhogdal, Nederhögen       1945 - 1947    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6461_1932-1933  Kontrollampsskåp Fågelsta, Skänninge      1932 - 1933   [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6348_1930  Kontrollampsskåp för dvärgljussignal      1930 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7185  Kontrollampsskåp för huvudljussignaler     Sektion och plan 1947 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6379_1931  Kontrollampsskåp för Stångby, Örtofta, Höör, Tjörnarp och Sösdala      1931 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6379_1931  Kontrollampsskåp för Stångby, Örtofta, Höör, Tjörnarp och Sösdala      1931 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7166  Kontrollampsskåp Gårdnäs, Multrå, Övergård      1946 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7148  Kontrollampsskåp Hallviken, Lövberga, Gisselås       1945 - 1947    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7016  Kontrollampsskåp Kolforsen, Råhällan, Oslättfors, Åbyggeby      1942 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7172  Kontrollampsskåp med spegelfält Hestra      1946 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7172  Kontrollampsskåp med spegelfält Målsryd, Länghem, Aplared, Brandsmo, Grimsås      1946 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7029  Kontrollampsskåp Mölltorp      1942 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7030  Kontrollampsskåp Ockelbo      1942 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7166  Kontrollampsskåp Oringen      1946 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7015  Kontrollampsskåp Parteboda, Erikslund, Torpshammar, Johannisberg, Fränsta      1942 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7144  Kontrollampsskåp Täng, Mattmar, Järpen, Krokom, Trångsviken      1945 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7015  Kontrollampsskåp Töva, Vattjom, Viskan, Nedansjö, Stöde      1942 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7183  Kontrollampsskåp Åminne, Hånger      1946 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7144  Kontrollampsskåp Ånn, Gevsjön      1945 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7144  Kontrollampsskåp Åre       1945 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6461_1932-1933  Kontrollampsskåp Åsbro, Lerbäck, Rönneshytta, Mariedam / Mariedamm, Godegård, Degerön, Karlsby, Motala verkstad      1932 - 1933   [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7148  Kontrollampsskåp Åskott, Norderåsen       1945 - 1947    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7161  Kontrollampsskåp Ösjöbol      1946 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_42625-1  Kontrollstation stativ ZCK 360011. Tonimpulsstativ, jackpanel och strömfördelningspanel      1961 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63008  Kontrollstationen i Gävle (eldrift), uppställning av skåp mm för fjärrkontroll     Plan 1956 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54936  Kontrollutrustning till fjärrkretsar i omformaraggregat     Kopplingsschema 1959 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5057  Kontrollås      1927 - 1949    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6086_1926  Kontrollås med kontaktanordning      1926 -     [Järnvägsmuseet]
15  Kopparberg     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
K87-Ebr_25662  Kopparplugg för tungämne      1945 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_61110  Koppling av omformare för utmatning av 50-periodig ström till kontaktledning (för prov)      1952 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_61163  Koppling av omformare i Hässleholm för utmatning av 50-periodig ström till kontaktledning (Markaryd)      1952 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_54796  Koppling av trådpar vid gemensam utnyttjning av nödstopp och väljarsystem      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_60616  Koppling Stockholm telefonväxel - Oxelösund radio      1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_60615  Koppling Visby radio - Visby växel      1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15090  Kopplingar för värme, ljus och pump på motorvagnarnas tak      1905 -  Avser antagligen elektriska försöksdriften   [Järnvägsmuseet]
Ebr_63711  Kopplingsalterantiv, loktåg med Ebr mätvagn och elrälsbusståg (elmotorvagnståg)      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63088  Kopplingsalternativ för elrälsbussar (elmotorvagnståg)      1957 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63613  Kopplingsalternativ för elrälsbussar (elmotorvagnståg) inom Norrköpingssektionen       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_53817  Kopplingsbox med anslutningsdosor för telefonposter, banvaktsstugor mm      1953 -  B - bantelefon, K - krafttelefon   [Järnvägsmuseet]
Ebr_54145  Kopplingscentral i Storvik och Öxnered m fl, förslag     Sektion och plan 1955 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54784  Kopplingscentral, principschema      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_60848  Kopplingscentraler för kontaktledningen i Gävle och Storvik      1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_65278  Kopplingscentraler, brandalarmsutrustning, principschema      1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_65356  Kopplingscentraler, provisorisk inkoppling av brandindikering      1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_53125  Kopplingsdetaljer för återledning i upplagsplats      1950 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_65653  Kopplingsfigur till lokalmanövertavla på fjb-linjer      1961 -     [Järnvägsmuseet]
K138b-Ebr_53314  Kopplingsklämma vid sektionsavhåll      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K138b-Ebr_60474  Kopplingsklämma vid sektionsavhåll      1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22634  Kopplingsplintar för färj- och D-lokmodellen     Kopplingsschema 1928 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_22640  Kopplingsplintar för järnvägsmodell enligt ritning 40331     Kopplingsschema  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15119  Kopplingsschema AEG motorvagn, äldre schemat med endast parallellkoppling      1905 - 1905    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15077  Kopplingsschema belysning, uppvärmning, bromsning elektr motorvagnar ombyggad från Co5 samt släpvagnar (pendeltåg)      1904 - 1904    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15320  Kopplingsschema för ASEA motorvagn      1908 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16099  Kopplingsschema för dieselelektrisk motorvagn      1911 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15004  Kopplingsschema för enfaslok (Schaltungsschema für Enphasen-Lokomotive)      1904 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15200  Kopplingsschema för enfaslok Siemens-Schuckert      1907 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63020  Kopplingsschema för högtalare i kryssningståget       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63019a  Kopplingsschema för linjetrafo, kryssningståget      1959 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15212  Kopplingsschema för Siemens-loket      1907 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15120  kopplingsschema för Siemens-lokomotivet      1905 - 1905    [Järnvägsmuseet]
Ebr_15134  Kopplingsschema för Westinghouse-lok      1906 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15091  Kopplingsschema för Westinghouse-loket      1905 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15211  Kopplingsschema för Westinghouse-loket      1907 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15151  Kopplingsschema till försöksmotorvagnarne      1907 - 1907    [Järnvägsmuseet]
K208-209-Ebr_23265  Kopplingsstycke för kabelboxar      1933 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0318  Koppom     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0273_1915  Kornsjö     Bangårdsritning 1815 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
DJ1  Kornsjö Mon Hökedalen     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Cf  Kornsjö - Mellerud     Grafisk översikt signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd mm 1950 -     [Riksarkivet]
Cf  Kornsjö - Mellerud     Grafisk översikt signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd mm 1950 -     [Riksarkivet]
H114_1957  Korpaberget, tillfällig lastplats för utlastning av makadam     Översikt - spår, växlar, signaler 1957 -  Baxbart stickspår   [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-1800  Korpklev     Bangårdsritning 1900 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Kp4_1920  Korpklev, godsmagasin     Sektion och plan 1920 -     []
Vbr8_1917  Korpklev, vägbro över järnvägen     Plan och profil 1917 -     []
Korrod_vsi_1921  Korröd (Grevie - Båstad), ringverksanläggning     Vägskydd 1921 -     [Riksarkivet]
K91-Ebr_22418  Korslänk (kontaktledning)      1926 -     [Järnvägsmuseet]
K228-Ebr_23352  Korslänk till sektionsisolator för 2 trådar      1934 -     [Järnvägsmuseet]
K47-Ebr_21758  Korslänk typ B (kontaktledning)      1922 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_65376  Korsning av järnväg med ägo- och flygplansväg, förslag      1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21598  Korsning av överföringsledningen (Malmbanan)       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21599  Korsning av överföringsledningen (Malmbanan)       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_22364  Korsning järnväg/spårväg vid Jakobsgatan, Stockholm     Kopplingsschema kontaktledning 1926 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_50093  Korsning järnväg/spårväg vid Jakobsgatan, Stockholm, kontakttrådsupphängning      1926 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_50095  Korsning järnväg/spårväg vid Jakobsgatan, Stockholm, placering av sektionsisolatorer       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_50186  Korsning järnväg/spårväg vid Jakobsgatan, Stockholm, skyltar för manöveranordning till strömbrytare      1926 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23001  Korsning mellan SJ och MÖJ ledningar i Fågelsta     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
K79-Ebr_21266  Korsningslänk till kontaktledning      1919 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_31085  Korsningsväxel - placering av isolerskarvar      1961 -     [Järnvägsmuseet]
13_1935  Korsnäs     Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0417  Korsnäs     Bangårdsritning 1907 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0419  Korsnäs     Bangårdsritning 1912 -  Förslag till utvidgning av spårsystemet   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1318-003_1955-1959  Korsnäs     Spårledningar 1955 - 1959   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0571  Korsnäs     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1946 - 1948   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
K1f  Korsnäsverken - Gävle - Falun - Sågmyra yllefabrik     Grafisk översikt signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd mm 1950 -    [Riksarkivet]
K1f  Korsnäsverken - Gävle - Falun - Sågmyra yllefabrik     Grafisk översikt signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd mm 1950 -    [Riksarkivet]
K1f  Korsnäsverken - Gävle - Falun - Sågmyra yllefabrik     Grafisk översikt signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd mm 1950 -    [Riksarkivet]
K36-Ebr_21430  Korsstycke      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K36b-Ebr_23137  Korsstycke      1933 -     [Järnvägsmuseet]
Korstrask  Korsträsk     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1940 - 1941 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Ebr_24201  Korsträsk     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0413  Korsån     Bangårdsritning  -  Förslag till omändring   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
11_1932-1935  Korsån Born Långsjön Ryggen     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1314-001_1947-1952  Korsån, T-semafor förreglar lastplatsväxel     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1947 - 1952   [Järnvägsmuseet]
8-5ts4_1930-1936  Kortebo     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Kortebo  Kortebo     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54797  Kortkopplade rälsbusståg (elmotorvagnståg), kombinationer (kopplingsalternativ)      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23057  Kortslutningsdiagram för generator I i Nygård, kortslutning i Notviken       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_63289  Kortslutningseffekter i en omformarstation      1957 -    [Järnvägsmuseet]
19ts6_1936  Koskivara (Koskivaara) Nattavara (Nattavaara) Kilvo Nuortikon     Bangårdsskiss  - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
19ts9_1936  Koskullskulle      Bangårdsskiss  - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_65359  Kostnad för olika typer av fjärrkontrollsystem      1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_66535  Kostnad för olika typer av indikerings- och manöversystem mellan driftcentral och fjärrställverk (graf relaterad till avstånd)      1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_66534  Kostnad för olika typer av indikeringssystem mellan driftcentral och fjärrställverk (graf relaterad till avstånd)      1963 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Kotjarn  Kotjärn     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 -     [Järnvägsmuseet]
S-40638  Kottlavägen, kopplingsschema     Vägskydd 1977 - 1979   [Riksarkivet]
Ebr_23406  Kraft- och transformatorstation Storlien      Kopplingsschema  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_63234  Kraftledningsssystem vid norra delen av malmbanan Gällivare - Narvik efter omläggning till omformardrift (50 Hz 130 kV, 50Hz 70 kV, 50 Hz 30 kV, 15 Hz 80 kV)      1957 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_24327  Kraftleveranser från Vattenfall och Sydkraft 1933 - 1941       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_62769  Kraftleverantörernas faslägen      1956 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_41032  Kraftleverantörernas huvudtransformatorer vid SJ omformarestationer, förteckning       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_23061  Kraftnätet för Ångelinjerna (kraftledningar, omformarstationer)       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21712  Kraftstationen vid svängbron över Göta älv     Kopplingsschema 1922 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51123  Kraftutbyte mellan Statens Järnvägar och Vattenfallsstyrelsen i Notviken och Boden, pinrcipschema       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51424  Kraftutbyte mellan Statens Järnvägar och Vattenfallsstyrelsen i Notviken och Boden, pinrcipschema      1939 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0535  Kragenäs     Bangårdsritning 1916 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
17-9ts2_1930-1936  Kragenäs Tanum Orrekläpp     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1794-001  Kragenäs, vevapparat, ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1953 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0536  Kramfors     Bangårdsritning 1946 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0537  Kramfors     Bangårdsritning 1946 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_217-003  Kramfors     Illuminerad spårplan, fasad 1958 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_217-004  Kramfors     Spårledningar 1958 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_217-002  Kramfors, centralapparat     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1958 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0538  Krampen     Bangårdsritning 1909 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Krampen  Krampen     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -  Inkl KURJ spår och decauvillebana från ångsåg  [Järnvägsmuseet]
