Kungliga Järnvägsstyrelsen

Banlära

Växel- och signalsäkerhetsanläggningar

1915 - 1916

 

B I Mekaniska apparater Del 2 Sid 1 - 32 Förekommande mek apparater, ställverk med hävstänger, vevapparater, ställverkens målning
  Del 2 Sid 30 - 71

Mekaniska ledningar, spännverk, växellås, växel- och spårspärromläggningsinrättningar, förreglingshjul, spårspärrar

  Del 2 Sid 71 - 97 Signalinrättningar
  Del 2 Sid 97 - 110 Kontrollås, apparater för hindrande av för tidig omläggning, förregling rörliga broar
     
B II Elektriska blockinrättningar Del 2 Sid 111 - 135 Blockinrättningar, blockfält, stationsblockering, tågvägsförregling
  Del 2 Sid 136 - 157 Linjeblockering dubbelspår, linjeblockering enkelspår, genomgående linjeblockering, signalförreglingsfält, elektrisk vingkoppling
      
C. Elektriska ställverksanläggningar Del 2 Sid 158 - 186 Inledning, kraftkälla, ställverksapparaten, växel- och spårspärrställare, växel- och spårspärrdrivanordning, schematisk framställning av arbetssätt växelställare, signalställare, signaldrivanordning, schematisk framställning arbetssätt signalställare, medgivandeställare, frigivningapprater, tågvägsförregling, samband med linjeblockering
      
D I. Planritning, normalbeteckningar Del 2 Sid 187 - 194 Spårplan, förreglingstabell, apparatskisser
D II. Anläggningarnas planerande i allmänhet Del 2 Sid 194 - 196 Allmänna regler,detaljanordningar
D III. Signalinrättningar, deras uppställning och anordnande Del 2 Sid 197 - 201 Huvudsignaler, försignaler, manöversignaler
D IV. Beskrivning över vissa anläggningstyper Del 2 Sid 201 - 209 Säkerhetsanläggningar vid lastplatser, stationer, rörliga broar

     Exempel på anläggningar:
D V. Leveransbestämmelser Del 2 Sid 210 - 217 Leverans och uppsättning
II C I e Brobyggnader Del 2 Sid 293 - 313 Rörliga broar
F Diverse anordningar Del 1 Sid 427 - 431 Stängsel, grindar och bommar
Del 1 Sid 431 - 439 Automatiska ringverk vid järnvägsövergångar mm
Del 1 Sid 439 - 444 Avståndstavlor, lutningsvisare, kurvtavlor, hastighetstavlor, hastighetskontrollapparater och gränsmärken
G Elektriska anläggningar Del 1 sid 456 - 479 Telegraf och telefon
        
Sakregister del 2   Även för ej inskannade avsnitt (brobyggnader och rullande materiel)

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 4 juli 2015