Diverse järnvägshistoriskt mm

Elektrifiering och elektrisk drift

Västra stambanan och Hallsberg - Örebro, beskrivning från 1872 (endast textdelen)

Utdrag ur SJ trafikavdelnings årsberättelser

SJ under andra världskriget - material inhämtat av Bengt Dahlberg:

SJ:s vinterproblem 1965 - 1966

Förslag till tunnel under engelska kanalen 1875

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens järnvägsavdelning, historik och aktuellt läge 1948

Rullande materiel

Linbanor

Startsidan