3ts4_1932-1935  Krampen Näverkärret Spannarboda Sällinge     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0539  Krapperup     Bangårdsritning 1922 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Krapperup  Krapperup     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1936 -     [Järnvägsmuseet]
6  Kristianstad     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0162_1  Kristianstad     Bangårdsskiss  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
E-27948  Kristianstad C ny ställverksbyggnad     Fasad och plan 1954 - 1955   [Järnvägsmuseet]
2_1929  Kristianstad godsbangård     Bangårdsskiss  - 1929   [Svenska Järnvägsklubben]
1_1929  Kristianstad personbangård     Bangårdsskiss  - 1929   [Svenska Järnvägsklubben]
3_1929  Kristianstad södra     Bangårdsskiss  - 1929   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0211  Kristianstad södra     Bangårdsritning 1907 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0580  Kristianstad Södra     Bangårdsritning 1952 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0133  Kristianstad, bangårdsritning med signaler och förreglingstabell      1916 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0210  Kristianstad, godsbangård, förändrat förslag till ombyggnad     Bangårdsritning 1916 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
IID6T3a_1930-1936  Kristinehamn     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0579  Kristinehamn     Bangårdsritning 1954 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Kristinehamn  Kristinehamn     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -  Inkl decauvillespår vid lokstationens kolbrygga  [Järnvägsmuseet]
bgd_1915  Kristinehamn och Kristinehamns nedre     Bangårdsskiss 1915 -     [-]
Ebrsi_1119-001_1945  Kristinehamn omformarstation (Spjutbäcken), T-semafor     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1945 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1119-002_1946-1962  Kristinehamn omformarstation (Spjutbäcken), T-semafor     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1946 - 1962    [Järnvägsmuseet]
IID6T3b_1936  Kristinehamns hamn     Bangårdsskiss  - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Krokek  Krokek     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_404-004  Krokek     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1954 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Krokek_c1968  Krokek     Manöverapparat  -    [-]
2ts5_1932-1935  Krokek (Kolmården) Getå lastplats     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
2  Kroksbo Råsboda Tärnsjö Skärsjö     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1842-001  Krokvik     Översikt - spår, växlar, signaler 1966 - 1966    [Järnvägsmuseet]
19ts13_1936  Krokvik Rautas Rensjön Bergfors     Bangårdsskiss  - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0325  Kronan     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
19-20ts18_1936  Kronsågen Porjus     Bangårdsskiss  - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Kroppsta  Kroppsta     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -  Inkl decauvillespårsystem e d   [Järnvägsmuseet]
23tsB  Krutträsk Sorsele     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Krylbo_1934  Krylbo     Spår, byggnader, bangårdsbelysning 1934 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0589  Krylbo     Bangårdsritning  -  Troligen decauvillespår vid lokstation och träförädling   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jf  Krylbo - Avesta - (Borlänge) - Repbäcken - Rättvik     Grafisk översikt signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd mm 1950 -    [Riksarkivet]
Jf  Krylbo - Avesta - (Borlänge) - Repbäcken - Rättvik     Grafisk översikt signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd mm 1950 -    [Riksarkivet]
0_250004_000_1_1  Krylbo / Avesta C godsmagasin     Fasad och plan  -     [Järnvägsmuseet]
E-29327  Krylbo / Avesta C godsmagasin     Fasad och plan 1957 -     [Järnvägsmuseet]
0_250037_001_1_1  Krylbo / Avesta C lokstall     Fasad och plan 1910 -     [Järnvägsmuseet]
0_250006_001_1_1  Krylbo / Avesta C stationshus     Exteriör  -     [Järnvägsmuseet]
0_250006_002_1_1  Krylbo / Avesta C stationshus     Exteriör  -     [Järnvägsmuseet]
0_250008_000_1_1  Krylbo / Avesta C stationshus     Plan  -     [Järnvägsmuseet]
0_250015_000_1_1  Krylbo / Avesta C stationshus     Konstruktionsdetaljer  -     [Järnvägsmuseet]
0_250016_000_1_1  Krylbo / Avesta C vattentorn     Fasad och plan  -     [Järnvägsmuseet]
0_250152_002_1_1  Krylbo / Avesta C, tågklarerarkur     Fasad och plan 1938? -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_200089  Krylbo bangård, 10 kV-systemet     Kopplingsschema 1952 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_63737  Krylbo driftcentral, fjärrkontroll av kopplingscentral i Fagersta, placering av skåp och apparater     Plan 1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51322  Krylbo omformarestation (i lokstallet)     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_24013  Krylbo omformarestation (i lokstallet), anordning kring SJ instrumenttavla i rum 1     Plan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51019  Krylbo omformarestation, måttuppgifter      1934 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_55041  Krylbo omformarstation, huvudkopplingsschema      1960 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebr_54922  Krylbo omformarstation, provisorisk uppställning av omformare Q48/Q49     Sektion och plan 1959 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_54419  Krylbo, fjärrkontroll av vissa frånskiljare     Kabelschema 1956 -     [Järnvägsmuseet]
Krylbo_FORKL  Krylbo, förklaring till belysningsplanen     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51004  Krylbo, förslag till läge för omformarstation     Situationsplan 1933 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51028  Krylbo, förslag till läge för omformarstation mm     Situationsplan 1934 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51007  Krylbo, förslag till placering av omformarstation i lokstallet     Situationsplan 1933 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51013  Krylbo, omformarestation (i lokstallet) och transformatorstation     Situationsplan 1934 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51018  Krylbo, omformarestation (i lokstallet), bjälklag och väggar     Plan 1934 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_50702  Krylbo, permanent omformarstation, förslag     Sektion och plan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_50703  Krylbo, permanent omformarstation, förslag     Sektion och plan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_41834  Krylbo, permanenta omformarstationen     Plan 1953 -    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7294  Kryssmärke med liten kryssmärkeslykta och ljudsignal typ Aga      1951 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7225  Kryssmärke med ljus- och ljudsignal (kastljus)      1949 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_31050  Kryssmärke med treskens vägljussignal (kastljus)      1956 -     [Järnvägsmuseet]
Kryssm_1923  Kryssmärke, 90 graders vinkel, brandgul bakgrund     Vägskydd 1923 -     [Riksarkivet]
DVVJ5a  Kråkviken Svärdlång Bengtsfors östra     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1841-001_1950-1953  Kråkviken, grusgrop och vägskydd     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1950 - 1953    [Järnvägsmuseet]
Kragga_1950-1986  Krägga     Bangårdsritning 1950 - 1986    [-]
Ebrsi_1439-002  Krägga     Översikt - spår, växlar, signaler 1963 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1439-011  Krägga     Spårledningar 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1439-021  Krägga     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1963 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1439-031  Krägga     Illuminerad spårplan, fasad 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1439-750  Krägga     Illuminerad spårplan, förbindning 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
MTRJ1_1928  Kulladal Vintrie Västra Klagstorp Tygelsjö     Bangårdsskiss 1928 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Kulladal_c1955  Kulladal, spår, skåp för vägskydd mm      ca 1955 -     [Riksarkivet]
Oda-Hbf_1954  Kullavägen och Gyhult, tågankomstsignalering Helsingborg F - Ödåkra     Vägskydd 1954 -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-0489  Kullen / Kullavik     Bangårdsritning 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1338-001_1947-1955  Kullsveden     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1947 - 1955   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0147  Kullåkra     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0162_21  Kullåkra     Bangårdsskiss 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J5_-0052  Kulvertar vid Höksån, Dömme och Bankeryd      1874 -  Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader. II Södra Stambanan   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
3ts10_1932-1935  Kumla     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0595  Kumla      Bangårdsritning 1925 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Kumla  Kumla     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
Kumla_-1979  Kumla     Bangårdsritning  - 1979    [-]
T-1943_Kumla  Kumla     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
C_346001_1942-1961  Kumla     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1942 - 1961 Inkl semafor för KYJ   [Riksarkivet]
C_346001_ftab  Kumla     Förreglingstabell 1942 - 1961    [Riksarkivet]
C_346001_stlv  Kumla     Ställverksapparat 1942 - 1961    [Riksarkivet]
Ebrsi_346-001  Kumla      Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1942 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_346-003  Kumla      Illuminerad spårplan, fasad 1942 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Kumla_Kvarntorp_1985  Kumla - Kvarntorp     Bangårdsritning 1985 -     [-]
Ebrsi_343-002  Kumla - Mosås, automatisk linjeblockering     Översikt - spår, växlar, signaler 1939 - 1963    [Järnvägsmuseet]
0_251645_001_1_1  Kumla plattformstunnel      Fasad och plan 1922 -     [Järnvägsmuseet]
0_251501_003_1_1  Kumla stationshus     Fasad och plan  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_53330  Kumla, montageschema för fjärrkontroll av frånskiljare      1951 -     [Järnvägsmuseet]
E-608_A  Kumla, godsmagasin, tillbyggnad     Fasad och plan 1894 -     [Järnvägsmuseet]
2  Kummelby Sörby Furingstad     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Kungsbacka  Kungsbacka     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_341-001  Kungsbacka     Översikt - spår, växlar, signaler 1962 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_341-011  Kungsbacka     Spårledningar 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_341-021  Kungsbacka     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1963 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_341-031  Kungsbacka     Manöverapparat 1964 -     [Järnvägsmuseet]
0_251487__1_1  Kungsbacka lokstall     Fasad och plan 1916? -     [Järnvägsmuseet]
E-963  Kungsbacka lokstall     Fasad och plan 1896 -     [Järnvägsmuseet]
9_1935  Kungsgården      Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0409  Kungsgården     Bangårdsritning 1914 -  Förslag till spårförändring   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1310-004  Kungsgården     Översikt - spår, växlar, signaler 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1310-011  Kungsgården     Spårledningar 1966 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1310-021  Kungsgården     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
9_1935  Kungsgården Övre Storvik Granstanda     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_2230-602_1956  Kungshult     Förreglingsregister 1956 -     [-]
Ebrsi_529-001  Kungshöga grusgrop     Översikt - spår, växlar, signaler 1940 - 1940    [Järnvägsmuseet]
T-1943_Kungsryd  Kungsryd     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -     [Järnvägsmuseet]
HSFJ1  Kungstorp Fotevik     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Kungsangen_1978-1982  Kungsängen     Bangårdsritning 1978 - 1982    [-]
Kungsangen_198012  Kungsängen     Bangårdsskiss 1980 - 1980    [Svenska Järnvägsklubben]
06  Kungsängen Bro Bålsta     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Kungsor_1953-1984  Kungsör     Bangårdsritning 1953 - 1984    [-]
Ebr_16500  Kuosakåbbo m fl omkopplingsstation     Sektion och plan 1912 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_19243  Kuosakåbbo omkopplingsstation, kopplingsschema för de olika utbyggnadsstadierna      1918 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_18272  Kuosakåbbo, Risbäck och Lappberg omkopplingsstationer, stångsystem för frånskiljare      1917 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_18271  Kuosakåbbo, Risbäck och Lappberg omkopplingsstationer, stångsystem för frånskiljare i förbindelselinjen och för överspänningsskydd      1917 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16586  Kuosakåbbo, Risbäck och Lappberg, omkopplingsstation     Sektion och plan 1913 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_16586  Kuosakåbbo, Risbäck och Lappberg, omkopplingsstation     Sektion och plan 1913 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0601  Kuosakåbbå     Bangårdsritning 1940 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_199-001  Kuri     Översikt - spår, växlar, signaler 1937 - 1948    [Järnvägsmuseet]
Ebr_65118  Kurvor på antal disponibla omformare, stationära och mobila, samt summan av den disponibla effekten 1954 - 1959       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_62975  Kurvor över total omformareffekt, energiförbrukning, effektvinst genom modernisering av omformare, 1925 - 1965      1956 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0604  Kusfors     Bangårdsritning 1919 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Kusfors  Kusfors     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1940 - 1942    [Järnvägsmuseet]
Ebr_24147  Kusfors     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_574-001  Kvarnabo     Översikt - spår, växlar, signaler 1957 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1655_1898-1916  Kvarnabo / Qvarnabo     Bangårdsritning 1898 - 1916   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1073-001_1943-1946  Kvarnagården     Översikt - spår, växlar, signaler 1943 - 1946    [Järnvägsmuseet]
3  Kvarnagården Sandreda Klavreström Norrhult     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0390  Kvarnsveden     Bangårdsritning 1911 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0607  Kvarnsveden     Översikt - spår, växlar, signaler 1952 - 1955    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1430-001_1959-1962  Kvarnåker, lastplatsförregling med kontrollås      1959 - 1962   [Järnvägsmuseet]
8_1935  Kvicksund     Bangårdsskiss  - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Kvidinge  Kvidinge     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1941 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0113  Kvidinge     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1922 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
