Statens Järnvägar under andra världskriget

Transittrafik för Tyskland - polisiära insatser 1942

Rapport från kriminalstatspolisen

Inskannad av Bengt Dahlberg
(Polisverksamhet var  i Sverige fram tills 1965 huvudsakligen en kommunal angelägenhet, statspolisen var av begränsad omfattning).


1930 - 1960

Startsidan