Ritningar elmatning för järnväg

Ebr_15562  Järnstolpe för 80 kV, rak-linje (Malmbanan)      1911 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_15565  Järnstolpe för 80 kV (Malmbanan)      1911 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_15575  Järnstolpe för 80 kV och brytningsvinkel större än 10 grader (Malmbanan)      1911 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_15595  Vindtryck mot matarledningsstolpar å linjen Kiruna - Porjus      1912 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_15597  Omkopplingsstation vid Kuosakåbbo, Risbäck (Håmojåkk) och Lappberg     Sektion och plan 1912 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_15597  Omkopplingsstation vid Kuosakåbbo, Risbäck (Håmojåkk) och Lappberg     Sektion och plan 1912 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16513-16520  Riksgränsbanans överföringsledning, stolpar     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16779  Riksgränsbanans överföringsledning       1914 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17434  Omkopplingsstation vid Kuosakåbbo, tillbyggnad     Sektion och plan 1918 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17437  Omkopplingsstation vid Kuosakåbbo, första och andra utbyggnaden, montageritning     Sektion och plan 1918 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17507  Ny sträckning av överföringsledningen i Porjus      1921 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17534  Stolpe för överföringsledning, typ IV, V och VI      1922 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17535  Stolpe för överföringsledning, typ XIV och XV      1922 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17536  Stolpe för överföringsledning, typ XIX och XX      1922 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_18285  Olika förslag till stolpar för överföringsledningar      1917 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_18497  Överföringsledningens avstånd från banan, graf över sträckan Porjus - Kuosakåbbå - Notviken       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_18498  Överföringsledningens avstånd från banan, graf över sträckan Porjus - Kuosakåbbå - Vassijaure       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_18535  Arrangement of transmission and contact lines for Svartön - Riksgränsen       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19214  Manöveranordningar för frånskiljare till Riksgränsbanan     Ritningsförteckning 1917 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19243  Kuosakåbbo omkopplingsstation, kopplingsschema för de olika utbyggnadsstadierna      1918 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19283  Stolpfundament till överföringsledning       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19598  Transmission tower for the linje Porjus - Kuosakåbbå - Riksgränsen       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20162  Överföringsledningen Riksgränsen - Kiruna, antal stolpar och isolatorer på varje stationssträcka      1924 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20163  Överföringsledningen Kuosakåbbå - Notviken, antal stolpar och isolatorer på varje stationssträcka      1924 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21198  Schema för korsning av överföringsledningen (Malmbanan)      1918 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21299  Malmbanans överföringsledning, stolpar nr I, II och III      1919 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21300  Malmbanans överföringsledning, stolpar nr IV, V och VI      1919 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21301  Malmbanans överföringsledning, stolpar nr VII, VIII och IX      1919 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21323  Malmbanans överföringsledning, stolpar typ XIV och XV      1919 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21324  Malmbanans överföringsledning, stolpar typ XVII      1919 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21456  Malmbanans överföringsledning, stolpar typ XIX och XX      1920 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21507  Principschema för inkoppling av transformatorstationer       1921 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21598  Korsning av överföringsledningen (Malmbanan)       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21599  Korsning av överföringsledningen (Malmbanan)       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23922  Principschema för strömförsörjning till Malmbanan och till gruvdriften       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30703  Mellanstolpar för överföringsledningarna vid vägkorsningarna vid Porjus och Luspebryggan      1940 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51459  Stolpar för provisorisk upphängning av överföringsledningen å Malmbanan      1940 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53890  Regel för kraftledning på trästolpe (troligen för 32 kV matarledning)      1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_55079  Matarledningar Kristinehamn - Herrhult och Vännäs - Norrfors, skyddslina      1960 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_55079  Matarledningar Kristinehamn - Herrhult och Vännäs - Norrfors, skyddslina      1960 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_60966  Nuvarande kraftledningsssystem vid norra delen av malmbanan Gällivare - Narvik (25 Hz 70 kV, 50Hz 70 kV, 50 Hz 30 kV, 15 Hz 80 kV)      1951 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61114  Matarledning Strömstad - Kornsjö, förslag       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61114  Matarledning Strömstad - Kornsjö, förslag       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61115  Transformatorutrustning vid Kornsjö och Srömstad, förslag (matarledning)      1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61115  Transformatorutrustning vid Kornsjö och Srömstad, förslag (matarledning)      1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61414  Utlösningsschema för linjen Uddevalla - Varp - Mon - Mellerud vid kortslutning på kontaktledning eller matarledning      1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61414  Utlösningsschema för linjen Uddevalla - Varp - Mon - Mellerud vid kortslutning på kontaktledning eller matarledning      1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_62647  Matarledning Södertälje södra - Järna, principschema      1956 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_62807  Upphängning av matarledningar å extra stolplinje Gc Drc - Gc      1956 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_62882  Nuvarande kraftledningsssystem vid norra delen av malmbanan Gällivare - Narvik (50 Hz 130 kV, 50Hz 70 kV, 50 Hz 30 kV, 15 Hz 80 kV)      1956 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_62888  Matarledning Södertälje södra - Järna, principschema      1956 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_62889  Matarledning Södertälje södra - Järna, anordning av frånskiljare      1956 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63161  Matarledning Mon - Varp. Schema      1958 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63161  Matarledning Mon - Varp. Schema      1958 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63234  Kraftledningsssystem vid norra delen av malmbanan Gällivare - Narvik efter omläggning till omformardrift (50 Hz 130 kV, 50Hz 70 kV, 50 Hz 30 kV, 15 Hz 80 kV)      1957 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63622  Norrfors, anslutning av 32 kV matarledning, alt 1      1958 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63623  Norrfors, anslutning av 32 kV matarledning, alt 2       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63687  Matarledning Kristinehamn - Daglösviken, transformatorutrustning      1958 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63687  Matarledning Kristinehamn - Daglösviken, transformatorutrustning      1958 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65145  32 kV överföringslinje mellan omformarstation och kopplingscentral     Kopplingsschema 1960 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65328  Matarledning Vännäs - Norrfors, beteckningar      1960 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65390  16 kV-sidans koppling vid föreslagen matarledning från Tornehamns omformarstation till Riksgränsen      1961 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65400  Matarledning Kristinehamn - Herrhult, beteckningar      1961 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65400  Matarledning Kristinehamn - Herrhult, beteckningar      1961 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65588  Matarledning Södertälje södra - Järna, anordning av sugtransformatorer och frånskiljare      1954 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65641  Skiss för beräkning av energiförluster på matarledning      1961 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17756  Substation for the Stockholm - Göteborg electrification (Moholm)     Sektion och plan 1924 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_18394  Omformarstation Kiruna     Kopplingsschema 1920 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_18433  Bodens transformatorstation, instrumenttavla till 300 kVA omformare      1921 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_18446  Notvikens transformator- och omformarstationer, montageritning     Plan 1921 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_18453  Notvikens transformator- och omformarstationer, montageritning     Sektion 1921 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_18524  Omformarestation (fast monterade omformare)     Plan 1929 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_18525  Omformarestation (fast monterade omformare)     Sektion 1923 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19534  Omformarestationer Västra Stambanan     Kopplingsschema 1923 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19581  Placering av omformarestation i Moholm     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19599  Placering av omformarestation i Hallsberg     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19668  Placering av omformarestation Södertälje Södra     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19669  Placering av omformarestation i Alingsås     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19670  Placering av omformarestation i Sköldinge     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19708  Omformarestationer Alingsås Moholm Hallsberg Sköldinge Södertälje - belysningsledningar     Plan  - 1924   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19782  Bostadshus i Hallsberg, Sköldinge och Södertälje - elektriska belysningsledningar     Plan  - 1925   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19790  Placering av omformarestation i Alingsås     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19881  Södertälje södra - omformarstation, kablar och Älvkarleby kraftverks transformatorer     Situationsplan  - 1925   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19888  Placering av omformarestation i Moholm     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_200067  Förslag till omformarstation i berg med kontrollrum m fl lokaler i öppet förlagd byggnad     Sektion och plan 1951 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_200283  Förslag till koppling av manöverlåda för avståndsmanövrering av ställverksvagn Q31 nr 25 - 27      1957 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_200284  Förslag till koppling av manöverlåda för avståndsmanövrering av ställverksvagn Q41      1957 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_200326  Markeringstavla för Alvesta driftcentral (Stockaryd - Älmhult, Nissafors - Kalmar / Karlskrona)     Kontaktledning schema  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_200331  Markeringstavla Österås matningsområde (Långsele - Holmån, Långsele - Prästmon)      Kontaktledning schema 1963 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_200335  