Malmö: Statens järnvägars elektricitetsverk

1889 - 1892 utvidgades bangården. SJ passade då på att ordna elektrisk belysning, både utomhus och inomhus. När anläggningen togs i bruk 1891 fanns det 38 båglampor och cirka 300 glödlampor. Båglamporna användes för bangårdsbelysning, glödlamporna fanns i stationshuset, banhallen, godsmagasinet - och i elverket.  Senare tillkom glödlampor i verkstäderna. 1906 fanns det cirka 125 båglampor och 650 glödlampor.

Det fanns ingen extern leverantör av elkraft, så SJ byggde ett eget kraftverk.

Elverket, exteriör
Kraftverket var inrymt i denna vackra byggnad [SJ 1906 del II sid 542]
Maskinrum
Inne i kraftverkshuset fanns tre ångmaskiner tillverkade av J. & C. G. Bolinder. Varje maskin utvecklade 60 hästkrafter. [SJ 1906 del II sid 543].

Ångan producerades ursprungligen i två pannor från lok littera Kc. Sedan tillkom ytterligare en ångpanna.
Båglampa och signalbro
Båglampa, bilden tagen i riktning från banhallen.  Signalbro till vänster, lokalstationen till höger   [SJ 1906 del II sid 545]. Det kan vara ett tåg mot Trelleborg som står och släpper ut ånga ur sista vagnens ångvärmekoppling.
Generatorer och instrumenttavla
Här ser vi instrumenttavlan och två av de tre likströmsgeneratorerna [SJ 1906 del II sid 544].  Kraftöverföring mellan ångmaskiner och generatorer med remmar.  Den tredje generatorn levererades 1898.  Spänningen var omkring 110 volt, likström. 

Källa: SJ 1856 - 1906, del II, sid 542 - 545

StartsidanSidan uppdaterad den 16 januari 2005