Fjärrblockeringscentralen i Ånge

Fjärrblockering Ånge - Bräcke togs i bruk i juni 1955

Den första fjb-centralen var inrymd i stationshuset:Bild ur SJ-nytt 1956 nr 3 som visar hur "fjärrtågklareraren Elon Hallgren...suveränt behärskar hela sträckan till Bräcke". Något som på den tiden sågs som mycket imponerande. Den stående mannen är den legendariske signalmästaren Fred Lindsjö, som ledde utbyggnaden av både fjärrblockeringen och rangerautomatiken i Ånge. Ytterligare en bild [Järnvägsmuseet]:
 


Den första fjb-panelen och tastaturen blev sedan utställda på Järnvägsmuseet i Gävle:  
Ny central 1961

1961 ökades omfattningen av det från Ånge fjärrstyrda området. Då hade man ordnat en ny och större fjb-central. Några bilder från Sveriges Järnvägsmusem:Annons i Overseas Railways 1961:


1984 ny byggnad för driftledningscentral

1984 flyttade man igen, till ny byggnad i Ånge. Denna flyttning genomfördes i två etapper, den 6 respektive 14 maj, och under mellantiden användes båda centralerna. Vardera  flyttningsdagen var fem stationer lokalbevakade på de sträckor där fjb var ur bruk.  Reläutrustningen fick vara kvar på gamla platsen under stationshuset.

2010 flyttning till nya lokaler i tillbyggd central

Nya sträckor kopplades in, exempelvis Botniabanan. Byggnaden från 1984 hade så småningom blivit för trång, och kompletterades med en tillbyggnad på samma plats som det tidigare stationshuset. Samtidigt fasades relä-fjbtekniken successivt ut, station för station. 2011 styrdes 145 stationer från Ånge.


Källor

Näslund, Monica: "Ånge ställer om till modern teknik"  i Trafik 2010-2 s 24 - 27
CTC


SJ relä-fjb

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 26 november 2023