Automatisk linjeblockering vid SJ: Installationsarbeten på 1930-talet (?)


Några oidentifierade bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle.

Uppenbarligen håller man på med arbeten vid en eller två automatiska blockposter. De flesta bilderna kan tänkas vara tagna vid Bränninge, mellan Södertälje och Järna. 

Totalvy

Blockpost med två strålkastarsignaler för vänsterspårstrafik och två höga dvärgsignaler för körning på högerspår.
Blocksignaler och sugtransformatorhus
Ovan:  De smala höga husen i bakgrunden inrymde eldriftens sugtransformatorer. Numera sitter dessa transformatorer i fria luften.


Ett tåg passerar

        Ovan:  Ogiltighetsmarkeringen på linjedvärgsignalen syns tydligt.
Till vänster:  Männen sitter antagligen på en motordressin med vindskydd framtill.  Till vänster om skyddsportalen vid övergången syns en tvåfärgad stolpe. Stolpen ser ut att kunna vara gjort av en gammal räl. Anordningen i toppen av stolpen är troligen en ljudsignalklocka för att varna vägtrafikanter.
Nedan:   En strålkastarsignal för vänsterspår. Fortfarande med ogiltighetsskryss
Skåp
Strålkastarsignal1


Två män vid linjedvärgsignal

Automatisk linjeblockering

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 22 mars 2007