Kungliga Järnvägsstyrelsen, Konstruktionsbyrån: Uppgifter rörande växel-och signalsäkerhetsanläggningar vid Statens Järnvägar [SJ arkiv/Riksarkivet]
Plats I bruk ca Ur bruk ca Stlvtyp Placering Leverantör  Ev avvikande leverantör av elektrisk utrustning Antal växelhävst/
-vevar/-ställare
Stations-blockering Kommentar
                   
Väsby 1888 1902 Hävstång Särskilt hus Jüdel   5    
Väsby 1902 1907 Kombinerat hävstång + signalvevar Befintligt hus Jüdel   5    
Väsby 1907   Hävstång Särskilt hus Södertälje   6   Dubbelspår, nytt stlvhus
Bankeberg 1890 1911 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Bankeberg 1911 1917 Vev Fristående Roth   2    
Bankeberg 1917   Hävstång Troligen särskilt hus Södertälje LME 7 Elektrisk  
Kinstaby 1890   Ställbock   Jüdel        
Kinstaby 1910   Ställbock   Södertälje       Anläggningen ombyggd och kompletterad med ytterligare en ställbock
Stockaryd 1890 1911 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Stockaryd 1911   Vev Fristående Södertälje   2    
Tidan 1890 1910 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Tidan 1910   Vev Fristående Roth   2    
Fiskeby 1892 1897 Vev Stationshusets vägg Jüdel   2    
Fiskeby 1897   Kombinerat hävstång + signalvevar       2    
Lamhult 1893 1915 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Lamhult 1915   Vev Fristående Roth   2    
Kantorp 1892 1911 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Kantorp 1911   Vev Fristående Roth   2    
Mölnbo 1892 1901 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Mölnbo 1901   Hävstång Särskilt hus Roth   4    
Sommen 1892 1905 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Sommen 1905   Vev Fristående Södertälje   2    
Sparreholm 1892 1903 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Sparreholm 1903   Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   4    
Åkarp 1893 1904 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Åkarp 1905   Hävstång Särskilt hus Jüdel   5    
Örtofta 1893 1901 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Örtofta 1902   Hävstång Särskilt hus Jüdel   4   1905-1906 blev stlvhuset höjt och förändrat, och ytterligare 4 växelhävstänger mm tillkom 
Arlöf apparat I 1893    Vev Expeditionen Jüdel     Elektrisk  
Arlöf apparat II 1893   Vev Vaktkuren i södra änden Jüdel        
Arlöf, för västkustbanan 1898   Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Arlöf apparat I, i söder 1900   Hävstång Särskilt hus Jüdel   5 Elektrisk  
Arlöf apparat II, gamla västkustapparaten 1900   Vev   Jüdel        1912 vevapp i stationshuset, stationsblockering - oklart om ny stlvapp eller om den gamla kompletterats
Arlöf apparat III, gamla app I 1900 1912 Vev   Jüdel     Elektrisk  
Arlöf stlv III, norra änden 1912   Vev Särskilt hus Roth     Elektrisk  
Grafversfors 1893 1911 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Grafversfors 1911   Vev Fristående Roth   2    
Huddinge 1893 1902 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Huddinge 1902   Hävstång Särskilt hus Jüdel   4   1908-1909 utvidgat med bl a ytterligare 2 växelhävstänger (dubbelspårsbygge)
Lidnäs 1893 1911 Vev Stationshusets vägg          
Lidnäs 1911   Vev Fristående Roth   2    
Solberga 1893 1911 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Solberga 1911   Vev Fristående Södertälje   2    
Sollefteå, södra änden 1893   Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Strålsnäs 1893 1911 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Strålsnäs 1911   Vev Fristående Södertälje   2    
Strångsjö 1893 1911 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Strångsjö 1911   Vev Fristående Södertälje   2    
Sya 1893 1908 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Sya 1909 1917 Vev Fristående Roth   2    
Sya stlv I 1917   Vev   Roth Ericsson 3 Elektrisk  
Sya stlv II 1917   Vev   Roth Ericsson 2 Elektrisk  
Tjörnarp 1893 1904 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Tjörnarp 1905   Hävstång Särskilt hus Jüdel   6    
Balingslöf 1895 1911 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Balingslöf 1911   Vev Fristående Roth   2    
Björnlunda 1894 1911 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Björnlunda 1911    Vev Fristående Roth   2   1913 ytterligare 2 växelvevar
Boxholm 1894 1911 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Boxholm 1911   Vev   Roth   2   Två fällbomsspel flyttades från gammal till ny vevapparat
Falkenberg 1894   Vev Fristående Jüdel        
Falköping Ranten 1894 1905 Ställbock Fristående Jüdel        
Falköping Ranten, ställverk II 1905   Vev   Södertälje       Ersatte ställbocken
Falköping Ranten, ställverk I 1914   Vev Fristående         Södra änden
Falköping Ranten ca 1917               "Provisorisk växelförregling", oklart vad som avses
Karlberg 1894   Hävstång Särskilt hus Jüdel   3   Ca 1904 ändrad med anledning av att dubbelspårsdrift infördes, 1911 utökad
Simonstorp 1894 1911 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Simonstorp 1911   Vev Fristående Roth   2    
Stjernhof 1894 1905 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Stjernhof 1905   Vev Fristående Södertälje   2    
Sösdala 1894 1904 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Sösdala 1905   Hävstång Särskilt hus Jüdel   6    
Tanto 1894 1911 Hävstång Fristående Jüdel       Endast för växelomläggning, 1911 kompletterad
Tanto 1894 1911 Ställbock Fristående ?       För en tvåvingad signal, centralt omläggbar växel förreglad i signalledningen
Tanto 1911   Vev Särskilt hus Södertälje   10 Elektrisk Tre stationsblockfält, samverkande med blockapp vid Stockholm S?
Tranås 1894   Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Valla 1894 1911 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Valla 1911   Vev Fristående Södertälje   2    
Båstad 1895 1907 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Båstad 1907   Vev Stationshusets vägg Roth   3    
Stockholm C stlv I 1907   Hävstång Särskilt hus Roth   3 Elektrisk Vid lokstallarna Stockholm N (N Bantorget)
Stockholm C stlv II 1907   Vev Särskilt hus Roth     Elektrisk Kur vid sjöspåren
Stockholm C stlv III 1907   Hävstång Särskilt hus Roth   42 Elektrisk Vid Kungsholmsbroviadukten
Stockholm C stlv IV 1907   Hävstång Särskilt hus Roth   19 Elektrisk Vid Jakobsgatan
Stockholm C stinsexp 1907   -   Roth     Elektrisk Stationsblockapp med 17 blockfält
Stockholm C banhallen 1907   -   Roth     Elektrisk Blockapp med tågvägsförreglingsfält
Liljeholmen 1908 1912 Vev Kur Södertälje       I norra ändne, för svängbroförregling och linjeblockering
Liljeholmen stlv I 1912   Hävstång Särskilt hus Roth   4 Elektrisk Södra änden
Liljeholmen stlv II 1912   Hävstång Särskilt hus Roth   8 Elektrisk Norra änden
Liljeholmen stationsblockapp 1912     Kur Roth     Elektrisk Plattformen mellan spår III och V.
Söder Mälarstrand 1909 1912 Hävstång Särskilt hus s   5    
Elfsjö 1895   Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   2   5 växelhävstänger mm tillkom 1902 och ytterligare en 1905
Grimstorp 1895 1911 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Grimstorp 1911   Vev Fristående Södertälje   2    
Killeberg 1898 1901 Vev Stationshusets vägg          
Killeberg 1901   Vev Fristående Södertälje   2    
Norsholm apparat I 1897   Vev Expeditionen Jüdel        
Norsholm apparat II 1897   Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   1   Norra änden
Norsholm brovaktkur 1905   Centrallås Brokur Jüdel        
Engelholms svängbro 1896   Vev Brokur Jüdel       Blockfältsförbindelse med Engelholm och Skelderviken
Rönninge 1896 1912 Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   2   Ytterligare en växelhävstång mm 1903 - dubbelspår
Rönninge 1912   Hävstång    Roth Ericsson 8 Elektrisk  
Sandsjö 1896 1911 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Sandsjö 1911   Vev Fristående Roth   2    
Skeboqvarn 1896 1907 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Skeboqvarn 1908   Hävstång Särskilt hus Roth   2 Elektrisk Från 1913 benämnt stlv I (vid stationshuset)
Skeboqvarn stlv II 1913   Hävstång Särskilt hus Roth   2 Elektrisk Östra änden; blockförbindelse med stationsblockapp och med stälv I
Stehag 1896 1904 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Stehag 1905   Hävstång Särskilt hus Jüdel   6    
Gistad 1896 1911 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Gistad 1911   Vev Fristående Både Jüdel och Södertälje   2    
Okna 1896 1911 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Okna 1911   Vev Fristående Jüdel   2    
Eslöf 1897   Vev Fristående Jüdel     Mekanisk Södra änden, i förbindelse med mek frigivningsapp vid stationshuset
Eslöf 1897   Vev Fristående Jüdel     Mekanisk Norra änden, i förbindelse med mek frigivningsapp vid stationshuset
Eslöf 1918   Elektrisk (elmek) Särskilt hus Roth Ericsson 32 Elektrisk I förbindelse med frigivningsapp på exp och plattformar. Roth (Jüdel) levererade antagligen signaler mm
Eslöf 1918   Elektrisk (elmek) Särskilt hus Roth Ericsson 27 Elektrisk I förbindelse med frigivningsapp på exp och plattformar
Fogelsta 1897 1905 Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   2 Mekanisk I förbindelse med blockapp vid stationshuset
Fogelsta 1905   Hävstång Särskilt hus Södertälje   3   Vid stationshuset
Jerna 1898 1914 Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   2   1902 ytterligare 2 växelhävstänger
Jerna stlv I 1914   Elektrisk (elmek) Särskilt hus Siemens-Schuckert   5 Elektrisk I förbindelse med frigivningsapp på exp och plattformar
Jerna stlv II 1914   Elektrisk (elmek) Särskilt hus Siemens-Schuckert   12 Elektrisk I förbindelse med frigivningsapp på exp och plattformar
Liatorp 1896 1911 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Liatorp 1911   Vev Fristående Södertälje   2    
Moheda 1899 1911 Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Moheda 1911   Vev Fristående Södertälje        
Svartön stlv I 1898 1902 Hävstång Särskilt hus Jüdel Siemens-Schuckert 2 Elektrisk Nedre bangården, stationsblockering ca 1916
Svartön stlv II 1898 1916 Vev Särskilt hus Jüdel       Uppfartsspåret till övre bangården
Svartön stlv II 1916   Elektrisk (elmek) Särskilt hus Siemens-Schuckert   28 Elektrisk Blockfältsförbindelse med stlv I, III och IV samt medgivandeställare
Svartön stlv III 1898 1902 Vev Särskilt hus Jüdel       Övre bangården
Svartön stlv I 1903   Hävstång Särskilt hus Jüdel   6   Nedre bangården
Svartön stlv III 1903 1916 Hävstång Särskilt hus Jüdel   1   Övre bangården
Svartön stlv III 1916   Elektrisk (elmek) Särskilt hus Siemens-Schuckert   5 Elektrisk Blockfältsförbindelse med stlv II samt medgivandeställare
Svartön stlv IV 1916   Elektrisk (elmek) Särskilt hus Siemens-Schuckert   24 Elektrisk Blockfältsförbindelse med stlv II samt medgivandeställare
Tumba 1897 1902 Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   2    
Tumba 1902   Hävstång Särskilt hus Jüdel   5   Arbetet påbörjat 1899
Halmstad 1899   Vev Särskilt hus Jüdel       Vid infarten från Trönninge
Halmstad västra och nrra 1899   Vev Särskilt hus Jüdel       Semaforer för vägövergångar
Helsingborg F 1899 1903 Ställbock Fristående         För tre semaforer samt låsning av växlar
Helsingborg F 1899   Ställbock Fristående         För en signalskiva å viadukten över Drottninggatan
Helsingborg F 1903   Vev           För gamla anläggningen i Örtoftsgatan
Hästveda 1898 1914 Vev Särskilt hus          
Hästveda 1914   Hävstång Särskilt hus Roth AEG 3 ?  
