Linbanan mellan torvströfabriken och stationen i Hästveda, Skåne

På torvmossen vid Åbuen startade en torvströfabrik 1905. 600 mm-banor transporterade torv till fabriken, där de spelades upp till övervåningen. Torven tömdes till maskineriet på bottenvåningen. Torvströbalarna transporterades sedan på en linbana till Hästveda station. Linbanekorgarna var av trä och tog tre - fyra balar. 

Linbanan var 3,3 lång (enligt annan uppgift 4 km) och byggdes 1905. Linbaneanläggningen utfördes av AB Nordströms linbanor.

Fabriken hade en ångcentral som drev bland annat linbanan och spelet som drog upp 600 mm-vagnarna.

1949 förstördes fabriken av brand. En ny fabrik uppfördes närmare Hästveda station, och för inleveranser av torv byggdes en 600 mm smalspårsbana i ungefär samma sträckning som linbanan, som nu kunde slopas. Fabriken och 600-banan togs ur bruk 1980, men torvupptagning startade igen 1988.

Källor

Priedits, Janis: "Industrilok i Skåne - Kristianstads län" 1998

Holmgren, Yngve: "Åbuens torvströfabrik" i "ÖSJ-bladet" 2016-4 sid 157

Åbuens historia
Linbanor

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 18 januari 2017