Bandel 257


Driftplatser vid bandel 257 (centr@len)


Bandel 257 på Digitalt museum


Ritningar mm

Bastkarn_fslg_1948  Bastkärn (Bäckgruvan), förslag     Bangårdsritning 1948 -     [Riksarkivet]
18_1935  Björkås Björnhyttan Blötberget     Bangårdsskiss  - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_41853  Falköping omformarstation, förslag till manöverpulpet      1953 -    [Järnvägsmuseet]
19_1929-1935  Gonäs Kärrgruvan lp Våghalsgruvan lp     Bangårdsskiss 1929 - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0068  Grängesberg     Bangårdsritning 1921 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
20_1935  Grängesberg     Bangårdsskiss  - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_200254  Grängesberg     Kopplingsschema kontaktledning 1956 - 1962    [Järnvägsmuseet]
TGOJ_GgPbg_elsisakanl_c1942  Grängesberg C, elmek ställverksanläggning     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler ca 1942 -     [Ericssons arkiv hos centrum för näringslivshistoria]
TGOJ_stlv_GgC_1962  Grängesberg C, reläställverk Dr S2     Manöverapparat 1962 -  Via Christer Fredriksson   [-]
Ebr_53489  Grängesberg omformarstation     Situationsplan 1952 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63494  Grängesberg omformarstation - anslutning av transformator till ställverksvagn vid provisorisk drift. Efter omkoppling den 31 mars 1958      1958 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_41970  Grängesberg omformarstation, förslag till utökning av ställverk     Plan 1954 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_65377  Grängesberg omformarstation, förslag till vagn av Diplory-trallor för SKBA transformatorer      1960 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_53407  Grängesberg omformarstation, huvudkopplingsschema      1952 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_42188  Grängesberg omformarstation, kabelläggning inom omformarstationen     Plan 1956 - 1957   [Järnvägsmuseet]
Ebr_42034  Grängesberg omformarstation, utökning med en maskinhall mm     Sektion 1954 - 1960   [Järnvägsmuseet]
Ebr_42035  Grängesberg omformarstation, utökning med en maskinhall mm     Situationsplan 1954 - 1957   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1249-001_1939-1964  Grängesberg, personbangården     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1939 - 1964   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1249-002_1939-1944  Grängesberg, personbangården     Förreglingstabell 1939 - 1944   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1249-003_1939-1964  Grängesberg, personbangården     Spårledningar 1939 - 1964   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1249-004_1939-1940  Grängesberg, personbangården     Ställverksapparat 1939 - 1940   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1249-005  Grängesberg. Lastspår för dynamit     Översikt - spår, växlar, signaler 1956 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1249-005I  Grängesberg. Lastspår för dynamit, detalj     Översikt - spår, växlar, signaler 1956 - 1964    [Järnvägsmuseet]
TGOJ_Ggm_elsisakanl_19430123  Grängesbergs malmbangård     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1943 -  Via Christer Fredriksson   [-]
TGOJ_Ggm_elsisakanl_194505  Grängesbergs malmbangård     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1945 -  Via Christer Fredriksson   [-]
TGOJ_stlv_GgMbg_1962  Grängesbergs malmbangård, reläställverk Dr S2     Manöverapparat 1962 -  Via Christer Fredriksson   [-]
Ebr_30982  Grängesbergs omformarstation (berganläggning)     Sektion och plan 1950 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_31177  Grängesbergs omformarstation (berganläggning) maskinhall 1, kabelkanaler     Sektion och plan 1957 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_31178  Grängesbergs omformarstation (berganläggning) maskinhall 2, kabelkanaler     Sektion och plan 1956 - 1957   [Järnvägsmuseet]
Ebr_42190  Grängesbergs omformarstation, kabelplan     Situationsplan 1956 - 1963   [Järnvägsmuseet]
Ebr_42561  Grängesbergs omformarstation, tunnel 2, ändrad placering av SKBA transformator 50/11/6 kV     Sektion och plan 1960 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_55242  Grängesbergs omformarstation, uppställning av mobil transformator Q26 130/6 kV     Sektion och plan 1960 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0070  Ställdalen     Bangårdsritning 1905 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_200245  Ställdalen     Kopplingsschema kontaktledning 1956 -     [Järnvägsmuseet]
16_1929-1935  Ställdalen Ställberg Silverhöjden     Bangårdsskiss 1929 - 1935   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_61042  Ställdalens kopplingscentral      1952 -     [Järnvägsmuseet]