Stockholmsregionens trafiksystem, planer och realitet

Nils Gellerstedts skiss 1919

Lokalbanesystem i kombination med centralstation vid Kungsgatan. Lokalbanan verkar vara tänkt som en metro med "lätta elektriska tåg" som klarar små kurvardier och kraftiga lutningar [sid 16 f] dock tydligen med förmåga att även trafikera vissa sträckor på de stora järnvägarna. Snabbspårvägar kan enligt Gellerstedt också vara lämpliga i vissa fall (kanske första gången termen snabbspårväg används?).

Karta över föreslaget nät.     Utsnitt i större skala:  Innerstaden mm    Lidingö och Djursholm    Nacka, Tyresö, Södertörns villastad    Sydvästsektorn och södra Bromma

Ny bro över Norrström mm mm

Framtidsplaner från 1930-talet

 

SS linjenät 1957 

schematisk karta med sektionsindelning för reslängdstaxaStartsidan

 
 

Sidan uppdaterad den 27 juli 2021