2275_1950  Kvillebangården - Kvillebäcksbron, Göteborg     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1950 -  Linjeblockering. Flyttad stlvapp   [Riksarkivet]
Ebrsi_232-005  Kvillebäcken     Illuminerad spårplan, fasad 1961 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_417-001  Kvillebäcksbron     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1939 - 1947    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1631_1905  Kvillsfors / Qvillsfors     Bangårdsritning 1905 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Kvistbro_1959  Kvistbro     Bangårdsritning 1959 -     [-]
T-1943_Kvistbro  Kvistbro     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_200-001  Kvänberget (Arvidsjaur - Jokkmokk).Militärmötesplats med envingade semaforer vid yttersta växlarna     Översikt - spår, växlar, signaler 1932 - 1948    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_2055-003  Kvänberget, lastplats med kontrollås samt med ej i bruk varande envingade semaforer     Översikt - spår, växlar, signaler 1932 - 1948    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1667_1898-1911  Kvänum / Qvänum     Bangårdsritning 1898 - 1911   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1427-001_1953-1958  Kybäcksheden     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1953 - 1958   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0804_0  KYJ Kumla och Yxhult     Bangårdsritning  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0162_10  Kylinge     Bangårdsskiss 1908 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0163_1  Kylinge     Bangårdsritning 1914 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
9  Kylinge Gränum Jämshög Rösjö Holje     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
MSJ3_1928  Kyrkheddinge Dalby Önneslöv stenkross lp Björnstorp      Bangårdsskiss 1928 -     [Svenska Järnvägsklubben]
AmAJ2  Kyrkudden Norane Sillerud Sandaholm Åsebyfors Leverhögen     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_KAgerOd  Kågeröd     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_2252-003  Kågeröd     Illuminerad spårplan, fasad 1964 - 1966    [Järnvägsmuseet]
T-1943_KAgerOd_600mm  Kågeröd, 600 mm-spår     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0615  Kåhög     Bangårdsritning 1929 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_KAllered  Kållered     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_112-001  Kållered     Översikt - spår, växlar, signaler 1962 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_112-021  Kållered     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_112-031  Kållered     Manöverapparat 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_112-011_1963  Kållered     Spårledningar 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_112-750_1963  Kållered     Illuminerad spårplan, förbindning 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1670_1898-1910  Kålltorp     Bangårdsritning 1898 - 1910   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1726-001  Kålshester f d lastplats     Översikt - spår, växlar, signaler 1947 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1256  Kånna     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
SSJ-12ts2  Kånna     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0649  Kåremo      Bangårdsritning 1896 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
2  Kåremo Haraldsmåla Ålem Blomstermåla     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
T925-80-2487_1980  Kårsta     Manöverapparat 1980 -     [Riksarkivet]
X21c1_1958  Kårsta     Översikt - spår, växlar, signaler 1958 -    [Riksarkivet]
X21c2_1958  Kårsta     Förreglingstabell 1958 -    [Riksarkivet]
X21c3_1958  Kårsta     Manöverapparat 1958 -    [Riksarkivet]
Ebrsi_859-001  Kårsta     Översikt - spår, växlar, signaler 1959 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_859-002  Kårsta     Spårledningar 1959 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_859-004  Kårsta     Kabelplan 1964 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_859-005  Kårsta     Förreglingstabell 1958 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ks-Ro  Kårsta Rö     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_859-003  Kårsta, manöverapp typ SJ 39/62     Illuminerad spårplan, fasad 1959 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Kalarne  Kälarne     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1938 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Kallaberg_1907  Källaberg     Bangårdsritning 1907 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0064  Källbottengruvan, lastplats     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0619  Källby     Översikt - spår, växlar, signaler 1960 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
KiLJ  Källby Blomberg Hjälmsäter Trolmen Råbäck Hällekis     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_2462-002  Källby, envingade semaforer     Översikt - spår, växlar, signaler 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
5ts10_1930  Källeryd Floby Odensberg     Bangårdsskiss 1930 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0332_1938  Källna / Kellna     Bangårdsritning 1938 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0343_1910  Källna / Kellna, förslag spårförändring     Bangårdsritning 1910 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Kallstorp  Källstorp     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1241  Källunge     Bangårdsritning 1901 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0053  Källviken, sidospår     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1235-007_1949-1961  Källviken, spår för telegrafverket, K12-lås      1949 - 1961   [Järnvägsmuseet]
T-1943_Kalvattnet  Kälvattnet     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1939 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23935  Kälvattnet     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
H12_1942-1944  Käppsta     Översikt - spår, växlar, signaler 1942 - 1944   [Riksarkivet]
31_1931  Kärda     Bangårdsritning 1931 - 1931    [Svenska Järnvägsklubben]
31_1938-1940  Kärda     Bangårdsritning 1938 - 1940    [Svenska Järnvägsklubben]
20ts10c  Kärrbäck     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_524-001  Kärrbäck     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1964    [Järnvägsmuseet]
T-1943_Karreberga_1941  Kärreberga     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1941 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_200073  Kärreberga     Spårplan med kontaktledning 1951 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0112  Kärreberga     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1921 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
39-714_1939  Kärreberga     Översikt - spår, växlar, signaler 1939 -  Manövering av Kärreberga från Åstorp, ej genomfört   [Göteborgs landsarkiv]
Jvm1184_J5_-0627  Kärreberga     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1941 - 1963 Bbrsi ritning C 733-001   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
HHJ-12ts4  Kärreberga Kvidinge     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Karrgruvan_1932-1963  Kärrgruvan     Bangårdsritning 1932 - 1963    [-]
Jvm1184_J2_-1608  Kärrgården     Bangårdsritning  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
11  Kärrgården Gössäter     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Kattilstorp_1930  Kättilstorp     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1930 -     [Järnvägsmuseet]
K37-Ebr_21431  Kättingfäste      1920 -     [Järnvägsmuseet]
Kavlinge  Kävlinge     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  -     [Järnvägsmuseet]
10ts16_1934  Kävlinge     Bangårdsskiss  - 1934    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0630  Kävlinge     Bangårdsritning 1949 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Kg_prov_135_1924-1925_forregltab  Kävlinge, delförstoring förreglingstabell      1924 - 1925    [Riksarkivet]
Kg_prov_135_1924-1925_stlv  Kävlinge, delförstoring ställverksapparat      1924 - 1925    [Riksarkivet]
Kg_prov_135_1924-1925_detalj  Kävlinge, detalj del av bangård      1924 - 1925    [Riksarkivet]
Bbr_C-6399_1931-1934  Kävlinge, kontrollampsskåp mellan spåren I och II      1931 - 1934    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6400_1931  Kävlinge, kontrollampsskåp mellan spåren III och IV      1931 -     [Järnvägsmuseet]
Kg_prov_135_1924-1925  Kävlinge, provisorium, hävstångsställverk, stationsblockering      1924 - 1925    [Riksarkivet]
Bbr_C-6401_1931  Kävlinge, skyltar till kontrollampsskåp      1931 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6254_1921  Kävlinge, ställverk II. Vevapparat i ställverkshus, spännverk i källaren      1921 -  Kan vara en standardritning för flera stationer   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0360  Köinge     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1798  Kölefors     Bangårdsritning 1906 - 1917    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
KoleforsHlp  Kölefors     Bangårdsskiss  -    []
1_1935  Köping     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
18  Köping     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0632  Köping     Bangårdsritning 1954 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
67_31_7_1950  Köping, korsningen med KURJ     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1950 -     [Riksarkivet]
67_31_7_fslg_1948  Köping, korsningen med KURJ, förslag ändrad signalsäkerhetsanläggning      Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1948 -     [Riksarkivet]
Instrfslg_1950  Köping, korsningen med KURJ, förslag ändrad signalsäkerhetsanläggning      Instruktion 1950 -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J5_-0139  Köpingebro, förslag till spårutdvidgning jämte förregling     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1922 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0118  Köpmannebro     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1278-001  Köpmannebro     Översikt - spår, växlar, signaler 1962 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1278-003  Köpmannebro     Illuminerad spårplan, fasad 1962 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0633  Köpmannebro     Översikt - spår, växlar, signaler 1962 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_19756  Körkontroller CBM-2, lock      1924 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54840  Körpulpet för provning av omformare i huvudverkstaden Åmål      1958 - 1969   [Järnvägsmuseet]
LaCoruna_1944  La Coruña RENFE     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1944 - 1944    [Ericssons arkiv hos centrum för näringslivshistoria]
Ebrsi_41013_1955  Labacken, låsapparat för lastplatsförregling      1955 -     [-]
Ebr_22014  Laddningsomformare i Ängelholm     Kopplingsschema 1924 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21719  Laddningsomformare till godstransportvagnar vid Göteborg     Kopplingsschema 1922 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21721  Laddningsomformare till godstransportvagnar vid Norrköping     Kopplingsschema 1922 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21678  Laddningsomformare till godstransportvagnar vid Stockholm C     Kopplingsschema 1922 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21770  Laddningsstation till vagnsbelysning i Göteborg     Kopplingsschema 1922 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1254  Lagan     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
K75-Ebr_22803  Lagergaffel för viktavspänning      1930 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0636  Lagmansholm     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Lagmansholm  Lagmansholm     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
8-12ts6b_1931-1934  Laholm     Bangårdsskiss 1931 - 1934    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Laholm  Laholm      Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_259-011  Laholm      Spårledningar 1961 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51432  Laholm omformarestation     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_55103  Laholm omformarstation. Placering av fjärrkontrollutrustning i kontrollrum     Plan 1960 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebr_55102  Laholm omformarstation. Placering av fjärrkontrollutrustning i källare     Plan 1960 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_259-002v  Laholm, bangården samt vägkorsningarna Bonnarp, Kungsgården och Laholms kvarn     Översikt - spår, växlar, signaler 1961 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51009  Laholm, förslag till läge för omformarstation     Situationsplan 1934 -    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_259-002h  Laholm, vägkorsningarna Altona, Nyby N och Nyby     Översikt - spår, växlar, signaler 1961 - 1962    [Järnvägsmuseet]
19ts5_1936  Lakaträsk Näsberg Näsberg stentag Murjek Polcirkeln     Bangårdsskiss  - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_23782  Lakaträsk - Boden     Sugtransformatorers placering  -     [Järnvägsmuseet]
3  Lakvik     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1105  Lakvik     Bangårdsritning 1879 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Lamhult  Lamhult (Lammhult)     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1930 -     [Järnvägsmuseet]
9-11ts8a_1932-1934  Lamhult (Lammhult) Rörvik     Bangårdsskiss 1932 - 1934    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J5_-0040  Lamhult / Lammhult     Plan och profil 1874 -  Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader. II Södra Stambanan   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
E-216  Lamhult / Lammhult stationshus     Konstruktionsdetaljer 1863 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6309_1930  Lampfästen för illuminerad spårplan      1930 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23155  Lampor för SJ ångfärjor     Sektion  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_23156  Lampor för SJ ångfärjor     Sektion  -    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6364_1936  Lampprovningsapparat      1936 -     [Järnvägsmuseet]
23_1932-1936  Landeryd     Bangårdsritning 1932 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
23_1932-1943  Landeryd     Bangårdsritning 1932 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1683-001  Landeryd     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1959 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1636_1912  Landsbro     Bangårdsritning 1912 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
LoHJ4_1937  Landskrona     Bangårdsskiss 1937 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_766-001_1942-1962  Landvetter     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1942 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_766-004_1960  Landvetter, schematisk spårplan      1960 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1539  Lane     Bangårdsritning 1890 - 1908    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
1  Lane Nättjebacka Ellenö     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0641  Lanna Bruk     Bangårdsritning 1916 - 1919 Smalspår till kalkbrott och stenhuggeri   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Lannabruk_1957-1989  Lannabruk     Bangårdsritning 1957 - 1989   [-]
