Rullande järnvägsmateriel

Bagers utredning om SJ framtida dragfordon 1943

Uppgift på personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm (Psv)

Statens järnvägars författningssamling särtryck 631 (169) 1958

I  sammandrag över antal vagnar

II specifikation över vagnar mm
A normalspår exkl malmbanan,  B malmbanan inkl elektromotorvagnar
motorvagnar, rälsbussar, manövervagnar, släpvagnar - normalspår exkl malmbanan, smalspår

III vissa tekniska uppgifter (rammsäkerhet, färjeöglor, uppvärmning, hastighet mm)

SJH 332.1  Teknisk vagntjänst  1967

Motorfordon i järnvägsdrift - beskrivningar och skötselföreskrifter. SJ-skrift från 1944

Angående införande vid statens järnvägar av genomgående tryckluftbroms system Kunze-Knorr   1918

SJ särtryck 77 -  förändringar av den rullande materielen

Ny rullande materiel vid statens järnvägar 1914

SJ smalspårsånglok 1947 - 1949, tekniska data


katalog 1941

Motala verkstad katalog lokomotiv (troligen 1940-talet)

NOHAB produktkataloger 1940 och 1944

 

General Motors dieselmotorvagnar  Yo8 för Västgötabanan

Surahammars axlar, hjul, hjulringar  1930

Henschel

kanske mest känd som loktillverkare, men var även aktiv på närliggande områden såsom kaffemaskinen Caffix, för gas- eller eldrift, espresso och bryggkaffe, samt den tvåmotoriga Bimot-bussen. För långsträckor bekväma stolar och Bus-Bar:

 Bussman serverar drycker från bussbaren

 

Frichs, referenslistor mm

Frichs diesel locomotives and railcars, 1936

Locomotives, automatrices et trains rapides Diesel, 1937

 

Sacré & Gresham: The Vacuum Automatic Brake      Planscher


Ventilation, värme, kylning


Katalog

Stone-utrustat tåg vid belgiska statsjärnvägarna, utsnitt:


Hela det belgiska tåget

***

Hydraulic Torque Converter System Lysholm Smith   Broschyr från Atlas Diesel 1947

***
SJGV (SJH 636.1)   Statens Järnvägars godsvagnar    1954      1971

Utbildningsmaterial för ångloksreparatörer

Sauvage: La machine locomotive  Manuel pratique  1894

Den självverkande tryckluftbromsen system Kunze-Knorr för godståg  SJ 1920     Planscher

Karl Larson, SJ: Lok och vagnar samt motordrivna småfordon  Handelning för banavdelningens undervisningskurser, 1946   Planscher

SJ korrespondenskurs för vagnelektriker

Skåprälsbil International B 152, beskrivning och skötsel     Mbr regnr 1:86/61
Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 26 mars 2023