Gunnar Ekeving: Säkra - styra - köra

Bakgrund

Historik

Ändringar och tillägg 

Artiklar i TÅG och andra järnvägstidskrifter 

Fotoerbjudanden i SJK medlemsblad och TÅG

Per Forsströms ställverksregister 

Historiskt om svenska järnvägar

Kunskapscentr@len med bandelsregister mm

banvakt.se om banvakter, banvaktstugor mm

Nationell järnvägsdatabas (Trafikverket)

Jon Romas webbplats

Signalteknik i Österrike mm

Danska dokument