Bandel 230


Driftplatser vid bandel 230 (centr@len)


Bandel 230 på Digitalt museum


Ritningar mm

Jvm1184_J3_-0306  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Bibanor Blad 1 Brintbodarne - Öje     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J3_-0307  Inlandsbanan Kristinehamn - Mora Bibanor Blad 2 Tyngen - Vallerås     Profil  -    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
IID7T12_1930  Löderån Öje grusgrop Öje     Bangårdsskiss 1930 -    [Svenska Järnvägsklubben]
IID7T13_1930-1936  Tyngen Malung     Bangårdsskiss 1930 - 1936   [Svenska Järnvägsklubben]