Höganäs öfre 1898   Vev Särskilt hus Jüdel       Västra infarten. Ändrad ca 1910 med mtrl från Rååverken
Höganäs öfre 1898   Vev Särskilt hus Jüdel       Östra infarten, vid Oskarsschakt. Ändrad ca 1910 med mtrl från Rååverken
Kattarp stlv I 1898 1916 Hävstång Särskilt hus Jüdel   7 Elektrisk I söder. Blockförbindelse med stationsblockapp
Kattarp stlv II 1898 1916 Hävstång Särskilt hus Jüdel   7 Elektrisk I norr. Blockförbindelse med stationsblockapp
Kattarp stlv I 1916   Hävstång Särskilt hus Roth Ericsson 8 Elektrisk I söder. Blockförbindelse med stationsblockapp och stlv II
Kattarp stlv II 1916   Hävstång Särskilt hus Roth Ericsson 7 Elektrisk I norr. Blockförbindelse med stationsblockapp och stlv I
Malmslätt 1898   Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   2    
Varberg 1898   Vev Särskilt hus Jüdel        
Åby 1899 1918 Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   2   1901 kompletterad med lastplatsblockering för Ingelstad. - 1917 kompl med linjeblockering till Strand (alternativt ny provisorisk vevapp?). Stlvapp mm återanvänd vid Ståthöga 1917
Åby stlv I 1918   Elektrisk (elmek) Särskilt hus Södertälje Ericsson 9   Beroende av tågklarerarens frigviningsapparat
Åby stlv II 1918   Elektrisk (elmek) Särskilt hus Södertälje Ericsson 15   Beroende av tågklarerarens frigviningsapparat
Örebro S 1897   Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   1 Elektrisk Från 1904 benämnt stlv I, 1917 kompletterat med ytterligare 3 växelhävstänger mm samt stationsblockering
Örebro S stlv II 1904   Vev Fristående         I södra änden
Örebro S stlv III 1917   Vev   Roth Ericsson 2 Elektrisk  
Aneby 1900   Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   2    
Gripenberg 1900   Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   2 Elektrisk Stationsblockeringen kom 1908
Hessleholm 1900   Ställbock Fristående Jüdel     Mekanisk I söder, beroende av mekanisk frigivningsapparat vid stationshuset
Hessleholm 1900   Ställbock Fristående Jüdel     Mekanisk I norr, beroende av mekanisk frigivningsapparat vid stationshuset
Hessleholm 1905   Vev Fristående Jüdel       Stlvapp = frigivningsapparaten som kompletterats med en signalvev (för utfartssignal C), en växel förreglas i signalledningen
Järfva 1899 1909 Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   2   Ytterligare en växelhävstång tillkom okänt år
Järfva 1909   Hävstång Särskilt hus Roth   6 Elektrisk Nytt ställverk för dubbelspår. 1911 kompletterat med stationsblockering
Näsviken 1899   Ställbock   Jüdel        
Tomteboda 1899 1904- Ställbock   Jüdel       För skivsignal samt direkt förregling av växel
Tomteboda 1899 1904- Ställbock   Jüdel       För skivsignal samt direkt förregling av växel
Tomteboda 1899 1904- Ställbock   Jüdel       Förregling av spärrbom samt direkt förregling av växel
Tomteboda stlv I 1904-   Hävstång Särskilt hus Södertälje   9 Elektrisk  
Tomteboda stlv II 1904-   Hävstång Särskilt hus Södertälje   9 Elektrisk Utökat 1909
Tureberg 1900 1903 Hävstång Särskilt hus Schaumann   3    
Tureberg 1903 1915 Hävstång Befintligt stlvhus Schaumann   2   Levererat via Roth, 1904 kompletterat med 4 förreglingshävstänger från Haddebo bruk
Tureberg 1915   Hävstång Särskilt hus Södertälje och Roth Siemens-Schuckert 6 Elektrisk  
Bollnäs 1900   Vev Särskilt hus Jüdel     Elektrisk Södra änden, 1907 kompletterad med lokalt ställbar semafor för infart från Granbo (lev Södertälje)
Bollnäs 1900   Lokalställd semafor   Jüdel       Norra änden
Gnesta 1900   Ställbock   Jüdel       Östra änden. Skivsignal som 1900 byttes till semafor levererad av Södertälje vst
Gnesta 1900   Ställbock   Jüdel       Västra änden. Skivsignal som 1900 byttes till semafor levererad av Södertälje vst
Holmfors lastplats 1900 1912 Två ställbockar   Jüdel       Direkt förregling av växlar
Holmfors lastplats 1912 1913 Ställbock           Dubbel ställbock
Holmfors lastplats 1913   Vev Det lilla husets vägg     2    
Linghem 1900 1918 Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   2    
Linghem 1918   ?   Svenska Maskinverken Ericsson ?    
Mantorp 1900 1916 Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   2     
Mantorp 1917   Hävstång Särskilt hus Södertälje Ericsson 7 Elektrisk  
Mariebergs tegelbruk 1900   T-semafor (?) med direkt förregling av en växel, blockunderrede med en hävstång, växelspak och kontrollås, stångledning           Två blockfält, dessa tillkom ev först 1917
Boden, tegelbruksväxeln 1899 1905 Ställbock           1905 togs ställbocken bort och anläggningen förbands istället med Boden via K-lås
Saltskog 1900   Ställbock           Vid västra infarten
Saltskog 1900-   Ställbock           Vid östra infarten
Skogsnäset lastplats 1900   Troligen T-semafor, direkt förregling av växel            
Stettin 1900 1902 Två skivsignaler, troligen lokalställda            
Stettin 1902   Vev   Kontrollås från Bouré       Blockapparat i förbindelse med Katrineholm, dock fortfarande lokal signal
Söderhamns västra 1900   Vev Stationshusets vägg Jüdel        
Uppåkra 1901 1910 T-semafor och kontrollås   Kontrollås från Bouré       1905 ny T-semafor med gallerverksmast och vevapparat på platsvaktskuren
Uppåkra 1910   Vev Särskilt hus Roth        
Granbo 1901 1910 Kombinerat hävstång + signalvevar Expeditionen Jüdel   2    
Granbo 1910    Vev Fristående     2    
Katrineholm, östra änden 1901   Vev Vattentornets vägg Jüdel        
Malmö stlv I 1901   Hävstång Särskilt hus Jüdel   30 Elektrisk Nära stationshuset. Stationsblockering och viss utökning 1910, ytterligare utökning 1914
Malmö stlv II 1901   Hävstång Särskilt hus Jüdel   5   I Arlövsänden
Malmö stlv III 1910   Hävstång Särskilt hus Roth   7 Elektrisk Utökat 1910 och 1914
Sjölunda blockstation 1901 1916 Vev           T-semafor, linjeblockering
Sjölunda blockstation 1916   Hävstång       4    
Lund stlv I 1899   Hävstång   Jüdel   3 Elektrisk Södra änden
Lund stlv II 1899   Hävstång   Jüdel   10 Elektrisk Vid stationshuset
Lund stlv III 1902   Hävstång   Jüdel   11 Elektrisk Norra änden
Flisby 1901   Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   2    
Eksund 1900   Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   2    
Frinnaryd 1901   Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   2    
Ousby 1901   Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   2    
Stångby 1901   Hävstång Särskilt hus Jüdel   4    
Polcirkeln 1901 1915 Hävstång Expeditionen Schaumann   2   Stlv flyttat till kur 1903
Polcirkeln 1915   Vev Särskilt hus Södertälje   2    
Aspeå 1901 1916 Vev Expeditionen Willmann   2    
Aspeå 1916   Vev Särskilt hus Södertälje   2    
Spannarboda 1902 1903 Hävstång Särskilt hus Schaumann   2    
Spannarboda 1903    Hävstång Särskilt hus Schaumann   2   Ny stlvapp installerad på leverantörens bekostnad
Sällinge 1902 1903 Hävstång Särskilt hus Schaumann   2    
Sällinge 1903   Hävstång Särskilt hus Schaumann   2   Ny stlvapp installerad på leverantörens bekostnad
Partille 1902 1912 Hävstång Särskilt hus Schaumann   4    
Partille 1912   Hävstång Särskilt hus Södertälje Siemens-Schuckert 10 Elektrisk Stationsblockering 1914
Vestanfors stlv I 1902   Hävstång Vid stationhuset Jüdel   8    
Vestanfors stlv II 1902   Hävstång Vid svängbron Jüdel   1    
Skinnskatteberg 1902   Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   2    
Krampen 1902   Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel Ericsson 2 Elektrisk 1916 ytterligare två växelhävstänger mm och stationsblockering
Hissmofors 1902   Ställbock   Jüdel        
Hemgrafven 1902   Två ställbockar, i Nedansjö resp Vattjom   Jüdel       Lastplatsblockering
Örbäck 1902   Två ställbockar, i Långsele  resp Helgum   Jüdel       Lastplatsblockering
Vansäter 1902 1915 Två ställbockar, i Bergvik  resp Mobodarne   Jüdel       Lastplatsblockering. Lastplatsen slopades 1915
Vretstorp 1901   Vev Fristående Södertälje   2    
Elgarås 1902   Vev Särskilt hus Södertälje   2   1916 kompl med lastplatsblockförbindelse med Slätte
Dagarn 1902 1904 Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   2   Eventuellt provisorium?
Dagarn 1904   Hävstång Särskilt hus Jüdel Ericsson 3   Uppgift om antal växelhävstänger avser 1918. Troligen tillkom stationsblockeringen 1918. 
