Bergslagernas Järnvägar (Göteborg) - Kil

Bohus

1906 beslutades att denna station skulle anläggas, som ersättning för hållplatsen vid Jordfallet. En förutsättning var att en brygga anlades för ångbåtsförbindelse med Kungälv [Ahlberg 1923 sid 154].

Nödinge

1920 träffades överenskommelse mellan BJ och AB Svenska Denofa om station och industrispår. Denofas planer blev emellertid rubbade, och arbetena avbröts 1921 [Ahlberg 1923 sid 154]
 
Nol

Härifrån fanns ångbåtsförbindelse till Romelanda. Under första världskriget tvingades man på grund av höga bränslepriser inskränka båttrafiken. [Ahlberg 1923 sid 153]

Köpmannebro

Svängbro för Dalslands kanal, ursprungligen även svängbro för äldre segelled

Mellerud

Fram till 1974 saknades centralt signalställverk, istället hade man i vardera bangårdsänden en vevapparat för växellåsning och signalmanövrering. Från 1956 fanns även ett litet ställarställverk av Siemens typ 1912 (övertaget från Malmbanan) för att manövrera växlar och signaler vid det nya förbindelsespåret, "kurvan", som medgav trafik Oslo - Göteborg utan att tåget behövde gå in till Mellerud och ändra körriktning. 

Bangårds- och signalritning från 1960-talet, dock ej för förbindelsespåret (Ebrsi arkiv hos Sveriges Järnvägsmuseum):Kil

Stationen ägdes av SJBangårdsskisser och andra ritningarKällor

[Ahlberg 1923] Ahlberg, Vincent:  "Bergslagernas Järnvägsaktiebolag 1872 - 1922. Historik II"


BJ-sidan


Startsidan


Sidan uppdaterad den 1 februari 2009