T-1943_Lannabruk  Lannabruk     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -  Decauvillespår e d till stenhuggeri   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1635_1912  Lannaskedebrunn     Bangårdsritning 1912 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1742-001  Lannaskedebrunn, centrallåsanläggning utan signaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1947 - 1952    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21677  Lappberg, Risbäck - omformare 15 Hz - 58 Hz     Kopplingsschema 1922 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_19362  Lappberg, Risbäck - omformare 30 kVA      1921 -    [Järnvägsmuseet]
20ts10b  Lappträsk     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_523-001  Lappträsk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1240  Larsarve     Bangårdsritning 1901 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
SlRJ2  Larsarve Källunge Simunde Dune     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
3_1939  Larslund Mälby grp Stigtomta Vrena     Bangårdsskiss  - 1939   [Svenska Järnvägsklubben]
str_197_11  Lastkajer, typritning      1920 -  Bilaga till SJ särtryck 197 om håll- och lastplatser   [-]
Jvm1184_J5_-0106  Lastplats mellan Hemsjö och Hovmansbygd, förslag till spåranordning. Skivsignal     Översikt - spår, växlar, signaler, förreglingstabell 1918 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1000_198_1955  Lastplatsförregling, principschema      1955 -     [-]
Ebrsi_31025_1955  Lastplatsförregling, reläskåp, principritning      1955 -     [-]
Jvm1184_J2_-0459  Lastspår å linjen Visby - Barlingbo     Bangårdsritning 1903 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0643  Latorpsbruk     Bangårdsritning 1911 - 1919 Linbanestation för limstenslastning, smalspår till Garphyttan   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Latorpsbruk_1958-1976  Latorpsbruk     Bangårdsritning 1958 - 1976   [-]
T-1943_Latorpsbruk  Latorpsbruk     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Latorpsbruk_smalsp  Latorpsbruk     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -  Smalspår till Garphyttan   [Järnvägsmuseet]
3ts17_1932-1935  Latorpsbruk Holmstorp Vintrosa Lannabruk     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Laxa_1936  Laxå     Bangårdsskiss  - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0644  Laxå     Bangårdsritning ca 1925? -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0645  Laxå     Bangårdsritning 1952 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Laxa  Laxå     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_22268  Laxå     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_219-001  Laxå     Översikt - spår, växlar, signaler 1961 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_219-002  Laxå     Kabelplan 1962 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_219-004  Laxå     Spårledningar 1962 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_219-005  Laxå     Illuminerad spårplan, fasad 1962 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebr_65358  Laxå - Herrljunga, fjärrkontroll av frånskiljare med 29-objektsystem      1960 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_53328  Laxå, montageschema för fjärrkontroll av frånskiljare      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K195-Ebr_22576  Led tiil kontakttrådsupphängning för bo över Södertälje kanal      1927 -     [Järnvägsmuseet]
VSBJ4  Ledbergskulle     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
K317-Ebr_60712  Ledfäste för utliggarerör      1951 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_62652  Ledningsbrott p g a att strömavtagare överbryggade sektionspunkt, Älvsjö och Åstorp, skisser som visar strömmens väg      1955 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_62652  Ledningsbrott p g a att strömavtagare överbryggade sektionspunkt, Älvsjö och Åstorp, skisser som visar strömmens väg      1955 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54810  Ledningsbrygga nr 1 på Riddarholmen      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54800  Ledningsbrygga nr 4 på Riddarholmen      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54062  Ledningsbrygga nr 41 på Norrströmsbron      1954 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54801  Ledningsbrygga nr 5 på Riddarholmen      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_20389d_1955  Ledningsbryggor, olika typer     Måttritning 1955 -     [-]
Ebr_50204  Ledningsskydd på mellanstolpe av betong (kontaktledning)       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_50205  Ledningsskydd på mellanstolpe av järn (kontaktledning)       -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5072  Ledningsstolpar för ledning 2,1 meter över marken      1912 - 1912    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5004  Ledningsstolpar för mekaniska trådledningar, ledningarna förlagda under marken i kurva      1911 - 1911    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5005  Ledningsstolpar för mekaniska trådledningar, ledningarna förlagda under marken i rak linje      1911 - 1911    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6292_1929  Ledningstrissor - axel av rör för trycksmörjning      1929 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6362_1930-1931  Ledningstrissor - axlar med smörjfettbehållare System Wehner (för mekanisk trådledning)      1930 - 1931    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6121_1929  Ledningstrissor - skyddshuvar (mekaniska ledningar)      1929 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6122_1929-1947  Ledningstrissor - skyddshuvar, detaljer (mekaniska ledningar)      1929 - 1947    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5002  Ledningstrissor och ledningsstolpar för mekaniska trådledningar      1911 - 1911    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1422-001_1944-1954  Lekomberg     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1944 - 1954   [Järnvägsmuseet]
6212_223_3  Lekomberg, anläggning för ständigt obevakad lastplats     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1937 -    [Riksarkivet]
Ebrsi_1352-001_1940-1968  Leksand, anläggning med knappställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1968   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1352-002_1961  Leksand, schematisk spårplan      1961 -    [Järnvägsmuseet]
13  Leksberg     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1615_1910  Leksberg, förslag till utvidgning     Bangårdsritning 1910 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
OVJ2  Lenhovda      Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Lenstad_1920  Lenstad     Bangårdsritning 1920 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0646  Lerbäck     Bangårdsritning 1937 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Lerback_1937-1992  Lerbäck     Bangårdsritning 1937 - 1992   [-]
T-1943_Lerback  Lerbäck     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) ca 1930 -  Inkl smalspår till Askersund, Rönneshytt  [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1301  Lerdala     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0647  Lerkällan     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1950 - 1961   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1702-001  Lerkällan mötesplats med tvåvingade semaforer, ställbock     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1950 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0648  Lerum     Bangårdsritning 1930 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Lerum  Lerum     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1789-001  Lerum     Översikt - spår, växlar, signaler 1960 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1789-002  Lerum     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1961 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1789-003  Lerum     Spårledningar 1961 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1789-005  Lerum     Illuminerad spårplan, fasad 1961 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1789-650  Lerum     Illuminerad spårplan, förbindning 1961 - 1962    [Järnvägsmuseet]
0_251948_001_1_1  Lerum plattformstunnel     Fasad och plan  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0649  Lesjöfors     Bangårdsritning 1927 -  Inkl smalspår vid sågverk   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0253_1890-1916  Lessebo     Bangårdsritning 1890 - 1916 Inkl Kosta - Lessebo jvg spårtriangel mm   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
CWJ8_1928  Lessebo Hovmantorp Åryd     Bangårdsskiss  - 1928    [Svenska Järnvägsklubben]
E-28989  Lessebo nytt stationshus ställverksutbyggnad     Konstruktionsdetaljer 1956 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_55270  LFR1 Lågfrekvensmottagare     Kopplingsschema 1961 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0362  Lia     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J5_-0043  Liatorp     Plan och profil 1874 -  Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader. II Södra Stambanan   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Liatorp  Liatorp     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) ca 1929 -     [Järnvägsmuseet]
E-28439  Liatorp nytt stationshus     Fasad och plan 1956 -     [Järnvägsmuseet]
E-28737  Liatorp nytt stationshus     Sektion 1956 -    [Järnvägsmuseet]
E-28737_A  Liatorp nytt stationshus     Sektion 1956 -     [Järnvägsmuseet]
E-28737_B  Liatorp nytt stationshus     Exteriör 1956 -     [Järnvägsmuseet]
E-28737_C  Liatorp nytt stationshus     Exteriör 1956 -     [Järnvägsmuseet]
E-28737_D  Liatorp nytt stationshus     Exteriör 1956 -     [Järnvägsmuseet]
E-28737_E  Liatorp nytt stationshus     Exteriör  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_24083  Liatorp, stationär tågvärmeanläggning     Situationsplan  - 1941   [Järnvägsmuseet]
HLJ  Lidköping     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Lidlund  Lidlund     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1940 - 1942    [Järnvägsmuseet]
Ebr_24148  Lidlund     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_326-002  Lidlund     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1939 - 1952    [Järnvägsmuseet]
21ts11x_1930  Lidlund Jörn      Bangårdsskiss 1930 -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Lidnas  Lidnäs     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_396-005  Liens hytta, industrispårsväxel, kontrollås     Översikt - spår, växlar, signaler 1964 - 1965    [Järnvägsmuseet]
K97b-Ebr_24574  Liksidig balans till avspänningsanordning (kontaktledning)      1942 -     [Järnvägsmuseet]
K191-Ebr_50524  Liksidig gaffelklämme för upphängninganordning vid rörliga broar      1929 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21356  Likströmsdrift, principschema (bilaga till professor Reichels utredning)      1919 -    [Järnvägsmuseet]
STts11  Liljeholmen     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0657  Liljeholmen     Bangårdsritning 1916 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Liljeholmen  Liljeholmen     Bangårdsskiss ca 1872 -  TEKNISK-EKONOMISK BESKRIFNING ÖFVER SVENSKA STATENS JERNVÄGSBYGGNADER del I Allmän öfversigt jemte särskild beskrifning öfver vestra stambanan?1872   [Svenska Järnvägsklubben]
Liljeholmen_1949-1984  Liljeholmen     Bangårdsritning 1949 - 1984   [-]
Liljeholmen_c196x  Liljeholmen     Bangårdsritning  - Troligen ca 1960-tal   [-]
Liljeholmen_197909-198010  Liljeholmen     Bangårdsskiss 1979 - 1980    [Svenska Järnvägsklubben]
E-29310  Liljeholmen personallokaler och lokomotorstall     Fasad och plan 1958 -     [Järnvägsmuseet]
Lm_mek  Liljeholmen, mekanisk anläggning, utsnitt ur ritning     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell  -     [Riksarkivet]
0343_431_187x  Liljeholmen, svängbro och del av bangård      1870-talet -  Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarne jemte plan- och profilritningar öfver broarne tillstötande områden   [Riksarkivet]
0343_431_187x  Liljeholmen, svängbro och del av bangård      1870-talet -  Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarne jemte plan- och profilritningar öfver broarne tillstötande områden   [Riksarkivet]
17  Liljeholmsbron 1915, likarmat svängspann     Sektion och plan 1915 -  Från Stockholms Stads Byggnadskontor skrift nr 5 1915   [-]
01  Liljeholmsbron 1915, situationsplan inkl spårvägs- och järnvägsspår      1915 -  Från Stockholms Stads Byggnadskontor skrift nr 5 1915   [-]
Jvm1184_J2_-0287_1920  Lilla Björnmossen     Bangårdsritning 1920 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
LLEJ_1a  Lilla Edet     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1563  Lilleskog     Översikt - spår, växlar, signaler 1923 - 1926    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-1563a  Lilleskog, detalj området kring stationshuset - ställbock, T-semafor mm     Översikt - spår, växlar, signaler 1923 - 1926    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Lillhagen  Lillhagen     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1938    [Järnvägsmuseet]
9  Lillie Klinga Kneipbaden / Kneippbaden / Norrköping V     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Lillan  Lillån     Bangårdsritning  -    [-]
IID7T15_1936  Lima Torgåsmon Hammargården Fiskarheden     Bangårdsskiss  - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
KalkBilB_c1950  Limhamn, kalkbrottsbanan     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler ca 1950 -     [Svenska Järnvägsklubben]
KalkSakregl_c1950  Limhamn, kalkbrottsbanan     Instruktion ca 1950 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0011  Limmared     Bangårdsritning 1922 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0370_0  Limmared     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
81_1932  Limmared     Bangårdsritning 1932 - 1932    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1022-001_1945-1946  Limmared impregeringsverk, förregling med T-semafor      1945 - 1946    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_105-001  Linaälv     Översikt - spår, växlar, signaler 1960 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_105-031  Linaälv     Manöverapparat 1961 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_105-750_1961  Linaälv     Illuminerad spårplan, förbindning 1961 -     [Järnvägsmuseet]
19ts10_1936  Linaälv Risbäck (Håmojåkk) Harrå Fjällåsen Lappberg     Bangårdsskiss  - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_19478  Linbrygga med trästolpar      1922 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51309  Linbrygga med trästolpar för enkel kontakttråd      1939 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_19546  Linbrygga vid stationshuset i Falköping Ranten      1923 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21893  Linbryggstolpe för Falköping      1923 -     [Järnvägsmuseet]
Lindbacka_1960-1991  Lindbacka     Bangårdsritning 1960 - 1991   [-]
T-1943_Lindbacka  Lindbacka     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1938 -     [Järnvägsmuseet]
Lindby_1920  Lindby     Bangårdsritning 1920 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0086  Lindfors     Bangårdsritning 1905 -  Normal- och smalspår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
E17a3_1953  Lindholmen     Situationsplan 1953 -     [Riksarkivet]
X17b2_1948  Lindholmen     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1948 -  Ibruktagen 1951   [Riksarkivet]
Ebrsi_838-002  Lindholmen     Förreglingstabell 1961 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_838-003  Lindholmen     Kabelplan 1960 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_838-004  Lindholmen     Illuminerad spårplan, fasad 1959 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_838-005  Lindholmen     Illuminerad spårplan, fasad 1966 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_838-006  Lindholmen     Spårledningar 1960 - 1966    [Järnvägsmuseet]