Karbenning 1902 1917 Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Jüdel   2    
Karbenning 1917   Hävstång Särskilt hus Roth Ericsson 4 Elektrisk  
Näfverkärret 1902 1917 Två ställbockar   Jüdel       Ställbockarna initialt placerade vid infartsväxlar som direktförreglades. 1903 flyttades bockarna till väntkuren och växlarna förreglades i signalledningarna
Näfverkärret 1917   Vev Fristående Södertälje   2    
Blixterboda 1902   Hävstång Särskilt hus Schaumann   2    
Hagalund 1902   Tvåvingad semafor (T-semafor?) med direkt förregling av en växel   Jüdel       Gamla stationen (anhalten)
Rönneshytta 1902 1908 Försignal i förbindelse med skifsignal för infarten från Lerbäck           Jüdels äldre modell från III distriktets förråd af gamla förreglingseffekter (avser antagligen försignalen, skivsignalen fanns sannolikt redan tidigare)
Rönneshytta 1908   Vev Fristående Södertälje   2    
Södertelje svängbro, stlv I  1902   Vev Expeditionen Södertälje       I Saltskog, blockfältsförbindelse med vaktkurarna
Södertelje svängbro, stlv II 1902   Vev Kur Södertälje       I vaktkuren vid bron, blockfältsförbindelse med exp vid Saltskog
Södertelje svängbro, stlv III  1902   Vev Kur Södertälje       I vaktkuren vid Igelsta hållplats, blockfältsförbindelse med exp vid Saltskog
Snyten 1899 1908 Två ställbockar, en i vardera änden   Jüdel        
Snyten app I 1908   Vev   Roth     Elektrisk  
Snyten app II 1908   Vev   Roth     Elektrisk  
Linköping stlv I 1902   Vev Västra änden av bron över Stångån Jüdel     Elektrisk 1912 ny bro, stlv I och infartssignal flyttade, gamla brons förregling uppsatt på den nya
Linköping stlv II 1902   Hävstång Ladugårdsbacke Jüdel   2 Elektrisk  
Frövi stlv I västra änden 1904 1915 ?            
Frövi östra änden 1904 1915 Ställbock   Sala        
Frövi västra  änden 1915   Ställbock   Södertälje Ericsson      
Frövi östra änden 1915   Ställbock   Södertälje Ericsson     Blockfältsförbindelse med Vanneboda
Dylta bruk 1903 1909 Försignal i förbindelse med skifsignalerna i vardera bangårdsänden   Jüdel       Troligen nya försignaler men gamla skivsignaler
Dylta bruk 1909   Vev Fristående Södertälje   2    
Rotebro 1903   Vev Fristående Södertälje   2   Senare kompletterad med ytterligare två växelvevar mm. Grp-spåret till Antuna intaget i förreglingen 1912
Rosersberg 1903   Vev Fristående Södertälje   2   1907 kompl med ytterligare 2 växelvevar mm
Märsta 1903   Vev Fristående Södertälje   2   1907 kompl med ytterligare 2 växelvevar mm
Knifsta 1903   Vev Fristående Södertälje   2   1908 kompl med ytterligare 2 växelvevar mm
Bergsbrunna 1903 1913 Vev Fristående Södertälje   2   1908 kompl med ytterligare 2 växelvevar mm
Bergsbrunna 1913   Hävstång Särskilt hus Södertälje Siemens-Schuckert 6 Elektrisk  
Karlsby 1903   Hävstång Särskilt hus Schaumann   2    
Värmelens svängbro stlv I 1903   Vev Brunsbergs expedition Jüdel       Blockfältsförbindelse
Värmelens svängbro stlv II 1903   Vev Vaktkuren Jüdel       Blockfältsförbindelse
Floda 1903 1916 Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus Södertälje   2    
Floda 1916   Hävstång Särskilt hus Södertälje Ericsson 7 Elektrisk  
Norsesund 1903 1917 Vev Fristående Södertälje   2    
Norsesund 1917   Hävstång Särskilt hus Södertälje Ericsson 6    
Lerum 1903 1916 Vev Fristående Södertälje   4    
Lerum stlv I 1916   Hävstång Särskilt hus Södertälje   6 Elektrisk  
Lerum stlv II 1916   Hävstång Särskilt hus Södertälje   3 Elektrisk  
Foglavik 1903   Vev Fristående Södertälje   2    
Jonsered 1903 1916 Hävstång Särskilt hus Södertälje   2    
Jonsered 1916   Hävstång Särskilt hus Södertälje Ericsson 7 Elektrisk  
Norrköping stlv I 1903   Hävstång Särskilt hus Jüdel   5 Elektrisk Östra änden, stlv och stationsblockapp 1919 kompl för lastplatsblockering Ingelstad
Norrköping Ståthöga 1917               Stlv, si mm från förreglingsanläggningen vid Åby gamla bangård
Kågeröd 1903   Vev Fristående Södertälje   2    
Landskrona 1903       Jüdel       I östra änden försignal kopplad till semafor (semaforen fanns troligen redan förut)
Tullinge 1903   Vev Kur          
Fjällåsen 1902 1914 Ställbock   Södertälje        
Fjällåsen 1914   Vev Kur Södertälje   2    
Kalixfors 1902    Ställbock   Södertälje        
Kalixfors 1913   Ställbock   Södertälje Siemens-Schuckert      Kompletterande ställbock för utfartssignalen mot Kiruna, blockfältsförbindelse med Kiruna pbg (troligen lastplatsblockering för Tuollavaaraväxeln)
Kiruna personbangård 1902   Två ställbockar   Södertälje        
Kiruna personbangård 1913 1916 Vev   Södertälje Siemens-Schuckert     För Tuollavaaraväxeln, ett blockfält i förbindelse med Kalixfors. Vevapp och blockapp förstörda vid stationshusbrand 1916
Kiruna personbangård 1916   Vev           Ledigbliven utrustning från Bergvik som ersatte uppbrunnen vevapp och blockapp
Kiruna malmbangård 1902 1912 Lokalställd semafor   Södertälje       Tvåvingad semafor, troligen = T-semafor
Kiruna malmbangård stlv I 1912   Vev Särskilt hus Södertälje Ericsson   Elektrisk Stlvhuset sammanbyggt med stationshuset. Stationsblockering 1916
Kiruna malmbangård stlv II 1912   Vev Särskilt hus Södertälje Ericsson   Elektrisk I norra änden. Stationsblockering 1916
Krokvik 1902 1905 Ställbock   Södertälje        
Krokvik 1905   Troligen ställbock   Jüdel        
Rautas 1902 1910 Ställbock   Södertälje        
Rautas 1910   Ställbock   Södertälje       Ny ställbock
Rensjön 1902   Ställbock   Södertälje        
Bergfors 1902   Ställbock   Södertälje        
Torneträsk 1902   Ställbock   Södertälje       1905 byttes envingade signaler mot tvåvingade
Stenbacken 1902   Ställbock   Södertälje        
Kaisepakte 1902   Ställbock   Södertälje        
Stordalen 1902   Ställbock   Södertälje        
Abisko 1902   Ställbock   Södertälje        
Björkliden 1902   Ställbock   Södertälje        
Kopparåsen 1902   Ställbock   Södertälje        
Vassijaure 1902   Ställbock   Södertälje        
Riksgränsen 1902   Två ställbockar   Södertälje        
Stickspår vid femte arméfördelningens trängdepot 1904   Ställbock   Södertälje       Sträckan Sala - Broddbo
Kumla 1904   Vev Fristående Södertälje   2    
Mosås 1905   Vev Fristående Södertälje   2    
Ervalla, södra änden 1904 1913 Ställbock   Jüdel        
Ervalla  1913   Hävstång Särskilt hus Södertälje   2 Elektrisk  
Torp 1904   Vev Fristående Södertälje   2    
Floby 1904   Vev Fristående Södertälje   2    
Finnerödja 1903   Vev Fristående Södertälje   4    
Töreboda, svängbro 1904 1916 Vev Vaktkuren Jüdel       För infart från Moholm lokalt ställbar semafor, 2 semaforer manövrerade från vevapparaten
Töreboda stlv I 1916   Hävstång Särskilt hus Roth Ericsson 7 Elektrisk Invid stationshuset
Töreboda stlv II 1916   Vev Särskilt hus Roth Ericsson 1 Elektrisk Norr om svängbron
Gåfvetorp 1904   Vev Fristående Jüdel   2    
Korsträsk mötesplats 1904   Ställbock   Södertälje        
Korsträsk lastplats 1904 1908? Troligen ställbock   Södertälje        
Korsträsk lastplats 1908?   Ställbock           Ny ställbock "uppställd vid sjelfva mötesplatsen", senare dock "återställd"
Gellivare, norra änden  1904   Vev Kur Jüdel     Elektrisk Ca 1912 (?) utökat och benämnt stlv I, 1916 ytterligare utökat med ny (?) vevapp "Apparat I"
Gellivare, södra änden    1912? Ställbock Fristående         För semafor vid infarten från Ripats
Gellivare stlv II (södra änden) 1912?   Vev         Elektrisk 1916 även blockförbindelse med Nedre Hermelin
Söderhamn, infarten från Söderhamn V 1913   Envingad troligen lokalställd semafor   Lidköpings mek vst        
Söderhamn, infarten från Stugsund 1915   Envingad troligen lokalställd semafor   Södertälje        
Fors 1913 1917 Ställbock   Roth        
Fors 1917   Hävstång Särskilt hus Södertälje Ericsson 4 Elektrisk  
Horndal 1914 1917 Ställbock   Södertälje        
Horndal 1917   Vev   AVOS   4    
Jerfsö 1916   Vev   Södertälje   2   1917 kompletterat med bl a ytterligare två växelvevar
Sköfde, södra änden 1904    Vev   Södertälje        
Sköfde, norra änden 1913   Ställbock   Södertälje        
Jönköping stlv II 1905 1917 Vev Brokur Södertälje       Blockfältsförbindelse med stationsföreståndarens exp. Benämningen "stlv II" infördes ca 1915. 
Jönköpings strand lastplats 1905   kontrollåsförregling            
Jönköping stlv I 1915 1917 Vev Stationshusets vägg         Vevapp flyttad från Säve, blockapp flyttad från stf exp
Jönköping stlv II 1917   Vev   Södertälje   1 Elektrisk  
Jönköping stlv I 1917   Vev   Södertälje   2 Elektrisk Befintlig vevapp från stlv II flyttad till stlv I och försedd med två växelvevar mm. 
