Bandel 292


Driftplatser vid bandel 292 (centr@len)


Bandel 292 på Digitalt museum


Ritningar mm

Jvm1184_J2_-0057  Borlänge     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1460-001  Borlänge     Översikt - spår, växlar, signaler 1962 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1461-007_1963  Borlänge rangerbangård, rangerautomatik     Manöverapparat 1963 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1461-006_1963  Borlänge rangerbangård, rangerautomatik, spårplan     Manöverapparat 1963 -     [Järnvägsmuseet]
E-27830  Borlänge ställverkshus med reläkällare     Fasad och plan 1955 -    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1765-005  Borlänge, manöverapparat för Domnarvet     Illuminerad spårplan, fasad 1959 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1765-099  Borlänge, signalanordningar (ställarställverk)     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1957 - 1960    [Järnvägsmuseet]
BJ/02_B  Domnarvet     Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_200194  Domnarvet och Borlänge     Kopplingsschema kontaktledning 1954 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0056  Domnarvet, utvidgning 1922     Bangårdsritning 1905 - 1922    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
IID6T101936  Fagerås Högboda Brunsberg     Bangårdsskiss 1936 -     [Svenska Järnvägsklubben]
IID6T_Fageras_kaj  Fagerås, anordning vid lastkaj     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
G1f  Falun C - Borlänge - Ludvika     Grafisk översikt signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd mm 1950 -     [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-0063  Gräsberg     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1244-001_1954-1962  Gräsberg     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1244-003_1954  Gräsberg     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler  -     [Järnvägsmuseet]
BJ/06  Gräsberg Källbottengruvan Håksberg     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0054  Hinsnoret     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0065  Håksberg     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1246-001_1941-1955  Håksberg     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1250-001_1947-1964  Hörken     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0060  Idkerberget     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0064  Källbottengruvan, lastplats     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0053  Källviken, sidospår     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
BJ/02_A  Ornäs     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0055  Ornäs     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_2421-002  Ornäs - Borlänge linjeblockering     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1963 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1243-001_1960  Rämshyttan     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell  -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1243-003_1960  Rämshyttan     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler  -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0062  Rämshyttan, andra utbyggnad 1918     Bangårdsritning 1905 - 1918    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_580-001  Rämshytte bruk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1932 - 1958    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0061  Rämshytte bruk, lastplats     Bangårdsritning  -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
BJ/05  Rämshyttebruk Idkerberget     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0058  Sellnäs     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1241-004_1961  Sellnäs     Illuminerad spårplan, fasad 1961 -     [Järnvägsmuseet]
BJ/04  Sellnäs Ulvshyttan Rämshyttan     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
BJ/01  Tisken Källviken Hinsnoret     Bangårdsskiss 1932 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0052  Tiskens mötesplats     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0059  Ulfshyttan / Ulvshyttan     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1242-001_1948-1963  Ulvshyttan     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1948 - 1963    [Järnvägsmuseet]