Bandel 199


Driftplatser vid bandel 199 (centr@len)


Bandel 199 på Digitalt museum


Ritningar mm

Almnas_198002  Almnäs     Bangårdsskiss 1980 - 1980   [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_1027-011  Bomansberget     Spårledningar 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1027-021  Bomansberget     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1027-002_1964  Bomansberget     Översikt - spår, växlar, signaler 1964 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1027-031_1964  Bomansberget     Illuminerad spårplan, fasad 1964 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1027-750_1964  Bomansberget     Illuminerad spårplan, förbindning 1964 -     [Järnvägsmuseet]
T-1943_Furuvik  Furuvik     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_23390  Förslag till omformarestation i Älvkarleby     Kopplingsschema  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_200275  Gävle - Örbyhus     Kopplingsschema kontaktledning  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_54454  Gävle C, fjärrkontroll av omformarstation och frånskiljare     Kabelschema 1956 -     [Järnvägsmuseet]
E-29064  Gävle f d UGJ-stallet, ombyggnad för diesellok     Sektion och plan 1956 - 1958    [Järnvägsmuseet]
Ebr_20282  Gävle S     Kopplingsschema kontaktledning  - 1942    [Järnvägsmuseet]
UGJ6  Gävle södra     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Gavle_sOdra  Gävle södra     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1936 - 1941    [Järnvägsmuseet]
E-28658  Gävle södra, fjärrstyrningscentral för eldriften     Plan 1956 -    [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-1521  Gävle södra, utvidgning och ombyggnad     Bangårdsritning 1924 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebr_40891  Kabelschema för omformarestationen Älvkarleö     Situationsplan 1938 -    [Järnvägsmuseet]
Marma_197801-198103  Marma     Bangårdsskiss 1978 - 1981    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Marma  Marma     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1936 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_541-001  Marma     Översikt - spår, växlar, signaler 1964 -  Stor överlappning mellan två delar av ritningen  [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_541-011  Marma     Spårledningar 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_541-021  Marma     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_541-031  Marma     Manöverapparat 1964 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J5_-0140  Marma     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1924 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Mehedeby_195204-197712  Mehedeby     Bangårdsskiss 1952 - 1977    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Mehedeby  Mehedeby     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1936 -     [Järnvägsmuseet]
Orrskog_195909-197801  Orrskog     Bangårdsskiss 1959 - 1978    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Orrskog_X  Orrskog     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1936 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_528-001  Orrskog     Översikt - spår, växlar, signaler 1964 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_528-011  Orrskog     Spårledningar 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_528-021  Orrskog     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_528-031  Orrskog     Manöverapparat 1964 -     [Järnvägsmuseet]
UGJ4_1935  Orrskog, Mehedeby, Marma, Stallmon     Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_30521  Plan över Älvkarleö med läge av omformarstation     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_30453  Principschema för inkoppling av omformare- och stationsvagn vid Älvkarleö      1938 -    [Järnvägsmuseet]
Skutskar_195204-198102  Skutskär     Bangårdsskiss 1952 - 1981    [Svenska Järnvägsklubben]
T-1943_Skutskar  Skutskär     Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_533-002  Skutskär     Översikt - spår, växlar, signaler 1965 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_533-011  Skutskär     Spårledningar 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_533-031  Skutskär     Manöverapparat 1965 - 1966    [Järnvägsmuseet]
Stallmon  Stallmon     Spår, byggnader, bangårdsbelysning 1938 -  Inkl omformarstation   [Järnvägsmuseet]
Soderfors_197801  Söderfors     Bangårdsskiss 1978 - 1978    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebr_20224  Upplagsplats 12 Västermyren (Älvkarleö - Gävle)     Plan  -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51015  Älvkarleby, förslag till omformarestation     Plan 1934 -    [Järnvägsmuseet]
Alvkarleo_198109  Älvkarleö     Bangårdsskiss 1981 - 1981   [Svenska Järnvägsklubben]
Alvkarleo  Älvkarleö      Spår, byggnader, kablar (telekabelplan) 1936 - 1936 Årtal osäkert   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_540-001  Älvkarleö     Översikt - spår, växlar, signaler 1964 -  Stor överlappning mellan två delar av ritningen  [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_540-011  Älvkarleö     Spårledningar 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_540-021  Älvkarleö     Instruktionsritning/schematisk spårplan inkl signaler 1964 - 1964    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_540-031  Älvkarleö     Manöverapparat 1965 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51311  Älvkarleö omformarestation     Situationsplan  -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51226  Älvkarleö omformarestation med stationsvagn, huvudkopplingsschema      1938 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_23395  Älvkarleö omformarstation, huvudkopplingsschema      1935 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_23394  Älvkarleö omformarstation, instrumentering i vaktrum      1935 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51038  Älvkarleö, förslag till placering av byggnad för transportabel omformare     Situationsplan 1935 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51067  Älvkarleö, omformarestation     Situationsplan 1937 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_51218  Älvkarleö, provisorisk uppställning av transformatorn, anslutning 70 kV      1938 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51215  Älvkarleö, provisorisk uppställning av transportabel omformare med stationsvagn och transformatorvagn     Sektion och plan 1938 -    [Järnvägsmuseet]
UGJ5_1935  Älvkarleö, Skutskär, Harnäs, Furuvik     Bangårdsskiss 1935 -     [Svenska Järnvägsklubben]