Bandel 187


Driftplatser vid bandel 187 (centr@len)


Bandel 187 på Digitalt museum


Ritningar mm

Jvm1184_J2_-0432  Fu     Bangårdsritning 1914 -  Förslag till spårutvidgning   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0433  Färnäs     Bangårdsritning 1908 -  Inkl stickspår till Dalkarlshytte AB kolgård och Harvikens Ångsåg   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Jvm1184_J2_-0431  Garsås     Bangårdsritning 1922 -  Förslag till spårutvidgning   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1329-002  Garsås     Översikt - spår, växlar, signaler 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1329-003  Garsås, centralapparat (från Linköpingsområdet?)     Förreglingstabell 1965 - 1965    [Järnvägsmuseet]
19_1932-1935  Mora Noret      Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J2_-0434  Mora Noret / Mora-Noret     Bangårdsritning 1923 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_429-031  Mora-Noret     Illuminerad spårplan, fasad 1962 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_429-750  Mora-Noret     Illuminerad spårplan, förbindning 1962 -     [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1331-011_1962  Mora-Noret     Spårledningar 1962 -    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1331-001_1949-1959  Mora-Noret, anläggning med vevställverk     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1949 - 1959   [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_1331-001_1949-1959ss  Mora-Noret, förstoring av området vid Siljanssågen     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1949 - 1959   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0430  Stumsnäs     Bangårdsritning 1917 -  Förslag till spårutvidgning   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
18_1932-1935  Stumsnäs Garsås Fu Färnäs     Bangårdsskiss 1932 - 1935    [Svenska Järnvägsklubben]
K2f  Sågmyra yllefabrik - Rättvik - Mora - Älvdalen     Grafisk översikt signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd mm 1950 -    [Riksarkivet]
Jvm1184_J2_-0429  Vikarbyn     Bangårdsritning 1916 -  Förslag till spårutvidgning   [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_1327-001_1957  Vikarbyn     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1957 -    [Järnvägsmuseet]
17_1935  Åkersnäs Vikarbyn     Bangårdsskiss 1935 -  Anteckning vid Åkersnäs: Obevakad, enskild ägare till sidospåren   [Svenska Järnvägsklubben]