Indikeringstavla Boden (Jörn - Boden, Svartön - Kaitum, Gällivare - Malmberget, Gällivare - Koskullskulle)     Kontaktledning schema 1963 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20199  Östersund C, placering av omformarstation     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20205  Falköping C, kabelschema omformarestation     Situationsplan 1939 - 1939   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20252  Strömbrytarvagn, kabeldiagram      1940 - 1940   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20253  Strömbrytarvagn, banbelysningstransformator och snabbrytare utgående linjer      Kopplingsschema  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_22011  Utrymme för traverser i omformarstationer Västra Stambanan     Sektion 1924 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_22136  Omformarstationer Västra Stambanan     Plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_22459  Startning av omformare, principschema     Kopplingsschema 1927 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_22632  Mätarekombination i Sköldinge och Hallsbergs omformarestationer     Kopplingsschema  - 1928   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_22648  Västra Stambanans omformarestationer - omkopplingsanordning för cos phi (effektfaktor)     Kopplingsschema 1926 - 1928   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_22653  Västra Stambanans omformarestationer - omformare för signaler mm     Kopplingsschema 1928 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_22759  Förslag till läge för omformarestation vid Hässleholm     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_22765  Omformarestationer för treledaresystem - schema visande strömriktning i utledningar från stationen vid kortslutning på linjen       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_22848  Omformarevagn        -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_22893  Förslag till placering av omformarestation i Mjölby     Situationsplan 1930 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_22894  Vagn för omformare och transformator       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_22895  Förslag till placering av omformarestation i Mjölby       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_22974  Instrumering för två 1000 kVA transformatorer i Hallsberg     Kopplingsschema  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23058  Transportabel omformare       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23135  Omformarestationer Eksund, Mjölby, Nässjö, Alvesta, Hässleholm, Malmö. Planritning       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23143  Startschema för synkrons trefas-enfas omformare Stockholm - Malmö      1933 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23160  Spänningsväljarreläer och synkroniseringsinstrument Alvesta, Hässleholm, Malmö, Nässjö, Mjölby, Eksund     Kopplingsschema  - 1939   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23259  Omformarestationer Stockholm - Malmö, principschema för utgående 16 kV linjer       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23260  Polvändare och manöverkopplare för trefas-enfas omformare Stockholm - Malmö     Kopplingsschema  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23275  Stationsvagn     Kopplingsschema  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23383  Skjul för transportabel omformare     Fasad och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23390  Förslag till omformarestation i Älvkarleby     Kopplingsschema  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23394  Älvkarleö omformarstation, instrumentering i vaktrum      1935 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23395  Älvkarleö omformarstation, huvudkopplingsschema      1935 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23417  Transformatorvagnar Q26 och Q27       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23432  Lokaler vid omformarstation Ockelbo, Ljusdal, Ånge, Kil     Plan 1935 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23444  Transportabel omformare, anslutning av signalklaffar     Kopplingsschema  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23560  Förslag till anordnande av alarmklockor i omformarstationerna     Kopplingsschema 1936 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23569  Transportabel omformarstation, huvudkopplingsschema       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23784  Schema för inkoppling av termiskt långstidsrelä i omformarestationer vid Västra Stambanan      1938 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23791  Enfasbelastning vid Södertälje omformarstation den 8 november 1938 kl 10 - 15      1938 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23795  Transportabel omformarutrustning - förluster och verkningsgrad      1938 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23897  Alarmklockor i omformarestationerna     Kopplingsschema 1939 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23914  Provisorisk matning av kontaktledning utan linjebrytare     Kopplingsschema 1938 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23915  Inkoppling av spänningssänkningsrelä för utlösning av E-brytare i transportabel omformarutrustning       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23939  Reservmatning av omformarstationer - koppling mellan transformator och kabelstolpe       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24012  Förslag till placering av omformarestation vid Ljusdal     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24013  Krylbo omformarestation (i lokstallet), anordning kring SJ instrumenttavla i rum 1     Plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24014  Omformarestationen vid Ockelbo - detalj av takkonstruktion       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24017  Transportabel omformare i lokstallet i Krylbo     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24018  Omformarestation vid Kil nedre     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24041  Plan över parallellkörning mellan omformarestationerna, Ockelbo - Östersund/Älvsbyn       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24042  Plan över parallellkörning mellan omformarestationerna, Ockelbo och söderut       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24043  Omformarestationer - fasvridning och synkronoskop       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24046  Signalomställningstablå i omformarestationer       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24158  Omkopplare för fasning - omformarestationer vid Västra Stambanan       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24278  Omformarestation typ V - planskiss över kontrollbyggnad med möbleringsförslag      1941 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24279  Frövi omformarestation - förslag till placering av banbelysningstransformator     Sektion 1941 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24283  Belysningsanläggning i bostadshus för ledningsmästare vid omformarestationen i Frövi     Plan 1941 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24284  Telefonanläggning i bostadshus för ledningsmästare vid omformarestationen i Frövi     Plan 1941 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24340  Vännäs - elektrisk installation i uthus 10A     Plan 1942 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24348  Omformarestation typ V - måttskiss över diffusor       1942 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_26957  Boden C kontrollstation     Situationsplan 1950 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30090  Omformarestation Södertälje och Alingsås     Kopplingsschema  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30091  Omformarestation Moholm, Hallsberg och Sköldinge     Kopplingsschema  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30435  Omformarestation Mjölby     Kopplingsschema  - 1940   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30436  Omformare i Eksund och Mjölby     Kopplingsschema  - 1939   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30439  Omformarestation Eksund     Kopplingsschema  - 1939   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30446  Omformarestation Alvesta och Hässleholm     Kopplingsschema  - 1939   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30449  Omformarestation Malmö     Kopplingsschema 1934 - 1939   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30453  Principschema för inkoppling av omformare- och stationsvagn vid Älvkarleö      1938 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30500  Transportabel omformare med instrumentering     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30511  Kabelschema för omformarestationen i Krylbo lokstall     Situationsplan 1934 - 1935   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30512  Kabelschema för omformarestation i Uppsala     Situationsplan 1934 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30521  Plan över Älvkarleö med läge av omformarstation     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30523  Principschema för inkoppling av vagnar till fasta stationer Uppsala, Krylbo, Ockelbo, Ljusdal, Ånge, Laholm, Fjärås och Kil       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30524  Detaljschema för 16 kV utgående linje i omformarestationerna Uppsala, Krylbo, Ockelbo, Ljusdal, Ånge, Laholm, Fjärås och Kil       - 1937   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30525  Huvudkopplingsschema för omformarestationen i Krylbo       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30526  Tabell till kopplingsschema för omformarestationerna Uppsala, Krylbo, Ockelbo, Ljusdal, Ånge, Laholm, Fjärås och Kil       - 1939   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30527  Omformarestationerna Uppsala, Krylbo, Ockelbo, Ljusdal, Ånge, Laholm, Fjärås - instrumenttavla      Fasad och sektion  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30529  Transportabel omformareutrustning nr 2 t o m 16     Kopplingsschema  - 1939   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30530  Transportabel omformareutrustning - förreglingsschema för ett omformareaggregat       - 1937   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30534  Uppställning av transportabla omformare      Plan mm  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30673  Strömbrytarevagn     Sektion och plan  - 1939   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30674  Transportabel transformator litt Q26 nr 3 - 6     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30675  Transportabel transformator litt Q26 nr 8 - 9, 13 - 16, 19 - 20     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30676  Transportabel transformator litt Q27 nr 1 - 12     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30680  Omformarestationer i Moholm, Sköldinge och Hallsberg - instrumenttavla      1924 - 1925   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30681  Omformarestationer i Södertälje och Alingsås - instrumenttavla      1925 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30682  Omformarestationer i Eksund och Mjölby - instrumenttavla framsida och baksida      1931 - 1933   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30686_-_Asea_84210  Instrumentskåp i strömbrytarvagn     Kopplingsschema 1940 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30704  Transportabel transformator litt Q26 nr 21 - 28     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30706  Omformarstation typ V - sammanställning av håltagningar jämte inredning mm     Sektion och plan 1941 - 1942   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30709  Transportabel omformareutrustning     Kopplingsschema 1940 - 1941   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30932  Nygård och Mellerud omformarestationer, instrumenttavla i stationsvagn, diagram för fält 3     Kopplingsschema  - 1950   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30960  