Statens Järnvägar under andra världskriget


Redogörelse från Kungliga Järnvägsstyrelsen, troligen sammanställd av Militärbyrån (Mtbr)

Inskannad av Bengt Dahlberg

Tågindragningar

Tågföringen 

Persontrafikens vinterproblem 

Tågfärjetrafikens svårigheter  

Militärtidtabell            

Ockupationen av Norge

Ockupationen av Danmark

Gengasdrift för rälsbussar och motorvagnar         

Vedeldning av loken

Tyska permittenttågen

Division Engelbrecht  och andra specialtransporter  Järnvägshistoria


       

Startsidan