Stockholms Spårvägar: Signalanläggning vid Linvävartorpet i Solna

Vid Linvävartorpet fanns spårledningsstyrda signaler för att skydda tåg som stod vid hållplatsen.

Anläggningen togs antagligen i bruk 1934 eller 1935. Huvuddelen av materielen levererades från L.M. Ericssons signalbolag 1934.

Signalerna visade normalt fast grönt sken. Rött sken visades när det fanns fordon på spårledningssträckan SA respektive SB.

En rund gul tavla under varje signal indikerade, att röd signal fick passeras "under skärpt uppmärksamhet" efter 30 sekunder.
   


Stockholms spårvägsmusem har en del bilder från 1948, med största sannolikhet tagna vid Linvävartorpet. Primära syftet med bilderna tycks dock ha varit att visa att signalavdelningen utrustats med en skåpbil: 

Skåpbilen framför signal B. Rund gul tavla på signalstolpen. 

Signalreparatörerna tycks vara sysselsatta med en av isolerskarvarna för spårledningen.

Reparatörerna i arbete vid signalskåpet

Ett tåg på linje 15 är på väg norrut

En läsare som studerat spårvägsmuséets bilder på länkarna ovan skrev  "...kan känna igen mig i atmosfären. Ungefär så där var jag själv ute och reparerade spårledningsfel på bl.a. Nockebybanans Ålstensslinga i skiftet 70/80-tal."


Källor

SS signalinstruktion, 1947

Orderböcker i Ericssons arkiv hos Centrum för näringslivshistoria
Spårvägar och metrobanor

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 25 december 2008