Bergbanan vid jubileumsutställningen i Göteborg 1923

Under utställningssommaren ställde man ut en fullskalig fyra uppe på Johanneberg ovanför Näckrosdammen. Fyren var liksom övriga utställningsbyggnader ett medvetet "fuskbygge" som inte var avsedd att kunna stå någon längre tid. Själva fyrmekanismen var emellertid autentisk, och såldes efter uställningen för användning vid en reguljär fyr.  För att transportera besökare upp till fyren anlades en bergbana. Det handlade alltså om en bana med två spårbundna vagnar. Dessa hängde ihop med en wire som sattes i rörelse av ett elektriskt maskineri i anslutning till den övre stationen.


Ovan ett utsnitt från en bild tagen från fyrtornet. Det var Fotomonopolet (sic!) i Göteborg som tog bilden. Ena vagnen står vid den nedre stationen. 

Bergbanans sträckning
Bergbanevagn
Bergbanan var så kort att det tydligen ansågs onödigt att ordna ett mötesspår. Istället hade man dubbelspår hela sträckan. Fler och bättre bilder finns hos Göteborgs stadsmuseum
 


Planritning
Ovan en planritning över bergbanan. Fyren och banans övre ändstation till vänster. Fyrens placering på denna ritning stämmer inte med dess verkliga läge, så ritningen är nog gjord i ett tidigt skede. .

Bergbanans nedre station
Bilden ovan visar hur man tänkte sig bergbanans nedre station. Nedan den övre stationen enligt ytterligare ett utsnitt från samma ritning


Bergbanans spårvidd var en meter. Räls lånades från Statens Järnvägar.  Bilden nedan visar bygget. Kanske är bilden tagen nära den övre slutpunkten?
 


Bilden ovan är från sid 55 i Nordströms bok Ropeways utgiven 1944,Vagnen uppges ha 24 platser.

Nedan syns två lite olika fyrtornsförslag från sommaren 1922. På skissen till höger syns en liten fyr till höger och nedanför det stora fyrtornet. Grunden till lilla fyren liknar mycket den grund som ännu 2006 finns på ungefär motsvarande avstånd från  det som vi tror är grundplattan för det stora fyrtornet. 

Fundament till drivstationen och till stora delar av banan finns fortfarande kvar.
 
När utställningen var slut revs bergbanan så småningom.  Rester finns dock kvar längs hela sträckningen. Bilder från 2006
Källor:

Handlingar i Göteborgs stads- och regionarkiv.

SJ andra distriktet, Bandirektörens handlingar, dnr A556/1922 (Göteborgs Landsarkiv)


Jubileumsutställningen

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 21 augusti 2011