Tunnelbanan i Stockholm - främst om signalsystem och trafikledning 

Under 1930-talet gick planerna ut på att spårvägen i innerstaden skulle läggas ner, och förortssträckorna successivt anslutas till tunnelbanor under innerstaden. Med tunnelbana avsågs på denna tid ungefär lokalbana i tunnel. Den första tunnelbanan öppnades 1933; Södertunneln mellan Slussen och Skanstull. Denna tunnel hade automatisk linjeblockering, och vid Slussen installerades vad som antagligen var det första reläställverket i Sverige.

1944 öppnades Ängbybanan, en veritabel snabbspårväg i västerort. Man körde på sikt, utan blocksignaler. Vid Åkeshov fanns en vändslinga. Där skyddades växlar och korsningar av en reläsäkerhetsanläggning av järnvägstyp. Manövreringen skedde dock inte från någon ställverksapparat, utan automatiskt genom påverkan på spårledningar respektive genom att förarna valde tågväg. Liknande anläggningar kom till vid flera slingor i förorterna, t ex vid Ålsten på Nockebybanan.  Små reläställverk inrättades vid Brommahallen och senare även Brännkyrkahallen. Vid Alvik byggdes ett större reläställverk.

Under andra halvan av 1940-talet växte staden så kraftigt, att tunnelbaneplanerna flera gånger måste ändras för att tillåta större trafikkapacitet. Istället för att successivt bygga ut till ett lokalbanesystem av närmast snabbspårvägstyp, skulle det skapas ett system med järnvägsstandard. Plan för framtida nät, cirka 1945 [VoV arkiv, Riksarkivet]

Även planerna för signalsystemen ändrades. Detta fick till följd att SS blev pionjärer i Sverige inom flera för järnvägssignaleringen viktiga områden:   Hyttsignal och tågförare   Hyttsignalen på bilden visar M, vilket står för mellanhastighet. Detta innebar att tåget fick köra med 50 km/h. H = hög hastighet och L låg hastighet, maximalt 15 km/h. U betyder urkopplad hyttsignal, vilket användes på sträckor utan hyttsignalsystem. Vid signalbild U övervakades att tåget inte körde mer än 50 km/h. Bilden kommer troligen från SS. Stockholms Spårvägsmuseum har en bättre bild, tagen 1950 

Radiokommunikation mellan trafikledning och tåg kom under andra halvan av 1960-talet. Detta beskrivs på en webbplats om fordonsradio

Kortfattad beskrivning av signalsystemet, SS 1952

Ytterligare beskrivning av signalsystemet på sidan 92 - 96 i Stockholms tunnelbanor 1964. En teknisk beskrivning

Hyttsignalystemet

Hur klara 36 tåg per timme och riktning? Resultat från studier 1959 - 1961. Även med 30 tåg per timme blir det lätt förseningar.

Tjänsteföreskrifter för tunneltrafiken (Tjf Tu) 1952

Koncessioner och frågan om tunnelbana är järnväg eller spårväg

Trafik

Odenplan

ASJ produktblad för C1-vagnar [ASJ Railway rolling stock and omnibuses, Linköping 1950]


Tunnelbanans historia på webbplatsen Fordonsradio

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 4 maj 2021