Nässjö, elinstallation i omformarestationen     Plan 1951 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30963  Sammanställningsritning transformatorvagn, beställare Sydsvenska Kraft AB     Sektion och plan 1950 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30964  Sammanställningsritning transformatorvagn, beställare Kungliga Vattenfallsstyrelsen     Sektion och plan 1949 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30965  Sammanställningsritning transformatorvagn, beställare Sydsvenska Kraft AB     Sektion och plan 1950 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30966  Transportabelt omformareaggregat 4000 kVA     Sektion och plan 1951 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30982  Grängesbergs omformarstation (berganläggning)     Sektion och plan 1950 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31001  Förslag till omformarestation i Krylbo lokstall     Sektion och plan 1934 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31002  Evakueringshuv, omformarestationen vid Krylbo      1934 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31038  Eskilstuna omformarstation (berganläggning), kabelkanaler     Sektion och plan 1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31041  Eskilstuna omformarstation (berganläggning), kabelförläggning inom omformarstationen     Sektion och plan 1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31043  Alvesta omformarstation, förslag till ombyggnad     Plan 1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31111  Nässjö omformarstation, förslag till manöverpulpet      1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31121  Montageritning för apparattavla i apparatvagn Q25, helreviderad      Sektion 1955 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31128  Alvesta och Hässleholm omformarstation, om- och tillbyggnad, bottenvåning och entresolvåning     Plan 1955 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31129  Alvesta och Hässleholm omformarstation, om- och tillbyggnad, källarvåning     Plan 1955 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31177  Grängesbergs omformarstation (berganläggning) maskinhall 1, kabelkanaler     Sektion och plan 1957 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31178  Grängesbergs omformarstation (berganläggning) maskinhall 2, kabelkanaler     Sektion och plan 1956 - 1957   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_32001  Utställningen Tåg 62, SV-ställverk med Q26     Plan 1961 - 1962   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_32002  Utställningen Tåg 62, SV-ställverk med Q26     Sektion 1961 - 1962   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_32036  Byggnad av plåt för provisorisk omformarstationsdrift (med Q38, Q39, Q41)     Plan mm 1963 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_40330  Södertälje södra - omformarstation, kablar och Vattenfallsstyrelsens transformatorstation     Situationsplan  - 1936   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_40529  Kabelschema för omformarestationen i Mjölby     Situationsplan 1932 - 1934   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_40582  Kabelschema för omformarestationen vid Alvesta     Situationsplan 1933 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_40732  Kabelschema för omformarestationen i Laholm     Situationsplan 1935 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_40739  Inkoppling av transportabel omformare i Malmö     Kopplingsschema  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_40741  Anordning vid provisorisk uppställning av två transportabla omformare     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_40742  Förslag till inredning av stationsvagn (litt Gmh) för provisoriskt uppställda transportabla omformare     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_40786  Nödutlösning av omformarestationernas linjebrytar å linjen Ljusdal - Ånge     Kopplingsschema 1938 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_40891  Kabelschema för omformarestationen Älvkarleö     Situationsplan 1938 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_40896  Omformarestation Sköldinge, kabelschema     Situationsplan 1938 - 1939   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_40994  Ritning till bostadshus vid omformarstationen i Uddevalla     Plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41005  Malmö, placering av omformarestation     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41016  Förslag till anordnande av omformarestation i Krylbo     Plan 1934 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41018  Friskluftsintag för omformarestationen vid Krylbo      1934 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41019  Hallsberg, förslag till byggnad för transportabel omformare     Sektion och plan 1935 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41021  Mellansel omformarestation     Situationsplan 1936 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41024  Transportabel transformator litt Q26 nr 7     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41025  Transportabel transformator litt Q26 nr 10 - 12 och 18     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41031  Transportabel transformator litt Q26 nr 1 - 2     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41032  Kraftleverantörernas huvudtransformatorer vid SJ omformarestationer, förteckning       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41036  BJ stationsvagn för omformareaggregat     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41037  Transportabel transformator litt Q27 nr 13     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41039  Strömbrytarevagn, ventilationslucka     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41048  Frövi omformarestation     Situationsplan 1941 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41594  Omformarstation i berg     Plan 1951 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41610  Omformarstation i berg     Situationsplan 1951 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41670  Eskilstuna alt A, förslag till omformarstatino i berg     Sektion och plan 1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41671  Eskilstuna alt 2, förslag till omformarstatino i berg     Plan 1951 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41680  Söderhamn omformarestation, kabelplan     Situationsplan 1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41695  Eskilstuna, omformarstation i berg     Sektion och plan 1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41746  Hässleholm omformarstation     Situationsplan 1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41781  Mellerud omformarstation, bottenvåning och källarvåning     Plan 1961 - 1963   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41798  Södertälje omformarstation, förslag till om- och tillbyggnad     Plan 1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41834  Krylbo, permanenta omformarstationen     Plan 1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41842  Eskilstuna omformarstation     Situationsplan 1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41843  Sköldinge omformarestation (gamla), förslag ombyggnad till revisionsverkstad för omformare     Plan 1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41853  Falköping omformarstation, förslag till manöverpulpet      1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41871  Grängesberg omformarstation, kabelplan     Situationsplan 1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41906  Södertälje omformarstation, förslag till placering av starttransormator, lokaltransformator och banbelysningstransformator     Plan 1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41970  Grängesberg omformarstation, förslag till utökning av ställverk     Plan 1954 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41997  Driftjordning vid omformarstationer, principschema      1963 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42022  Frövi omformarestation, framvy av kontrolltavlan efter utökning      1954 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42034  Grängesberg omformarstation, utökning med en maskinhall mm     Sektion 1954 - 1960   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42035  Grängesberg omformarstation, utökning med en maskinhall mm     Situationsplan 1954 - 1957   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42043  Hässleholm omformarstation, om- och tillbyggnad alt A     Plan 1954 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42045  Hässleholm omformarstation, om- och tillbyggnad alt B     Plan 1954 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42046  Hässleholm omformarstation, om- och tillbyggnad alt B, källarvåning     Plan 1954 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42077  Alvesta omformarstation, förslag till ombyggnad alt 2     Plan 1954 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42078  Alvesta omformarstation, förslag till ombyggnad alt 2, källarvåning     Plan 1955 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42127  Malmö omformarstation, kopplingsschema för hjälprelä vid utlösning med gasvakt från Sydkrafts transformator      1956 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42141  Sundsvall omformarstation     Plan 1956 - 1961   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42188  Grängesberg omformarstation, kabelläggning inom omformarstationen     Plan 1956 - 1957   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42190  Grängesbergs omformarstation, kabelplan     Situationsplan 1956 - 1963   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42463  Skjul av korrugerad plåt för provisorisk omformarstationsdrift     Sektion och plan 1959 - 1960   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42483  Vännäs omformarstation, uppställning av 16/32 kV transformator mm     Sektion och plan 1959 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42517  Vännäs omformarstation, bottenvåning och källare efter ombyggnad     Plan 1960 - 1962   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42561  Grängesbergs omformarstation, tunnel 2, ändrad placering av SKBA transformator 50/11/6 kV     Sektion och plan 1960 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42568  Vännäs omformarstation, kabelplan     Situationsplan 1961 - 1962   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42571  Åmål huvudverkstad, provutrustning fack 6     Kopplingsschema 1961 - 1962   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42591  Mjölby omformarstation, förslag till utbyggnad, alt 1     Plan 1961 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42611  Mjölby omformarstation     Plan 1962 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42619  Malmö omformarstation efter ombyggnad     Plan 1961 - 1962   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42628  Tåg 62 utställning - omformarstation och utomhusställverk     Situationsplan 1961 - 1962   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50000  Södertälje södra omformarstation, inkoppling     Kopplingsschema kontaktledning  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50001  Sköldinge omformarstation, inkoppling     Kopplingsschema kontaktledning  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50002  Hallsberg omformarstation, inkoppling     Kopplingsschema kontaktledning  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50003  Moholm omformarstation, inkoppling     Kopplingsschema kontaktledning  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50194  Södertälje södra omformarstation, kopplingstavla för enfassidan       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50195  Sköldinge omformarstation, kopplingstavla för enfassidan       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50196  Hallsberg omformarstation, kopplingstavla för enfassidan       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50197  Moholm omformarstation, kopplingstavla för enfassidan       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50198  Alingsås omformarstation, kopplingstavla för enfassidan       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50208  Omformare (stationär), sammanställning       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50424  Omformarestationer för elektrifieringen Stockholm - Malmö, förslag     Sektion och plan 1931 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50629  Malmö, förslag till placering av omformarstation     Situationsplan 1931 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50702  Krylbo, permanent omformarstation, förslag     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50703  Krylbo, permanent omformarstation, förslag     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50752  Transportabel omformare     Sektion  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50850  16 kV linjebrytare, principschema, Stockholm - Malmö       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50907  Omformarestation för Ångelinjerna     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50908  Omformarestation för Malmölinjerna     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50919  Hallsberg omformarstation med konturer av transportabel och fast omformare     Sektion  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50933  Omformarstation för två transportabla omformare     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50941  Types of motor-generator stations - Södertälje, Malmö, Uppsala     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50949  Ljusdal omformarestation, kabelschema     Situationsplan 1935 - 1938   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50958  Provisorisk uppställning av transportabla omformare (utomhus?)     