Bandel 316


Driftplatser vid bandel 316 (centr@len)


Bandel 316 på Digitalt museum


Ritningar mm

Lna_Alg  Almunge     Bangårdsskiss  - 1932    [Svenska Järnvägsklubben]
X202b3_1947-1952  Almunge     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1947 - 1952   [Riksarkivet]
Ebrsi_1472-001  Almunge centrallås med ljussignaler     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1955 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1472-002  Almunge centrallås med ljussignaler     Kabelplan 1954 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ekebyholm_1911  Ekebyholm     Situationsplan 1911 -     [Riksarkivet]
F_K  Faringe Knutby     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1459-001  Faringe, vevapparater, semaforer     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1964 - 1965    [Järnvägsmuseet]
X301b6_1957  Finsta     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1957 -     [Riksarkivet]
Ebrsi_1711-002  Finsta     Kabelplan 1954 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1711-003  Finsta     Spårledningar 1958 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Fa_Sng_Ma  Finsta Syninge Malsta     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1711-001  Finsta ställbock envingade semaforer     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1957 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1458-001  Knutby     Översikt - spår, växlar, signaler 1961 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1458-003  Knutby     Förreglingstabell 1961 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1472-003  Marmvägen ljud- och ljussignaler     Spår och kablar 1955 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Norrtalje  Norrtälje     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1712-002  Norrtälje     Spårledningar 1958 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1712-001  Norrtälje centrallås med ljussignal     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1958 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1712-003  Norrtälje Slakthusvägen fällbommar     Vägskydd 1948 - 1965    [Järnvägsmuseet]
L102a1_1942-1955  Råby plankorsning     Situationsplan 1942 - 1955    [Riksarkivet]
480178_1943-1945  Råby vägskyddsanläggning     Vägskydd 1943 - 1945    [Riksarkivet]
Rd_Rs_Ebm  Råda Rånäs Ekebyholm     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1457-002  Rånäs     Kabelplan 1954 - 1961    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1457-001  Rånäs, vevapparat, semaforer, centralt omläggbara växlar     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1952 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1457-003  Tunnbacken vägskyddsanläggning (ljud- och ljussignaler)     Spår och kablar 1956 - 1964    [Järnvägsmuseet]