Falköping Ranten stlv I 1905       Södertälje       Lastplatsblockering för Berga lastplats, ställverksbeteckningen (I) ev relaterad till Berga och inte till Falköping R 
Stenstorp stlv II 1905   Vev   Södertälje       Lastplatsblockering för Berga lastplats, "stlv II" syftar ev på "Berga II" och inte "Stenstorp II"
Diö  ? 1915 Vev Väntkurens vägg          
Diö  1915   Hävstång Särskilt hus Roth AEG 2 Elektrisk  
Möckeln 1906 1917 Vev Platsvaktstugans väg Jüdel        
Möckeln 1917   Hävstång   Södertälje Ericsson 4 Elektrisk Nyckelapparater i stlv och på plattform
Hör 1906   Hävstång Särskilt hus Jüdel   6    
Boden stlv I 1905   Vev Kur Jüdel     Elektrisk Norra änden
Boden stlv II 1905   Vev Kur Jüdel     Elektrisk Södra änden
Heby 1906   Vev   Södertälje        
Karlstad, västra svängbron 1906 1917? Vev Kur Södertälje        
Karlstad, västra svängbron (?) 1917   Vev Kur Södertälje   1    
Sjöholmen 1906   Vev Expeditions- och väntkuren Roth        
Karlstad, östra och västra (?) svängbron 1905   Kombinerat hävstång + signalvevar   Roth        
Karlstad 1905?   Ställbock           För Karlstad - Munkforsbanans infartssemafor
Karlstad stlv I 1916   Hävstång   Roth Ericsson 2 Elektrisk Avser ev Karlstad östra
Karlstad stlv II 1916   Vev   Roth Ericsson   Elektrisk Avser ev Karlstad östra
Veinge 1907   Ställbock   Roth       För Markaryd - Veinge infart
Veinge 1910   Vev   Södertälje   5   För SJ infarter
Olskroken (Ånäsvägen), korsning med spårväg 1905   Hävstång Särskilt hus Södertälje       T-semafor, förregling av skyddsväxlar i GS spår, två fällbomsvindspel. Stlvapp mm enligt uppgifter i SJ-arkivet tillverkade av AEG som underleverantör till Södertäje 
Engelholm norra änden 1906?   Två ställbockar för infartssignaler, lokalt ställbar semafor för EKJ lokstallsspår   Jüdel        
Engelholm södra änden 1911   Ställbock   Roth        
Kjeflinge stlv I södra änden 1907   Hävstång Särskilt hus Södertälje   12 Elektrisk  
Kjeflinge norra änden 1911   Ställbock   Roth        
Säfvast 1907   Vev       2    
Odensberg 1907   Vev   Södertälje   2    
Mjöhult 1915   Ställbock   Råå        
Tuollavaara stickspår 1906 1913 T-semafor, troligen lokalt ställbar, direkt förregling av växel   Södertälje       1913 ersatt av blockapparat
Åstorp stlv I  1906   Vev   Södertälje     Elektrisk  
Åstorp stlv II  1906   Vev   Södertälje     Elektrisk  
Väring 1907   Vev   Södertälje   2    
Vårgårda 1907   Vev   Södertälje   2   1911 kompletterat med lastplatsblockering för Torffabriken
Lagmansholm 1907   Vev   Södertälje   2   1911 kompl med ytterligare två växelvevar, 1911 kompl med lastplatsblockering för Torffabriken
Gårdsjö 1907 1913 Vev   Södertälje   2   1910 kompl för VGJ
Gårdsjö 1913   Vev   Södertälje   3    
Gårdsjö 1913   Ställbock Bredvid vevapparaten         För VGJ
Skultorp 1907   Vev   Södertälje   2    
Flädie 1907   Vev   Södertälje   2    
Stäfvie 1907   Vev   Södertälje   2    
Vingåker 1907   Vev   Roth   2    
Högsjö 1906   Vev   Roth   2    
Kilsmo 1906   Vev   Roth   2    
Järlåsa 1907   Två lokalställda envingade semaforer, Bourélås   Södertälje        
Holmsveden 1907 1917 Befintlig semafor kompletterad med Bourélås   M Liander        
Holmsveden 1917   Vev   Södertälje   4    
Ytterby, svängbrostlv I 1907 1914 Vev           Endast för utfartssignal, blockförbindelse med bron
Nordre älvs svängbro stlv II 1907 1914 Vev Vaktkuren          
Säve, svängbrostlv III 1907 1914 Vev           Endast för utfartssignal, blockförbindelse med bron. 1914 troligen ersatt av huvudsignal manövrerad från brokuren
Ytterby  1914   Vev Kur Roth   3   Tre huvudsignaler
Nordre älvs svängbro 1914   Hävstång Vaktkuren Roth   1    
Östansjö 1907 1913 Ställbock   Roth        
Östansjö 1913   Vev   Södertälje   2    
Sibo 1907   Vev Platsvaktskuren Roth        
Ramsjö 1907 1917 Lokalställd semafor   Södertälje       Norra änden
Ramsjö 1908    Ställbock   Södertälje       För södra änden. 1917 kompletterad med bl a växelhävstänger (syftar nog på hävstångsställverket, men behölls verkligen ställbocken?)
Ramsjö 1917   Hävstång Särskilt hus Roth Ericsson 2 Elektrisk  
Ytterån 1907   Två lokalställda semaforer    Södertälje        
Mattmar 1907   Två lokalställda semaforer    Södertälje        
Hjerpen, sydöstra änden 1907   Lokalställd semafor   Södertälje        
Hjerpen, nordvästra änden 1907   Ställbock   Södertälje        
Storlien 1907   Ställbock   Södertälje        
Vegeholm 1908   Vev   Roth   2    
Flen, västra änden 1906   Lokalställd semafor   Jüdel       Semaforen stod tidigare vid Karlberg
Flen, östra änden 1908   Ställbock   Södertälje        
Jularbo 1907 1913 Två lokalställda semaforer    Södertälje        
Jularbo 1913 1916 Ställbock   Roth        
Jularbo 1916   Hävstång Särskilt hus Södertälje Ericsson 2    
Bräcke 1907   Lokalställd semafor   Södertälje        
Bräcke 1913   Två lokalställda semaforer    Södertälje        
Täng 1907   Två lokalställda semaforer    Södertälje        
Mörsil 1907   Två lokalställda semaforer    Södertälje        
Skelderviken 1907   Vev Särskilt hus Roth       1917 kompletterat med två växelvevar
Barkåkra 1908   Vev   Roth   2    
Uddevalla SJ 1906 1909 Tre lokalställda semaforer   Södertälje       För infarterna från Grohed, Engebacken, Uddevalla Hamn
Uddevalla SJ 1906 1909 Lokalställd semafor   Jüdel       För infarten från Hogstorp
Uddevalla SJ stlv I 1909   Vev Särskilt hus Roth        
Uddevalla SJ stlv II 1909   Vev Särskilt hus Roth        
Tingstad 1906 1915 Lokalställd semafor   Södertälje        
Tingstad 1915   Vev   Södertälje Siemens-Schuckert 2   Linjeblockering och blockförbindelse till bron
Tingstad svängbron 1910   Vev Brokur Södertälje Siemens-Schuckert     Blockförbindelse med  Olskroken, från 1915 även med Tingstad 
Säfve 1906 1914 Två lokalställda semaforer    Södertälje       Dessutom utfartssignal mot bron
Säfve 1914   Vev Fristående Roth   2    
Ytterby 1906    Två lokalställda semaforer    Södertälje        
Skårby 1906   Två lokalställda semaforer    Södertälje        
Jörlanda 1906 1913 Två lokalställda semaforer    Södertälje        
Jörlanda 1913   Vev   Södertälje   2    
Stenungsund 1906 1913 Två lokalställda semaforer    Södertälje        
Stenungsund 1913   Vev   Södertälje   2    
Svenshögen 1906 1913 Två lokalställda semaforer    Södertälje        
Svenshögen 1913   Vev   Södertälje   2    
Ljungskile 1906 1913 Två lokalställda semaforer    Södertälje        
Ljungskile 1913   Vev   Södertälje   2    
Grohed 1906 1913 Två lokalställda semaforer    Södertälje        
Grohed 1913   Vev   Södertälje   2    
Hogstorp 1906 1913 Två lokalställda semaforer    Södertälje        
Hogstorp 1913   Vev   Södertälje   2    
Munkedal 1906 1913 Två lokalställda semaforer    Södertälje        
Munkedal 1913   Vev   Södertälje   3    
Dingle 1906 1913 Två lokalställda semaforer    Södertälje        
Dingle 1913   Vev   Södertälje   2    
Hällevadsholm 1906 1913 Två lokalställda semaforer    Södertälje        
Hällevadsholm 1913   Vev   Råå   2    
Rabbalshede 1913   Vev   Södertälje   2    
Orrekläpp 1903 1913 Två lokalställda semaforer    Roth        
Orrekläpp 1913 1914 Ställbock   Råå       Centrallås och kontrollås lev av Södertälje
Orrekläpp 1914   Vev   Södertälje   2    
Tanum 1903 1913 Två lokalställda semaforer    Roth        
Tanum 1913   Vev   Södertälje   2    
Kragenäs 1906 1913 Två lokalställda semaforer    Roth        
Kragenäs 1913   Vev   Södertälje   2    
Öfverby 1906 1913 Två lokalställda semaforer    Roth        
Öfverby 1913   Vev   Råå   2    
Skee 1906 1913 Två lokalställda semaforer    Ena signalen från Jüdel, andra från Södertälje        
Skee 1913 1917 Ställbock   Råå       Centrallås och kontrollås lev av Södertälje
Skee 1917   Vev   AVOS   2    
Strömstd ? 1913 Troligen ställbock           Envingad troligen lokalställd semafor
Strömstd 1913    Vev   Råå       Nu två envingade semaforer, den ena fick 1916 ytterligare en vinge lev av Södertälje
Hökmora 1899   Två ställbockar   Jüdel       1910 flyttades signalställbockarna till lastplatskuren
Källeryd 1908   Vev   Södertälje   2    
Säfvenäs 1908   Ställbock   Södertälje        
Skeninge 1908   Vev   Södertälje   2    
Förslöf 1908   Vev   Roth   2    
Kettilstorp 1909   Vev   Södertälje AEG 2    Lastplatsblockering för Ryttaren 1915
Sandhem 1909   Vev   Södertälje AEG 2   Lastplatsblockering för Ryttaren och Stråken 1915
Mullsjö 1909   Vev   Södertälje AEG 2   Lastplatsblockering för Stråken och blockförbindelse (för Mullsjö grp?) med Habo 1915
Mullsjö grusgrop 1915?   kontrollåsförregling   Lidköpings mek vst       Kontrollås i förbindelse med Mullsjö stlv. Även vägbevakning. Ev levererade Lidköping endast fällbomsanläggning men ej kontrollås? Mullsjö grp låg mellan Mullsjö och Habo
Habo 1909   Vev   Södertälje AEG 2   Blockförbindelse med Mullsjö 1915,  sannolikt för Mullsjö grp
Bankeryd 1909   Vev   Södertälje   2   Ytterligare en växelvev 1917
Tenhult 1909   Vev   Södertälje   2   Ytterligare två växelvevar 1916
Forserum 1909   Vev   Södertälje   2   1916 ytterligare två växelvevar, manöversignal mm från Lidköpings mek vst
Äng 1909   Ställbock   Södertälje        
Ryttaren 1909 1915 Ställbock   Södertälje         
Ryttaren 1915   kontrollåsförregling   Södertälje AEG     Blockförbindelse med Sandhem och Kättilstorp
Åsbro 1908   Vev   Södertälje   2    
Lerbäck 1908   Vev   Södertälje   2    
Motala verkstad 1908   Hävstång Särskilt hus Södertälje Ericsson 2 Elektrisk Stationsblockering 1917
Krylbo 1907   Ställbock   Södertälje       Vid infarten från Karbenning
Krylbo 1915   Två lokalställda semaforer    Södertälje        
Krylbo 1917   Kombinerat hävstång + signalvevar   ?       Genom I distriktets försorg (kanske begagnad stlvapp?)
