SJ tredje distrikt: Utdrag ur tidtabellsboken del A (linjebok)

Trafiksektion Linje/plats År Kommentar
10 *** Förklaringar till tidtabellsboken 1959  
       
10 Hastigheter mm 1955 Sth, bränsle, vatten, huvudsignaler...
10 Huvudsignals ställande till stopp mm 1959 Bränsle, vatten, huvudsignaler...
10 Föreskrifter för signalplatser 1955  
10 Undantag mm 1955 Automatisk linjeblockering, Smygehamn obevakad, enbemanning av ånglok mm
10 Undantag mm 1957 Stoppställning huvudsignaler mm
10 Undantag mm 1959 Bangårdar, industrispår, T-semaforer mm
10 Undantag för Malmö-bangårdarna mm 1959  
10 Malmö godsbangård - Lundavägen 1959  
10 Malmö godsbangård - rangersignaler 1959 Hyttsignalering via kontaktledningen
10 Billeberga - Landskrona 1955  
10 Billeberga - Landskrona 1957
10 Billeberga - Landskrona 1959
10 Lund - Landskrona 1955
10 Lund - Landskrona 1957
10 Lund - Landskrona 1959
10 Eslöv - Hälsingborg 1955
10 Eslöv - Hälsingborg 1957
10 Eslöv - Hälsingborg 1959
10 Hässleholm - Malmö 1955
10 Hässleholm - Malmö 1957
10 Hässleholm - Malmö 1959
10 Teckomatorp - Lomma - Arlöv 1957
10 Teckomatorp - Lomma - Arlöv 1959
10 Malmö - Trelleborg 1957
10 Malmö - Trelleborg 1959
   
11 Undantag, varmgångsingspektioner, signalplatser  mm 1955 Inkl hur huvudsignal ställs till stopp
11 Mjölby - Hässleholm 1955
11 Mjölby - Hässleholm 1958
11 Nässjö - Oskarshamn 1955
11 Nässjö - Oskarshamn 1958
   
12 Undantag mm 1959 Inkl hur huvudsignal ställs till stopp
12 Hälsingborg C - Hälsingborg F 1959 Bispårstrafik
12 Halmstad C - Teckomatorp 1959  
12 Ängelholm - Hälsingborg F 1959
12 Åstorp - Mölle 1959
12 Billesholm - Landskrona 1959
12 Veinge - Hässleholm 1959
12 Hässleholm - Hälsingborg C 1959
12 Klippan - Eslöv 1959
12 Värnamo - Åstorp 1959
12 Särskilda föreskrifter för Ödåkra - Kattarp - Hasslarp 1959 Triangelspår, spårledningar
12 Särskilda föreskrifter för Hälsingborg C, Hälsingborg F och Ramlösa 1959  
  
26 Nässjö - Kalmar. Alvesta - Karlskrona mm 1947
  
28 Malmö - Simrishamn 1955
28 Malmö - Simrishamn 1957
28 Lundavägen - Simrishamn 1959
28 Malmö - Ystad 1955
28 Malmö - Ystad 1957
28 Lundavägen - Ystad 1959
28 Eslöv - Ystad 1955
28 Eslöv - Ystad 1957
28 Eslöv - Ystad 1959
28 Trelleborg - Lund 1955
28 Trelleborg - Lund 1957
28 Trelleborg - Lund 1959
28 Vellinge - Trelleborg - Rydsgård 1955
28 Vellinge - Trelleborg 1957
28 Vellinge - Trelleborg 1959
28 Smygehamn - Börringe 1955
28 Smygehamn - Börringe 1957
28 Södervärn - Falsterbo 1955
28 Södervärn - Falsterbo 1957
28 Södervärn - Falsterbo 1959
28 Instruktion för klaffbron över Falsterbokanalen 1959
     
29 Halmstad - Vislanda 1959
29 Karlshamn - Vislanda 1959
     
30 Undantag, huvudsignal till stopp mm 1959
30 Älmhult - Kristianstad 1959
30 Älmhult  - Sövesborg 1959
30 Kristianstad - Åhus 1959
30 Kristianstad - Karlskrona 1959
30 Kristianstad - Eslöv 1959
30 Kristianstad - Hässleholm 1959
30 Kristianstad - Hästveda 1959
30 Kristianstad - Ystad 1959


Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 28 december 2020