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50965  Provisorisk uppställning av transportabla omformare med stationsvagn och transformatorvagn     Sektion och plan 1935 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50977  Hallsberg omformarestation (inkl skjul för transportabel omformare), kabelschema     Situationsplan 1936 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50980  Stationsvagn för omformaraggregat     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_50983  Fjärås omformarestation, kabelschema     Situationsplan 1936 - 1937   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51002  Mjölby, placering av omformarestation, inkl skjul för transportabel omformare     Situationsplan 1931 - 1935   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51003  Varberg, placering av omformarestation, förslag     Situationsplan 1933 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51004  Krylbo, förslag till läge för omformarstation     Situationsplan 1933 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51005  Varberg, förslag till läge för omformarestation     Situationsplan 1933 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51007  Krylbo, förslag till placering av omformarstation i lokstallet     Situationsplan 1933 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51009  Laholm, förslag till läge för omformarstation     Situationsplan 1934 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51010  Anordning av utomhustransformator och omformarestation, alt I     Situationsplan 1934 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51011  Anordning av utomhustransformator och omformarestation, alt II     Situationsplan 1934 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51013  Krylbo, omformarestation (i lokstallet) och transformatorstation     Situationsplan 1934 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51015  Älvkarleby, förslag till omformarestation     Plan 1934 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51018  Krylbo, omformarestation (i lokstallet), bjälklag och väggar     Plan 1934 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51019  Krylbo omformarestation, måttuppgifter      1934 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51020  Varberg, placering av omformarestation, förslag     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51023  Fjärås, placering av omformarestation, förslag     Situationsplan 1934 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51028  Krylbo, förslag till läge för omformarstation mm     Situationsplan 1934 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51031  Ljusdal, förslag till placering av omformarestation     Situationsplan 1935 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51037  Hallsberg, förslag till placering av skjul för transportabel omformare     Situationsplan 1935 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51038  Älvkarleö, förslag till placering av byggnad för transportabel omformare     Situationsplan 1935 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51040  Fjärås, läge för omformarestation     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51043  Fjärås, omformarestation     Situationsplan 1935 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51044  Nässjö, omformarestation     Situationsplan 1935 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51045  Hässleholm, omformarestation     Situationsplan 1935 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51046  Mjölby, omformarestation     Situationsplan 1935 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51047  Alvesta, omformarestation     Situationsplan 1935 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51048  Eksund, omformarestation     Situationsplan 1935 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51052  Ånge, skjul för transportabel omformare     Situationsplan 1936 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51053  Skjul för transportabel omformare     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51058  Ventilation av skjul för transportabel omformare vid Hallsberg och Malmö     Sektion och plan 1936 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51065  Uddevalla omformarestation      Situationsplan 1937 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51067  Älvkarleö, omformarestation     Situationsplan 1937 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51068  Bispgården omformarestation     Situationsplan 1937 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51122  Skjul för transportabel omformare     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51135  Hus för transportabla omformare     Plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51135a  Skjul för transportabla omformare     Plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51135b  Skjul för transportabla omformare     Plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51135d  Hus för transportabla omformare     Plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51136  Skjul för transportabla omformare     Plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51137  Omformarstationernas aggregat, lista där installerad maskineffekt skall anges       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51138  Hus för transportabla omformare     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51140  Principiell uppställning av mobila transformatorer, Häggvik, Krylbo, Kil, Sjömarken     Sektion och plan 1937 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51141  Häggviks omformarstation, förslag till utvidgning     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51144  Omformarestation för Norrlandslinjerna     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51149  Stationsvagn för omformarstation     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51180  Omformarstationer, olika typer. Sköldinge, Eksund, Uppsala, Älvkarleö     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51215  Älvkarleö, provisorisk uppställning av transportabel omformare med stationsvagn och transformatorvagn     Sektion och plan 1938 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51216  Uddevalla omformarestation      Situationsplan 1938 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51218  Älvkarleö, provisorisk uppställning av transformatorn, anslutning 70 kV      1938 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51221  Omformarestation för Norrlandslinjerna     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51224  Stationsvagn för omformaraggregat     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51226  Älvkarleö omformarestation med stationsvagn, huvudkopplingsschema      1938 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51239  Bispgården omformarestation     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51256  Vännäs omformarestation     Situationsplan 1939 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51258  Åstorp omformarestation     Situationsplan 1938 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51258a  Åstorp omformarestation     Situationsplan 1938 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51275  Västerås omformarestation     Situationsplan 1938 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51282  Snabbrytare med automatisk återinkoppling     Kopplingsschema  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51284  Huvudkopplingsschema för omformarstation typ II med fasta aggregat (Nässjö)       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51291  Huvudkopplingsschema för omformarstation typ III med transportabla aggregat (Krylbo)       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51297  Lokalnät i omformarstation typ II     Kopplingsschema  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51311  Älvkarleö omformarestation     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51312  Södertälje S omformarestation     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51314  Uppsala omformarestation      Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51316  Ljusdal omformarestation     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51322  Krylbo omformarestation (i lokstallet)     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51323  Alvesta, omformarestation     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51395  Hallsberg omformarestation     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51396  Eksund omformarestation     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51400  Mjölby omformarestation     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51401  Alingsås omformarestation     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51402  Fjärås omformarestation     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51403  SJ omformarestationer, situationsplan från Malmö i söder till Östersund i norr       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51419  Sköldinge omformarestation     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51421  Hässleholm omformarestation     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51430  Malmö omformarestation     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51432  Laholm omformarestation     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51447  Vännäs omformarestation, kabelplan     Situationsplan 1940 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51462  Tablå över omformarestationernas aggregat       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51479  Omformarstationernas aggregat, lista där installerad maskineffekt skall anges       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51500  Emmaboda omformarestation, alternativ I     Situationsplan 1941 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51519  Sundsvall omformarestation      Situationsplan 1941 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51540  Övre Storvik, förslag till ändring av lokstall till omformarestation för två transportabla aggregat     Sektion och plan 1941 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51541  Sjömarken omformarestation     Situationsplan 1941 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51549  Sundsvall omformarestation alt IV     Situationsplan 1941 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51550  Sundsvall omformarestation