CTC-centraler (fjärrbevakningscentraler mm) i Sverige

Tabellen visar endast centraler/styrande stationer där man använt kodad överföring av order och indikeringar; CTL/CTC/fjb-teknik, för att manövrera och övervaka signalsäkerhetsanläggningar (ställverk) vid en eller flera stationer. I många andra fall har platser fjärrmanövrerats med andra tekniska lösningar

Utöver de typiska CTC-/fjb-centralerna har jag även tagit med några andra fjärrstyrningsinstallationer där CTC-teknik nyttjats

CTC = Centralized Traffic Control         fjb = fjärrblockering = fjärrstyrning och automatisk linjeblockering


Central I bruk Första fjärrstyrda sträcka/station
Stationer inom ( ) ej fjärrstyrda vid driftstart
Kommentar Slopad
Neglinge 1938 (Stockholm) -  (Igelboda) Central TågLedning CTL, teknik baserad på roterande väljare. En provisorisk "CTL-central" fanns i Henriksdal 1937-1938 men använde troligen inte CTC/CTL-teknik CTL senare ersatt av flera generationer av nyare fjärrstyrningsteknik
Arvika 1951 Gilserud - (Arvika) Första CTC-anläggningen i Sverige med reläteknik helt utan roterande väljare. Ersattes av ny anläggning 1984-10-05
Gilserud räknades från 1959 som en del av Arvika station
1993 - Gilseruds
förgreningsväxel slopad.
Ånge 1955 (Ånge) - (Bräcke) 1961 större central i ny lokal. 1984 flyttning till ny byggnad i Ånge. 2010 ny flyttning, och samtidigt avvecklades den sista resten av relä-fjb i Ånge.     
Alingsås Aldrig färdigställd (Alingsås) - (Herrljunga)      
Skogstorp 1958 Nyköping S - (Flen) - Skogstorp   2002
Kiruna
malmbangård
1958 (Kiruna malmbangård) - (Abisko Ö) - (Vassijaure)   1999, ersatt av utbyggd central i Boden
Vännäs 1962 (Långsele) - (Mellansel)   1999, ersatt av utbyggd central i Boden
Roslags Näsby 1963 (Roslags Näsby) - Lindholmen / Rydbo Centralen flyttad till Stockholm Ö 1977   
Göteborg 1965 (Mölndals nedre) - (Varberg) - (Falkenberg) - (Getinge) Centralen flyttades 1973 från f d VGJ stationshus till ny byggnad. Lokalerna ombyggdes 2005 - 2006, under ombyggnadstiden provisorisk central i källaren.   
Boden 1965 (Boden C) - (Gällivare) 1999 ersatt av ny central med det nya fjärrstyrningssystemet Argus. Senare samma år tog Boden över fjärrstyrningen av de sträckor som tidigare skötts från Kiruna och Vännäs. Natten till den 29 juni 2020 kopplades Argus bort och ersattes av EBICOS 900. Denna driftsättning var tänkt att ske under tre på varandra följande nätter, men på grund av problem med Argus forcerades arbetet och genomfördes på två nätter. Sträckan Boden - Haparanda styrs dock eventuellt fortfarande via ett Cactus-system.  
Flen 1966 (Flen) - Stjärnhov Första elektroniska fjärrstyrningen i Sverige 1972 ersatt av fjärrstyrning från Stockholm
Gävle 1967 (Gävle) - (Ockelbo) Reläfjb ersatt av TMS, som i sin tur ersattes av Ebicos 900 (helt klart 2019)  
Malmö 1967 (Halmstad) - (Veinge) - (Ängelholm) Detta var troligen sista fjärrbevakningscentralen med storbildskärmar. Storbilderna släcktes den 2 juni 2020 kl 14.15  
Stockholm C
närställverk
1968 Sundbyberg (senare utökad till fler stationer) Speciallösning; troligen reläbaserad med 18 trådar per understation för order, elektronisk JZA 50 för indikeringar 1993 eller senare,
ersatt av fjärrstyrning
från nya driftledningscentralen
Hallsberg 1968 (Frövi) - (Krampen) Reläfjb ersatt av TMS, som i sin tur successivt bytts mot Ebicos 900.  
Norrköping 1968 (Järna) - (Norrköping) Central vid godsbangården.  Reläbaserad fjb blev 1994 - 1997 successivt ersatt av EBICOS elektronisk fjb.  2001 flyttade centralen till en ny lokal i tillbyggnad till det befintliga huset.  
Stockholm fjärrställverk 1971 (Älvsjö) - (Södertäje S)
(Solna) - Märsta
(Sundbyberg) - Kungsängen
Centralen ursprungligen i norra delen av centralstationshuset. 1993 flyttade man till det nya runda huset vid Kungsbron.  
Vara 1972 Håkantorp - (Vara) Fjärrstyrning typ JZA 1103 2010 ersatt av fjärrstyrning från Göteborg
Daglösen 1973 Hornkullen - (Daglösen) Fjärrstyrning typ JZA 1103. Ingen lokal manöverapparat vid Hornkullen.
Hornkullen räknades från 1984 som en del av Daglösens station, vilket förenklade mötesangivelserna för östgående tåg i tidtabellsboken.
2002 ersatt av ställverk 85 för hela Nykroppatriangeln
Skellefteå stad 1981 (Skellefteå stad) - Slind   Förgreningsväxeln vid Slind slopad 1995
Borlänge 1982 (Borlänge) - Repbäcken     1992 ersatt av fjärrstyrning från Gävle 
Gällivare 1993 (Gällivare) - Koskullskulle    2006 ersatt av fjärrstyrning från Boden
Nässjö 2023 Gamlarp Nytt ställverk för Nässjö togs i bruk juni 2023 och omfattar även Gamlarp. Men eftersom Gamlarp betraktas som en separat driftplats är lokaltkl Nässjö även fjärrtkl för Gamlarp.  


Källa huvudsakligen "Järnvägsdata med trafikplatser" 2009 samt uppgifter från Kjell Aghult och Ulf Pålsson
CTC


Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 25 juni 2023