Basfakta

SJ Banlära, 1915 - 1916. Avsnitten om växel- och signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd och telekom

SJ Kompendium för signalavdelningens reparatörskurs, 1950   Bilagor  Författare: Lundberg   Skannade av ULJ

SJ Signalteknisk handbok, 1968

SJ-kartor med uppgift om signalsäkerhetsanläggningar, 1919  1927

SJ-grafik över alla signalsäkerhetsanläggningar 1918

Signalritningar och bangårdsskisser mm, främst från SJ elektrotekniska byrå [Huvudsakligen via Sveriges Järnvägsmuseum]

SJ årsrapport för Säkerhetstjänsten samt rapporter om olyckor

SJ årsrapporter från trafikavdelningen

Grafiska tidtabeller      Andra tidtabeller mm

Kartskisser Sveriges järnvägsnät 1856, 1866, 1876, 1886, 1896, 1916, 1936, 1956  (från SJ-skriften Sveriges järnvägar hundra år 1956)               

SJ indelning i distrikt och sektioner, 1961 - 1962

SJ särtryck / författningssamling (SJF)

Säkerhetsordning

EJ telegrafordning (Tlo) 1919

Instruktioner för olika personalgrupper

Rapier's uppsats om signaler och förregling, 1874

Langdon's bok om järnvägstelegrafi, blocksystem mm 1877

von Webers bok om telegraf- och signalväsendet 1867

Clauss: Ueber Weichenthürme und verwandte Sicherheits-Vorrichtungen für Eisenbahnen , 1878

Kolles tyska bok om ställverk 1888

Schuberts die Sicherungswerke im Eisenbahnbetribe  1900

SJK fotoerbjudanden

SJK bibliotek och arkiv

Artiklar i Järnvägsteknik, TÅG mm


Startsidan