alt III     Situationsplan 1941 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53132  Ottebol omformarstation, huvudkopplingsschema       1950 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53137  Nässjö omformarstation, huvudkopplingsschema       1950 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53319  Förslag till omformarstation i berg, med öppet förlagt 16 kV ställverk, kontrollrum mm     Sektion och plan 1951 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53385  Moholms omformarstation, förslag till om- och tillbyggnad     Plan 1951 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53407  Grängesberg omformarstation, huvudkopplingsschema      1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53438  Transportabel omformare, anslutningsskenor      1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53470  Älvsjö omformarstation, huvudkopplingsschema      1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53489  Grängesberg omformarstation     Situationsplan 1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53517  Plan över omformarstationernas matningsområden och utmatningar       - 1949   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53554  Malmö omformarstation     Situationsplan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53605-1  Transportabla omformare Q24/Q25, olika utföringsformer (förteckning med leveransår, revisioner mm)      1956 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53605-2  Transportabla omformare Q24/Q25, olika utföringsformer (förteckning över alla aggregat)      1956 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53606  Stationära omformare, förteckning över aggregat med uppgift om leveransår, revisioner mm       1956 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53679  Eskilstuna omformarstation, förslag till manöverpulpet      1958 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53720  Omformarstationer i berg, förslag skyddande förtunnel     Plan 1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53818  Södertälje omformarstation, ombyggnad, spår och skjul för provisorisk uppställning av omformaraggregat, förslag     Situationsplan 1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53843  Omformaraggregat Q24/Q25     Sektion och plan 1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_54023  Gävle omformarstation, huvudkopplingsschema      1954 - 1962   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_54275  Södertälje omformarstation, 6 kV-matning     Kopplingsschema 1955 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_54441  Österås driftcentral, utmatningar principschema      1958 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_54516  Tidplan för revision av omformaraggregat, 1954 - 1965      1956 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_54517-1  Transportabla omformare, sammanställning över utförda inspektioner och inträffade skador på rullager 1944 - 1961      1957 - 1963   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_54717  Göteborg omformarstation, huvudkopplingsschema      1957 - 1963   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_54748  Fasning av SJ omformare      1957 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_54785  Lokalnät för omformarestation typ I och II med reservkraftaggregat     Kopplingsschema  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_54816  Matning av generatorernas kompounderingsimpedanser     Kopplingsschema 1958 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_54840  Körpulpet för provning av omformare i huvudverkstaden Åmål      1958 - 1969   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_54922  Krylbo omformarstation, provisorisk uppställning av omformare Q48/Q49     Sektion och plan 1959 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_54934  Preliminär plan för revision och ombyggnad av 66 st omformare X24/Q25 1954 - 1964      1959 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_54998-1  Utrustning för provninig av omformare i huvudverkstaden Åmål, kretsschema      1959 - 1962   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_55036  Uppsala omformarstation, huvudkopplingsschema      1960 - 1963   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_55041  Krylbo omformarstation, huvudkopplingsschema      1960 - 1962   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_55067  Mellerud omformarstation, placering av fjärrkontrollutrustning     Plan 1960 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_55114  Provisorisk omformarstation (skjul)     Sektion och plan 1960 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_55223  Sammanställning över 16 kV enfasbrytare och provmotstånd (alla omformarstationer mm)       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_55229  Nygård, automatisk sektioneringsutrustning med tvåpolig brytare     Kopplingsschema 1960 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_55240  Mellerud omformarstation, kabelplan     Situationsplan 1960 - 1962   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_55242  Grängesbergs omformarstation, uppställning av mobil transformator Q26 130/6 kV     Sektion och plan 1960 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_55303  Mjölby omformarstation, förslag till utbyggnad alt 2     Plan 1961 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_55316  Effektförbrukning mm för varje omformarstation 1959 - 1960, aggregatfördelning 1961 - 1965      1961 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_55370  Mellerud omformarstation, placering av förhalningsspel     Plan 1961 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_55470-1  Revisioner på omformare 1959 -, sammanställning       1962 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_55470-2  Revisioner på omformare och ställverksvagnar 1963 -, sammanställning       1963 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_55471  Revisioner på omformare Q24/Q25, tidplan      1963 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_55532  Stationära och transportabla omformare, olika utföranden       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_60531  Utmatning för Söderhamn jämte angränsande områden, förslag      Schema ledningsnät 1956 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_60946  Faslägen på enfassidan i Grängesberg, Falun m fl omformarstationer     Schema ledningsnät 1951 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61040  Söderhamn V, omformarstation och förslag till telefonbyggnad     Situationsplan 1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61110  Koppling av omformare för utmatning av 50-periodig ström till kontaktledning (för prov)      1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61127  Transportabla omformareaggregat, sammanställning (Q24-Q25, Q38-Q39, nytt förslag)      1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61161  Eskilstuna omformarstation, förslag till kontrollrum     Situationsplan 1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61163  Koppling av omformare i Hässleholm för utmatning av 50-periodig ström till kontaktledning (Markaryd)      1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61257  Bodens omformarstation, kurvor över temperatur med en resp två fläktar      1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61404  Byggnadsarbeten, provisorisk drift på upplagsplats mm för omformarstationer under 1953, tidplan      1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61430  Förluster vid olika omformare, graf      1952 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61460  Eskilstuna omformarstation, förslag till manöverpulpet      1952 - 1953   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61494  Omformarstation i berg, förslag     Plan 1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61591  Omformarstationer Tornehamn - Bispgården/Ramvik, kortslutningsström vid kortslutning på 16 kV-sidan      1953 - 1961   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61592  Omformarstationer Österås - Grängesberg, kortslutningsström vid kortslutning på 16 kV-sidan      1953 - 1954   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61593  Omformarstationer Uppsala - Mjölby, kortslutningsström vid kortslutning på 16 kV-sidan      1953 - 1961   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61594  Omformarstationer Ottebol - Varberg, kortslutningsström vid kortslutning på 16 kV-sidan      1953 - 1961   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61595  Omformarstationer Nässjö - Malmö, kortslutningsström vid kortslutning på 16 kV-sidan      1953 - 1961   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61644a  Falköping omformarstation, frontvy av kontrolltavla      1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61689  Falköping omformarstation, uppställning och matning vid provisorisk drift     Plan 1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_62002  Nyköpings driftcentral, ändring av fasläge     Kopplingsschema 1954 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_62003  Faslägen maj 1954     Schema ledningsnät 1954 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_62769  Kraftleverantörernas faslägen      1956 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_62770  Faslägen i SJ omformarstationer      1956 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_62967  Tablå över uppställning av omformaraggregat och transformatorer i omformarstationerna, läget den 15 juni 1961      1956 - 1961   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_62975  Kurvor över total omformareffekt, energiförbrukning, effektvinst genom modernisering av omformare, 1925 - 1965      1956 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63022  Samkörning mellan omformarstationer med fasolikhet      1958 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63037  Olika matningsförhållanden, samkörning/sektionerad drift      1957 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63115  Malmbanan, förslag till placering av omformarstationer (Stenbacken - Vassijaure)      1957 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63258  Medelverkningsgrad för SJ omformarstationer, månadsvariationer 1949, 1953, 1956 och 1958       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63259  Medelverkningsgrad för SJ omformarstationer, som funktion av utmatad enfasenergi, månadsvariationer 1949, 1953, 1956 och 1958       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63276  Avstånd från zongränsbrytare i Gustafs och Rämshyttan till resp samkörande driftcentraler     Schema ledningsnät 1957 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63289  Kortslutningseffekter i en omformarstation      1957 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63428  Olika utföranden av sammankoppling av omformarstationer - zongränsbrytare/kopplingscentral      1958 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63436  Återledning och skyddsjordning i omformarstation     Kopplingsschema 1958 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63494  Grängesberg omformarstation - anslutning av transformator till ställverksvagn vid provisorisk drift. Efter omkoppling den 31 mars 1958      1958 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63501  Förluster och verkningsgrad för omformare Q48/Q49, graf      1958 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63784  Skyddsutrustning för Q48/Q49       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63785  Skyddsutrustning för Q24/Q25 (moderniserad variant) och Q38/Q39       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63839  Schema för utgående 16 kV linjebrytare      1959 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63881  Provisorisk drift vid Bastuträsk omfomarstation     Situationsplan 1959 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63887  Fördelning av omformaraggregat på stationer den 11 december 1963       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65116  Avställningstid vid helrevision och ombyggnad av Q24/Q25, revision av stationära omformare