Basfakta

SJ Banlära, 1915 - 1916. Avsnitten om växel- och signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd och telekom

SJ Kompendium för signalavdelningens reparatörskurs, 1950   Bilagor  Författare: Lundberg   Skannade av ULJ

SJ Signalteknisk handbok, 1968

SJ-kartor med uppgift om signalsäkerhetsanläggningar, 1919  1927

SJ-grafik över alla signalsäkerhetsanläggningar 1918

Signalritningar och bangårdsskisser mm, främst från SJ elektrotekniska byrå [Huvudsakligen via Sveriges Järnvägsmuseum]

SJ årsrapport för Säkerhetstjänsten samt rapporter om olyckor

SJ årsrapporter från trafikavdelningen

Grafiska tidtabeller      Andra tidtabeller mm

Kartskisser Sveriges järnvägsnät 1856, 1866, 1876, 1886, 1896, 1916, 1936, 1956  (från SJ-skriften Sveriges järnvägar hundra år 1956)               

SJ indelning i distrikt och sektioner, 1961 - 1962

SJ särtryck / författningssamling (SJF)

Säkerhetsordning

1914 års säkerhetskommitté

EJ telegrafordning (Tlo) 1919

Instruktioner för olika personalgrupper

Rapier's uppsats om signaler och förregling, 1874

Langdon's bok om järnvägstelegrafi, blocksystem mm 1877

von Webers bok om telegraf- och signalväsendet 1867

Clauss: Ueber Weichenthürme und verwandte Sicherheits-Vorrichtungen für Eisenbahnen , 1878

Kolles tyska bok om ställverk 1888

Schuberts die Sicherungswerke im Eisenbahnbetribe  1900

SJK fotoerbjudanden

Artiklar i Järnvägsteknik, TÅG mm


Startsidan