Elektriska signalställverk från Södertälje Verkstäder


1912 skrev Södertälje Verkstäder till SJ att "vi sedan en längre tid utarbeta ritningar för elektriska  växel- och signalställverk samt ämna uppsätta ett elektriskt kraftställverk med tillbehör vid våra verkstäder och sätta intressenter i tillfälle att bese och afprova samma". Man hade även anställt "en med elektriska apparater och anläggningar fullt förtrogen och erfaren tysk ingenjör". Specialmaskiner var under anskaffning.  Skrivelsen avslutades med att Verkstäderna gärna ville få lämna anbud på elektriska signalsäkerhetsanläggningar. [Bkbr 126/12]

SJ  hade vid denna tid precis börjat införa elektriska ställverk. Utrusning och installation köptes från tyska Siemens.  Man hade även kontaktat olika järnvägsförvaltningar för att få upplysningar om deras erfarenheter av ställverk från AEG  [Bkbr 123/12].  

Södertälje Verkstäder konstaterar 1914, att elektriska kraftställverk "vunnit stor utrbredning"; bland fördelarna framför mekaniska anläggningar nämns  [Se 1914 sid 73]
Ställverksapparat
Ställverksapparaten på bilden ovan [Se 1914 sid 81] liknar ganska mycket Siemens modell 1907, som vid denna tid hade införts vid Nyboda och Hagalund. Det kan därför tänkas att Siemens & Halske var den tyska samarbetspartner, som verkstäderna nämnde i den ovan citerade skrivelsen till SJ.  Enligt [Se 1914 sid 73] hade Södertälje Verkstäders elektriska ställverk växel-, signal- och tågvägsställare. Siemens hade dock redan i 1907 års modell slopat de separata tågvägsställarna. Oklar skrivning i Södertälje Verkstäders skrift?

Verkstäderna satte upp en demonstrationsanläggning, kopplad till semaforer, försignaler och växlar vid verkstädernas egna spår [Se 1914 sid 73]. Det är antagligen denna anläggning som syns på bilden nedan [Se 1914 sid 77]. Gissningsvis var den ovan avbildade ställverksapparaen placerad i det ställverkshus som syns till höger.
 
Ställverkshus och spår

Växeldriv
Ovan syns ett elektriskt växeldriv  [Se 1914 sid 82]. För växelomläggning krävdes en ström av 3.5 A, för signalomställning 2 A [Se 1914 s 73]

Verkstadsinteriör [Se 1914]
Verkstäderna hade en mindre avdelning för elektriska ställverk. Denna avdelning hade "moderna verktygsmaskiner" för "finare elektromekaniska arbeten för dessa apparater och till dem hörande effekter". [Se 1914 sid 33]. Bilden ovan är antagligen från denna verkstad. Det tycks vara en blockapparat och två signaldrivanordningar som är under arbete.

Jag har inte lyckats hitta några uppgifter om vad som sedan hände med tillverkningen av elektriska signalställverk i Södertälje.  Det finns inga uppgifter om att något järnvägsföretag faktiskt köpt sådana ställverk från Södertälje. 1914 drabbades bolaget av minskad orderingång [Se 1914 sid 13]. Detta kan tänkas ha initierat nedläggning av verksamhetsgrenar med dålig lönsamhet.  Världskriget medförde vissa svårigheter med installationer av ställverksanläggningar från Siemens.  LM Ericsson träffade då en överenskommelse med Siemens & Halske om tillverkning av ställverk med utgångspunkt från Siemens konstruktioner.  Hade Södertälje Verkstäder faktiskt kommit igång med leveranser av elektriska ställverk hade detta företag troligen, istället för Ericsson, kunnat bli den ledande nordiska leverantören av signalteknisk utrustning.   

Källor

[Se 1914]     "Södertälje Verkstäder 3/10 1914. Minnesskrift".  Stockholm 1914


Södertälje Verkstäder

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 16 september 2006