Stocksund 1435 mm


Nedan ett utsnitt från en ritning daterad den 27 juni 1911.  De svängda spåren i övre högre hörnet är huvudlinjen Stockholm Ö - Rimbo. De spår som går diagonalt på "gatusidan" av stationshuset är 891 mm-spåren till hamnen. Den normalspåriga linjen till Långängstorp försvinner neråt mitt i bilden. Ett stickspår går till normalspårets vagnhall nära järnvägens kraftstation. Spåren inne i vagnhallen är streckade på ritningen.  Vändslingan som skall ha funnits för normalspåret har tydligen redan tagits bort.   Ritning från SJK arkiv.

Stocksund: Spårvägen och hamnspåret


Startsidan


Stocksund - Långängstorp-sidan


Roslagsbanan