Svensk statsbaneelektrifiering år 1942

En kort sammanställning av den tekniska utvecklingen,
utgiven av Kungliga Järnvägsstyrelsen
med anledning av norra stambanans fullbordade utbyggnad för elektrisk drift

Stockholm i februari 1942

Företal och översikt

Elektrifieringsarbetet, dess organisation, metoder och kostnader

Inmatningsstationerna och kraftförsörjningen

Ledningsanläggningen

Elektroloken och de elektriska motorvagnarna

Telegraf- och telefonväsendet

Igångsättningstider för eldrift på olika sträckor, elektrifieringsarbets omfattning och kostnader. energiomsättningen 1940Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 1 maj 2020