Motorfordon i järnvägsdrift

SJ-skrift från 1944
Inledning - motorvagnar, rälsbussar, lokomotorer

Förbränningsmotorer

Kraftöverföring

Bromsar

Elektriska detaljer

Uppvärmning och kylsystem

Smörjsystem, smörjoljor, bränsle

Gengasdrift

Truckar och traktorer

Skötselföreskrifter

Planscher
1   Dieselelektrisk motorvagn XDd1

2   Dieselelektrisk motorvagn Xod4

3   Dieselelektrisk motorvagn Xod5

4   Motorvagn XDg2

5   Motorvagn Xog3

6   Kombinerad 3 klass person- och resgodsvagn XDg1

7   Rälsbuss litt Y

9   Boggirälsbuss litt Yo

21 - 22 Större och mindre dressin 

Underreden till rälsbussar, lokomotorer, växellådor, kopplingsscheman, uppvärmning och kylsystem

 

Startsidan

 Sidan uppdaterad den 31 augusti 2018