Elektrisk järnvägsdrift

Roslagsbanans kraftverk vid Stocksund

Vattenfallskommittén: Preliminär rapport om vattenkraft för järnvägsdrift, juli 1901

SJ försök med eldrift 1905 - 1907

Förslag till 50 Hz enfasdrift på Svartälvs järnväg ca 1905

Malmbanan

Bohusbanan delen Göteborg - Uddevalla

SJ medverkan vid elektrifieringsprojekt utanför Sverige

SJ-skrifter om elektrifiering, matningsstationer och eldrift

Elektrifieringen av statens järnvägar  Två orienterande föreläsningar  1924

Kungl Järnvägsstyrelsens skrivelser till Kungl Maj:t angående elektrifiering av  Malmölinjerna 1930    Ångelinjerna 1932     Västkustbanan 1933     Hässleholm - Veinge och Åstorp - Mölle 1933

The Swedish State Railway Electrification, 1933

Öfverholm, Ivan: Die Umformerwerke für den elektrischen Zugbetrieb der schwedischen Staatseisenbahnen, 1936

The Means for Supplying Electric Energy to the Swedish State Railways, 1938 

Statsbaneelektrifieringens inmatningsstationer, 1939

Svensk statsbaneelektrifiering år 1942

Thelander 1950: Den svenska statsbaneelektrifieringen och dess betydelse för transportekonomien

Thelander 1956: Analysis of competitive relations between railway operation systems. Thelander berättar att han på världskraftskonferensen 1947 presenterat en rapport som jämförde eldrift och ångdrift. Från franska delegationen hade påpekats, att Thelanders beräkningsmetod underskattade eldriftens fördelar, och detta hade han nu beaktat. Skriften från 1956 fokuserar dock på att jämföra eldrift med användning av dieselelektriska lok. När det gäller val av eldriftsystem skriver Thelander på sidan 49 att "the 16 2/3 c.p.s. single-phase A.C. systems have become so predominant that their expansion appears to be natural". Även 50 Hz-drift behandlas dock i rapporten. 

Ullerfors: Recording Car for the inspection of overhead contact lines, 1951  Mätvagn för kontaktledning.

Driftstörningar

 

Ritningar

Elmatning

KontaktledningStartsidan