L-Br  Lindholmen Frösunda Ekskogen Broby / Roslagsbroby     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_15168  Lindningsdiagram till rotor för Westinghousemotorn      1908 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_15169  Lindningsdiagram till rotor för Westinghousemotorn      1908 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Lindome  Lindome     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_113-001  Lindome     Översikt - spår, växlar, signaler 1962 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_113-021  Lindome     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1963 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_113-031  Lindome     Manöverapparat 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_113-011_1963-1964  Lindome     Spårledningar 1963 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_113-750_1963  Lindome     Illuminerad spårplan, förbindning 1963 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Lingbo  Lingbo     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0284_1920  Linghed     Bangårdsritning 1920 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
1  Linghed Vintjärn Rysjön Lilla Björnmossen Svartbäcken     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0670  Linghem     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Linghem_1965-1979  Linghem     Bangårdsritning 1965 - 1979   [-]
Linghem  Linghem     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -  Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
T-1943_Linghem_X  Linghem     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Bas_2311-011_1975  Linghem     Översikt - spår, växlar, signaler 1975 -     []
Ebrsi_2311-004_1954-1963  Linghem     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1954 - 1963   []
Linghem_1963-1979  Linghem bangårdskarta      1963 - 1979    []
Linghem_1963-1979-data  Linghem, ritningsdata till bangårdskarta 1969 - 1979      1963 - 1979    []
Bbr_C-5094  Linhjul      1917 - 1934    [Järnvägsmuseet]
K173-Ebr_22917  Linhjul (kontaktledning)      1931 -     [Järnvägsmuseet]
K258-Ebr_50988  Linhjul för avspänning       -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5018  Linhjul för mekaniska trådledningar      1917 - 1934    [Järnvägsmuseet]
K320d-Ebr_42027  Linhållare för 130-212 mm2 lina      1954 -     [Järnvägsmuseet]
K320-Ebr_53477  Linhållare för 50 mm2 lina      1952 -     [Järnvägsmuseet]
K320-Ebr_61121  Linhållare för 50 mm2 lina      1952 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5022  Linhållare för mekaniska trådledningar      1911 - 1922    [Järnvägsmuseet]
K320-Ebr_41818  Linhållare K-320 a.b.c      1953 -     [Järnvägsmuseet]
K268-Ebr_24179_a  Linjal för dubbel bärlineupphängning      1942 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_102-002  Linjeblockering Göteborg - Gubbero - Almedal     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1941 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_2335-003  Linjeblockering Jakobsberg - Kallhäll     Översikt - spår, växlar, signaler 1962 - 1964    [Järnvägsmuseet]
C-50038  Linjeblockering Märsta - Odensala - Knivsta - Bergsbrunna - Södra Uppsala     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1937 -     [Järnvägsmuseet]
C-50038  Linjeblockering Ulriksdal - Tureberg - Norrviken - Rotebro - Upplands Väsby - Rosersberg - Märsta     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1937 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7356  Linjedvärgsignal, upphängning i ledningsbrygga på kort eller lång trycksträva      1953 - 1957    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7357  Linjedvärgsignal, upphängning i ledningsstolpe      1953 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J3_-0424  Linjen Boden - Luleå Blad 11 Boden - Säfvast     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0425  Linjen Boden - Luleå Blad 12 Sunderby - Kallkällan     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0426  Linjen Boden - Luleå Blad 13 Luleå - Svartön     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0427  Linjen Boden - Luleå Blad 14 Gällivare - Koskullskulle     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0414  Linjen Boden - Malmberget Blad 1 Boden - Holmfors     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0423  Linjen Boden - Malmberget Blad 10 Välkomman, Tingvallskulle     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0415  Linjen Boden - Malmberget Blad 2 Ljuså - Gransjö     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0416  Linjen Boden - Malmberget Blad 3 Sandträsk - Gullträsk     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0417  Linjen Boden - Malmberget Blad 4 Lakaträsk - Näsberg     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0418  Linjen Boden - Malmberget Blad 5 Murjek     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0419  Linjen Boden - Malmberget Blad 6 Polcirkeln - Koskivara     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0420  Linjen Boden - Malmberget Blad 7 Nattavara - Kilvo     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0421  Linjen Boden - Malmberget Blad 8 Nuortikon - Harrträsk     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0422  Linjen Boden - Malmberget Blad 9 Gällivare - Malmberget     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0422  Linjen Boden - Malmberget Blad 9 Gällivare - Malmberget     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0434  Linjen Bollnäs - Orsa Bibana Blad 1 Göringen - Dalfors     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0428  Linjen Bollnäs - Orsa Blad 1 Bollnäs - Runemo     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0429  Linjen Bollnäs - Orsa Blad 2 Alfta - Edsbyn     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0430  Linjen Bollnäs - Orsa Blad 3 Lillboklitten - Tungsen     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0430  Linjen Bollnäs - Orsa Blad 3 Lillboklitten - Tungsen     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0431  Linjen Bollnäs - Orsa Blad 4 Åssjöbo - Göringen     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0432  Linjen Bollnäs - Orsa Blad 5 Östanvik - Skattungsjön     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0433  Linjen Bollnäs - Orsa Blad 6 Skattungbyn - Orsa     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0439  Linjen Hällnäs - Storuman Blad 1 Hällnäs - Skärträskets grusgrop     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0440  Linjen Hällnäs - Storuman Blad 2 Skatan - Arvån     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0441  Linjen Hällnäs - Storuman Blad 3 Arvsele - Gustavsholm     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0442  Linjen Hällnäs - Storuman Blad 4 Lycksele - Bålforsen     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0442  Linjen Hällnäs - Storuman Blad 4 Lycksele - Bålforsen     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0443  Linjen Hällnäs - Storuman Blad 5 Nysäter - Kattisavan     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0444  Linjen Hällnäs - Storuman Blad 6 Medelås - Åskilje     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0445  Linjen Hällnäs - Storuman Blad 7 Tara - Sörsjöliden     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0446  Linjen Hällnäs - Storuman Blad 8 Skiråsen - Långselberget     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0447  Linjen Hällnäs - Storuman Blad 9 Stensele - Storuman     Profil 1934 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1318-002_1951-1960  Linjen Korsnäs - Hosjö med Karlsfors / Carlsfors ställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1951 - 1960   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1125-001_1945-1947  Linjen Lagan - Ljungby km 40+940, lastplats med T-semafor för Södra Sveriges Torvkols AB     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1945 - 1947    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_119-001  Linjen Nässjö - Oskarshamn, vägskydd, signaler     Översikt - spår, växlar, signaler 1966 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_119-001  Linjen Nässjö - Oskarshamn, vägskydd, signaler     Översikt - spår, växlar, signaler 1966 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_30035  Linjen Stockholm - Göteborg, belysningstransformator 4,5 kVA      1926 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_200069  Linjetelefoner III distriktet      1951 -     [Järnvägsmuseet]
K304-Ebr_52541  Linklämma för 130 mm2 lina      1947 -     [Järnvägsmuseet]
K307-Ebr_52511  Linklämma för hjälpkraftledning (35 mm2 lina)      1947 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0671  Linköping     Bangårdsritning 1929 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_LinkOping  Linköping     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
2ts10_1932-1935  Linköping C     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Lp_1_1984-1985  Linköping C     Bangårdsritning 1984 - 1985   [-]
Lp_2_1984-1988  Linköping C     Bangårdsritning 1984 - 1985   [-]
Lp_3_1984-1987  Linköping C     Bangårdsritning 1984 - 1985   [-]
Lp_4_1984-1985  Linköping C     Bangårdsritning 1984 - 1985   [-]
Lp_tele  Linköping C     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -    [-]
Lp26_1964-1973  Linköping C     Bangårdsskiss 1964 - 1973    []
229-00_1968-1979  Linköping C     Översikt - spår, växlar, signaler 1968 - 1979    []
229-00_1968-1979_stlv  Linköping C     Ställverksapparat 1968 - 1979    []
2702_1953  Linköping C     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1953 -     []
Lp_1946-1958  Linköping C     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1946 - 1958    []
Ebrsi_229-002  Linköping C     Förreglingstabell 1952 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_229-005  Linköping C     Illuminerad spårplan, fasad 1960 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_229-006  Linköping C     Avgångs- och stoppsignaler 1945 - 1959    [Järnvägsmuseet]
E-27113  Linköping C fraktgodsexp     Fasad och plan 1953 -     [Järnvägsmuseet]
6-6556_1967  Linköping C fraktgodsmagasin, förslag till breddning av portar samt anordnande av expeditionskur     Plan 1967 -     []
Ebrsi_229-010  Linköping C smalspår     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1937 - 1959    [Järnvägsmuseet]
7523_1952  Linköping C, förslag till läge för vagnvåg mm     Bangårdsritning 1952 -     []
2-7134_-1970  Linköping C, godsmagasin omdisponering     Plan mm  - 1970    []
2-7434_-1970  Linköping C, godsmagasin omdisponering     Plan mm  - 1970    []
2-7183_1970  Linköping C, godsmagasin personal- och expeditionslokaler     Plan  - 1970    []
Lp-prov_c1950  Linköping C, provisorisk signalsäkerhetsanläggning under ombyggnad     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell ca 1950 -  Osäkert om anläggningen faktiskt byggdes   []
Lp-prov_c1950_Ftab  Linköping C, provisorisk signalsäkerhetsanläggning under ombyggnad     Förreglingstabell ca 1950 -  Osäkert om anläggningen faktiskt byggdes   []
Lp-prov_c1950_Blockapp_Clas  Linköping C, provisorisk signalsäkerhetsanläggning under ombyggnad, lokala blockapparater och centrallås      ca 1950 -  Osäkert om anläggningen faktiskt byggdes   []
Lp-prov_c1950_Stlvapp_Stnblockapp  Linköping C, provisorisk signalsäkerhetsanläggning under ombyggnad, ställverksapparat och stationsblockapparat      ca 1950 -  Osäkert om anläggningen faktiskt byggdes   []
E-88  Linköping C, stationshus, utkast     Fasad och plan  -     [Järnvägsmuseet]
D9733_1967  Linköping C. förslag till ombyggnad av bangården, första etappen     Bangårdsritning 1967 -     []
E-27113_1923-1954  Linköping fraktgodsexp, brandmur mot godsmagasinet     Fasad och plan 1923 - 1954    []
762-188_1976  Linköping godsbangård, ändlastkaj     Sektion och plan 1976 -     []
5-7427_odat  Linköping godsmagasin, förslag till ombyggnad av godsbrygga jämte skärmtak     Sektion och plan  -     []
766-110_1976  Linköping hus 2     Plan 1976 -     []
E-646  Linköping ilgodshus     Exteriördetaljer 1894 -     [Järnvägsmuseet]
3-4762_1960  Linköping ilgodsmagasin, trappa till källaren     Sektion och plan 1960 -     []
3-4760_1960  Linköping ilgodsmagasin, utökning av nedfart     Situationsplan 1960 -     []
4-4761_1960  Linköping ilgodsmagasin, utökning av nedfart     Plan 1960 -     []
28540B_1958-1959  Linköping nytt ilgods      Fasad och sektion 1958 - 1959    []
E-28549_1958  Linköping nytt ilgods bottenplan     Plan 1958 -     []
28540A_1958  Linköping nytt ilgods källarplan     Plan 1958 -     []
Lp_NyttIlgodsKallarplan_1958  Linköping nytt ilgods källarplan     Plan 1958 -     []
28540A-data  Linköping nytt ilgods källarplan, ritningsdata      1958 -     []
Bbr_C-6198_1928  Linköping svängbro, kontakter för isolerade spårledningar      1928 -     [Järnvägsmuseet]
0343_701_187x  Linköping [C] och svängbron över Stångån      1870-talet -  Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarne jemte plan- och profilritningar öfver broarne tillstötande områden   [Riksarkivet]
0343_701_187x  Linköping [C] och svängbron över Stångån      1870-talet -  Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarne jemte plan- och profilritningar öfver broarne tillstötande områden   [Riksarkivet]
0343_701a_187x  Linköping [C] och svängbron över Stångån, detaljförstoring      1870-talet -  Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarne jemte plan- och profilritningar öfver broarne tillstötande områden   [Riksarkivet]
0343_701a_187x  Linköping [C] och svängbron över Stångån, detaljförstoring      1870-talet -  Förslag till elektriska signalinrättningar vid de rörliga broarne jemte plan- och profilritningar öfver broarne tillstötande områden   [Riksarkivet]
Bbr_C-6170_1927  Linköping, elektriska ljussignaler å järnvägsbron     Måttritning 1927 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6171_1927  Linköping, elektriska ljussignaler å järnvägsbron, detaljer     Måttritning 1927 -     [Järnvägsmuseet]
Lp_Ladugardsbacke_a  Linköping, förgreningen vid Ladugårdsbacke     Kabelplan  -     []
Lp_Ladugardsbacke_b  Linköping, förgreningen vid Ladugårdsbacke     Bangårdsritning  -     []
0343_C-1205_1911  Linköping, förreglingsanordning å den nya svängbron      1911 -     [Riksarkivet]
2464a_1946  Linköping, förslag till industrispår för tömning av oljetankvagnar     Plan 1946 -     []
3-7108_1970  Linköping, förslag till industrispår till AB Prippbryggerierna     Plan 1970 -     []
3-6823_1968  Linköping, förslag till industrispår till kvarteret Ackordet     Plan 1968 -     []
0-6847_1969  Linköping, förslag till industrispår till Köpetorpsområdet     Plan 1969 -     []
7-7098_1970  Linköping, förslag till industrispår till Östergötlands centralfabr     Plan 1970 -     []
D9112_1962  Linköping, förslag till provisorisk utbyggnad av godsmagasin för knutpunktstrafiken     Situationsplan 1962 -     []
3-6574_1967  Linköping, förslag till spårändring vid Slakthuset     Plan 1967 -     []
5-6874_1969  Linköping, industrispår till slakthuset, sockerbruket m fl     Plan 1969 -     []
7-7214_1971  Linköping, industrispår till Speceristernas Varuinköp     Plan 1971 -     []
Lp_bgddel_odat  Linköping, lokstallar mm     Bangårdsritning  -     []
Lp_del_odat  Linköping, lokstallar mm     Bangårdsritning  -     []
3-7966_1974  Linköping, ny- och ombyggnad av spår till Hjalmar Blomqvist AB     Plan 1974 -     []
E3-1425_1963-1964  Linköping, nytt knutpunktsmagasin     Sektion och plan 1963 - 1964    []
4708_Lp_odat  Linköping, området öster om Stångån       -     []
5-6874-data  Linköping, ritningsdata till ritning 5-6874       -     []
