Godstrafik

Kolvedtillgången i Norrland och Dalarna mm

Träkol och kolved var länge ett stort transportslag på järnvägen i Sverige. Dessa transporter berörs i en utredning som Malmkommissionen lade fram 1919. Kommissionen skulle utreda hur statens malmtillgångar i Norrland bäst kunde utnyttjas. Träkol var nödvändiga för stora delar av järnhanteringen, men tillgången var begränsad och priserna hade stigit. Det blev därför angeläget att utreda möjligheterna att få tag på kolved även utanför de traditionella träkolsregionerna, liksom hur kolved och träkol kunde transporteras.

Innnehåll. Inledning. Jernkontorets utredning

Malmkommissionens utredning. Sammanfattning.

Sveriges bergshantering år 1913

Gruvor, hyttor, järn- och stålverk kör sedan länge stora transportvolymer på järnväg. 1913 gjorde kommerskollegium en specialundersökning kring denna industrigren:

Innehåll.  Inledning.  Historiska data.

Den svenska bergshanteringen år 1913

Korta data om varje företag inom branschen.

 

 

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 10 oktober 2022