Statens Järnvägar: Telefonanläggningar i Stockholm 1877 - 1946

In 1946 the swedish state railways issued this publication in connection with the installation of a new PABX in Stockholm. The evolution of state railway telephony in Stockholm is traced, from the first four subscriptions to the Bell Company network in 1880, the first manual exchange with 36 extensions in 1889 and the first PABX in 1936. Long-distance telephony with Western Electric selector technology was introduced in 1916. Special arrangements for the enquiry office and for sleeping car reservations are also covered.   

Förord och innehåll

En återblick på statens järnvägars telefonanläggningar i Stockholm intill år 1936

Den första automatiska abonnentväxeln vid Stockholm C

Den nya automatväxelanläggningen vid Stockholm C

Lokaltelefonanläggningar vid statens järnvägar i Stockholm

Abonnemangsvillkor

Bilagor

Anläggningsår för långledningar anslutna till telefonväxeln Stockholm C

Belagda nummer i 1889 års telefonväxel

Några data från utvecklingen intill år 1903 av telegrafverkets interubana ledningsnät.   Anknytningar, som med dubbeltrådiga ledningar tillkopplades det år 1892 anordnade växelbordet för samtrafik med rikstelefonnätet.

Anknytningar till 1894 års telefonväxel

Viktigare i bruk varande telefonjordkablar för lokala ändamål vid stockholmsstationerna 1946

Utdrag ur förslag till telefonanläggning för Stockholms Centralstation 1934

Till Stockholm C manuella växel anslutna ledningar (1945)

Observerade fel i automatväxeln vid Stockholm C under år 1946

Antal linjetelefonförbindelser i Stockholm C automatväxel år 1946 samt planerade dylika fram till åren 1950 och 1970


Nya växeln för dubbeltrådiga ledningar 1894. Växeln sköttes som bisyssla av SJ telegrambud.


1915 års växel, nu med dedikerade telefonister.


Stativ för norrgående ledningar på banhallens tak, 1907.


Sovplatsexpeditionen 1945.


Förmedlingsbord för ny automatväxel installeras i mitten av 1940-talet.

 

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 26 juli 2020