0-501760_1982  Linköping, spårändring i samband med fjb-utbyggnad     Plan 1982 -     []
LinkOping_B  Linköping, västra delen     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  -     [Järnvägsmuseet]
783-094_1978  Linköping, ändring av plan vid godsmagasin, utökning av dagvattenledning     Plan 1978 -     []
Lp_andr_1979  Linköping, ändringar (banmästarväxeln mm)      1979 -    []
LinkOping_A  Linköping, östra delen     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  -     [Järnvägsmuseet]
K141a-Ebr_22093  Linlås för 130 mm2 lina      1924 -     [Järnvägsmuseet]
K141c-Ebr_22916  Linlås för 35 mm2 lina      1931 -     [Järnvägsmuseet]
K141b-Ebr_22415  Linlås för 50 mm2 lina      1926 -     [Järnvägsmuseet]
K298-Ebr_52306  Linlås med avgrening (kontaktledning)      1946 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0247  Linnefors     Bangårdsritning 1890 - 1916   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
K206-Ebr_63882  Lintrissa (kontaktledning)      1959 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_41013_1955  Linverksväxeln, låsapparat för lastplatsförregling      1955 -     [-]
Lisbro  Lisbro     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1934 - 1934 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Ebr_23672  Lissajous figur, exempel       -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0169  Lister-Mjällby     Bangårdsritning 1913 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0170  Listershuvud     Bangårdsritning 1916 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0172  Ljung      Bangårdsritning 1907 - 1913 Vid ombyggnad av BHJ till normalspår   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1151-003  Ljung     Illuminerad spårplan, fasad 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1151-001_1947-1962  Ljung     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1947 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1255  Ljungby     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
SSJ-12ts2  Ljungby      Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1019-001_1945  Ljungby     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1945 -  Centralställd skivsignal för infart från Tutaryd, i övrigt semaforer   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1019-004_1959  Ljungby     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1959 -  Centrallås med ljussignaler   [Järnvägsmuseet]
E-27092_Bx  Ljungby nytt stationshus      Exteriör 1953 -     [Järnvägsmuseet]
E-27092_C  Ljungby nytt stationshus      Exteriör 1953 -     [Järnvägsmuseet]
E-27092  Ljungby nytt stationshus bottenplan     Plan 1953 -     [Järnvägsmuseet]
E-27092_A  Ljungby nytt stationshus källarplan     Plan 1953 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0661  Ljungbyhed     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1917 -     [Järnvägsmuseet]
12ts-HHJ7  Ljungbyhed Skäralid Röstånga     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0805  Ljungbyholm     Bangårdsritning  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
HSFJ2  Ljunghusen Skanör Falsterbo     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Ljungskile  Ljungskile     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1938    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_544-003H  Ljungskile (ofullständig ritning, södra delen saknas)     Illuminerad spårplan, fasad 1963 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0502  Ljungstorp / Ingvaldstorp     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0678  Ljusdal     Bangårdsritning 1919 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_Ljusdal  Ljusdal     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_388-002_1954-1961  Ljusdal     Förreglingstabell 1954 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebr_62863  Ljusdal - Mellansel, fjärrstyrning av frånskiljare och zongränsbrytare      1956 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51316  Ljusdal omformarestation     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_50949  Ljusdal omformarestation, kabelschema     Situationsplan 1935 - 1938   [Järnvägsmuseet]
Ebr_51031  Ljusdal, förslag till placering av omformarestation     Situationsplan 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Ljusfallshammar_1962  Ljusfallshammar     Bangårdsritning  - 1962   [-]
5  Ljusfallshammar Prästköp Borggård Hällestad     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Bbr_C-7358  Ljusförsignal med 2 sken och sidotågvägslykta, upphängning i signalbrygga       1953 - 1957    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7359  Ljusförsignal med 3 sken och sidotågvägslykta, upphängning i signalbrygga       1953 - 1957    [Järnvägsmuseet]
C-6991-6992_1946  Ljusförsignal med sidotågvägslykta      1946 -     [Svenska Järnvägsklubben]
C-6991  Ljusförsignal, elektrisk      1941 - 1941    [Järnvägsmuseet]
C-6992  Ljusförsignal, gas      1941 - 1941    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1118-001_1942-1947  Ljusne kraftverk, växel vid km 180+990 å linjen Ljusne - Vallvik, T-semafor     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1942 - 1947    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7362  Ljussignal på betongmast      1953 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7283  Ljussignal å betongmast, stege och skyddsbur för plattform      1950 - 1955    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6075_1926  Ljussignal, upphängning å linje- eller bryggstolpe     Måttritning 1926 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6190_1928  Ljussignaler vid Trelleborg F, motstånd 50 Ohm, 2 A      1928 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6327_1930  Ljussignaler, inmontering av backlampsmotstånd typ Pantohm 2 Ohm 1 A      1930 -     [Järnvägsmuseet]
19ts4_1936  Ljuså Gransjö Sandträsk Gullträsk     Bangårdsskiss  - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Bbr_C-6257_1929  LME växeldrivanordning, kontaktplintar      1929 -     [Järnvägsmuseet]
Lockarp  Lockarp     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  -     [Järnvägsmuseet]
5569B132-1  Lockarp     Ställverksapparat 1926 -  Komplettering med vevapparat på hävstångsställverket   [Göteborgs landsarkiv]
T600_1909  Lockarp, telegrafexpeditionen     Kopplingsschema 1909 -    [-]
Lockne  Lockne     Spår, byggnader, bangårdsbelysning 1937 - 1938    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_209-004  Lockstavägen (Bärby - Uppsala Ö)     Vägskydd 1957 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Loddby  Loddby     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  -     [Järnvägsmuseet]
Loddby-Karlsro_c1968  Loddby Herrstaberg Karlsro     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler  -    [-]
Ebr_23379  Lok litt D, förreglingsschema       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23709  Lok litt D, kopplingsschema för booster       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_40349  Lok litt D, löstagbar plattform       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22166  Lok litt D, principschema       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22630  Lok litt D, principschema       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23545  Lok litt D, typskyltar K/R för snälltågslok med kraftigare motorer      1936 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22187  Lok litt D, översikt       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21352  Lok litt Oc, förslag till anordning av instrument mm      1919 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_17667  Lok litt Od, ramverk       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_17686  Lok litt Od, rör      1923 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_17850  Lok litt Od, sammanställning       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_18428  Lok litt Pa, Pb, Oa, Ob, Oc, Od, Oe, Z, elmotorvagn X3a/CF1      1922 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22257  Lok litt Pb, förslag till ändrning       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_17851  Lok litt Pb, sammanställning       -     [Järnvägsmuseet]
Mbr_102028  Lok litt Ub nr 497-     Kopplingsschema  -     []
Jvm1184_J2_-0080  Loka     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_63666  Lokal- och fjärrkontroll av enskilda frånskiljare, principiell uppbyggnad      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_55104  Lokal- och fjärrmanövrering av frånskiljare och strömbrytare     Kopplingsschema 1961 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23432  Lokaler vid omformarstation Ockelbo, Ljusdal, Ånge, Kil     Plan 1935 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_42399  Lokalkontrolltavla för eldrift, fjb-sträcka dubbelspår, förslag      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_42387  Lokalkontrolltavla för eldrift, fjb-sträcka enkelspår, frontplatta      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_42397  Lokalkontrolltavla för eldrift, fjb-sträcka enkelspår, förslag      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_42249  Lokalkontrolltavla för frånskiljare på stationer med fjb      1957 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_42386  Lokalkontrolltavla för Malmbanan (eldriften), frontplatta       - 1958    [Järnvägsmuseet]
Ebr_42606  Lokalmanövertavla för frånskiljare på fjb-sträckor      1961 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_42630  Lokalmanövertavla för frånskiljare, fjb. Fasadritning      1961 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54817  Lokalmanövrering av enstaka frånskiljare, principschema       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54785  Lokalnät för omformarestation typ I och II med reservkraftaggregat     Kopplingsschema  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51297  Lokalnät i omformarstation typ II     Kopplingsschema  -    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6470_1932-1935  Lokalställare med indikatorlampa för elektriskt ställbara växlar      1932 - 1935   [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-7409  Lokalt ställbar enkel spårspärr med 2 klotsar och elektrisk låsanordning      1954 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21453  Lokaltågslokomotiv (ellok)       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_41930  Lokantenn för 155-174 Mp/s      1953 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_22025  Loket å färjmodellen till Milano     Kopplingsschema 1924 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_55490  Lokhyttsignalering Ånge, repeteringsreläsats      1962 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_17132  Loks inställning i 150 meters kurva      1915 -     [Järnvägsmuseet]
Ls2_1899-1917  Lokstall och vattentorn, Östra Centralbanan     Sektion och plan 1899 - 1917    []
Ebr_42459  Loksändare, principschema     Kopplingsschema  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21325  Lokturer godståg Stockholm - Norrköping      1919 -    [Järnvägsmuseet]
13-20ts11_1930-1936  Lomkärr     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_526-001  Lomkärr     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1940 - 1957    [Järnvägsmuseet]
Lomma  Lomma     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  -     [Järnvägsmuseet]
IIID10T12_1931-1934  Lomma      Bangårdsskiss 1931 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0687  Lomma     Bangårdsritning 1938 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
C_3968_1923-1926  Lomma     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1923 - 1926    [Riksarkivet]
Lomma_lp  Lomma lastplats     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  - 1938 Inkl 600 mm tegelbruksspår   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0688  Lomma Lastplats     Bangårdsritning 1921 -  Smalspår för tegelbruk   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
C_4272_1926  Lomma lastplats     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1926 -  Anslutande decauvillespår e d   [Riksarkivet]
7-10ts14a_1931-1934  Lomma lastplats Önnerup     Bangårdsskiss 1931 - 1934 Inkl lerspår vid Lomma lp   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_945-001_1945  Lomma svängbro, förregling     Översikt - spår, växlar, signaler, förreglingstabell 1945 -    [Järnvägsmuseet]
46  London Bridge Station, North Cabin East Side (LB&SCRy)     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1889 -     [Svenska Järnvägsklubben]
47  London Bridge Station, North Cabin West Side (LB&SCRy)     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1889 -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Loster  Loster     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Lottefors  Lottefors     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_339-001  Lottefors     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1944 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_339-003  Lottefors     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1954 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_339-110  Lottefors, halvautomatisk linjeblockering     Kopplingsschema 1957 -     [Riksarkivet]
HLJ  Lovene Bryne Järpås     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Lubbotrask  Lubboträsk     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1940 - 1941    [Järnvägsmuseet]
BJ/07  Ludvika     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_200204  Ludvika     Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1962    [Järnvägsmuseet]
G2f  Ludvika - Herrhult - Daglösen - Kil, Daglösen - Filipstad V     Grafisk översikt signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd mm 1950 -     [Riksarkivet]
G2f  Ludvika - Herrhult - Daglösen - Kil, Daglösen - Filipstad V     Grafisk översikt signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd mm 1950 -     [Riksarkivet]
G2f  Ludvika - Herrhult - Daglösen - Kil, Daglösen - Filipstad V     Grafisk översikt signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd mm 1950 -     [Riksarkivet]
Ebr_61426  Ludvika kopplingscentral      1952 -     [Järnvägsmuseet]
E-30368  Ludvika kur för vagnsvåg     Fasad och plan  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1247-001_1950-1963  Ludvika, anläggning med mekaniska ställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1950 - 1963   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0066  Ludvika, förslag till utbyggnad 1925, alternativ II     Bangårdsritning 1905 - 1925    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1247-003_1958-1962  Ludvika, schematisk spårplan      1958 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1247-001_stlv_ftab  Ludvika, ställverksapparater och förreglingstabeller      1950 - 1963   [Järnvägsmuseet]
Ebr_23951  Luftskyddsrum nödbelysning, principschema       -    [Järnvägsmuseet]
1  Lugnet Evedal Norrgårda     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1015-003_1964  Lugnvik     Översikt - spår, växlar, signaler 1964 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1614_1910  Lugnås, förslag till utvidgning     Bangårdsritning 1910 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_2511-001  Luleå - Boden - Gällivare     Översikt linje 1963 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebr_200141  Luleå - Svartön     Kopplingsschema kontaktledning 1955 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21729  Luleå - Svartön     Kontaktledningens sektionering  -  Inkl uttag av kraft från kontaktledning   [Järnvägsmuseet]
C-4604_1929-1940  Luleå - Svartön     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1929 - 1940    [Riksarkivet]
