Ställverksapparat för Malmö C i Chippenham

Power Frame for Malmö C being assembled in Chippenham.

On 25 september 1924 representatives from the swedish state railways visited the Westinghouse works to inspect the new frame.  

Den 25 september 1924 besökte SJ-representanter Westinghouse-verkstäderna i Chippenham.  Man gjorde en mycket ingående inspektion av den ställverksapparat för Malmö som var under montering. Detta omnämns i samband med den urspåring som senare inträffade, bland annat på grund av fel i ställverksapparaten.

De första ställverken av typ K var ganska små och levererades till tunnel- och högbanorna i Berlin 1912 - cirka 1914.  Under början av 1920-talet byggdes K-ställverk av varierande storlek  för järnvägar i Australien och Nya Zeeland, samt för olika tunnelbanebolag i Londonområdet. Ställverket till Malmö var med sina 83 ställare större än något av de tidigare av K-typen. Senare under 1920-talet levererades dock K-ställverk till Charing Cross, Cannon Street och London Bridge (Southern Railway, UK) med 107, 143 respektive 311 ställare.  Till Kapstaden byggdes ett ställverk med 143 ställare. Andra levererades till Brasilien och till LMS-banan i Storbritannien. De sista ställverken av denna typ tycks ha skeppats till Indien 1934 - 35. I övrigt hade man då övergått över till elel-ställverket av typ L, som tillverkades i betydligt större antal än typ K [Nock 2006 sid 247 ff]

Ställverket till Malmö hade Westinghouses tillverkningsnummer 21.

Signalverkstäderna  i Chippenhamn, vid Great Western Railway, etablerades av Evans, O´Donnell & Co 1894 [Nock 2006 sid 12]. 

Bilderna togs vid besöket i Chippenham, och finns numera på Järnvägsmuseet i Gävle.

 


Källor

[Nock 2006]  Nock, Oswald Stevens: "A Hundred Years of Speed with Safety", 2006.


K-ställverket i Malmö

Startsidan


Sidan uppdaterad den 24 maj 2019