Malmbanans elektrifiering och eldrift

Elmatningen till banan skedde med en 80 kV överföringsledning från enfasgeneratorer i Porjus till ett antal transformatorstationer längs banan. Senare samkörde man med ett mindre kraftverk i Nygård på norska sidan.  

Från slutet av 1940-talet började SJ ersätta matningen från Porjus med strömförsörjning via omformarstationer, precis som vid  precis som övriga järnvägsnätet i Sverige. På södra delen av Malmbanan togs första omformarstationen i bruk 1948. Belastningen på norra delen av banan ökade dock, och där skulle det dröja in på 1960-talet innan systemet med omformare var helt infört. Därför var det bara en förhållandevis liten del av produktionskapaciteten i Porjus som kunde avvecklas i slutet av 1940-talet. SJ försökte i samband med detta sälja en överflödig generator samt tillhörande transformator mm. I Sveriges Järnvägsmuseums arkiv finns skriftväxling mellan SJ elektrotekniska byrå (Ebr) och Robert C Gilles. Den sistnämnde var 1947 verksam inom den amerikanska ockupationsmakten och sysslade med bland annat utrustning för järnvägen. Senare tycks Gilles ha flyttat till den amerikanska zonen i Österrike och där fortsatt förhandlingarna med SJ. Troligen blev det dock ingen försäljning av Porjusutrustning för fortsatt användning.Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 16 oktober 2013