Järnvägar i Göteborg: Signalsäkerhetsanläggningar mm

Historik över SJ:s anläggningar fram till början av 1930-talet

Göteborg SJ - Göteborg C  (G)

    den första tiden
    mekaniska ställverk
    elektriskt ställarställverk

Automatisk linjeblockering G - Or 1923

Olskroken (Or)

    mekaniska ställverk
    elektriskt ställarställverk


Almedal, Mölndals nedre, Mölndals övre, Presenten, Gubbero


Bergslagsbanan


Västgötabanan

Korsningar med spårvägen

Säröbanan


Jubileumsutställningen 1923
- trafik och transport

1962 ordnade SJ utställningen Tåg 62 med anledning av att Västra Stambanan i sin helhet existerat i hundra år.  Utställningskatalog
 

Ovan: Järnvägsnätet i Göteborg oktober 1938. Ursprungligen från Göteborg Järnvägarnas linjer och trafikplatser utgiven av SJ godstrafikbyrå 1938. Några noteringar:

Översikten nedan är från cirka 1949 och ingår i SJ särtryck 141a Godstransportföreskrifter

Översiktskarta 1949

Sedan 1949 har smalspåret och Säröbanan försvunnit liksom i stort sett alla hamnspår på södra stranden. På Hisingen har hamnbanan byggts ut avsevärt, även om spår till varv, kolhamnar mm försvunnit när dessa anläggningar lagts ned. Sävenäs rangerbangård har byggts ut, och direktförbindelser Hisingen - Sävenäs och Lärje - Sävenäs tillkommit.


"Göteborgs centralstation. Dess utveckling och ombyggnad under åren 1927 - 1930", utgiven av SJ 1930:

Larsson Ryhagen: "Göteborgs bangårdar" 1932 (skannad av projekt Runeberg)



Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 1 september 2021