Almedal 1908 1910 Vev   Södertälje        
Almedal 1910   Hävstång   Södertälje   5    
Gullbrandstorp 1908 1910 Ställbock   Södertälje        
Gullbrandstorp 1910   Vev   Roth   2    
Kungsbacka 1908 1911 Ställbock   Södertälje        
Kungsbacka 1911   Vev   Södertälje   3   1917 ytterligare en växelvev mm
Byvalla 1908 1917 Lokalställd semafor   Södertälje       För infarten norrifrån
Byvalla 1917   Hävstång Särskilt hus Roth Ericsson 4 Elektrisk  
Lottefors   1917 Skivsignaler           Infarten från Bollnäs fick försignal 1908
Lottefors 1917   Vev   Södertälje   2    
Loster   1917 Skivsignaler           Infarten från Tallåsen fick försignal 1908
Loster 1917   Vev   Södertälje   2    
Norberg   1913 Skivsignaler           Infarten från Ramsjö fick försignal 1908
Norberg 1913   Vev   Södertälje       Två växelvevar tillkom ca 1918
Juån     Skivsignaler           Infarten från Mellansjö fick försignal 1908
Juån     Vev   Södertälje       Två växelvevar tillkom ca 1918
Ånge, infarten från Dysjön 1908   Ställbock   Södertälje         
Ånge, infarten från Alby 1910   Ställbock   Södertälje        
Ånge, infarten från Erikslund 1912   Ställbock   Roth        
Dysjön, infart från Bräcke 1908 1909 Lokalställd semafor   Södertälje        
Dysjön  1909   Vev   Roth   2    
Bispgården, infart från Graninge 1908   Lokalställd semafor   Södertälje        
Bispgården, infart från Ragunda 1913   Lokalställd semafor   Lidköpings mek vst        
Bispgårdens grusgrop 1917   T-semafor   AVOS        
Kälarne, infart från Dockmyr 1908   Lokalställd semafor   Södertälje        
Kälarne, infart från Högsjö 1913   Lokalställd semafor   Södertälje        
Graninge, infart från Bispgården 1908   Lokalställd semafor   Södertälje        
Ragunda 1908   Två lokalställda semaforer    Södertälje        
Vännäs, infart från Hörnsjön 1907?   Ställbock   ?        
Vännäs, infart från Spöland 1913   Ställbock   Södertälje        
Vännäs, infart från Tvärålund 1913   Lokalställd semafor   Södertälje        
Ödåkra 1909   Vev   Södertälje   2    
Trångforsen 1907? 1915 Lokalställd semafor            
Trångforsen 1915   Vev   Lidköpings mek vst        
Mariedam 1909   Vev   Södertälje   2    
Godegård 1908   Vev   Södertälje   2    
Degerön 1909   Vev   Södertälje   2    
Uttran 1908   Vev Särskilt hus Södertälje        
Motala stlv I (vid stationshuset) 1909   Hävstång   Södertälje Ursprungliga blockfälten från Södertälje, komplettering 1916 från Siemens-Schuckert 2 Elektrisk 1916 ytterligare en växelhävstäng samt komplettering med bl a stationsblockapparat (1909 endast blockförbindelse med stlv II)
Motala stlv II (söder om bron) 1909   Vev   Södertälje Södertälje      Blockförbindelse med stlv I
Baggetorp 1909   Hävstång Särskilt hus Roth   2   Lastplatsblockering för Stettin
Medskogsheden 1909   Vev   Roth   2    
Teckomatorp 1909   Två ställbockar för SJ infarter   Södertälje       Kontrollås, samverkar med befintliga ställbockar för Landskrona och Helsingsborgs Järnvägars infartssemaforer
Ingelstad 1909   Lastplatsförregling med två kontrollås    Roth       Blockförbindelse med stlv i Norrköping
Kimstad stlv I (vid stationshuset) 1909   Hävstång   Södertälje   1 Elektrisk  
Kimstad stlv II (norra änden) 1909   Hävstång   Södertälje   3 Elektrisk  
Liljeholmen, norra änden 1909 1910 Vev Kur Södertälje       För svängbroförregling och linjeblockering
Liljeholmen stlv I, södra änden 1910   Hävstång Särskilt hus Roth   4 Elektrisk  
Liljeholmen stlv II, norra änden 1910   Hävstång Särskilt hus Roth   8 Elektrisk  
Lilljeholmen stationsblockapparat 1910     Kur på mellanplattform Roth     Elektrisk  
Östervärn     Två ställbockar för SJ infarter från Malmö och Fosieby (likadana anordningar finns för infarterna från Hohög, Sege, gas- och renhållningsverket samt MGJ spår från Malmö)           Utförd av MKontJ och övertagen av staten (stationen tillhör Malmö - Tomelilla Jvg)
Östervärn ?   Mek stationsblockapparat         Mekanisk Förbunden med resp ställbockar
Fosieby 1898   Kombinerat hävstång + signalvevar Särskilt hus     2    
Lockarp 1898   Kombinerat hävstång + signalvevar       2    
Arrie 1898   Kombinerat hävstång + signalvevar       2    
Jordholmen 1898   Kombinerat hävstång + signalvevar       2    
Östra Grevie 1898   Kombinerat hävstång + signalvevar       2    
Slågarp 1898   Kombinerat hävstång + signalvevar       2    
Skytts Vemmerlöf 1898   Kombinerat hävstång + signalvevar       2    
Tomteboda     Hävstång         Elektrisk  
Tomteboda     Hävstång         Elektrisk  
Fässberg 1909 1911 Två lokalställda semaforer    Roth        
Fässberg 1911   Vev   Södertälje   2    
Fjärås 1909 1910 Två lokalställda semaforer    Roth        
Fjärås 1910 1911 Två ställbockar med direkt växelförregling   Södertälje       Provisorium, tvåvingade signaler
Fjärås 1911   Vev   Råå   2    
Åsa 1909 1910 Två lokalställda semaforer    Roth        
Åsa 1910 1911 Två ställbockar med direkt växelförregling   Södertälje        
Åsa 1911   Vev   Råå   2    
Mobodarne 1909   Lokalställd semafor   Roth       För infarten från Landa. Block från Vansäter slopat (oklart när)
Myssje 1909   Lokalställd semafor   Roth       För infarten från Kinstaby
Stugsund 1909   Semafor (troligen lokalställd)   Roth        
Stugsunds timmerbrygga 1917   T-semafor, kontrollås   Lidköpings mek vst?        
Delsbo 1909   Två lokalställda semaforer    Roth        
Långbacka, infart från Hybo     Skivsignal   Roth       1909 kompletterad med försignal
Långbacka 1915   Lokalställd semafor (ev två)   Södertälje        
Vattjom     Skivsignal   Roth        
Vattjom 1915   Lokalställd semafor (ev två)   Södertälje        
Åre 1909   Två lokalställda semaforer    Roth        
Enafors 1909   Två lokalställda semaforer    Roth        
Pilgrimstad, infart från Gällö      Semafor (troligen lokalställd)   "Av Rosdahls modell"       1909 kompletterad med försignal
Pilgrimstad 1915   Ställbock   Bröderna Söderbloms, Ödman och Ericsson samt Roth        
Spöland 1909   Två lokalställda semaforer    Roth        
Niemisel 1909 1912 Ställbock   Roth       Ev endast för infarten från Hundsjö
Niemisel 1912   Ställbock   Roth        
Degerselet 1909 1912 Ställbock   Roth       Ev endast för infarten från Hundsjö
Degerselet 1912   Ställbock   Roth        
Kummelby 1909   kontrollåsförregling           Beroende av utfartssemafor C vid Järfva
Hofsta 1909   Vev   Södertälje   2    
Himle 1909   Vev   Södertälje   2    
Lis 1909   Vev   Södertälje   2    
Skrea 1909   Vev   Södertälje   2    
Gammelstad 1909   Vev   Roth   3    
Gammelstad 1917   Ställbock   AVOS Ericsson     Troligen för lastplatsblockering (Marieberg lp)
Sunderby 1909   Vev   Roth   2   1917 ytterligare två växelvevar mm
Sunderby 1917   Ställbock   AVOS Ericsson     Troligen för lastplatsblockering (Marieberg lp)
Öfre Hermelin 1910 1916 Ställbock   Roth        
Öfre Hermelin 1916   kontrollåsförregling   Roth       Samverkande med lås på vevapparaten i Malmberget
Kållered 1909 1915 Ställbock   Södertälje        
Kållered 1915   Hävstång   Södertälje Siemens 2 Elektrisk  
Genevad 1909   Vev Fristående Södertälje   2    
Holbonäs 1909   Ställbock   Roth        
Gyhult 1910   Ställbock   Roth        
Hennan 1909   Vev   Roth   2   1917 ytterligare två växelvevar mm
Söderhvidinge 1910   Vev   Södertälje   2    
Norrviken 1910   Vev Kur Roth       1917 kompletterat för linjeblockering
Lillhagen 1910   Ställbock   Roth        
Göteborg stlv I 1910   Vev Särskilt hus Södertälje     Elektrisk Vid personbangården. Linjeblockförbindelse med Olskroken. Utökat 1912
Göteborg stlv II 1910   Vev Särskilt hus Södertälje     Elektrisk Vid bankorsningen nära lokstallarna. Blockförbindelse med stlv I och med Olskroken stlv II, dock ej linjeblockering
Lakaträsk 1910   Ställbock   Södertälje        
Kjellstorp 1910 1911 kontrollåsförregling   Södertälje        
Kjellstorp 1911   Ställbock   Råå        
Axelvold 1910 1911 Två ställbockar   Södertälje        
Axelvold 1911   Vev   Råå   2    
Böketofta 1910 1911 kontrollåsförregling   Södertälje        
Böketofta 1911   Ställbock   Råå        
Norra Wram 1910 1911 Två ställbockar   Södertälje        
Norra Wram 1911   Vev   Råå   2    
Spannarp 1910 1911 Två ställbockar   Södertälje        
Spannarp 1911   Vev   Råå   2    
Rögle 1910 1913 Två ställbockar   Södertälje        
Rögle 1913   Vev   Råå   2    
Skottorp 1910 1913 Två ställbockar   Södertälje        
Skottorp 1913   Vev   Råå   2    
Wallberga 1910 1913 Två ställbockar   Södertälje        
Wallberga 1913   Vev   Råå   2    
Eldsberga 1910 1913 Två ställbockar   Södertälje        
Eldsberga 1913   Vev   Råå   2    
Trönninge 1910 1913 Två ställbockar   Södertälje        
Trönninge 1913   Vev   Råå   2    
Harplinge 1910 1913 Två ställbockar   Roth        
Harplinge 1913   Vev   Råå   2    
Brännarp 1910 1913 kontrollåsförregling   Roth        
Brännarp 1913   Vev   Råå   2    
Slöinge 1910 1913 Två ställbockar   Roth        
Slöinge 1913   Vev   Råå   2    
Långås 1910 1913 Två ställbockar   Södertälje        
Långås 1913   Vev   Råå   2    
Tvååker 1910 1913 Två ställbockar   Södertälje        
Tvååker 1913   Vev   Råå   2    
Åskloster 1910 1911 Två ställbockar   Roth        
Åskloster 1911   Vev   Råå   2    
Backa 1910 1911 Två ställbockar   Roth        
Backa 1911   Vev   Råå   2    
Frillesås 1910 1911 Två ställbockar   Roth        
Frillesås 1911   Vev   Råå   2    
Anneberg 1910 1911 Två ställbockar   Södertälje        
Anneberg 1911   Vev   Råå   2    
Lindome 1910 1911 Två ställbockar   Södertälje        
Lindome 1911   Vev   Råå   2    
Morshyttan 1910 1914 Lokalställd semafor (ev två)   Råå        
