SJ korrespondenskurs för vagnelektriker

Innehållsförteckning

Brev 1   Spänning, ström mm

Brev 2   Ohms lag, effekt och energi mm

Brev 3   Ackumulatorer, likströmsgeneratorer mm

Brev 4   Växelström, växelspänning, växelströmsmaskiner

Brev 5   Mätning - tågbelysning - generatorbelysning

Brev 6   Hjulaxeldrivna likströmsgeneratorer, fält- och lampregulatorer, belysningstransformatorer mm

Brev 7   Omformarbelysning, likriktarbelysning, transduktorer

Brev 8   Lysrörsbelysning, vibratorer

Brev 9   Centralbatteribelysning. Elektrisk tåguppvärmning

Brev 10   Elektrisk köksutrustning i restaurant- och cafévagnar, varmvattenanläggningar i sovvagnar mm

Brev 11   Fläktventilation, elektrisk utrustning i ambulans-, beredskaps-, matvaruvagnar mm, blinksignaler i postvagnar

Brev 12   Elektrisk utrustning i restaurantvagnar litt Ro3

Brev 13   Automatisk temperaturreglering i sovvagnar, belysning och värme i BCo2Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 19 januari 2021