mm 1954 - 1959. Tidsschema       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65118  Kurvor på antal disponibla omformare, stationära och mobila, samt summan av den disponibla effekten 1954 - 1959       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65207  Södertälje omformarstation, inkoppling av SOLENARC-brytare som linjebrytare, principschema      1960 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65235  Grängesberg omformarstation, förslag till vagn av Diplory-trallor för SKBA transformatorer      1960 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65338-65343  Vännäs, huvudkopplingsschema, teleledningar mm för reservstation (upplagsplats)       1960 - 1961   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65377  Grängesberg omformarstation, förslag till vagn av Diplory-trallor för SKBA transformatorer      1960 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65623  Tornehamn omformarstation, preliminär tidplan för driftsättning och avveckling av matning från Porjus      1961 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65651  Markeringstavlor, skyltar och symboler      1963 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65683  Utställningen Tåg 62, relätavla      1962 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65830  Hallsberg, förslag till nytt läge för omformarstation     Situationsplan 1962 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65832  Signalkretsar för omformarstation       -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_66537  Eksund     Kopplingsschema 1963 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_66538  Alla omformarstatoner och kopplingscentraler, tidpunkt för driftsättning, modernisering och anpassning till fjärrmanövrering      1963 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_15529  Kiruna, förslag till reparationsverkstad och transformatorstation     Sektion och plan 1910 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_15530  Torneträsk, förslag till transformatorstation och stationshus     Sektion och plan 1910 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_15544  Abisko och Torneträsk, förslag till transformatorstation och stationshus     Sektion och plan 1911 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_15545  Kiruna, förslag till transformatorhus     Sektion och plan 1911 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_15550  Kiruna, förslag till reparationsverkstad och transformatorstation     Sektion och plan 1911 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_15567  Kiruna, elektrisk lokstation och revisionsverkstad samt transformatorhus     Fasad och sektion 1911 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_15568  Kiruna, elektrisk lokstation och revisionsverkstad samt transformatorhus     Exteriör 1911 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_15577  Abisko, Torneträsk och Vassijaure, transformatorhus     Sektion och plan 1911 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_15588  Kiruna, transformatorstation     Sektion 1912 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_15589  Abisko, Torneträsk och Vassijaure, transformatorstation     Sektion och plan 1912 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16500  Risbäck (Håmojåkk), Lappberg m fl, omkopplingsstation     Sektion och plan 1912 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16500  Kuosakåbbo m fl omkopplingsstation     Sektion och plan 1912 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16501  Kiruna, Torneträsk, Abisko och Vassijaure, trappa i transformatorstation     Konstruktionsdetaljer 1912 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16536  Ställverk samt tryck- och vinkelhjul till ställverksanläggningarna vid Riksgränsbanan (Södertälje verkstäder)      1913 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16557  Skyddskåpa för manöverlinor, Kiruna transformatorstation      1913 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16566  Kiruna transformatorstation, sammanställning     Plan 1913 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16567  Kiruna transformatorstation, sammanställning     Sektion 1913 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16568  Kiruna transformatorstation, sammanställning     Sektion 1913 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16569  Kiruna transformatorstation, sammanställning     Sektion 1913 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16570  Abisko transformatorstation, sammanställning     Plan 1913 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16571  Abisko transformatorstation, sammanställning     Sektion 1913 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16572  Abisko transformatorstation, sammanställning  &nbs p;  Sektion 1913 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16573  Abisko transformatorstation, sammanställning     Sektion 1913 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16574  Vassijaure transformatorstation, sammanställning     Plan 1913 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16575  Vassijaure transformatorstation, sammanställning     Sektion 1913 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16576  Vassijaure transformatorstation, sammanställning     Sektion 1913 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16577  Vassijaure transformatorstation, sammanställning     Sektion 1913 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16586  Kuosakåbbo, Risbäck och Lappberg, omkopplingsstation     Sektion och plan 1913 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16586  Kuosakåbbo, Risbäck och Lappberg, omkopplingsstation     Sektion och plan 1913 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16587  Kiruna, reparationsverkstad och transformatorstation     Sektion och plan 1913 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16729  Transformatorstationerna för Kiruna - Riksgränsbanan, kopplingsschema      1913 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16752  Yttre omkoppling å omkopplings- och transformatorstationer, förslag     Sektion och plan 1914 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16754  Omkoppling i Porjus ställverksbyggnad, förslag     Sektion och plan 1914 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16780  Kiruna, överföringsledning och matning, schematisk bild      1914 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16781  Torneträsk, överföringsledning och matning, schematisk bild      1914 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16782  Abisko, överföringsledning och matning, schematisk bild      1914 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16783  Vassijaure, överföringsledning och matning, schematisk bild      1914 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16912  Instrumenttavla för Riksgränsbanans transformatorstationer      1913 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_16933  1500 kVA periodomformare för Kiruna, uppställningsritning      1913 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17337  Transformatorstation för linjen Kiruna - Svartön, förslag     Sektion och plan 1916 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17377  Instrumenttavla för Riksgränsbanans transformatorstationer      1917 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17378  Riksgränsbanans transformatorstationer, anordning för omkoppling av 80kV överföringsledning      1917 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17379  Riksgränsbanans transformatorstationer, anordning för omkoppling av 80kV överföringsledning      1917 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17421  Transformatorstation Gällivare och Nuortikon     Sektion 1918 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17422  Transformatorstation Gällivare och Nuortikon     Sektion 1918 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17435  Transformatorstation Gällivare och Nuortikon     Sektion 1918 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17436  Transformatorstation Gällivare och Nuortikon     Sektion 1918 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17460  Notvikens transformator- och omformarstation, förslag till anordning av omformarereummet     Sektion och plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17485  Notvikens transformator- och omformarstation     Sektion 1921 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17491  Transformatorstation Gransjö och Boden     Sektion 1921 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17497  Notvikens transformator- och omformarstation     Plan 1921 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17508  Notvikens transformator- och omformarstation     Sektion 1921 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17512  Inkoppling av vagn litt Q till spår vid transformatorstation      1921 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_17515  Notvikens transformator- och omformarstation, instrumenttavla      1921 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_18221  Transformatorstation, förslag     Sektion och plan 1916 -  1200 mm spår  [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_18222  Riksgränsbanans transformatorstationer, kopplingsschema      1916 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_18264  Transformatorstationerna i Kiruna, Torneträsk och Abisko, kopplingsschema      1917 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_18271  Kuosakåbbo, Risbäck och Lappberg omkopplingsstationer, stångsystem för frånskiljare i förbindelselinjen och för överspänningsskydd      1917 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_18272  Kuosakåbbo, Risbäck och Lappberg omkopplingsstationer, stångsystem för frånskiljare      1917 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_18273  Riksgränsbanans transformatorstationer, kopplingsschema      1917 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_18385  Transformatorstationer i Nuortikon, Polcirkeln, Lakaträsk och Gransjö, kopplingsschema      1920 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_18480  Transformatorstation i Notviken, kopplingsschema      1922 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_18487  Gällivare transformatorstation, placering av omformare     Sektion och plan 1922 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_18508  Gällivare transformatorstation, kopplingsschema      1923 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19173  Porjus kraftverk och Riksgränsbanans transformatorstationer, borrning av marmor till instrumenttavlor      1917 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19185  80 kV linjeavskiljare i Kiruna, Torneträsk, Abisko, Vassijaure, Kuossakåbbo, Risbäck, Lappberg      1917 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19187  80 kV linjeavskiljare i Porjus, Kiruna, Torneträsk, Abisko, Vassijaure, Kuossakåbbo, Risbäck, Lappberg      1917 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19206  Anordnng av omlindad spårtransformator för 15 000/110 V 15 Hz i hus för överspänningsskydd      1917 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19304  Instrumenttavla för transformatorstationer Polcirkeln, Lakaträsk, Gransjö      1920 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19335  Transformatorstation i Gällivare och Nuortikon, ändring av bottenplan     Sektion och plan 1920 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19363  Bodens transformatorstation, uppställning av transformatorer och omformare     Plan 1921 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19364  Transformatorstationer i Nuortikon, Polcirkeln, Lakaträsk och Gransjö, principiell uppställning av transformatorer och omformare     Plan 1921 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19367  Transformatorstationer i Lappberg och Risbäck, principiell uppställning av transformatorer och omformare     Plan 1921 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19387  Notvikens transformator- och omformarstation, instrumenttavla för huvud- och belysningstransformator      1921 