Ebr_21729  Luleå - Svartön kontaktledningsnät     Bangårdsskiss 1922 - 1922   [Järnvägsmuseet]
19ts1b  Luleå och del av Svartön     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_168-005  Luleå stlv I     Översikt - spår, växlar, signaler 1947 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_168-006_a  Luleå stlv I     Spårledningar 1947 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_168-006_b  Luleå stlv I     Spårledningar 1947 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_168-007  Luleå stlv I     Illuminerad spårplan, fasad 1947 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_168-008  Luleå stlv I     Förreglingstabell 1949 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_168-009  Luleå stlv I     Ställverksapparat 1947 - 1958    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_168-031  Luleå, fjärrstyrning av brytare och frånskiljare via fjb, lokaltavla     Illuminerad spårplan, fasad 1964 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_168-750  Luleå, fjärrstyrning av brytare och frånskiljare via fjb, lokaltavla     Illuminerad spårplan, förbindning 1964 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_32050  Luleå, fjärrstyrning av frånskiljare och brytare via fjb, lokaltavla      Kopplingsschema 1964 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_32049  Luleå, fjärrstyrning av frånskiljare och brytare via fjb, lokaltavla fasadritning      1964 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51507  Luleå, stationär tågvärmeanläggning     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_168-002  Luleå-Svartön, stlv II     Spårledningar 1952 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6946_1940-1944  Luleälvsbron, järnvägs- och landsvägsbron över Stora Lule älv     Förreglingsregister 1940 - 1944    [Järnvägsmuseet]
Lu_bgd_1856_1886  Lund     Bangårdsritning 1856 - 1886 Från SJ-skriften '?vissa större statsbanestationer' 1938   [-]
10tsLu_1931  Lund C Lund V     Bangårdsskiss 1931 - 1937    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_647-010  Lund C - Eslöv, aut linjeblockering     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1947 - 1957    [Järnvägsmuseet]
E-29056  Lund C biljettluckor     Konstruktionsdetaljer 1956 -     [Järnvägsmuseet]
Lund  Lund C och Lund V     Spår, byggnader, bangårdsbelysning  -     [Järnvägsmuseet]
Lu_bgd_1922  Lund C och Lund V     Bangårdsritning 1922 -  Från SJ-skriften '?vissa större statsbanestationer' 1938   [-]
0_251994_004_1_1  Lund C plattformstunnel     Fasad och plan 1925 -     [Järnvägsmuseet]
0_251995__1_1  Lund C plattformstunnel     Fasad och plan 1925 -     [Järnvägsmuseet]
0_251996_001_1_1  Lund C plattformstunnel     Fasad och plan 1925 -     [Järnvägsmuseet]
0_251999__1_1  Lund C stationshus     Inredning 1925 -     [Järnvägsmuseet]
0_252001__1_1  Lund C stationshus - öppna korridoren     Inredning 1925 -     [Järnvägsmuseet]
0_252005__1_1  Lund C stationshus, biljettluckor (enligt Olssons patent) och trafikantinformationssystem     Inredning 1925 -  """Klockan ringer 5 minuter före tågs avgång"""   [Järnvägsmuseet]
Lu_stnh_1937  Lund C stationshus, plattformstunnel mm     Plan och profil 1937 -  Från SJ-skriften '?vissa större statsbanestationer' 1938   [-]
0_252017__1_1  Lund C stationshus, tidningskiosk     Inredning 1925 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_550-005  Lund C, anläggning med reläställverk     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1962 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_550-001  Lund C, anläggning med ställarställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1949 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_550-001_stlvapp  Lund C, detaljförstoring ställarställverksapparat     Ställverksapparat 1949 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Lu_bgd_1937  Lund C, Högevall och Lund V     Bangårdsritning 1937 -  Från SJ-skriften '?vissa större statsbanestationer' 1938   [-]
Ebrsi_550-004_Bl-2  Lund C, manöverapparat reläställverk, norra delen     Manöverapparat 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_550-004_Bl-1  Lund C, manöverapparat reläställverk, södra delen     Manöverapparat 1963 -     [Järnvägsmuseet]
C-2030  Lund C, mekanisk anläggning,      Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell  -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J1_-0696  Lund Central     Bangårdsritning 1949 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
E-27220  Lund plattformstunnel skyddsrum, plan och sektion      1953 -     [Järnvägsmuseet]
Lu_stnh_1856_1922  Lund stationshus, banhall (1856), sektorvändskiva (1922) mm     Plan 1856 - 1922 Från SJ-skriften '?vissa större statsbanestationer' 1938   [-]
7-10ts3_1939  Lundavägen     Bangårdsskiss  - 1939    [Svenska Järnvägsklubben]
Bas_193-001_3_1977-1986  Lundavägen     Översikt - spår, växlar, signaler 1977 - 1986   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1481-011_1956-1963  Lundavägen     Spårledningar 1956 - 1963    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1481-012_1956-1959  Lundavägen     Förreglingstabell 1956 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1481-013_1956-1959  Lundavägen     Spårledningar 1956 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1481-014_1959-1967  Lundavägen     Illuminerad spårplan, fasad 1959 - 1967    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1481-016_1950-1959  Lundavägen - Sege, fällbommar Mölledalsgatan, Staffanstorpsvägen och Östra Fäladsgatan.      Vägskydd 1950 - 1959    [Järnvägsmuseet]
132_ftab  Lundavägen provisorisk anläggning     Förreglingstabell 1924 -     [Göteborgs landsarkiv]
132_Ldv  Lundavägen provisorisk anläggning, delförstoring     Översikt - spår, växlar, signaler 1924 -     [Göteborgs landsarkiv]
E-27933  Lundavägen reläkällare     Sektion och plan 1954 -    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1481-001_1946-1949  Lundavägen, anläggning med ställarställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1946 - 1949    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1481-003_1946-1949  Lundavägen, anläggning med ställarställverk     Illuminerad spårplan, fasad 1946 - 1949    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0231  Lundavägen, linjeblockanslutning     Illuminerad spårplan, fasad 1958 - 1959    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
132_19240401  Lundavägen, provisorisk anläggning     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1924 -     [Göteborgs landsarkiv]
132_19240401_rev  Lundavägen, provisorisk anläggning, troligen ej utförd     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1924 -     [Göteborgs landsarkiv]
09  Lundby Orresta Tortuna     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-1605  Lundsbrunn     Bangårdsritning  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1034-001_1945  Lunnahöja blp - Sandåkra grusgrop - Tormestorp blp     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1945 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1035-001_1945-1960  Lunnahöja blp - Tormestorp hlp - Tormestorp blp     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1945 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1035-001_1945  Lunnahöja blp - Tormestorp hlp - Tormestorp blp     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1945 -     [Järnvägsmuseet]
330_1959_12-14  Lutningsvisare, radietavla, rampmärke, rälsförhöjningsskylt      1959 -  SJ bantekniska föreskrifter särtryck 330 Tm Tavlor och märken   [Svenska Järnvägsklubben]
OBlJ1  Lyckeby Lösen     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0335_1938  Lyckås-Rösa     Bangårdsritning 1938 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
EKJ_3_1928  Lyckås-Rösa Gråmanstorp     Bangårdsskiss 1929 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0345_1906  Lyckås-Rösa. Verbal beskrivning av förregling     Översikt - spår, växlar, signaler 1906 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
JGJ2  Lyckåsgård Siringe Brötjemark Brunn Frönäs Stora Hultrum Vireda     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_22569  Lyftkran      1928 -    [Järnvägsmuseet]
17-9ts13_1930-1936  Lygnern Åsa Frillesås Väröbacka (Backa)     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
Bbr_C-6619_1934-1942  Lykta för avgångs- och stoppsignal (A-signal)      1934 - 1942    [Järnvägsmuseet]
Ebr_40095  Lykta på värmepost       - 1927   [Järnvägsmuseet]
0344_733  Lyktans fästande å semafor, Posses konstruktion       -     [Riksarkivet]
Bbr_C-7318  Lyktenhet för 3 7/8 tums lins      1951 -     [Järnvägsmuseet]
BG1-Ebr_23674  Lyra med kopplingsdosa      1939 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1619_1908  Lyrestad     Bangårdsritning 1908 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_2173-050  Lyrestad     Manöverapparat 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
E-30628  Lyrestad bro över Göta kanal, manöverhus     Fasad och plan 1960 -     [Järnvägsmuseet]
2  Lyse Häggvall Gåseberg     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
1  Lysekil     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Bbr_C-6828_1938-1955  Lystringsmärken, rektangel- och triangelformade     Måttritning 1938 - 1955    [Järnvägsmuseet]
AVOS_32090  Låg huvudljussignal på betongplint (färgljusdvärg)     Måttritning 1936 -    [Riksarkivet]
Ebr_23909  Låktatjåkkokraftledningen, anslutning till kontaktledningen       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51427  Låktatjåkkostugan, belysningsinstallation 24 V      1939 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_20235  Låktatjåkkostugan, elanläggning 15 Hz     Kopplingsschema  - 1940   [Järnvägsmuseet]
Ebr_20235b  Låktatjåkkostugan, elanläggning 15 Hz     Kopplingsschema  - 1940   [Järnvägsmuseet]
Ebr_51425  Låktatjåkkostugan, fördelningscentral 220 V 15 Hz      1939 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51428  Låktatjåkkostugan, värmeinstallation      1939 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0705  Långasjönäs     Översikt - spår, växlar, signaler 1948 - 1952 Ritning C 1737-001   [-]
Ebrsi_1737-001  Långasjönäs industrispår på linjen Kisa - Verveln, T-semafor     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1948 - 1952    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0704  Långbacka     Bangårdsritning 1909 - 1919    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0702  Långbacka     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1925 - 1964   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0703  Långban     Bangårdsritning 1927 -  Inkl decauvillespår till hytta och anrikningsverk   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0706  Långbansände     Bangårdsritning 1932 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
IID7T5_1930-1936  Långbansände Lesjöfors Rämmen     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0708  Långebro     Bangårdsritning 1953 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0707  Långebro     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1951 - 1965   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0656  Långemåla      Bangårdsritning 1896 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Langlot_1920  Långlöt     Bangårdsritning 1920 -     [Svenska Järnvägsklubben]
SOJ2  Långlöt Runsten Ölands Bäck Norra Möckleby     Bangårdsskiss Ca 1930-talet -     [Svenska Järnvägsklubben]
Langsele  Långsele     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1937 - 1939 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_2264-00  Långsele - Mellansel     Ritningsförteckning 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebr_63509-63515  Långsele: Fjärrkontroll av frånskiljare vid Lerkällan      1958 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0415  Långsjön     Bangårdsritning 1913 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0709  Långsjön     Bangårdsritning 1919 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
T-1943_LAngsjOn  Långsjön     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1940 - 1942    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_327-002  Långsjön     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1939 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0710  Långsjön     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1947 - 1968   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
21ts9_1930-1936  Långsjön / Kattisträsk     Bangårdsskiss 1930 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Langtrask  Långträsk     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1940 - 1943 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Ebr_24198  Långträsk     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_554-002  Långträsk     Översikt - spår, växlar, signaler 1966 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_554-011  Långträsk     Spårledningar 1966 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_554-021  Långträsk     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1966 - 1966    [Järnvägsmuseet]
13-20ts2_1931-1936  Långträsk Storblåliden Koler Storsund     Bangårdsskiss 1931 - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_LAngviksmon  Långviksmon     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1939 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23955  Långviksmon     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_LAngAs  Långås     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1934 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_122-001  Långås     Översikt - spår, växlar, signaler 1963 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_122-011  Långås     Spårledningar 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_122-031  Långås     Manöverapparat 1964 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_122-750_1964  Långås     Illuminerad spårplan, förbindning 1964 -     [Järnvägsmuseet]
IID9T15_1930-1936  Långås Lisbro Skreanäs Heberg     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
16  Långängskroken / Långängskrogen Dingtuna Munktorp     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
K172-Ebr_23145  Låsbygel för isolator vid sektionspunkt      1933 -     [Järnvägsmuseet]
K172b-Ebr_26493  Låsbygel för isolatorbult (kontaktledning)      1949 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0646  Läckeby      Bangårdsritning 1896 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1729-001  Lägern, lastplats med kontrollås     Översikt - spår, växlar, signaler 1947 - 1959    [Järnvägsmuseet]
N3  Läggesta      Bangårdsskiss 1932 - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
Laggesta_1981  Läggesta     Bangårdsritning  - 1981   [-]
Laggesta_198002-198102  Läggesta     Bangårdsskiss 1980 - 1981    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Laggesta  Läggesta     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_279-003  Läggesta, mekanisk anläggning     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1958 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0009  Länghem     Bangårdsritning 1906 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
BAJ8_1931  Länghem Boda (Kindsboda) Limmared     Bangårdsskiss  - 1931    [Svenska Järnvägsklubben]
K323-Ebr_53626  Länk (kontaktledning)      1959 -     [Järnvägsmuseet]
K276-Ebr_24826_a  Länk för avspänning (kontaktledning)      1943 -     [Järnvägsmuseet]
K276a-Ebr_26024_a  Länk för avspänning (kontaktledning)      1946 -     [Järnvägsmuseet]
K19b-Ebr_22949  Länk för avspänningar      1931 -     [Järnvägsmuseet]
K207-Ebr_22954  Länk för förankringspunkt       -     [Järnvägsmuseet]
