Torvlinbanan i Yxenhult

Vid Svenske Myr sydväst om Markaryd startades 1906 en torvströfabrik. Torven transporterades in till fabriken på 600 mm-banor. Första loket kom 1948, dessförinnan användes häst- eller handdrift. Från fabriken till Yxenhults station på Skåne - Smålandsbanan gick utleveranser fram till 1958 (enligt en källa 1945) på en linbana. Från 1950-talet tog traktor-/lastbilstransport alltmer över. Torvbrytningen och fabrikationen upphörde 1977, myren var då till största delen utbruten. .

Fabriken producerade maximalt  1200  torvbalar per dag.    

Linbanan var ca 2,6 km lång, och hade levererats av Nordströms i Falun. Linorna hölls uppe av tjugo träbockar med en höjd av 10 - 15 meter. Varje vagn hade två hjul som löpte på bärlinan. Ovanför dessa hjul fanns en klaff som grep tag i draglinan. Klaffen styrdes av ett mindre hjul högst upp på vagnen. I fabriken och vid utlastningen frikopplades vagnarna från draglinan, och drogs för hand på en räl upphängd i taket.

Det fanns 32 linbanevagnar. Vagnarna hade tippbara flak, vilket underlättade lossningen, som skedde direkt till järnvägsvagnar. Varje linbanevagn transporterade tre torvbalar.  

Linbanans hastighet var ca 7 km/h. Färden från fabriken till utlastningen tog 23 minuter.  Banan användes även för viss godstransport från Yxenhult till fabriken.

Linbanebockarnas hjul  för draglinan hade glidlager, som krävde manuell smörjning. .

Linbanan drevs ursprungligen antagligen av samma ångmaskin som drev all utrustning i fabriken. Maskinens effekt var 110 hkr. 1948 anslöts fabriken till elnätet, och ångmaskinen ersattes av en elmotor.

Fabriken brändes ned av brandkåren i början av 1980-talet. Utlastningsstationen i Yxenhult försvann redan i början av 1970-talet. Lastkajen och de två stora vikterna som höll linorna spända fanns dock kvar ännu på 1990-talet. Vid platsen för fabriken fanns vid denna tid några hjul samt en reservbärlina till linbanan. Ännu på 2010-talet har en besökare observerat att motvikterna stod kvar inne i ett buskage.

I Yxenhult fanns ytterligare en torvindustri, baserad på Flåssmyr. Den använde dock ingen linbana utan hade fram till  fabrikens nedläggning i slutet av 1920-talet en 600 mm-bana till stationen. 1943 återstartades torvupptagningen, men då skedde utleveranserna med vägtransport, och 600 mm-spår användes endast på mossen. Verksamheten upphörde på 1950-talet. 

Källor

Karlsson, Christer: "Huvudspår och sidospår" i SkJ-nytt 3-1997 sid 12 - 19 samt karta i SkJ-nytt 2-1998 sid 21

Fjeld, Ulf: "Svenska Industrimotorlok I", 1974

Priedits, Janis: "Industrilok i Skåne - Kristianstads län", 1998

Järnvägshistoriskt forum 2016Linbanor

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 12 juni 2018