Jubileumsutställningsbergbanan i Göteborg - kvarvarande delar 2006


2005 var jag flera gånger på Landsarkivet och studerade gamla SJ-handlingar om signalsäkerhetsanläggningarna i Göteborg. Jag råkade då få syn på papper om att SJ 1923 lånat ut räls för en bergbana på utställningsområdet. 1923 hölls ju en jubileumsutställning dels kring Näckrosdammen bakom Götaplatsen, dels på nuvarande Svenska Mässans område.  Det har skrivits en del om att det under utställningen fanns en linbana mellan Näckrosdammen och Liseberg, men bergbanan var en nyhet för mig.

Jag gick till stads- och regionarkivet och kollade handlingar från utställningen. Det fanns mycket material om linbanan, som tydligen haft en del problem; bland annat kom linorna i konflikt med spårvägs- och telefontrådar. Linorna slets också oväntat snabbt.  Det var dessutom första gången man i Sverige byggde en linbana för allmän persontrafik, så diverse myndigheter var intresserade av att reglera linbaneverksamheten. Allt detta har alstrat handlingar.

Bergbana var däremot inget nytt för Sverige; banan i Göteborg var  tydligen i mångt och mycket en kopia av den bergbana som fortfarande finns på Skansen i Stockholm. Bergbanan tycks också ha fyllt sin funktion utan större problem.  I varje fall fanns inte alls så stor mängd handlingar som för linbanan.

Jag gick sommaren 2005 upp i berget ovanför Näckrosdammen för att leta efter eventuella bergbanerester. Hittade inget. Tittade igen på vintern, när det inte fanns någon skymmande grönska. Jag hade långt tidigare sett en betongkonstruktion, som påstods ha haft samband med linbanan (vilket säkerligen var en förväxling; linbanan hade ingen station eller mast på detta berg).  

I mars/april 2006 observerade jag en tråd om bergbanan på Flashback Forum för urban exploration. Någon hade noterat ett flertal kvarvarande betongkonstruktioner. Jag insåg då att jag letat på fel ställe.  Begav mig därför återigen till Näckrosdammen, och såg förstås nu genast  var banan gått:


Ovan: Så här ser det ut nere från Näckrosdammen

Ovan: Detaljbild av några av de betongblock som syns till vänster

När jag gav mig upp i berget började det regna kraftigt. Jag upptäckte också att marken i hela området var synnerligen vattenbemängd och slipprig. Naturligtvis halkade jag och ramlade. Gummistövlar och regnställ hade varit väldigt bra, men det hade jag förstås inte.Trots min olämpliga utrustning fortsatte jag uppåt och fick syn på ytterligare betongblock. En del av dessa fungerade som vattensamlande fördämningar  och gjorde därmed den gamla bergbanesträckningen ännu mer svårframkomlig

Ovan: Några rester nära den övre stationen.

Till höger: Den gamla bansträckan sedd från en punkt strax nedanför toppstationen


När jag kommit så här högt upp var jag svettig, smutsig och dyngblöt. Lätt att inse att det behövdes en bergbana för att få besökare upp till utställningens fyr!

Det framkom sedan på Flashback UE-forum att någon just denna regniga eftermiddag observerat en blöt figur på platsen. Säkerligen undertecknad  som fotade resterna av den övre stationen. Bilden nedan är tagen från bergets högsta punkt, och visar troligen delar av fundament för drivstationen.

Att döma av ritningar kan maskineriet ha legat under plattformen vid den övre stationen.  

Resterna av bergbanans övre station kallas ibland linbanefästet. Detta beror sannolikt på en förväxling mellan bergbana och linbana - terminologin är inte glasklar. Och bergbanan var i jämförelse med linbanan inte särskilt spektakulär,  så den blev nog snabbt bortglömd.

Göteborg stadsmuseum har en bild som troligen visar bergbanans drivanordning vid den övre stationen.


Ovan ytterligare en bild i riktning ner mot Näckrosdammen. Öster om dessa förmodade bergbanestations-rester finns de två husgrunder som syns till höger.

Ovan: Kan detta ha varit bottenplattan för fyren? Läget stämmer i varje fall med foton från utställningen. Nedan: Denna runda grund ligger några meter längre söderut. Bergbanan

Utställningen 1923

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 6 januari 2022