Diverse järnvägshistoriskt mm

Elektrifiering och elektrisk drift

Västra stambanan och Hallsberg - Örebro, beskrivning från 1872 (endast textdelen)

Underdånigt betänkande angående lämpligaste rigtningen för en jernväg norrut från hufvudstaden, m. m., 1862           Reservationer        Karta

Utdrag ur SJ trafikavdelnings årsberättelser

Godstrafik

Persontrafik

Trafiksvaga linjer - trafikupplägg och säkerhetsbestämmelser

SJ under andra världskriget - material inhämtat av Bengt Dahlberg

SJ:s vinterproblem 1965 - 1966

Vad pågår och planeras inom SJ?  En information från SJ:s styrelse om rationaliserings- och utvecklingsarbetet, augusti 1967

SJ banavdelning, handledningar för undervisningskurser

Järnvägars byggnad och underhåll   1947     Planscher
Järnvägsbroar  1947       Planscher
Banöverbyggnad  1948
Brunnar och vattentäkter  1946

SJ rekryteringsbroschyrer    Hur blir man stationsskrivare? 1951       Läroverksingenjör, civilingenjör i linjetjänst - väg-och vattenbyggare  1955      Stationsskrivarebanan - chefskarriär vid SJ  ca 1962

SJ introduktion för nyanställda    Er bana - järnvägen  1950 

Oscar Werner:  Några ord om järnvägarnas historia i Värmland, utgiven av SJ 1927

Rallarkyrkogården - historik över begravningsplatsen vid Tornehamn. Upprättad av William Thorgren hösten 1972, SJ centralarkiv

Förslag till tunnel under engelska kanalen 1875

Sjöfartsförbindelser med England   Statsbidrag till Svenska Lloyd olämpligt, bättre med tågfärja för godsvagnar Göteborg - Immingham, tyckte SJ i Publikation 1929:4

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens järnvägsavdelning, historik och aktuellt läge 1948

Herslow 1887: Om ansvarighet för skada i följd av jernvägs drift. Kommentarer till lag 1886.   Bilagor

Rullande materiel

Nothin:  Växling, 1914     Förord, innehåll, Del 1  Bangårdar       Del 2  Rangering (växling)Linbanor
Startsidan