Automatiskt linjeblock vid Roslagsbanan, del 2

 

Teckförklaring 1942
  Ritningarna med svart bakgrund är från 1942 (för Djursholms Ekeby - Roslags Näsby finns även en ritning från 1943, efter att även denna sträcka försetts med automatisk linjeblockering).

Signalbeteckningarna har nu ändrats. Tidigare var alla signaler (inklusive huvudsignaler vid Stocksund och södra änden av Ösby) numrerade i löpande följd från H1, vilken var första blocksignalen efter Stockholm Ö. Nästa blocksignal på uppspåret var H2 etc, ända fram till infartssignalen i Ösby, som var H11. Sedan fortsatte numreringen tillbaka mot Stockholm på nedspåret. H20 var sista blocksignalen före infarten till Stockholm Ö.

På ritningarna från 1942 ser man, att blocksignalerna vid uppspåret har jämna nummer, på nedspåret udda. Båda spårens signalnumrering utgår nu från Stockholm Ö. H1 är alltså sista blocksignalen före infarten, och H2 första blocksignalen efter Stockholm Ö. Huvudsignalerna vid Stocksund och Djursholms Ösby har nu separata beteckningar, och ingår inte i H-serien.     


Signalritning Stockholm Ö 1942, inklusive blocksignaler


Signaler Experimentalfältet - Stocksund 1942


Signaler Stocksund - (Mörby) 1942
Den enkelspåriga svängbron är inte längre markerad. Hamnspåret korsar både huvudspåren och "spårvägen" till Långängstorp. 


Signaler Mörby - Ösby 1942Signaler Ösby - Ekeby 1942
Ovan syns signalplaceringarna 1942, när det fortfarande var manuell linjeblockering. Nedan har automatisk linjeblockering med mellanblocksignaler införts. Semaforer finns dock kvar för utfarterna norrut från Djursholms Ösby.

Signaler Ösby - Ekeby 1943


Signaler Ekeby - Roslags Näsby 1942


Källor:

Samtliga ovannämnda finns i SJK bibliotek/arkiv

Windahl, E G: "Djursholmsbanans automatiska blocksignaler och vägsignaler vid Djursholms Sveavägen", S.E.J.I.F:s meddelanden nr 91. 1927.


Senaste uppdatering den 10 oktober 2004


Automatisk linjeblockering, första sidan

Hela sträckan Stockholm Ö - Roslags Näsby juni 1942

Hela sträckan Stockholm Ö - Roslags Näsby hösten 1942


Roslagsbanan

Startsidan