Morshyttan 1914 1917 Ställbock   Södertälje        
Morshyttan 1917   Vev   Roth   4    
Trångsviken 1910   Två lokalställda semaforer    Råå        
Stöde 1910   Två lokalställda semaforer    Råå        
Säfsjö, södra infarten 1910 1914 Ställbock   Råå        
Säfsjö, norra infarten 1911 1914 Ställbock   Roth        
Säfsjö 1914   Hävstång Särskilt hus Södertälje AEG 3 Elektrisk  
Alfvesta, södra infarten 1910   Ställbock   Råå        
Lomma 1910   Vev   Södertälje   2    
Lomma lastplats 1910   Ställbock   Södertälje        
Önnerup 1910   Ställbock   Södertälje        
Furlund 1910   Vev   Södertälje   2    
Norrvidiinge 1910   Vev   Södertälje   2    
Grefvie 1910   Vev   Roth   2    
Getinge 1910   Vev   Roth   2    
Heberg 1910   Vev   Roth   2    
Olskroken stlv I (nordost) 1910   Hävstång Särskilt hus Södertälje   15 Elektrisk  
Olskroken stlv II (sydväst) 1910   Hävstång Särskilt hus Södertälje   16 Elektrisk  
Svalöf 1910   Vev   Södertälje   2    
Höganäs nedre 1911   Vev   Råå     Vevapp dock tillverkad av Södertälje och tidigare använd för provisorisk anläggning vid Trelleborg  
Trelleborg   1911 Vev   Södertälje     Provisorisk anläggning  
Trelleborg stlv I, östra änden vid lokstationen 1911   Hävstång Särskilt hus Roth   10 Elektrisk  
Trelleborg stlv II, i stationshuset 1911   Vev Stationshus  Roth     Elektrisk  
Mjölby 1912   Tre ställbockar   Roth        
Landa, infart från Kilafors 1913   Lokalställd semafor    Lidköping        
Landa, infart från Mobodarne 1915   Lokalställd semafor    Södertälje        
Fredriksfors 1913   Lokalställd semafor    Södertälje        
Notviken 1911 1914 Ställbock   Södertälje        
Notviken 1914   Vev   Roth   3    
Grytevads grusgrop 1911 ? T-semafor, direkt växelförregling   Råå       Växeln senare upptagen, apparaturen då flyttad till Skeldervikens (?) grp
Heagård 1911   Ställbock   Råå       Bourélås
Pålsboda 1911   Vev   Södertälje   2    
Nässjö, infarter från Solberga och Forserum 1911   Ställbock   Roth        
Nässjö, infart från Grimstorp   1911   Ställbock   Roth        
Vislanda    1913 Två ställbockar            
Vislanda 1913   Hävstång Särskilt hus Roth   4 Elektrisk  
Älmhult 1911   Två lokalställda semaforer    Roth        
Älmhult stlv I 1914   Hävstång Särskilt hus Södertälje Siemens 5 Elektrisk Norra änden
Älmhult stlv II 1914   Hävstång Särskilt hus Södertälje Siemens 5 Elektrisk Södra änden
Billesholms grufva 1911   Två ställbockar   Roth        
Nedansjö 1911   Två lokalställda semaforer    Roth        
Brunflo 1911 1917 Lokalställd envingad semafor   Roth        
Brunflo 1917   Hävstång Särskilt hus Södertälje Ericsson 3 Elektrisk  
Långsele 1911   Två lokalställda semaforer    Roth        
Långsele 1913   Lokalställd envingad semafor   Södertälje        
Moälfven 1911   Ställbock   Roth        
Själevad 1911   Ställbock   Roth        
Örnsköldsvik 1911   Lokalställd envingad semafor   Roth        
Ljuså 1911   Ställbock   Roth        
Gransjö 1911   Ställbock   Roth        
Sandträsk 1911   Ställbock   Roth        
Gullträsk 1911   Ställbock   Roth        
Näkna 1911   Ställbock   Södertälje        
Nyboda 1910   Elektrisk (elmek)   Roth Siemens 3    
Uppsala norra 1912   Vev I stationshuset Södertälje        
Torffabriken 1911   kontrollåsförregling   Södertälje       Tre blockfält
Smedberg 1913   Vev Kur Södertälje   2    
Röjnoret 1912 1917 Två lokalställda semaforer    Roth        
Röjnoret 1917   Vev   AVOS   2   Uppkörbara växlar
Finnforsfallet 1912 1913 Två lokalställda semaforer    Roth        
Finnforsfallet 1913   Ställbock            
Krångfors 1912 1913 Två lokalställda semaforer    Roth        
Krångfors 1913   Ställbock            
Klutmark 1912 1913 Två lokalställda semaforer    Roth        
Klutmark 1913   Ställbock            
Medle 1912 1913 Två lokalställda semaforer    Roth        
Medle 1913   Ställbock   Roth        
Skellefteå 1912   Två lokalställda semaforer    Roth        
Bergsholmen 1912 1913 Två lokalställda semaforer    Roth        
Bergsholmen 1913   Ställbock   Roth        
Ursviken 1912 1913 Två lokalställda semaforer    Roth        
Ursviken 1913   Ställbock   Roth        
Kallholmen 1912 1913 Två lokalställda semaforer    Roth        
Kallholmen 1913   Ställbock   Roth        
Gisselås 1912   Ställbock   Södertälje        
Hallviken 1912   Ställbock   Södertälje        
Tännviken 1912   Ställbock   Södertälje        
Ulriksfors 1912   Ställbock   Södertälje        
Strömsund 1912   Ställbock   Södertälje        
Hammerdal 1912   Ställbock   Södertälje        
Hidingebro, infarten från Vintrosa 1912   Lokalställd envingad semafor   Roth        
Hidingebro, infarten från Fjugesta 1912   Ställbock   Roth        
Johannisberg 1912   Två ställbockar   Roth        
Österås 1912   Ställbock   Roth        
Selsjön 1912   Ställbock   Roth        
Gottne 1912   T-semafor   Roth        
Näsberg 1912   Ställbock   Roth        
Näsbergs stentag 1917   T-semafor och kontrollås   AVOS        
Hundsjö 1912   Ställbock   Roth        
Afvafors 1912   Ställbock   Roth        
Morjärv, infart från Afvafors 1917   Ställbock   Råå        
Morjärv, infart från Räktjärv 1917   Lokalställd envingad semafor   Råå        
Nyvång 1913   Ställbock   Råå        
Söndrum 1913   Ställbock   Råå        
Fjälldalen 1913   Ställbock   Råå        
Vallen 1913   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Säbylund 1912   Ställbock            
Vintrosa 1921   Ställbock   Roth        
Sundsvall 1912   Ställbock   Roth        
Nälden 1912   Lokalställd semafor   Roth        
Nälden 1914   Lokalställd semafor   Södertälje        
Östavall 1912 1917 Två lokalställda semaforer    Roth        
Östavall 1917   Vev   Roth   2    
Ljusdal 1912   Två lokalställda semaforer    Roth        
Ljusdal 1915   Lokalställd semafor   Södertälje        
Laholm 1913   Vev   Råå   2    
Åskott 1911   Ställbock   Södertälje        
Litsnäset 1911   Ställbock   Södertälje        
Lit 1911   Ställbock   Södertälje        
Häggenås 1911   Ställbock   Södertälje        
Norderåsen 1911   Ställbock   Södertälje        
Gulåstjärn 1911   Ställbock   Södertälje        
Munkflohögen 1911   Ställbock   Södertälje        
Raftsjön 1911   Ställbock   Södertälje        
Jämtlands Sikås 1911   Vev   Södertälje        
Ändebol 1912   Ställbock   Roth        
Keräsjoki (Kärrbäck) 1913   Ställbock   Södertälje        
Karungi, infarten från Keräsjoki 1913 1915 Lokalställd envingad semafor   Södertälje        
Karungi  1915   Vev   Södertälje        
Lappträsk 1913   Ställbock   Södertälje        
Bastuträsk 1912   Hävstång Särskilt hus Roth Siemens 2 Elektrisk Stationsblockering 1913
Bodträsk 1910   Ställbock   Södertälje        
Hvitvattnet 1910   Ställbock   Södertälje        
Östra Flakaträsk 1910   Ställbock   Södertälje        
Räktjärv 1910   Ställbock   Södertälje        
Tallåsen 1916   Vev   Södertälje   2    
Koler 1914   Vev   Södertälje   2    
Kilvo 1913   Vev Kur Södertälje   2    
Torsåker 1913 1917 Lokalställd semafor   Södertälje        
Torsåker 1917   Hävstång Särskilt hus Södertälje Ericsson 4 Elektrisk  
Järbo 1913 1917 Lokalställda semaforer   Södertälje        
Järbo 1917   Vev   Lidköping   2    
Forsa? 1913   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Hudiksvall 1913   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Helgum 1915   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Lingbo 1913 1917 Ställbock   Lidköping        
Lingbo 1917   Vev   Lidköping   2    
Kilafors, infarten från Landa 1913   Ställbock   Lidköping       Ev fanns ställbocken redan tidigare
Kilafors  1914   Ytterligare ställbock   Södertälje        
Simeå  1913 1917 En lokalställd envingad semafor   Lidköping        
Simeå  1917   Vev   Södertälje   2    
Torpshammar, infarten från Fränsta 1913   En lokalställd envingad semafor   Lidköping        
Torpshammar 1915   Ställbock   Roth        
Erikslund, infarten från Ånge 1913   Ställbock   Lidköping        
Erikslund, infarten från Johannisfors 1914   Ställbock   Södertälje        
Dufed 1913   En lokalställd envingad semafor   Lidköping        
Dufed, infarten från Åre 1914   En lokalställd envingad semafor   Södertälje        
Ånn 1913   Ställbock   Lidköping       Vid växel 1
Ånn 1913   Ställbock   Lidköping       Vid stationshuset
Nyhem 1913   Lokalställda semaforer   Lidköping        
Dockmyr 1913   Lokalställd semafor   Lidköping        
Dockmyr 1915   Lokalställd semafor   Södertälje        
Skorped 1913   Ställbock   Södertälje        
Mellansel 1913   Ställbock   Södertälje       Vid växel 1
Mellansel 1913   Ställbock   Södertälje       Vid växel 2
Mellansel 1915   Ställbock   Södertälje       Vid stationshuset
Nyåker 1913   Ställbock   Södertälje        
Yttersjön 1913 1915 Ställbock   Södertälje       En vev, för infarten från Ekträsk
Yttersjön 1915 1917 Ställbock   Roth       1913 års ställbock bytt mot ställbock med två vevar
Yttersjön 1917   Vev   AVOS   2    
Jörn, infart från Myrheden 1913   Lokalställd semafor   Södertälje        
Jörn, infart från Bastuträsk 1913   Ställbock   Södertälje        
Myrheden, infart från Jörn 1913   Ställbock   Södertälje        
Myrheden, infart från Långträsk 1915   Ställbock   Roth        
Nattavaara 1913   Ställbock   Södertälje        
Koskullskulle 1913   Ställbock   Södertälje        
Malmberget 1913 1916 Semafor, troligen lokalställd   Södertälje        
Malmberget 1916   Vev   Roth       Blockförbindelse med Nedre Hermelin, kontrollåsförregling av Övre Hermelin
Alingsås, infart från Torp 1913   Ställbock   Södertälje        
