Bandel 241


Driftplatser vid bandel 241 (centr@len)


Bandel 241 på Digitalt museum


Ritningar mm

Ebrsi_798-004_1951-1962  Björbo     Spårledningar 1951 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_798-005_1962  Björbo     Illuminerad spårplan, fasad 1962 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_798-003_1950-1962  Björbo, anläggning med centralapparat     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1950 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1431-001_1959-1964  Dala-Järna     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1959 - 1964   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1431-003_1961  Dala-Järna     Illuminerad spårplan, fasad 1961 -    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1425-001_1946-1963  Grangärde, centrallåsanläggning med semaforer     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1946 - 1963   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1430-001_1959-1962  Kvarnåker, lastplatsförregling med kontrollås      1959 - 1962   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1427-001_1953-1958  Kybäcksheden     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk 1953 - 1958   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1422-001_1944-1954  Lekomberg     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1944 - 1954   [Järnvägsmuseet]
6212_223_3  Lekomberg, anläggning för ständigt obevakad lastplats     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1937 -    [Riksarkivet]
35  Nås Kvarnåker Dala-Järna Hulån Kybäcksheden     Bangårdsskiss 1932 -    [Svenska Järnvägsklubben]
33  Sörvik Stensbo     Bangårdsskiss 1935 -    [Svenska Järnvägsklubben]
E-27458_B  Uppsala central fruktkiosk, telefonautomat mm     Interiör 1953 -     [Järnvägsmuseet]