Malmö: Exempel på hur den mekaniska säkerhetsanläggningen fungerade

Det fanns tre samverkande ställverk. Dessutom två blockapparater för att frige infarter till plattformsspåren. Se ritning

Här följer ett exempel på hur det gick till vid infart till exempelvis spår I från Arlöv

Ställverk II

Sjölunda (blockposten närmast före Malmö) skickade först en ringsignal. Efter att tåget lämnat Sjölunda, och signalen där ställts till stopp, förreglade Sjölunda sitt utfartsblinjeblockfält. Då blev infartslinjeblockfältet vid ställverk II fritt. 

När tåget passerat förgreningsväxeln och signal A1/2 ställts till stopp, förreglade ställverksvakten i ställverk II sitt infartslinjeblockfält, varvid utfartslinjeblockfältet i Sjölunda frigavs, så att nästa tåg kunde komma.

Samtidigt förreglades det utfartslinjeblockfält i ställverk II som samverkade med infartslinjeblockfältet i ställverk III. Därmed hindrades att följande tåg kunde få varsamhet i signal A1/2.


Ställverk III

Här krävdes medgivande via stationsblockfält från ställverk I.Ställverk I

För att hindra förtidig omläggning av växlar i tågvägen, var tågvägshävstången låst tills den firigivits från blockapparaten vid stationshuset.Till höger utdrag ur anvisningarna för ställverk INedan anvisningar för blockapparaten


Källa

Instruktion för begagnande av växel- och signalsäkerhetsanläggningen vid Malmö, Stockholm 1914. Finns i SJK bibliotek.Startsidan


Sidan uppdaterad senast den 11 oktober 2004