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19437  Notvikens transformator- och omformarstation, kabelschema omformare     Plan 1922 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19438  Bodens transformatorstation, kabelschema omformare     Plan 1922 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19441  Notviken, kopplingsschema för 300 kVA omfomrare      1922 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19493  Gällivare, kabelschema för omformaranläggning     Plan 1922 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_19494  Gällivare, kopplingsschema för omformaranläggning      1922 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20059  Torneträsk, Abisko, Vassijaure, kopplingsschema för omformare i transformatorstation      1918 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20077  Transformator för 80/15 kV, 1500 kVA lastad å vagn litt S02     Sektion 1919 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21136  Abisko, omformaraggregat 15/60 Hz 15 kVA      1917 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21141  Abisko transformatorstation, instrumenttavla för omformare      1917 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21194  Omformare i Torneträsk, Abisko och Vassijaure, kopplingsschema      1918 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21334  Transformator 1500 kVA, kopierad från Siemens ritning      1919 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21570  Omformare till Riksgränsbanan 300 kVA, kopplingsschema      1921 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21571  Omformare till Riksgränsbanan 30 kVA, kopplingsschema      1921 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21629  Schema för inkoppling av stations- och belysningstransformatorerna i Nuortikon, Polcirkeln, Lappkär och Gransjö      1921 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21644  Schema för kopplingsstation vid kraftverksanslutning (kontaktledningen omkopplingsbar mellan två kraftverk, styrt av rälskontakter)      1921 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21653  Stolpe för matar- och kompensationsledning vid Notvikens transformatorstation       -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21732  Omformare i Gällivare, kopplingsschema      1922 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21738  Transformator 78000/17200, 16700, 16200 V för Norges Statsbanor      1922 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21763  Notvikens transformatorstation, instrumenttavla för bandriften      1922 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21764  Bodens transformatorstation, instrumenttavla för bandriften      1922 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21765  Nuortikons transformatorstation, instrumenttavla för bandriften      1922 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21766  Gällivare transformatorstation, instrumenttavla för bandriften      1922 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21779  Gransjö 60 kVA omformare, kopplingsschema      1923 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21781  Vassijaure transformatorstation, instrumenttavla för kraftleverans till Norge      1923 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21788  Svartön maskinhus, förslag till placering av apparater och maskiner     Plan 1925 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_21929  Svartön, kopplingsschema för omformareanläggning      1924 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23713  Polcirkeln transformatorstation     Sektion och plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23714  Vassijaure transformatorstation     Sektion och plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31063  Varp transformatorstation, montage     Sektion och plan 1954 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31091  Mon transformatorstation, montage     Sektion och plan 1954 - 1959    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31237  Herrhult kopplingscentral     Plan 1959 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31246  Norrfors kopplingscentral     Plan 1959 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41903  Varp och Mon, förslag till montage av transformatorutrustning     Sektion och plan 1953 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41912  Vassijaure transformatorstation, nödstopputrustning kopplingsschema      1953 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41913  Abisko transformatorstation, nödstopputrustning kopplingsschema      1953 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51123  Kraftutbyte mellan Statens Järnvägar och Vattenfallsstyrelsen i Notviken och Boden, pinrcipschema       -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51424  Kraftutbyte mellan Statens Järnvägar och Vattenfallsstyrelsen i Notviken och Boden, pinrcipschema      1939 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51548  Gällivare transformatorstation     Plan 1941 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53842  Nya transformatorstationer på Malmbanan, förslag till utrustning      1953 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_54145  Kopplingscentral i Storvik och Öxnered m fl, förslag     Sektion och plan 1955 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_54784  Kopplingscentral, principschema      1958 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_55055  Norrfors, uppställning av 16/32 kV transformator mm     Sektion och plan 1959 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_55346  Vassijaure transformatorstation, utrustning för 80 kV reservmatning till Norge      1961 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_55649  Håmojåkk kopplingscentral (f d transformatorstation)     Plan 1963 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_60848  Kopplingscentraler för kontaktledningen i Gävle och Storvik      1951 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61042  Ställdalens kopplingscentral      1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61043  Valskog kopplingscentral      1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61044  Storvik kopplingscentral      1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61045  Gävle kopplingscentral      1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61089  Flen kopplingscentral      1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61425  Sala kopplingscentral      1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61426  Ludvika kopplingscentral      1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61427  Fagersta kopplingscentral      1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61428  Hudiksvall kopplingscentral      1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61428a  Hudiksvall kopplingscentral, huvudkopplingsschema      1956 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_61678  Öxnered provisorisk kopplingscentral, lokalisering      1953 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_62054  Mon och Varp transformatorstationer, förslag till kiosk      1954 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_62280  Öxnered kopplingscentral, huvudkopplingsschema      1954 - 1956    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63427  Inkoppling av kopplingscentral i ledningsnätet      1958 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63480  Herrhult kopplingscentral, utgående linjer      1959 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63481  Matning vid Herrhult och Ställdalen kopplingscentraler efter inkoppling av förbindelseledning mellan Kristinehamn och Herrhutl      1960 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63661  Norrfors kopplingscentral, utgående linjer      1958 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_63662  Matning vid Norrfors kopplingscentral efter inkoppling av förbindelseledning mellan Vännäs och Norrfors      1958 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65165  Tornehamn, provisorisk uppställning av transformator 16/80 kV      1960 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65278  Kopplingscentraler, brandalarmsutrustning, principschema      1960 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65356  Kopplingscentraler, provisorisk inkoppling av brandindikering      1960 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65645  Vassijaure transformatorstation, komplement till äldre ritningar      1961 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65676  Bräcke kopplingscentral     Plan 1962 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65807  Svappavaara, förslag till kopplingscentral samt huvudkopplingsschema      1962 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_66592  Svappavaara kopplingscentral, huvudkopplingsschema      1963 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_200017  Upplagsplats 113 Strålsnäs (bergrum), profil högspänningskabel      1950 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_200018  Upplagsplats i betong, uppställning för drift med två strömbrytarvagnar och anordnande av matarledningar     Sektion och plan 1950 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_200020  Upplagsplats i betong, uppställning för drift med strömbrytarvagn och anordnande av matarledningar     Sektion och plan 1950 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_200061  Upplagsplats 202 Getberget (Älvsbyn - Boden) bergrum, uppställning     Sektion och plan 1950 - 1952    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_200062  Upplagsplats 215 Tväråbäck, uppställning     Sektion och plan 1951 - 1952    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_200079  Upplagsplats 215 Tväråbäck, provisorisk uppställning     Sektion och plan 1951 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_200083  Upplagsplats 132 Björnänge (Östersund - Storlien), uppställning     Sektion och plan 1951 - 1952    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_200086  Upplagsplats 132 Ragunda, uppställning     Sektion och plan 1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_200091  Upplagsplats 52 Norsesund, uppställning     Sektion och plan 1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_200101  Upplagsplats 214 Gottne, uppställning     Sektion och plan 1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20208  Upplagsplats nr 61 Hynboholm     Plan  -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20209  Upplagsplats 122 Eldsberga     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20210  Upplagsplats 101 Arlöv     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20211  Upplagsplats 151 Krylbo (Mästerbo grusgrop, Krylbo - Storvik)     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20212  Upplagsplats 121 Kärråkra (Hässleholm - Markaryd)      Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20213  Upplagsplats 41 Södertälje södra     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20214  Upplagsplats 31 Spjutmossen (Hallsberg - Skymossen)     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20215  Upplagsplats 11 Åshusby grusgrop (Rosersberg)     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20216  Upplagsplats 91 Varberg (Varberg - Åskloster)     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20217  Upplagsplats 32 Lillån (Örebro - Ervalla)     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20218  Upplagsplats 21 Strångsjö     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20219  Upplagsplats 51 Västra Bodarne     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Eb r_20220  Upplagsplats 81 Nässjö (Nässjö - Jönköping)     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20221  Upplagsplats 111 Alvesta (Värnamo - Alvesta)     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20222  Upplagsplats 141 Hennan      Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20223  Upplagsplats 112 Strålsnäs (skjul)     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20224  Upplagsplats 12 Västermyren (Älvkarleö - Gävle)     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20227  Upplagsplats 142 Gastsjön     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20228  Upplagsplats 143 Västerede (Ragunda - Bispgården)     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20229  Upplagsplats 144 Alby (Ljusdal - Ånge)     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20230  Upplagsplats 153 Döljebro (Ockelbo - Holmsveden)     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20231  Upplagsplats 82 Fägre (?)     