Bergslagernas Järnvägar: Tyskgruvans utlastning 


Mellan 1938 och 1950 fanns på sträckan Rämshyttan - Gräsberg en malmficka avsedd för utlastning av malm till vagnar på linjen. Platsen låg vid Norra Malsjöberg, km 56+150. Malmen kom på en 700 meter lång linbana från Tyskgruvan, som tillhörde AB Stollbergs Grufvor och anrikningsverk. Gruvan stängdes 1944 på grund av restriktioner för malmexport till Tyskland, men malmfickan stod kvar till 1950.

Lastning av  järnvägsvagnar skedde under tågfri tid. Enligt en skrivelse från gruvbolaget till Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 5 juni 1937 skulle tapprännorna förreglas med bom och lås. Nyckeln skulle förvaras på Gräsbergs station. Detta förreglingsssystem anpassades sedan antagligen till eldriften säkerhetskrav, så att kontaktledningen måste frånskiljas innnan tapprännorna fälldes ut och luckorna från malmfickorna öppnades.   

I november 1948 tog SJ:s elektrotekniska byrå de fyra nedan återgivna bilderna, som finns på Sveriges Järnvägsmuseum. Avsikten var förstås att dokumentera de speciella anordningar som fanns för att koppla ur kontaktledningen på sträckan när utlastning skulle ske. Det var antagligen ett liknande arrangemang som för vanliga lastspår vid stationer och lastplatser.

Totalvy
Anordningarna på de två närmsta kontaktledningsstolparna tyder på att kontaktledningen troligen kunde frånskiljas mellan dessa stolpar.

Detaljbild utlastning
Ovan syns själva utlastningsanordningarna. De är låsta med ett kontrollås som kan låsas upp endast när kontaktledningen är frånskild.

Förreglingslinjal
Ovan visas förreglingslinjalen

Kontrollås
Slutligen en bild på själva låsetBJ-sidan

Startsidan


Sidan uppdaterad den 24 januari 2014