Stockholm östra


Tågvägar

Bilden ovan visar tågvägarna, samt de gamla och nya stationshusen. Lokalstationen högst upp. Tidtabellsboken del I 1932, sidan 26


Ett reläställverk av knappställverkstyp togs i bruk 1941.

För godsspåren fanns ett centrallås som frigavs från det centrala ställverket.

Manöverapparat och illuminerad spårplan
Stationsskrivare L. Hallin manövrerar knappställverket i mars 1951. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum.  
centrallås för godsbangården
Centrallås för godsbangården. SEJIF 195 sid 50.

Knappställverkspanel
Bilden ovan togs av Thomas Tell 1974, och visar hur tågklareraren lägger om en växel. Thomas kommentar: "
Ställverket från 1941 blev lite ruttet mot slutet med tokiga signalbilder vid fukt i relärummet. Tänk vilka fingerkombinationer det fanns för växelomläggning och signalställning för att snabbt lägga en tågväg. Under dessa växelomläggningsknapparna fanns ställare för lokalställning av växlar. Ovanför satt knapparna för signalerna".  Jämför med bilden ovan ser man att m
anöverknapparna har bytts ut, men för övrigt har inte mycket ändrats. I ett senare skede byttes manövreringen med  inidividuella knappar mot en numerisk knappsats (tastaur).   


Signalritning området kring infarten
Ovan och nedan visas utsnitt ur ritninig 39-697, publicerad i SEJIF meddelande nr 185 1941. Signal A1/2 ovan till vänster är infartssignalen i riktning från Stocksund. Denna signal är halvautomatisk; kan alltså fås att fungera ungefär som en automatisk blocksignal för sträckan till signal B1/2. Signalerna C och E vid Djursholmstågens spår VI och VII var också halvautomatiska. Signal H vid utfarten mot Stocksund var en befintlig blocksignal. Centralapparaten för godsbangården fanns vid texten Lokalställverk nedtill på bilden ovan.
Signalritning, plattformarna och anslutningen till Engelbrektsgatan


Ritningen nedan är från SRJ tjänstetidtabell 1942. Jämfört med ritningen ovan har flera signaler ändrat beteckning. Exempelvis har alla dvärgsignaler nu benämningar som inleds med Dv    En av spårförbindelserna för rundgång, mellan spåren III och IV, saknas på ritningen nedan.
signalinstruktionsritning från 1942
Källor

Kullenberg, S (elektroingenjör): "Nytt elektriskt ställverk vid Stockholms östra" i SEJIF meddelande nr 185 1941, sid 47 - 56
SRJ tidtabellsböcker (SJK arkiv)


Sidan uppdaterad den 5 april 2006


Startsidan

Roslagsbanesidan