Alingsås, infart från Norsesund 1913   Lokalställd semafor   Södertälje        
Herrljunga, infart från Vårgårda 1913   Semafor, troligen lokalställd   Södertälje        
Herrljunga, bankorsningen 1914   Mekaniskt, typ oklar kur Södertälje       Ställverket manövrerades in- och utfartssignaler i riktning Fåglavik och Vedum samt en manöversignal
Torbjörntorp 1914   Vev Litet hus Södertälje   1   Inga signaler, kontrollåsförregling i föbindelse med Falköping Ranten
Stenstorp 1914   Vev Kur Södertälje       Blockförbindelse med Falköping Ranten, troligen för Torbjörntorp
Stenstorp, infarten från Skultorp 1914   Ställbock   Södertälje        
Sköfde kasernspår 1913   T-semafor, direkt växelförregling   Södertälje       Uppgift finns att anläggningen slopats, årtal saknas
Galgbacken grusgrop 1913   Ställbock   Södertälje       Apparaten urpsrungligen avsedd för Björkhults grp
Laxå, infart från Vretstorp 1913 1918 Ställbock   Södertälje        
Laxå, infart från Porla 1913 1918 Ställbock   Södertälje        
Laxå, infart från Finnerödja 1913 1918 Lokalställd semafor   Södertälje        
Laxå stlv I 1918   Hävstång   Södertälje Ericsson 9 Elektrisk  
Laxå stlv II 1918   Vev   Södertälje Ericsson   Elektrisk  
Kristinehamn, infart från Ölme 1913   Lokalställd semafor   Södertälje        
Ölme, infart från Väse 1913   Ställbock   Södertälje        
Arvika, infart från Ottebol 1913   Lokalställd semafor   Södertälje        
Arvika, infart från Edane 1915   Lokalställd semafor   Bröderna Söderbloms        
Ottebol 1913   Ställbock   Södertälje        
Åmot, infart från Charlottenberg 1913   Lokalställd semafor   Södertälje        
Charlottenberg, infart från Åmot 1913   Lokalställd semafor   Södertälje        
Brunna 1913   Hävstång Särskilt hus Södertälje Siemens 2 Elektrisk  
Vittinge 1913   Hävstång Särskilt hus Södertälje Siemens 2 Elektrisk  
Åland 1913   Vev   Södertälje   2    
Morgongåfva 1913   Vev   Södertälje   2    
Broddbo 1913   Vev   Södertälje   2    
Hagalund stlv I 1913   Elektrisk (elmek)   Roth Siemens 11 Medgivandeställare  
Hagalund stlv II 1913   Elektrisk (elmek)   Roth Siemens 3 Medgivandeställare  
Rörvik 1914   Hävstång   Södertälje AEG 2 Elektrisk  
Hölö 1912   Vev   Råå   4    
Vagnhärad 1914   Vev   Råå   4    
Västerljung 1914   Vev   Råå   2    
Lästringe 1913   Vev   Råå   2    
Svärtagård 1914   Vev   Råå   2    
Sjösa 1914   Vev   Råå   2    
Enstaberga 1915   Vev   Råå   2    
Rosshyttan 1913   Vev   Södertälje   2    
Tystberga 1914   Vev   Råå   4    
Nyköping stlv I 1914   Hävstång   Roth Siemens 3 Elektrisk  
Nyköping stlv II 1914   Hävstång   Roth Siemens 2 Elektrisk  
Eneryda 1914   Hävstång   Roth   2 Elektrisk  
Uppsala stlv I 1913   Elektrisk (elmek)   Lidköping och Siemens Siemens 6   Frigivningsfält på plattformar och på stationsföreståndarens exp
Uppsala stlv II 1913   Elektrisk (elmek)   Lidköping och Siemens Siemens 22   Frigivningsfält på plattformar och på stationsföreståndarens exp
Uppsala stlv III 1913   Elektrisk (elmek)   Lidköping och Siemens Siemens 3   Frigivningsfält på plattformar och på stationsföreståndarens exp
Latorpsbruk 1914   Ställbock   Roth        
Holmstorp 1916   Ställbock   Roth        
Lannabruk 1916   Ställbock   Roth        
Fjugesta     Ställbock   Roth        
Kvistbro 1914   Ställbock   Roth        
Mullhyttemo 1914   Ställbock   Roth        
Dormen 1916   Ställbock   Roth        
Albano 1914   Ställbock   Roth        
Skeldervikens grusgrop 1914   T-semafor, direkt växelförregling   Roth        
Norrvrå 1914   Ställbock   Råå        
Moholm 1914   Hävstång Särskilt hus Södertälje AEG 4 Elektrisk  
Hallsberg, östra änden Före 1914   Flera ställbockar   Södertälje        
Hallsberg, västra änden 1914   Ställbock   Södertälje        
Undersåker 1914 1918 Lokalställda semaforer   Södertälje        
Undersåker 1918   Ställbock   Södertälje        
Östersund, norra änden 1914   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Östersund, södra änden 1916   Vev Särskilt hus Roth Ericsson   Elektrisk  
Storvik, infart från Åshammar Före 1914   Ställbock   Södertälje        
Storvik  1917   Ställbock   Södertälje Ericsson     För utfartssignal D, blockförbindelse med Toretorp
Fränsta 1914   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Viskan, södra infarten 1914   Ställbock   Södertälje        
Viskan, norra infarten 1914   Lokalställd semafor   Södertälje        
Trehörningsjö 1914   Ställbock   Södertälje        
Anundsjö 1914   Ställbock   Södertälje        
Hällnäs 1914   Ställbock   Södertälje        
Murjek 1914   Ställbock   Södertälje        
Koskivara 1914   Ställbock   Södertälje        
Nuortikon 1914   Ställbock   Södertälje        
Ripats 1914   Ställbock   Södertälje        
Harrträsk 1914   Ställbock   Södertälje        
Sikträsk 1914   Ställbock   Södertälje        
Lina älf 1914   Ställbock   Södertälje        
Risbäck 1914   Ställbock   Södertälje        
Harrå 1914   Ställbock   Södertälje        
Österkälen 1914   Ställbock   Södertälje        
Löfberga 1914   Ställbock   Södertälje        
Flåsjön 1914   Ställbock   Södertälje        
Stornäset 1914   Ställbock   Södertälje        
Hoting 1914   Ställbock   Södertälje        
Järna stlv I 1914   Elektrisk (elmek)   Siemens   5   Frigivningsfält på plattformar och i stationsföreståndarens exp
Järna stlv II 1914   Elektrisk (elmek)   Siemens   12   Frigivningsfält på plattformar och i stationsföreståndarens exp
Falköpings stad 1914   Vev   Södertälje   2    
Skästra 1915   Vev   Södertälje   2    
Vartofta 1914   Hävstång   Södertälje   2 Elektrisk  
Boda grusgrop 1914   Vev             
Stråken 1915   Kontrollåsförregling kur Södertälje       Blockförbindelse med Mullsjö och Sandhem
Fagersanna, utfart mot Tibro 1915   Ställbock   AEG       Blockförbindelse med Fagersanna grp. 
Fagersanna, infarter 1915   Ställbock   Södertälje        
Fagersanna grusgrop     kontrollåsförregling kur Södertälje AEG     Blockförbindelse med Fagersanna
Tibro, infarter Senast 1915   Lokalställda semaforer            
Tibro, utfart 1915   Ställbock   AEG       Blockförbindelse med Fagersanna grp. 
Norrtull, södra infarten 1915   Ställbock   Bröderna Söderblom, Roth       Infartssignal C
Norrtull, östra infarten 1915   Ställbock   Bröderna Söderblom, Roth       Infartssignal A och B
Värtan 1915   Ställbock   Södertälje        
Sala 1915   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Örebro, infart från Hofsta 1915   Ställbock   Södertälje        
Örebro, infart från Örebro södra 1915   Ställbock   Södertälje        
Karlslund 1915   Ställbock   Södertälje        
Lindbacka 1917   Ställbock   Södertälje        
Gräfveby 1915   Ställbock   Roth        
Gropen 1915   Ställbock   Södertälje        
Igelstorp 1915   Ställbock   Södertälje        
Kungsryd 1915   Ställbock   Södertälje        
Mölltorp 1915   Ställbock   Södertälje        
Karlsborg 1915   Lokalställd semafor   Roth        
Hasselfors 1914   Ställbock   Bröderna Söderblom        
Svartå 1915   Ställbock   Södertälje och Roth        
Degerfors 1915   Ställbock   Roth        
Strömtorp 1915   Ställbock   Södertälje        
Väse 1915   Ställbock   Södertälje        
Alster 1915   Ställbock   Bröderna Söderblom        
Skåre 1915   Lokalställd semafor   Roth        
Fagerås 1915   Ställbock   Södertälje        
Högboda (Boda) 1914 1918 Ställbock   Bröderna Söderblom        
Högboda (Boda) 1918   Vev   AVOS   2    
Brunsberg 1915   Ställbock   Bröderna Söderblom        
Edane 1915   Ställbock   Bröderna Söderblom        
Forsmo 1915   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Stensjön 1915   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Byvattnet 1915   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Kälvattnet 1915 1917 Lokalställda semaforer   Södertälje        
Kälvattnet 1917   Vev   AVOS   2    
Björnsjö 1915   Ställbock   Södertälje        
Björna 1915   Ställbock   Bröderna Söderblom        
Långvattnet 1915   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Vestansjö mötesplats 1915 1916 Lokalställda semaforer   Södertälje       Mötesplatsen indragen den 28 febr 1916, semaforerna flyttade till Långsjön
Långsjön 1916   Lokalställda semaforer   Södertälje       Semaforerna tidigare använda vid Vestansjö
Norrfors 1915   Ställbock   Bröderna Söderblom        
Brattsbacka 1915 1917 Lokalställda semaforer   Södertälje        
Brattsbacka 1917   Vev   AVOS   2    
Högbränna 1915   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Hörnsjö 1915   Ställbock   Bröderna Söderblom        
London 1915 1917 Lokalställda semaforer   Södertälje        
London 1917   Vev   AVOS   2    
Brännland 1915   Ställbock   Bröderna Söderblom        
Umeå 1915   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Tvärålund 1915   Ställbock   Bröderna Söderblom        
Vindeln 1915   Ställbock   Bröderna Söderblom        
Ekträsk 1915   Ställbock   Bröderna Söderblom        
Lubboträsk 1915   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Åsträsk 1915   Ställbock   Bröderna Söderblom        
Karsbäcken 1915   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Kusfors 1915   Ställbock   Bröderna Söderblom        
Lidlund 1915   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Storträsk 1915   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Träskholm 1915   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Långträsk 1915   Ställbock   Bröderna Söderblom        
Storsund 1915   Ställbock   Bröderna Söderblom        
Bergträsk 1915   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Brännberg 1915   Ställbock   Bröderna Söderblom        
