Kortfattad beskrivning över den historiska och tekniska utvecklingen av vissa större statsbanestationer

Uppsala

Utgiven av Kungliga järnvägsstyrelsen 1938


Kräver Adobe Reader version 9

 

Text och bilder

Stadskarta 1855

Stadskarta 1930

Bangårdsritning Uppsala 1876

Bangårdsritning Uppsala 1908

Bangårdsritning Uppsala C 1937        delförstoring  personbangården och Uppsala Ö

Stationshusritningar Uppsala 1864 och 1918

Stationshusritningar Uppsala C och Uppsala N 1937

Bangårdsritning Uppsala N 1937

 

 

 

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 6 augusti 2009