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20232  Upplagsplats 213 Förrådet (Karsbäcken)     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20233  Upplagsplats 212a Vännäs (Vännäs - Tväråbäck)     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20234  Upplagsplats 211a Björnsjö     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20279  Upplagsplats 145 Vattjom     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20280  Upplagsplats 201 Getberget (Älvsbyn - Boden) skjul     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_20286  Upplagsplats 303 Smedstad (Kil - Edsvalla)      Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23918  Upplagsplats 151 Krylbo (Mästerbo grusgrop, Krylbo - Storvik)     Kopplingsschema  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23924  Innehållsförteckning för upplagsplatser sid 1       -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_23925  Innehållsförteckning för upplagsplatser sid 2       -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24210  Upplagsplats 213 Förrådet (Karsbäcken), fasföljddiagram       -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24213  Upplagsplats 31 Spjutmossen (Hallsberg - Skymossen), fasföljddiagram       -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24217  Upplagsplats 61 Hynboholm, fasföljddiagram       -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24218  Upplagsplats 81 Nässjö (Nässjö - Jönköping), fasföljddiagram       -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24220  Upplagsplats 91 Varberg (Varberg - Åskloster), fasföljddiagram       -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24224  Upplagsplats 121 Kärråkra (Hässleholm - Markaryd), fasföljddiagram        -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24225  Upplagsplats 122 Eldsberga, fasföljddiagram       -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24226  Upplagsplats 131 (Östersund - Brunflo), fasföljddiagram       -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24229  Upplagsplats 143 Västerede (Ragunda - Bispgården), fasföljddiagram       -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24230  Upplagsplats 144 Alby (Ljusdal - Ånge), fasföljddiagram       -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24231  Upplagsplats 151 Krylbo (Mästerbo grusgrop, Krylbo - Storvik), fasföljddiagram       -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24232  Upplagsplats 152 Döljebro (Ockelbo - Ljusdal), fasföljddiagram       -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24293  Tidsdiagram för upplagsplatser 1940, utflyttning - inflyttning       -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_24294  Tidsdiagram för upplagsplatser 1941, utflyttning - inflyttning       -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30947  Upplagsplats 102 m fl, uppställning och montage      Sektion och plan 1950 - 1952    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30947  Upplagsplats 114 Gullbrohult (Nässjö - Alvesta) m fl, uppställning och montage      Sektion och plan 1950 - 1952    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30947  Upplagsplats 34 Krylbo (Krylbo - Fagersta) m fl, uppställning och montage      Sektion och plan 1950 - 1952    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30947  Upplagsplats 113 Strålsnäs m fl, uppställning och montage      Sektion och plan 1950 - 1952    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30951  Upplagsplats 53 Lärje (Alelyckan), uppställning och montage     Sektion och plan 1950 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30952  Upplagsplats 53 Gamlestaden (Alelyckan)     Sektion 1950 - 1952    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30957  Upplagsplats 13 Antuna (Rotebro - Upplands Väsby)     Plan 1951 - 1952    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30977  Upplagsplats 84 Tälle (Hallsberg) uppställning     Plan 1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30979  Upplagsplats 113 Strålsnäs, kabeltrummor     Sektion och plan 1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30990  Upplagsplats 331 Dals Rostock, uppställning och montage     Plan 1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30991  Upplagsplats 331 Dals Rostock, uppställning Q31 nr 5 eller 6     Plan 1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30993  Upplagsplats 114 Gullbrohult (Nässjö - Alvesta), kabelkanaler      Sektion och plan 1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_30995  Upplagsplats 114 Gullbrohult (Nässjö - Alvesta), elinstallation      Sektion och plan 1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31017  Upplagsplats 85 Skövde, uppställning och montage     Plan 1952 - 1954    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31026  Upplagsplats 34 Krylbo (Krylbo - Fagersta), kabelkanaler     Sektion och plan 1953 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31054  Upplagsplats 331 Dals Rostock, kabelkanaler     Sektion och plan 1953 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31075  Upplagsplats 34 Krylbo (Krylbo - Fagersta), uppställning Q38, Q39, Q41     Sektion och plan 1954 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31102  Beröringsskydd för 10 kV belysningstransformator mm i upplagsplats      1954 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31263  Upplagsplats 102, uppställning Q38, Q39, Q41     Sektion och plan 1960 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31264  Upplagsplats 114 Gullbrohult (Nässjö - Alvesta), uppställning av Q26, Q38, Q39, Q41      Sektion och plan 1960 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_31287  Förslag till ny upplagsplats nr 35     Sektion och plan 1961 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41565  Upplagsplats 53 Gamlestaden (Alelyckan) kabelplan     Plan  -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41575  16 och 2 kV anslutning i upplagsplats, montage. Specialutförande     Sektion 1950 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41637  Upplagsplats i berg - anslutning av 6 kV kabel för matning av lokaltransformator för fläktar     Sektion 1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41660  Förslag till anordnande av upplagsplats i befintlig tunnel i Kirunavaara     Sektion och plan 1951 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41704  Upplagsplats 34 Krylbo (Krylbo - Fagersta), kabelplan     Plan 1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41726  Anslutning av 6 kV till ställverksvagn Q31 nr 5 och 6 i upplagsplats      1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41882  Upplagsplats i berg, kabeltrummor      1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41908  Upplagsplats 331 Dals Rostock, kabelplan     Plan 1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41926  Upplagsplats 85 Skövde, förläggning av högspänningskablar     Sektion och plan 1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41934  Montage av 6 kV utomhusfrånskiljare i upplagsplats i berg      1953 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41939  6 kV anslutning till transformator Q26 vid upplagsplats i berg      1953 - 1954   [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41952  Upplagsplats 331 Dals Rostock, kabelförläggning     Sektion och plan 1954 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_41988  Upplagsplats 331 Dals Rostock, förslag till matning      1954 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42104  Upplagsplats 331 Dals Rostock, utökning till omformarstation, alt 1     Sektion och plan 1955 -  Ej genomfört  [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42105  Upplagsplats 331 Dals Rostock, utökning till omformarstation, alt 2     Sektion och plan 1955 -  Ej genomfört  [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42257  Upplagsplats 331 Dals Rostock, utökning till omformarstation     Sektion och plan 1957 -  Ej genomfört  [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_42679  Förslag till ny upplagsplats nr 34 (Krylbo?), alt 1     Sektion och plan 1962 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51268  Reservuppställning av två transportabla omformaraggregat och en transformatorvagn i skjul (upplagsplats)     Sektion och plan 1939 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51269  Reservuppställning av två transportabla omformaraggregat och tre transformatorvagnar i och utanför skjul (upplagsplats)     Sektion och plan 1939 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51270  Reservuppställning av två transportabla omformaraggregat, en stationsvagn och en transformatorvagn i skjul (upplagsplats)     Sektion och plan 1939 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51405  Reservuppställning av tre transportabla omformaraggregat, en stationsvagn och en transformatorvagn i skjul (upplagsplats)     Sektion och plan 1939 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51406  Stolpar för matarledning vid provisorisk uppställning av transportabla omformare (upplagsplats)      1939 -    [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51407  Principschema för matarledningar vid upplagsplatser      1939 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51408  Frånskiljare i trästolplinje vid upplagsplatser      1939 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51414  6 kV belysningsfrånskiljare för upplagsplatser, montage       -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51415  16 kV enpolig frånskiljare för upplagsplatser, montage       -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51452  Inkoppling av apparater i provisorisk strömbrytarvagn       -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_51460  Huvudkopplingsschema för upplagsplats, principschema      1940 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53125  Kopplingsdetaljer för återledning i upplagsplats      1950 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53187  Upplagsplats 13 Antuna (Rotebro - Upplands Väsby), uppställning av transformator Q26      1951 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53234  Upplagsplats 53 Gamlestaden (Alelyckan) manöverledningsschema      1951 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53384  Huvudkopplingsschema för upplagsplats, provisorisk uppställning      1951 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53399  Provisorisk uppställning i upplagsplats, elementardiagram för 16 kV utgående linje      1951 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53446  Upplagsplats 113 Strålsnäs, kopplingsschema      1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53447  Upplagsplats 34 Krylbo (Krylbo - Fagersta), kopplingsschema      1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53450  Upplagsplats 102, kopplingsschema      1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53454  Upplagsplats 102, kabelplan     Plan 1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53456  Upplagsplats 114 Gullbrohult (Nässjö - Alvesta), kopplingsschema      1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_53481  Upplagsplats 52 Norsesund, kabelplan     Plan 1952 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_54202  Upplagsplats 93 (Sjömarken?), utan ställverksvagn, alt 2     Plan 1955 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_54203  Upplagsplats 93 (Sjömarken?), utan ställverksvagn och mobil transformator, alt 3     Plan 1955 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]
Ebr_65370  Upplagsplats 215 Tväråbäck, utförande av jordningar      1960 -     [Sveriges Järnvägsmuseum]Söka ritningar
Info om ritningar

Startsidan