Hednoret 1915   Ställbock   Bröderna Söderblom        
Buddbyn 1915   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Bjurå 1915   Lokalställda semaforer   Bröderna Söderblom        
Hataträsk 1915   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Sågbäcken 1915   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Lappberg 1915   Ställbock   Bröderna Söderblom        
Gäddmyr 1915   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Bergvik, infart från Mobodarna 1915   Ställbock   Södertälje        
Hybo 1915   Ställbock   Roth        
Håsjö 1915   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Gällö 1915   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Mellansjö 1916   Hävstång   Södertälje Ericsson 2 Elektrisk  
Älfsby 1914 1916 Envingad troligen lokalställd semafor   Södertälje        
Älfsby 1916   Hävstång   Södertälje Ericsson 5 Elektrisk  
Piteå 1914   Envingad troligen lokalställd semafor   Södertälje        
Högheden 1914   T-semafor och ställbock   Södertälje        
Vargbacken 1914   T-semafor och ställbock   Södertälje        
Pålberget 1914   T-semafor och ställbock   Södertälje        
Kvarnåsen 1914   T-semafor och ställbock   Södertälje        
Tvärån 1914   T-semafor och ställbock   Södertälje        
Arnemark 1914   T-semafor och ställbock   Södertälje        
Bölebyn 1914   T-semafor och ställbock   Södertälje        
Öjebyn 1914   T-semafor och ställbock   Södertälje        
Rörström 1915   Ställbock   Södertälje        
Dorotea 1915   Ställbock   Södertälje        
Saxvattnet 1915   Ställbock   Södertälje        
Granberget 1915   Ställbock   Södertälje        
Tossa 1915   Ställbock   Södertälje        
Lomkärr 1915   Ställbock   Södertälje        
Brännbäck? 1915   Ställbock   Södertälje        
Lövheden 1914   T-semafor och kontrollås   Södertälje        
Skogskärr 1914   T-semafor och kontrollås   Södertälje        
Risudden 1914   T-semafor och kontrollås   Södertälje        
Hedenäset 1914   T-semafor och kontrollås   Södertälje        
Luppio 1914   T-semafor och kontrollås   Södertälje        
Övertorneå 1914   Envingad lokalställd semafor   Södertälje        
Äggfors 1914 1917 Ställbock   Södertälje        
Äggfors 1917   Ställbock kur         Fullständig förregling
Örsby ? 1916   Ställbock   Södertälje        
Ingelsträde 1915   Ställbock           Äldre apparat "tillhandahållen av SJ"
Stureholm 1915   Ställbock           Äldre apparat "tillhandahållen av SJ"
Västraby 1915   Ställbock           Äldre apparat "tillhandahållen av SJ"
Ormastorp 1915   Ställbock           Äldre apparat "tillhandahållen av SJ"
Ekeby 1915   Ställbock           Äldre apparat "tillhandahållen av SJ"
Kringelstad 1915   Ställbock           Äldre apparat "tillhandahållen av SJ"
Vadensjö 1915   Ställbock           Äldre apparat "tillhandahållen av SJ"
Säby  1915   Ställbock           Äldre apparat "tillhandahållen av SJ"
Gällö lastplats 1917   T-semafor, kontrollås   Lidköping        
Lönnemora grusgrop 1917   T-semafor, kontrollås   Lidköping        
Lingbo grusgrop 1917   T-semafor, kontrollås   Lidköping        
Granbo grusgrop 1917   T-semafor, kontrollås   Lidköping        
Granbo grusgrop 1917   Vev   Roth   2   "Befintlig vevapparat kompletterad", kan ev ha gällt vevapparaten i Granbo
Hjerpströmmen grusgrop 1917   T-semafor, kontrollås   Lidköping        
Mårdnäs grusgrop 1917   T-semafor, kontrollås   Lidköping        
Stolpstugan grusgrop 1916   T-semafor, kontrollås   Lidköping        
Betvallen grusgrop 1916   T-semafor, kontrollås   Lidköping        
Furunäset lastplats 1917   T-semafor, kontrollås   Södertälje        
Nybo grusgrop 1917   T-semafor, kontrollås   Södertälje        
Moradal grusgrop 1917   T-semafor, kontrollås   Södertälje        
Åhusby grusgrop 1916   T-semafor, kontrollås   Södertälje        
Tranviken 1917   Envingad semafor, kontrollås   Södertälje        
Stensmyran 1917   Envingade semaforer, kontrollås   Södertälje        
Gimån 1917   Envingade semaforer, kontrollås   Södertälje        
Knöfva 1917   Envingade semaforer, kontrollås   Södertälje        
Rödingsberg 1917   Envingade semaforer    Södertälje        
Ockesjön 1917   Envingade semaforer, kontrollås   Södertälje        
Ocke  1917   Envingade semaforer, kontrollås   Södertälje        
Parteboda 1917   Envingade semaforer, kontrollås   Södertälje        
Lo 1917   Envingade semaforer, kontrollås   Södertälje        
Frändtorp station 1915   Hävstång Särskilt hus Södertälje Siemens 6   Blockförbindelse med Sävenäs stn, linjeblockering till Olskroken stlv I och Partille
Jönåker 1915   Vev   Södertälje   4    
Ålberga 1915   Vev   Södertälje   2    
Krokek 1915   Hävstång Särskilt hus Södertälje Ericsson 4 Elektrisk  
Porsgata 1915   Ställbock   Södertälje        
Renån 1915   T-semafor   Södertälje        
Risån 1915   T-semafor   Södertälje        
Stare ? 1915   Envingade semaforer   Södertälje        
Gevsjön 1917   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Gevsjön 1918   Ställbock   Södertälje       De tidigare lokalställda semaforerna gjordes manövrerbara från ställbocken
Björneborg ?   Lokalställda semaforer   Södertälje        
Eda  ?   Ställbock   Södertälje        
Järneträsk ?   Lokalställda semaforer            
Storblåliden ?   Lokalställda semaforer            
Kartptjärn ?   Lokalställda semaforer            
Kode 1916   Lokalställda semaforer   Södertälje       Endast semaforerna från Södertälje, kontrollås mm överbliven mtrl från äldre anläggningar
Bosarp 1916   Vev Kur Södertälje        
Sandåkra 1916   Vev Kur Södertälje        
Österbo lastplats 1915   Två ställbockar, en i vardera änden           Mtrl från SJ signalförråd i Falköping Ranten
Nedre Hermelin 1916   Kontrollåsförregling   Roth       Blockfältsförbindelse med Malmberget och Gällivare
Gällivare stlv I 1916   Vev   Roth     Elektrisk Ställverket fanns tidigare, ev utökades vevapparaten 1916
Rämmene 1916   Hävstång   Södertälje   2    
Igelsta 1917   Vev   Södertälje Ericsson 1 Elektrisk Provisorisk anläggning
Stavsjö 1917   Vev   Södertälje   2    
Getå 1916?   Ställbock   Södertälje        
Hultebo 1916   Kontrollåsförregling   Södertälje        
Strand blockpost ca 1917   Vev   Roth Ericsson     T-semafor som blocksignal, linjeblock till Åby och Norrköping
Bergmossen 1917   Vev   Södertälje   2    
Sandstubbetorp 1917   Vev   Södertälje   2    
Adolfsberg 1917   Vev   Södertälje   2    
Blädinge 1917   Vev   Södertälje        
Slätte 1917   Vev   Södertälje Ericsson 2   Blockförbindelse med Älgarås, kontrollås för Galgbackens grp
Böle grusgrop ca 1917   Ställbock   Södertälje       T-semafor vid grp ställbar från ställbock å plattformen vid Gevsjön (avstånd 1,4 km)
Åshammar 1917   Hävstång Särskilt hus Roth Ericsson 2 Elektrisk  
Hedsjön 1917   Vev   Södertälje   2    
Röste 1917   Vev   Södertälje   2    
Arbrå 1917   Vev   Lidköping   4    
Nybo 1917   Vev   Södertälje   2    
Grötingen 1917   Vev   Södertälje   2    
Gastsjön 1918   Vev   Södertälje   2    
Fångsjöbacken 1918   Vev   Södertälje   2    
Valtorp 1917   Vev   Roth   2   Blockförbindelse med Falköping Ranten, troligen för lastplastsblockering
Avdala 1918   Kontrollåsförregling   Södertälje Ericsson     Blockförbindelse med Frövi
Meselefors 1916   Ställbock   Södertälje        
Ångsta 1916   Ställbock   Södertälje        
Tandsbyn 1916   Ställbock   Södertälje        
Volgsjöfors 1916   Ställbock   Södertälje        
Näckten 1916   T-semafor, kontrollås   Södertälje        
Åsarne 1917   Ställbock   Södertälje        
Hackås 1916   Ställbock   Södertälje        
Brånan 1917   Ställbock   Södertälje        
Vikbäcken 1916   Ställbock   Södertälje        
Rörön 1917   Ställbock   Södertälje        
Skanderåsen 1916   Ställbock   Södertälje        
Svenstavik 1917   Ställbock   Södertälje        
Röstbo 1917   Vev   Södertälje   2    
Alby 1917   Vev   Södertälje   4    
Strålnäs ?   Vev   Södertälje   2   Oklart när anläggningen tillkom, kompletterad 1917
Hästbo 1917   Vev   Lidköping   2    
Toretorp 1917   Kontrollåsförregling   Södertälje Ericsson     Två växelströms- och ett likströmsblockfält
Karsjö 1917   Vev   Södertälje   2    
Linga grusgrop 1918   Kontrollåsförregling   Södertälje Ericsson     Troligen lastplatsblockering
Malmslätt 1918   Hävstång Särskilt hus Södertälje Ericsson 8 Elektrisk  
Stenkullen 1917   Vev   Södertälje Ericsson     Linjeblockering  
Västra Bodarne 1917   Vev   Södertälje Ericsson     Linjeblockering  
Eslöv stlv I 1918   Elektrisk (elmek)   Roth Ericsson 32 Elektrisk Frigivningsfält å stinsexp och fyra plattformar
Eslöv stlv II 1918   Elektrisk (elmek)   Roth Ericsson 27 Elektrisk  
Bäcken grusgrop 1917   T-semafor, kontrollås   AVOS        
Kajtum 1917   T-semafor, kontrollås   AVOS        
Indalsbron 1914   T-semafor, kontrollås   AVOS        
Lockne 1914 ?   Ställbock   AVOS        
Möllby 1917   Ställbock   AVOS        
Mo ? grusgrop 1917   T-semafor   AVOS        
Ede grusgrop 1917   T-semafor   AVOS        
Lövbäckens grusgrop 1917   T-semafor   AVOS        
Kotjärn 1917   Vev   Södertälje   2    
Tallsta 1917   Vev   AVOS   2    
Lörstrand 1917   Vev   Södertälje   2    
Backsjö grusgrop 1916   T-semafor, kontrollås   Södertälje       Semaforen fanns sedan tidigare, nu försedd med vevanordningar och kontrollås
Ytterhogdals grusgrop 1916   T-semafor, kontrollås   Södertälje       Semaforen fanns sedan tidigare, nu försedd med vevanordningar och kontrollås
Södertälje ( C ) 1917?   Hävstång   ?   5   Provisorium i samband med dubbelspårsbygget
Björnänge 1917?   Ställbock            

 

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 16 augusti 2014