Långedragslinjen

Termen Långedragslinjen kan stå för två företeelser:
  1. Järnvägslinjen mellan Saltholmen och Kungssten (tidigare Stadsgränsen, alltså gränsen mellan Västra Frölunda kommun och Göteborgs stad). 
  2. Spårvägslinje 9, som under många år trafikerade ovan nämnda järnvägslinje.
Ännu på 1960-talet (och säkert även senare) användes Långedragslinjen enligt definition 1 exempelvis i husannonser och av  boende i området.


Utsnitt ur GS linjekarta daterad den 15 september 1929

På dessa webbsidor behandlar jag Långedragslinjen främst enligt definition 1, alltså förortsbanan.  Jag har ingen ambition att göra någon heltäckande beskrivning; en sådan finns i Anders Forsbergs skrift Linje 9 - Långedragslinjen

Bakgrund
Stadsgränsen (Kungssten)
Bana och byggnader
Nya Varvet
Elmatning och luftledning
Hagen
Signaler, telekom och säkerhet
Tranered och Berga
Koncessioner och reglementen
Käringberget
Vägkorsningar
Johannelund, Hinsholmen, Gamla vägen
Trafik och olyckshändelser
Långedrag
Vagnar
Saltholmen
Förbindelsen Majorna - Stadsgränsen
Några rörliga och röriga bilder från 1975


 
Källor

Där annat ej anges:  Göteborgs Spårvägars handlingar i Region och stadsarkivet Göteborg

[ZLOM]  Hammarson, Stig: "Zeppelinare, limpor och mustanger", 1979

[Bilder från VF]  Bilder från Västra Frölunda, olika årgångar, utgivna av Västra Frölunda Hembygdsförening

Hammarson, Stig: "Godstrafiken på spårvägen i Göteborg" i MfSS 2009-1 sid 16 - 20

[RIL]  Ringlinien. Bland annat följande artiklar:

1988-1 sid 15 - 19: "Den kort-tjocke"

1988-2 sid 3 -14: "Göteborgsmiljöer genom åren - Stadsgränsen/Kungssten"

1992-2 sid 14 - 23: "Långedragsvagnarna"

1992-2 sid 24 - 30: "Göteborgsmiljöer genom åren: Saltholmen"

1995-2 sid 19 - 26: "Göteborgsmiljöer genom åren - Sannaplan"

1998-3 sid 7 - 20, "30-talets låggolvsvagn 'Limpan'"

2006-2 sid 41: Demker, Axel: "Vagnhallen Saltholmen" 

2016-1 sid 16 - 26: Hammarson, Stig: "Vänthallarna på Långedragslinjen"

Uppgifter från Harald Nordius

Egna observationer


Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 29 juni 2023