K17d-Ebr_21436  Länk för horisontell utliggare till 1 1/4" rör      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K17c-Ebr_21435  Länk för horisontell utliggare till 1" rör      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K17a-Ebr_21433  Länk för horisontell utliggare till 1/2" rör      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K17b-Ebr_21434  Länk för horisontell utliggare till 3/4" rör      1920 -     [Järnvägsmuseet]
K99-Ebr_22805  Länk för kättingfäste till viktavspänning      1930 -     [Järnvägsmuseet]
K46-Ebr_21754  Länk med gaffel för 1 1/4" utliggarrör      1922 -     [Järnvägsmuseet]
K122-Ebr_22144  Länk till förbiledningsavspänning       -     [Järnvägsmuseet]
K122b-Ebr_22947  Länk till förbiledningsavspänning      1931 -     [Järnvägsmuseet]
K122c-Ebr_23140  Länk till förbiledningsavspänning      1933 -     [Järnvägsmuseet]
K19-Ebr_21427  Länk till stag till utliggare å ledningsbryggor      1920 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5158  Länkväxellås dubbel korsningsväxel      1914 - 1939    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5159  Länkväxellås enkel korsningsväxel      1914 - 1939    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5068  Länkväxellås enkel växel      1928 - 1939    [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-5069  Länkväxellås enkel växel, detaljer      1928 - 1938    [Järnvägsmuseet]
Lna_Alg  Länna     Bangårdsskiss  - 1932    [Svenska Järnvägsklubben]
X203c1_1953-1955  Länna     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1953 - 1955    [Riksarkivet]
X203c1_1953  Länna     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1953 -     [Riksarkivet]
Ebrsi_1473-004  Lännaholm - Bärby vägsignalanläggning vid Marielund     Spår och kablar 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1473-001  Lännaholm centrallås med ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1953 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1473-002  Lännaholm centrallås med ljussignaler     Kabelplan 1951 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Lbo  Lärbro     Översikt - spår, växlar, signaler ca 1949 -    [Riksarkivet]
GJ1  Lärbro Tingstäde Martebo Västkinde / Väskinde      Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
1949-11-07  Lärbro, Martebo, Tingstäde, Väskinde. Bakgrund och förklaring till bangårdsskisser från ca 1949       -    [Riksarkivet]
2  Lärje Gunnilse Björsared Olovstorp / Olofstorp     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
BJ/29  Lärje rangerbangård     Bangårdsskiss  -  Inkl VGJ   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0112  Lärje rangeringsstation (Marieholm)     Bangårdsritning 1920 - 1929 BJ och VGJ   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0112  Lärje rangeringsstation (Marieholm)     Bangårdsritning 1920 - 1929 BJ och VGJ   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Lastringe_1987  Lästringe     Bangårdsritning  - 1987   [-]
T-1943_Lastringe  Lästringe     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
2ts2_1932-1935  Lästringe Tystberga Svärtagård Sjösa     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_504-001  Löcknatorp     Översikt - spår, växlar, signaler 1940 - 1942    [Järnvägsmuseet]
C-4402_1928  Löddeköpinge     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1928 -    [Göteborgs landsarkiv]
Ebrsi_568-001  Löderup     Översikt - spår, växlar, signaler 1942 - 1961    [Järnvägsmuseet]
IID7T12_1930  Löderån Öje grusgrop Öje     Bangårdsskiss 1930 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Bf  Lödöse - Lilla Edet     Grafisk översikt signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd mm 1950 -     [Riksarkivet]
3  Lökebacken Brodalen Hallinden Gläborg     Bangårdsskiss  -    [Svenska Järnvägsklubben]
Lonsboda  Lönsboda     Översikt - spår, växlar, signaler  -     [-]
Ebrsi_1771-001  Lönsboda, mekanisk anläggning     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1946 - 1962    [Järnvägsmuseet]
T-1943_LOrstrand  Lörstrand     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_20200  Lötschberg- och Gotthardbanorna, profiler       -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_50995  Lötschbergbanans lätta motorvagn med utrustning från Secheron       -     [Järnvägsmuseet]
Lottorp_1907  Löttorp     Bangårdsritning 1907 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1013-001_1945-1957  Lövberga     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1945 - 1957    [Järnvägsmuseet]
Ebr_19163  Lövholmen (troligen slipersfaktoriet vid Piteå), förslag till kopplingsschema      1917 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_18251  Lövholmen, Chr Bergh's & Co förslag till ledningsnät (antagligen för smalspårsbanor)      1917 -    [Järnvägsmuseet]
3  Lövsjöväxeln Strömsdal Gravendal     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
Maarn_1909  Maarn     Översikt - spår, växlar, signaler 1909 -    [Riksarkivet]
Ebrsi_183-002_1939-1960  Mackmyra     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1939 - 1960    [Järnvägsmuseet]
5_1935  Mackmyra Sveden / Södra Valbo Åbyfors     Bangårdsskiss  - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
MagSpar  Magasinsspår, olika tänkbara arrangemang     Bangårdsritning  -     []
T-1943_Majenfors  Majenfors     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_177-001_1938-1964  Majenfors     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1938 - 1964    [Järnvägsmuseet]
T-1943_Mala  Mala     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_308-001  Mala     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1939 - 1960    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_308-003  Mala     Illuminerad spårplan, fasad 1959 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1607_1911  Malma / Kinnemalma / Kinne-Malma     Bangårdsritning 1911 -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_20109  Malmbanan Luleå - Narvik, plan med elektrisk järnväg och överföringsledning      1921 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63115  Malmbanan, förslag till placering av omformarstationer (Stenbacken - Vassijaure)      1957 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_42555  Malmbanan, kabelavgrening från 20 kV hjälpkraftledning      1960 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_54906-8  Malmbanan, lokalmanövertavla för frånskiljare      1959 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_65041  Malmbanan, satsplåt till lokalmanövertavla (eldriften)      1959 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_21299  Malmbanans överföringsledning, stolpar nr I, II och III      1919 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21300  Malmbanans överföringsledning, stolpar nr IV, V och VI      1919 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21301  Malmbanans överföringsledning, stolpar nr VII, VIII och IX      1919 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21323  Malmbanans överföringsledning, stolpar typ XIV och XV      1919 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21456  Malmbanans överföringsledning, stolpar typ XIX och XX      1920 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_21324  Malmbanans överföringsledning, stolpar typ XVII      1919 -    [Järnvägsmuseet]
19ts9_1936  Malmberget      Bangårdsskiss  - 1936    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0734  Malmberget     Bangårdsritning 1935 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J5_-0733  Malmberget     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1934 - 1960 Bbrsi ritning C 4947   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Malmby  Malmby     Bangårdsritning 1946 - 1978    [-]
T-1943_Malmby  Malmby     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_286-002  Malmby     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1953 - 1958    [Järnvägsmuseet]
42_1931-1943  Malmbäck      Bangårdsritning 1931 - 1943    [Svenska Järnvägsklubben]
41_1934  Malmbäcks grusgrop     Bangårdsritning 1934 - 1934 Spåren upprivna, ev efter 1934   [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_MalmkOping  Malmköping     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  - 1935    [Järnvägsmuseet]
M2  Malmköping Eneboga     Bangårdsskiss  - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
0_252307__1_1  Malmköping stationshus     Fasad och plan 1905? -     [Järnvägsmuseet]
E-28506  Malmköping stationshus väntsal     Inredning 1955 -     [Järnvägsmuseet]
Malmslatt  Malmslätt     Bangårdsritning  -     [-]
Malmslatt_bgd_1963-1980  Malmslätt     Bangårdsritning 1963 - 1980    []
T-1943_Malmslatt  Malmslätt     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
1476-001_1959-1975  Malmslätt     Översikt - spår, växlar, signaler 1959 - 1975    []
1476-002_1960-1975  Malmslätt     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1960 - 1975    []
2ts11_1932-1935  Malmslätt Vikingstad Mantorp     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
E_21008IA_1944  Malmslätt stationshus, förändring     Fasad och sektion 1944 -     []
1962_1902  Malmslätt, stationshus     Fasad och plan 1902 -     []
E-27755_1954  Malmslätt, stationshus ombyggnad     Sektion och plan 1954 -     []
Ebr_21744  Malmtågslok litt Oe och Of       -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_17022  Malmtågslok, mekanisk del      1914 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_17123  Malmtågslok, röranordning      1915 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0050  Malmö     Plan och profil 1874 -  Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader. II Södra Stambanan   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_22941  Malmö     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
M_sir_1914  Malmö (SJ)     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1914 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1764-001  Malmö - Fosieby, fällbomsanläggning vid Industrigatan     Vägskydd 1952 - 1953    [Järnvägsmuseet]
bgd_1856  Malmö C     Bangårdsritning 1856 -  Från SJ-skriften "Malmö Centralstation 1933" utgiven 1934   [-]
bgd_1885  Malmö C     Bangårdsritning 1885 -  Från SJ-skriften "Malmö Centralstation 1933" utgiven 1934   [-]
bgd_1900  Malmö C     Bangårdsritning 1900 -  Från SJ-skriften "Malmö Centralstation 1933" utgiven 1934   [-]
bgd_1912  Malmö C     Bangårdsritning 1912 -  Från SJ-skriften "Malmö Centralstation 1933" utgiven 1934   [-]
bgd_1925  Malmö C     Bangårdsritning 1925 -  Från SJ-skriften "Malmö Centralstation 1933" utgiven 1934   [-]
bgd_1935  Malmö C     Bangårdsritning 1935 -  Från SJ-skriften "Malmö Centralstation 1933" utgiven 1934   [-]
E-367  Malmö C lokalstationen, plattformsöverbyggnad för MGJ     Fasad och plan  -     [Järnvägsmuseet]
E-431  Malmö C lokalstationen, plattformsöverbyggnad för MGJ     Exteriördetaljer  -     [Järnvägsmuseet]
E-432  Malmö C lokalstationen, plattformsöverbyggnad för MGJ     Exteriördetaljer  -     [Järnvägsmuseet]
0_252746__1_1  Malmö C stationshus, portik för ankommande     Konstruktionsdetaljer 1925? -     [Järnvägsmuseet]
0_252774_002_1_1  Malmö C stationshus, stamplattformens norra fasadvägg     Konstruktionsdetaljer  -     [Järnvägsmuseet]
0_252774_001_1_1  Malmö C stationshus, stamplattformens södra fasadvägg     Konstruktionsdetaljer  -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6485_1933-1959  Malmö C ställverk, placering av maskiner mm för kraftanläggningen     Sektion och plan 1933 - 1959   [Järnvägsmuseet]
C_4274_1926  Malmö C, mekanisk förregling vid anslutningen till Malmö F     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1926 -     [Riksarkivet]
7-10ts_M_1923  Malmö C, plan för bangårdsombyggnad     Bangårdsskiss  - 1923    [Svenska Järnvägsklubben]
stnh_1925  Malmö C, stationshus och banhall     Sektion och plan 1925 -  Från SJ-skriften "Malmö Centralstation 1933" utgiven 1934   [-]
Wh_E670  Malmö C, ställverk Westinghouse Style K, förreglingsregister      1924 -    [Riksarkivet]
0_252672__1_1  Malmö C, ställverkshus     Fasad och plan 1900 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J1_-0737  Malmö Central     Bangårdsritning 1934 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J1_-0738  Malmö Central     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
E-28587  Malmö central lokalstation, fjärrskriftrum och personallokaler     Plan 1956 -    [Järnvägsmuseet]
7-10ts5  Malmö F / Ångfärjestation     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_55xxx_Mgb  Malmö godsbangård växlingsvall, hyttsignalering      1960 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6581_1934  Malmö godsbangård, monteringsplint för Givritemotstånd i ställverksapparaten      1934 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6557_1934  Malmö godsbangård, ställverksapparat (f d blockapparat) med illuminerad spårplan, detaljer      1934 -     [Järnvägsmuseet]
Bbr_C-6558_1934-1959  Malmö godsbangård, ställverksapparat med illuminerad spårplan      1934 - 1959   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0051  Malmö hamnspår (plan) och strandskoningar      1874 -  Teknisk-ekonomisk beskrifning öfver svenska statens jernvägsbyggnader. II Södra Stambanan   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_66540  Malmö hjälpkraftledningsnät     Kopplingsschema 1963 -    [Järnvägsmuseet]
vst_1925  Malmö huvudverkstad     Bangårdsritning 1925 -  Från SJ-skriften "Malmö Centralstation 1933" utgiven 1934   [-]
Jvm1184_J1_-0736  Malmö Huvudverkstaden     Bangårdsritning 1927 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_51430  Malmö omformarestation     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_53554  Malmö omformarstation     Situationsplan  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_42619  Malmö omformarstation efter ombyggnad     Plan 1961 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebr_42127  Malmö omformarstation, kopplingsschema för hjälprelä vid utlösning med gasvakt från Sydkrafts transformator      1956 -    [Järnvägsmuseet]
karta_1867  Malmö stad, karta inkl järnväg      1867 -  Från SJ-skriften "Malmö Centralstation 1933" utgiven 1934  [-]
karta_1904  Malmö stad, karta inkl järnväg      1904 -  Från SJ-skriften "Malmö Centralstation 1933" utgiven 1934   [-]
karta_1932  Malmö stad, karta inkl järnväg      1932 -  Från SJ-skriften "Malmö Centralstation 1933" utgiven 1934  [-]
Jvm1184_J5_-0129  Malmö V     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1926 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
MYJ_MalmoV  Malmö västra     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0739  Malmö Ångfärjestation / F     Bangårdsritning 1916 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_24302  Malmö, avståndsmanövrering av frånskiljare      1941 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_50629  Malmö, förslag till placering av omformarstation     Situationsplan 1931 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_41005  Malmö, placering av omformarestation     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_24139  Malmö, principskiss     Kopplingsschema kontaktledning  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23158  Malmö, summeringsutrustning     Kopplingsschema  -     [Järnvägsmuseet]
Str141a_Malmo  Malmö, översikt bangårdar, linjer mm      1954 -  Ur SJ särtryck 141a Godstransportföreskrifter   [-]
IID7T14_1930-1936  Malungsfors Megrinn Tandö Limedsforsen     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0743  Mantorp     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Mantorp_1958-1982  Mantorp     Bangårdsritning  -     [-]
T-1943_Mantorp  Mantorp     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan)  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_264-001  Mantorp     Översikt - spår, växlar, signaler 1952 - 1958