Signaturförteckning - Förkortningar

SJ särtryck 171 (40)   1958

Signaturer för driftplatser vid SJ, SLJ, SNJ, SRJ och TGOJ

Driftplatser i bokstavsordning

Signaturer i bokstavsordning

Förkortningar för tjänstebenämningar, tjänsteställen och tjänstetermer

Förkortningar för särtryck, kodbeteckningar, vissa allmänna förkortningar (benämningar i bokstavsordning respektive förkortningar i bokstavsordning)Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 6 november 2017