Göteborgs centralstation 1930

Dess historiska utveckling och ombyggnad under åren 1927 - 1930

En skrift utgiven av SJ 1930 med anledning av att Bergslagsbanans, Västkustbanans och Boråsbanans persontrafik flyttades över till den utbyggda stationen Göteborg SJ, som samtidigt bytte namn till Göteborg C.

Del 1: Järnvägarnas - utom Säröbanans - inledande till Göteborg

Del 2: Göteborgs statsbanestation intill 1927 års riksdagsbeslut

Del 3: Ombyggnad 1927 - 1930


 Kartor och ritningar

Göteborg 1855
Göteborgs bangård 1858 Göteborg SJ stationshus mm 1858
Göteborgs bangårdar 1880 Göteborg SJ stationshus mm 1880
Göteborg 1886
Göteborgs bangårdar 1905 Göteborg SJ stationshus mm 1905
Göteborgs bangårdar 1923 Göteborg SJ stationshus mm 1923
1926 års förslag till centralbangård, första utbyggnad 1926 års förslag till centralbangård, framtida utbyggnad
Göteborgs bangårdar 1930 Göteborg central stationshus mm 1930
Göteborgsområdets bangårdar 1930
Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 7 september 2014