Linbanan vid utställningen 1923

Mellan utställningen och den nyöppnade Nöjesparken (Liseberg) fanns en linbana; den första i Sverige för persontrafik.


Karta
Kartan ovan visar bergbanan (Funicular Railway) upp till den fullskaliga fyr som ställts ut i Johanneberg. Man ser även linbanan till Liseberg (Aerial Cable Railway to Fair Ground). Bergbanan användes enbart under utställningssommaren. Linbanan fick vara kvar även 1924, och tanken var att driva trafik ett tag även den sommaren. Dock oklart om detta genomfördes. Linbanebocken på berget vid Liseberg togs bort 1925.

 

 
Linbanan

Ovan syns linbanan och fyren. Fyren revs efter utställningens slut, men själva fyrmekanismen såldes och kom till användning vid en "riktig" fyr.

Till höger en skiss på hur man tänkte sig linbanans passage över Södra Vägen. I verkligheten fick linbanekorgarna ett annat och mer futuristiskt utseende. Just över Södra Vägen inträffade ett missöde under linbanans montering - linorna kom ett tag att hamna så lågt att spårvägstrafiken hindrades. Spårvägsdirektören sände genast ett ilsket telegram till utställningens kansli. 

Linbanan upplevdes kanske som lite våghalsig. Myndigheterna krävde speciella ordningsföreskrifter, där det bl a framgick att passagerarna inte fick "för nöjes skull sätta vagnen i svängning".  Den chalmersprofessor som utsetts till officiell besiktningsman tyckte dock i sin rapport att linbanekorgarnas tidvis kraftiga gungningar bara var en extra fördel på en "nöjesbana"!
Linbanan korsar Södra Vägen

Bilden ovan är från sid 55 i Nordströms bok Ropeways utgiven 1944, Korgens futuristiska utformning och de dubbla bär- och draglinorna framgår.

Planritning
Ovan visas en planritning för linbanan. Liseberg till höger, utställningen till vänster. Det mesta tyder på att man byggde enligt den sträckning som är markerad med dubbla linjer. Drivmaskineriet låg i så fall strax söder om slutstationen inne  på utställningsområdet. Det finns även en alternativ, nordligare,  sträckning. Den är inritad med en svag streckad röd linje.


Linbanebilder finns hos Göteborgs Stadsmuseum

 


Linbanemast
 
Ritningsutsnittet visar hur man tänkte sig den mellanmast som var nödvändig på linbanan. Masten stod på det berg som finns på den västra delen av Liseberg, närmast Södra Vägen.Källor: Handlingar i Göteborgs stads- och regionarkiv. Även bilderna kommer därifrån om annat ej anges.Jubileumsutställningen 1923

Bergbanan

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 21 augusti 2011